image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie naszej gminy działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

Jednostki OSP należą do jednych z prężniej działających organizacji społecznych na terenie gminy. Efekty ich działalności można dostrzec na każdym kroku, chociażby wybudowana nowoczesna strażnica w Lipcach Reymontowskich oraz nawiązanie przez tę jednostkę współpracy ze strażakami z Niemiec, co zaowocowało otrzymaniem samochodu pożarniczego.

Jednostka OSP w Drzewcach w 2003 roku zdobyła mistrzostwo Polski w XI Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Toruniu. Jako nagrodę w tych zawodach strażacy z Drzewiec otrzymali lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit.

W roku 2007 na stadionie miejskim w Płocku 1 września br. drużyna z OSP Drzewce po raz drugi zdobyła Mistrzostwo Polski na XII Krajowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych.

20.07.2020 Szkolenie z pierwszej pomocy i pokaz ratownictwa technicznego

W dniu 18 lipca br. na terenie OSP Wólka Krosnowska zorganizowane został pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ćwiczenia z ratownictwa technicznego. Wykonawcami ćwiczeń i pokazu dla miejscowych mieszkańców byli druhowie z OSP Lipce Reymontowskie, komendant gminny i prezes ZG ZOSP Lipce Reymontowskie.

Dziękujemy druhom OSP z naszej gminy, KGW Wólka Krosnowska i mieszkańcom za udział w spotkaniu.


LIPCE 200

LIPCE 201

LIPCE 202

LIPCE 203

LIPCE 204

LIPCE 205

LIPCE 206

LIPCE 207
 
31.10.2019 Ewakuacja szkół i przedszkoli – ćwiczenia

We wtorek 28 października br. Komendant Gminny Dariusz Supera wraz z druhami z OSP Lipce Reymontowskie i OSP Drzewce przeprowadzili praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji w obiekcie. Ewakuacją objęte były budynki: Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, Przedszkola w Lipcach Reymontowskich oraz Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach. Bardzo dziękujemy dyrektorom placówek, nauczycielom, pracownikom oraz uczniom za sprawną i spokojną ewakuację oraz zdyscyplinowanie mimo niesprzyjającej aury. Nasze dzieci już wiedzą jak bezpiecznie opuścić budynek w czasie zagrożenia.
Dziękujemy także za udział i pomoc druhom z OSP Lipce Reymontowskie i OSP Drzewce.

Na początku roku szkolnego szczególnie ważne jest spełnienie wymagań określonych w § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, który stanowi: „właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (tzn. budynki mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu”.

Ponadto w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników, co dla obiektów oświatowych oznacza termin do końca listopada (względnie do końca grudnia dla uczelni wyższych) każdego roku.

LIPCE_27.JPG
LIPCE 27
LIPCE_28.JPG
LIPCE 28
LIPCE_29.JPG
LIPCE 29
LIPCE_30.JPG
LIPCE 30
LIPCE_31.JPG
LIPCE 31
LIPCE_32.JPG
LIPCE 32
LIPCE_33.JPG
LIPCE 33
LIPCE_34.JPG
LIPCE 34
LIPCE_35.JPG
LIPCE 35
LIPCE_36.JPG
LIPCE 36
LIPCE_37.JPG
LIPCE 37
LIPCE_38.JPG
LIPCE 38
 
30.10.2019 Pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego

W piątek 18 października br. druhny i druhowie z OSP Drzewce na czele z prezesem Józefem Stefaniakiem zorganizowali pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz zasady udzielania pomocy przedmedycznej dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Drzewcach. Edukacja i profilaktyka to rzecz bardzo ważna!

LIPCE_21.JPG
LIPCE 21
LIPCE_22.JPG
LIPCE 22
LIPCE_23.JPG
LIPCE 23
LIPCE_24.JPG
LIPCE 24
LIPCE_25.JPG
LIPCE 25
LIPCE_26.JPG
LIPCE 26
 
12.09.2007 POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

W dniu 19 sierpnia br. na gminnym stadionie w Lipcach Reymontowskich zostały przeprowadzone Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego powiatu. 
W zawodach wzięło udział 28 drużyn, w tym 7 kobiecych oraz 12 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Naszą gminę reprezentowały drużyny z OSP Mszadla, OSP Drzewce i OSP Lipce Reymontowskie. 
Po uroczystym otwarciu zawodów rozpoczęto rywalizację w konkurencjach: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza z przeszkodami. Sędzią głównym zawodów był st. kpt. mgr inż. Józef Stańczak. Rywalizacja w obu konkurencjach była niezwykle zacięta. Klasyfikacja generalna przedstawia się zgodnie z poniższym załącznikiem:
 

Klasyfikacja generalna (112kb)

Podczas zawodów wpłynęły 3 protesty, które rozpatrzono pozytywnie. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczności.

DSC07181.JPG
DSC07181.JPG
DSC07183.JPG
DSC07183.JPG
DSC07199.JPG
DSC07199.JPG
DSC07208.JPG
DSC07208.JPG
DSC07256.JPG
DSC07256.JPG
DSC07258.JPG
DSC07258.JPG
DSC07266.JPG
DSC07266.JPG
DSC07271.JPG
DSC07271.JPG
 
fot. Marek Zdun - Komenda Miejska PSP w Skierniewicach

 

HARMONOGRAM WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE W 2007 ROKU


L.p. Ochotnicza Straż Pożarna Data i godzina zebrania Miejsce zebrania Nazwisko i imię osoby obsługującej zebranie z ramienia Zarządu Gminnego ZOSP RP
1 Wólka Krosnowska 3 luty
godz. 1800
Strażnica Wólka Krosnowska J. Kabat, K. Supera, 
R. Szychowska
2 Mszadla 11 luty
godz. 1600
Szkoła Podstawowa Mszadla J. Kabat, K. Supera, 
R. Szychowska
3 Drzewce 17 luty 
godz. 1700
Strażnica Drzewce J. Kabat, K. Supera, 
R. Szychowska
4 Wola Drzewiecka 24 luty
godz. 1700
Strażnica Wola Drzewiecka J. Kabat, K. Supera, 
R. Szychowska
5 Lipce Reymontowskie 24 marzec
godz. 1700
Strażnica Lipce Reymontowskie J. Kabat, K. Supera, 
R. Szychowska

26.06.2006 IX ZJAZD GMINNY ZOSP RP W LIPCACH REYMONTOWSKICH

W dniu 26 czerwca br. odbył się IX Zjazd Gminny ZOSP RP w Lipcach Reymontowskich. Zjazd dokonał podsumowania 5-letniej działalności, wytyczył kierunki działania Zarządu Oddziału Gminnego w Lipcach oraz dokonał wyboru władz. 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes – Jerzy Kabat 
 2. Wiceprezes – Czesław Barańczyk 
 3. Komendant Gminny – Krzysztof Supera 
 4. Sekretarz – Renata Szychowska 
 5. Skarbnik – Piotr Wieszczy 
 6. Członek Zarządu – Jan Waszek 
 7. Członek zarządu – Izabela Białek 
 8. Członek Zarządu – Piotr Marasek 
 9. Członek Zarządu – Andrzej Malka 
 10. Członek zarządu – Sławomir Czerwiński 
 11. Członek Zarządu – Kazimierz Szymański
 12. Członek Zarządu – Jan Barańczyk 

Zarząd Oddziału Gminnego wybrał następujących przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego w Skierniewicach:

 1. Czesław Barańczyk 
 2. Krzysztof Supera 

Wybrana na zjeździe Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ukonstytuowała się następująco:

 1. Przewodniczący – Henryk Supera 
 2. Wiceprzewodniczący – Dariusz Krawczyk 
 3. Sekretarz – Tadeusz Michalski 
 4. Członek – Antoni Malesa 

Na zjeździe wybrano następujących delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego:

 1. Jerzy Kabat 
 2. Czesław Barańczyk 
 3. Krzysztof Supera 
 4. Piotr Marasek 

Za wieloletnią współpracę z Zarządem OSP w Wólce Krosnowskiej oraz za społeczne zaangażowanie nie tylko na rzecz KGW, ale w podejmowaniu wielu inicjatyw wiejskich we współpracy z innymi organizacjami a przede wszystkim z OSP pani Joanna Czerwińska została odznaczona srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Panie Halina Kubik i Anna Lelewska zostały odznaczone brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. 

14.05.2006 50-LECIE DZIAŁALNOŚCI OSP W WÓLCE KROSNOWSKIEJ

Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Krosnowskiej obchodziła 14 maja, jubileusz 50-lecia działalności. Z tej okazji mieszkańcy wsi Wólka Krosnowska i Wólka Podlesie ufundowali jednostce sztandar, który został poświęcony i przekazany druhom strażakom podczas uroczystości.

Jubileusz rozpoczął się mszą świętą w intencji druhów strażaków i ich rodzin, którą uświetniła gra orkiestry gminno – parafialnej. Drugą część uroczystości rozpoczął dh. Czesław Barańczyk, który powitał zaproszonych gości i jubilatów oraz przedstawił historię jednostki. Zasłużeni jubilacji zostali uhonorowani medalami i odznaczeniami pożarniczymi:

 • dh. Czesław Barańczyk otrzymał Złoty Znak Związku, 

 • dh. Józef Snopek otrzymał Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,

 • dh. Władysław Malesa, Czesław Barańczyk s. Feliksa, Jan Malesa, Tadeusz Michalski, Jan Różycki otrzymali Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, 

 • dh. Stanisław Piszcz, Wojciech Mikuta, Sławomir Czerwiński, Henryk Szczepaniak, Zdzisław Jędrzejczak – Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,

 • dh. Paweł Malesa, Grzegorz Reszka, Grzegorz Barańczyk, Tomasz Snopek otrzymali Odznakę Wzorowy Strażak. 

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa została uhonorowana jednostka. Dekoracji nowo wręczonego sztandaru dokonał w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Wiceprezes ZOW druh Zdzisław Bednarek. 

Wójt Gminy a zarazem Prezes ZG ZOSP RP w Lipcach – Jerzy Kabat wręczył druhom: Czesławowi Barańczykowi i Konstantemu Matyszewskiemu, którzy działają w jednostce od początku istnienia listy gratulacyjne. Prezes Czesław Barańczyk przyjął wiele podziękowań i gratulacji. 

Część artystyczną zobaczyliśmy dzięki Pani Hannie Matyszewskiej – nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Mszadli i uczennicom z Wólki Krosnowskiej, które przygotowały „Spotkanie z Balladą”. Po części artystycznej wszyscy zaproszeni goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad. 

 

08.08.2004 GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W LIPCACH REYMONTOWSKICH

Gminne zawody sportowo-pożarnicze 8.08.2004 w Lipcach Reymontowskich, kliknij aby powiększyć fotografię.

W dniu 8.08.2004 odbyły się w Lipcach Reymontowskich gminne zawody sportowo-pożarnicze. W rywalizacji najlepsi okazali się gospodarze, którzy zgromadzili 97,75 pkt. Miejsce 2 i 3 zajęły dwie drużyny z Drzewiec, które zgromadziły kolejno 103,60 i 105,65 pkt. 

Zwycięska drużyna z Lipiec Reymontowskich

Więcej fotografii z zawodów obejrzycie Państwo w dziale fotogaleria.

17-19.09.2004 OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W PARCZEWIE

Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Lipiec Reymontowskich wzięła udział w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych wg regulaminu CTIF, które odbyły się w dniach 17-19 września 2004 r w Parczewie woj. lubelskie i zajęła 11 miejsce na 28 drużyn startujących. 
Otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł, którą musi przeznaczyć na zakup umundurowania. Tegoroczne zawody były zawodami eliminacyjnymi o prawo reprezentowania Polski na Międzynarodowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych CTIF, które odbędą się w 2005r.  w miejscowości Varażdin w Chorwacji.

26.09.2004 WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W SIERADZU

Trzy drużyny z gminy Lipce Reymontowskie wzięły udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Pożarniczych, które odbyły się 26 września w Sieradzu.
Drużyna męska z OSP Lipce Reymontowskie zajęła II miejsce i otrzymała następujące nagrody:
10 zestawów mundurów wyjściowych o wartości 4.000zł, agregat prądotwórczy o wartości 2.500zł oraz inne drobne upominki, natomiast drużyna męska z OSP Drzewce zajęła VII miejsce. Kobieca Drużyna Pożarnicza zajęła III miejsce i otrzymała w nagrodę pilarkę spalinową o wartości 1.700zł oraz każda z uczestniczek telefon komórkowy.
 


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4714906. Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 9:21