image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Zawiadomienia o zawarciu umowy
21.12.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipce Reymontowskie

15.09.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

03.07.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 121152E Mszadla-Podłęcze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 121152E Mszadla-Podłęcze

26.05.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III

17.03.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Lipcach Reymontowskich w ul. Południowej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Lipcach Reymontowskich w ul. Południowej

20.02.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej

02.01.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie

17.05.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej - ulicy Wiosennej w miejscowości Lipce Reymontowskie

04.03.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Drzewce, Lipce Reymontowskie i Wola Drzewicka oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipce Reymontowskie

05.01.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie

11.08.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę i przebudowę wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

08.07.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipcach Reymontowskich

18.06.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont stacji uzdatniania wody w Lipcach Reymontowskich

22.11.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju napędowego do celów opałowych w sezonie 2013/2014

21.06.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie

31.07.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi w miejscowości Lipce Reymontowskie od ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 2933E

11.04.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont budynków Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich

24.10.2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 

29.07.2011 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi dojazdowej do pól we wsi Wola Drzewiecka Kolonia Rowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi we wsi Wola Drzewiecka Kolonia Podstacja

18.11.2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010

14.10.2008 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2008/2009

17.09.2008 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich

29.08.2008 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie

11.08.2008 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Retniowiec

11.08.2008 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej nr 105307E Lipce Reymontowskie – Wola Drzewiecka

31.07.2008 Ogłoszenie o zawarciu umowy na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Mszadla – Siciska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Mszadla – Siciska

06.06.2008 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w Lipcach Reymontowskich w ul. Mostowej, Nowickiej, Boryny, Leśnej i Wiosennej

23.10.2007 Ogłoszenie o zawarciu umowy na adaptację części pomieszczeń strażnicy OSP Wola Drzewiecka dla potrzeb mieszkańców oraz urządzenie placu zabaw

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na adaptację części pomieszczeń strażnicy OSP Wola Drzewiecka dla potrzeb mieszkańców oraz urządzenie placu zabaw

19.07.2007 Ogłoszenie o zawarciu umowy na przebudowę drogi dojazdowej do pól we wsiach Lipce Reymontowskie i Wola Drzewiecka Kolonia Koryciska

Lipce Reymontowskie, 2007-07-04

Znak: RP/3410/3/2007

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:

Przebudowy drogi dojazdowej do pól we wsiach Lipce Reymontowskie 
i Wola Drzewiecka Kolonia Koryciska

zawarto umowę z Wykonawcą:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Tadeusz Gendek
95-063 Rogów Przyłęk Duży 55A

Kryterium wyboru - cena 100%. 

Uzasadnienie:

Wpłynęła 1 oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, a zaoferowana cena nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wójt Gminy
Jerzy CzerwińskiGmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4716954. Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 9:21