image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Struktura stanowisk Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

Wójt Gminy

mgr Marek Sałek

Nasz adres:

ul. Reymonta 24
96-127 Lipce Reymontowskie

tel. 46 831 61 66, 46 831 66 97
e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl


STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO ZAKRES OBOWIĄZKÓW NR WEWN.
Wójt Gminy mgr Marek Sałek 21
Sekretarz Gminy
Z-ca Kierownika USC
mgr Jolanta Bartosik - kierownik administracyjny Urzędu 22
Skarbnik Gminy mgr inż. Joanna Karpowiak - gospodarka finansowa Gminy 30
Referat Finansowy mgr Paulina Markowicz - księgowość Organu i Jednostki UG
- sprawozdawczość budżetowa
27
mgr Piotr Świercz - wymiar i księgowość podatków i opłat lokalnych
- podatek od środków transportowych
28
mgr Marta Kubik - obsługa kasowa
- podatek VAT
- naliczanie płac
- podatek dochodowy od wynagrodzeń i prac zleconych
- rozliczenia ZUS
29
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw Organizacyjnych i Obywatelskich mgr Bożena Sarniak - obsługa sekretariatu
- obsługa Rady Gminy
- współdziałanie i współpraca z organizacjami pozarządowymi
21
Halina Wieszczy - rejestracja stanu cywilnego
- ewidencja ludności
- dowody osobiste
- obrona cywilna
31
Renata Szychowska - ewidencja działalności gospodarczej
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
- ochrona p. poż.
- sprawy organizacyjne i kancelaryjno - techniczne
32
Referat Rozwoju Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej mgr inż. Irmina Wójt
- Kierownik Referatu
- planowanie przestrzenne
- pozyskiwanie środków pomocowych na realizację inwestycji
- zamówienia publiczne
- realizacja inwestycji
26
mgr Sylwia Koch - gospodarowanie nieruchomościami
i mieniem komunalnym gminy
- podział i scalanie gruntów
- ochrona gruntów rolnych i leśnych
- rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo
- gospodarka ściekowa
- nadawanie numerów porządkowych
nieruchomości
- ochrona zabytków
- zamówienia publiczne do 130.000 zł
24
mgr Patrycja Kowalczyk - drogownictwo i ruch drogowy
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy
- gospodarka odpadami
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę
- decyzje środowiskowe
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
24
inż. Leszek Kłąb - zarządzanie mieniem komunalnym w zakresie lokali i budynków mieszkalnych oraz lokalami użytkowymi
- wycinka drzew lub zakrzewień
- ochrona zwierząt
- promocja gminy
- obsługa informatyczna Urzędu Gminy
25

Jednostki organizacyjne Gminy Lipce Reymontowskie:

JEDNOSTKA IMIĘ I NAZWISKO ZAKRES OBOWIĄZKÓW TELEFON
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mgr Alicja Czajka - Kierownik - kierowanie pracą GOPS 46 831 61 83
mgr Urszula Zając - księgowa
Teresa Budzik - starszy pracownik socjalny
mgr Katarzyna Marat - starszy pracownik socjalny
Emilia Sukiennik - specjalista pracy z rodziną
mgr Aleksandra Miksa - specjalista pracy z rodziną
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji mgr Edyta Pintara
- Dyrektor
- Bibliotekarz
- kierowanie pracą GOKSiR
- prowadzenie biblioteki
46 831 61 79
biblioteka:
46 831 62 41
mgr Ewelina Nowakowska
- młodszy Instruktor pracy kulturalno-oświatowej
- organizacja zajęć, konkursów, plenerów i wystaw plastycznych
mgr Sławomir Supera
- Instruktor ds. rekreacji i sportu
- organizacja zajęć, turniejów, konkursów i imprez rekreacyjno-sportowych
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty mgr inż. Ilona Pietrowska
- Dyrektor
- obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół i przedszkoli 46 831 61 66,
46 831 61 97
wewn. 33
mgr Bogusława Stępień
- Księgowa

Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4717180. Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 9:21