image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Muzeum Czynu Zbrojnego

Muzeum Czynu Zbrojnego powstało w 1988 roku, w oparciu o prywatne zbiory militariów związane z historią walk o niepodległość w rejonie Lipiec Reymontowskich i najbliższej okolicy.

Uroczyste otwarcie muzeum odbyło się 23 stycznia, podczas inauguracji jubileuszu 650 - lecia Lipiec Reymontowskich. Celem muzeum jest pokazanie udziału mieszkańców gminy w II wojnie światowej oraz martyrologii wsi polskiej.

Eksponaty zgromadzone są w dwóch salach, gdzie zgromadzono oprócz broni i umundurowania, wiele osobistych pamiątek i dokumentów po żołnierzach oddziałów regularnych i ruchu oporu. Trzecia sala Muzeum Czynu Zbrojnego poświęcona jest powojennej historii Wojska Polskiego. Zgromadzono w niej poważny zbiór uzbrojenia, wyposażenia i umundurowania, w tym również najnowszego, aktualnie już używanego w naszej armii.
 

Nasz adres:

Muzeum Czynu Zbrojnego
ul. Reymonta 22

zwiedzanie po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym
tel. 604 623 891 - Jerzy Murgrabia

Ekspozycja Muzeum Czynu Zbrojnego - wojna obronna 1939

Muzeum Czynu Zbrojnego działające przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, eksponuje zabytki związane głównie z walką mieszkańców powiatu skierniewickiego w okresie II wojny światowej oraz z powojenną historią Wojska Polskiego. Jednocześnie gromadzone są i opracowywane zabytki dotyczące powstań narodowych, walki o niepodległość i granice w latach 1914 - 1921 oraz historii 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty. 

Ze względu na ograniczoną czy wręcz skromną powierzchnię ekspozycyjną ukazano przede wszystkim udział mieszkańców gminy Lipce Reymontowskie i najbliższych okolic w II wojnie światowej. Liczne cenne eksponaty czekają na rozbudowę muzeum oraz są wykorzystywane podczas czasowych wystaw okolicznościowych. 

Ekspozycję wrześniową rozpoczyna dział poświęcony Wojsku Polskiemu II Rzeczypospolitej, a w szczególności 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty oraz jej żołnierzom. Pokazano tu orły noszone przez żołnierzy w 1939 r., ordery i odznaczenia a wśród nich Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militarii, Krzyż Niepodległości czy Krzyż Waleczny. 

Do bardzo cennych dokumentów należą m.in.: lista ofiarodawców na szablę honorową dla marszałka Edwarda Rydza - Śmigłego (szabla znajduje się Muzeum WP), Patent Oficerski z podpisem ministra spraw wojskowych marszałka Józefa Piłsudskiego oraz świadectwo Ukończenia Podoficerskiej Szkoły 18 pułku piechoty ze Skierniewic, podarowane przez mieszkańca Drzewiec Jana Reczulskiego. Ciekawostką są monety spółdzielni wojskowych emitowane w latach 1925 - 1935, a ich wartość tym większa, że pochodzą ze Skierniewic.

Wśród cennych fotografii znajdują się zdjęcia ukazujące żołnierzy różnych rodzajów sił zbrojnych, wojsk i służb m.in. piechoty, artylerii, lotnictwa, Korpusu Ochrony Pogranicza, a nawet jednostki podhalańskiej. Są także zdjęcia ukazujące ćwiczenia, zawody strzeleckie, święta pułkowe, przysięgi 26 DP.

W ostatnich latach dział ten został wzbogacony o wiele interesujących obiektów. Należy do nich zestaw kilkunastu (niepełny) platerowanych sztućców z Kasyna Oficerskiego 26 Pułku Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV ze Skierniewic. Na uwagę zasługuje także pamiątkowa szabla oficerska wz. 1921/22 należąca do ostatniego dowódcy 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty, płk. dypl. Adama Brzechwy-Ajdukiewicza (za udział w wojnie 1939 r. awansowanego pośmiertnie przez władze emigracyjne w 1964 r. do stopnia generała brygady).

Bardzo cennym eksponatem jest polska armata przeciwpancerna systemu Boforsa, kal. 37 mm, wz. 1936 wyprodukowana w Pruszkowie w 1939 r. Była to doskonała broń mogąca niszczyć wszystkie typy niemieckich czołgów używanych w 1939 r.

W ekspozycji plenerowej znalazła się francuska armata polowa systemu Schneidera kal. 75 mm, wz. 1897, używana w 1939 r. m.in. przez 26 pal ze Skierniewic. Aktualnie powyższa armata jest eksponowana w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie (dokąd została czasowo wypożyczona). 

Kolejna ekspozycja ukazuje napaść Niemiec na Polskę i zbrojny opór polskich żołnierzy w tym również pochodzących z rejonu Lipiec. Są tu fotografie i pamiątki dwóch uczestników obrony Warszawy: Jana Białka i Antoniego Murgrabiego oraz dwóch żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza: Jana Dziudy i Wojciecha Barańczyka. Uzupełnieniem tego fragmentu są rogatywki garnizonowe oficera starszego i szeregowego oraz rogatywka polowa. Pokazano także odznaczenia za walkę we wrześniu 1939 r.: Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939, Medal za Warszawę 1939 - 1945 oraz Krzyż za 1939 r. nadawany w Londynie.

Następny dział muzealny poświęcono kawalerii, której dwie brygady Wołyńska i Kresowa z Armii Łódź przeprowadziły koncentrację przed marszem na Warszawę w lasach pad Chlebowem. Oprócz dokumentalnych fotografii zaprezentowano w szerokim zakresie uzbrojenie i wyposażenie kawalerii: szablę żołnierską wz. 1921, hełm kawaleryjski typu francuskiego, siodło, różne typy strzemion i ostróg. Pokazano także dyplom i medal pamiątkowy poświęcony 50 rocznicy walk Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Został on nadany sołtysowi wsi Cyrusowa Wola, gdzie brygada stoczyła w 1939 r. krwawą bitwę, za opiekę nad grobami poległych kawalerzystów.

W gablocie obok znajduje się bogaty zestaw wyposażenia i piechoty. Są tu prawie wszystkie typy bagnetów do karabinów Mauzer i Lebel, hełm wz. 31, maski przeciwgazowe, kompletny tornister wraz z manierką i menażką. Bardzo cenne są dwie ładownice o różnej pojemności oraz lufa i magazynek do polskiego ręcznego karabinu maszynowego Browning wz. 28. Pozyskany ostatnio rkm wymaga gruntownej konserwacji zanim trafi na ekspozycję. 

Wiele miejsca poświęcono bitwie 30 Polskiej Dywizji Piechoty, z Armii „Łódź', stoczonej 9 września niedaleko Lipiec pod Słupią, Przyłękiem i Jeżowem. Szczególnie bogata jest dokumentacja fotograficzna. Zebrano fotografie dowództwa dywizji, wszystkich dowódców pułków oraz większości dowódców batalionów i kompanii. O zaciętości bitwy świadczą wysokie starty polskie wynoszące około 300 żołnierzy. Polegli m.in.: dowódca 83 pułku Strzelców Syberyjskich - ppłk dyp. Adam Nadachowski, d-ca II baonu 82 pp mjr Stefan Pękalski, d-ca III baonu 82 pp mjr Kazimierz Klimczak, d-ca II baonu 83 pp mjr Stanisław Kalinowski, d-ca III baonu 83 pp mjr Mieczysław Olędrczyk. Interesujące zdjęcie pozyskane do muzeum przedstawia gen. dyw. Juliusza Rómmla, d-cę Armii „Łódź', podczas spotkania z żołnierzami 30 DP na cmentarzu wojennym w Jeżowie w 25 rocznicę bitwy. Historię powyższej bitwy przybliżają elementy uzbrojenia i wyposażenia zebranego w rejonie Słupi: niemiecki karabinek Mauzer, łuski pocisków wystrzelone przez 30 pal, hełm poległego żołnierza niemieckiego i inne.

Prowadzone ostatnio poszukiwania pod Jeżowem pozwoliły wzbogacić ekspozycję o polski karabinek wz. 29 z bagnetem, łuski karabinowe, podkowy, guziki i odłamki artyleryjskie. Najliczniej zaprezentowano pamiątki z bitwy nad Bzurą, w której brała udział również 26 DP walcząca w składzie Armii „Pomorze" (do 05.09.1939 r. znajdowała się w Armii „Poznań"). Należy do nich oryginalna broń i wyposażenie znalezione w rejonie bitwy pod Łowiczem, Sochaczewem, Głownem i Skierniewicami. Najcenniejszym obiektem jest polski granatnik kol. 46 mm, wz. 36 wraz z granatem. Tego typu granatniki znajdowały się na wyposażeniu kompanii piechoty i stanowią dzisiaj dużą rzadkość muzealną. Cenne są również: karabiny Mauzer, doskonały pistolet polskiej produkcji VIS wz. 35 oraz szabla wzoru niemieckiego używana w Wojsku Polskim. Ekspozycję uzupełniono licznymi fotografiami, dokumentami, odznaczeniami przekazanymi przez mieszkańców okolicznych miejscowości, uczestników bitwy nad Bzurą. Są wśród nich: Julian Marot, Stanisław Białek z Drzewiec, Władysław Rosińki i Adam Lisowski z Lipiec Reymontowskich. Zgromadzono również medale pamiątkowe poświęcone bitwie nad Bzurą oraz wybitnym dowódcom, z których wielu poległo.

Szczególną wymowę posiadają znaki tożsamości po poległych żołnierzach tzw. nieśmiertelniki oraz elementy wyposażenia szpitala polowego zbombardowanego przez Niemców mimo specjalnego oznaczenia go.

Również i do tego działu w ostatnim czasie pozyskano m.in.: ciężki karabin maszynowy Maxim wz. 08 używany w 1939 r., znaleziony przez Wojciecha Tatarskiego pod Warszawą w rejonie walk oddziałów wycofujących się znad Bzury, rewolwer Nagant wz. 30 produkcji Fabryki Broni w Radomiu przekazany przez ppłk. Bogdana Gawineckiego z Warszawy, kompletną taśmę z nabojami (330 szt.) do ckm Browing wz. 30 produkowanego w Polsce, rakietnicę czechosłowacką znalezioną pod Sochaczewem i przekazaną przez Mariana Gałązkę z Sochaczewa, znak tożsamości jeńca wojennego, medal pamiątkowy poświęcony pamięci polskich oficerów zamordowanych w Katyniu wydany przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne i wiele innych.Mamy nadzieję, że zbiory Muzeum Czynu Zbrojnego wzbogacą się o wiele nowych cennych pamiątek oręża polskiego dzięki licznym ofiarodawcom przekazującym je do muzeum, gdzie dobrze służą ukazywaniu walki zbrojnej mieszkańców naszego powiatu i patriotycznemu wychowaniu młodzieży.

O zainteresowaniu muzeum świadczy dość duża frekwencja wynosząca w roku 2000 - ok. 3000 zwiedzających mimo braku jakiegokolwiek etatu i stałych godzin otwarcia. Ponadto w oparciu o zbiory Muzeum Czynu Zbrojnego (uzupełnione przez prywatnych kolekcjonerów) została zorganizowana we wrześniu 2000 r., w GOK w Puszczy Mariańskiej, wystawa „Wrzesień 1939 na Mazowszu Zachodnim". Głównym organizatorem wystawy i autorem scenariusza był kustosz lipieckiego muzeum. W celu pełniejszego i bardziej atrakcyjnego ukazania orężnych zmagań narodu polskiego, ekspozycję wzbogacono o wystawę plenerową, na której zgromadzono liczne egzemplarze sprzętu bojowego używane w okresie dwóch ostatnich wojen światowych.
 

mcz001.jpg
mcz001.jpg
mcz002.jpg
mcz002.jpg
mcz003.jpg
mcz003.jpg
mcz004.jpg
mcz004.jpg
mcz005.jpg
mcz005.jpg
mcz006.jpg
mcz006.jpg
mcz007.jpg
mcz007.jpg
mcz008.jpg
mcz008.jpg
mcz009.jpg
mcz009.jpg
mcz010.jpg
mcz010.jpg
mcz011.jpg
mcz011.jpg
mcz012.jpg
mcz012.jpg
mcz013.jpg
mcz013.jpg
mcz014.jpg
mcz014.jpg
mcz015.jpg
mcz015.jpg
mcz016.jpg
mcz016.jpg
mcz017.jpg
mcz017.jpg
mcz018.jpg
mcz018.jpg
mcz019.jpg
mcz019.jpg
mcz020.jpg
mcz020.jpg

Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4714744. Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 9:21