image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Fundacja im. Władysława Stanisława Reymonta

K O N K U R S

Zarząd Fundacji im. Wł. St. Reymonta z siedzibą w Lipcach Reymontowskich wraz z Ogólnopolskim Klubem Szkół Reymontowskich zaprasza do udziału w Konkursie na autorskie wykonanie projektu medalu okolicznościowego z okazji planowanych uroczystości jubileuszowych 25-lecia powstania Fundacji Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich (1998-2023).

Postać Reymonta, wielkiego Polaka - Pisarza nagrodzonego w 1924 roku Literacką Nagrodą Nobla, stała się inspiracją do powołania Fundacji Jego imienia.

Nagroda jaką otrzymał autor powieści „Chłopi” była nie tylko uznaniem pisarskiego talentu Reymonta ale miała także ogromny wydźwięk dla Polski. Po 123-ech latach zaborów ziściła się nadzieja Polaków na odbudowanie niepodległego państwa polskiego.

Dlatego też zwracamy się z prośbą do społeczności szkół reymontowskich oraz do samorządów gmin, którym bliskie jest poczucie więzi z życiem i twórczością Władysława Stanisława Reymonta, do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie projektu medalu pamiątkowego, na wspomnianą okoliczność 25-lecia działalności Fundacji.

Konkurs trwa do 25 maja 2022 roku. Szczegółowe informacje zawarte są w poniższych załącznikach.

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu na projekt medalu 25-lecia działalności Fundacji

Regulamin konkursu na medal pamiątkowy

Przewodnicząca Ogólnopolskiego
Klubu Szkół Reymontowskich
Członek Zarządu Fundacji
Mirosława Lechowska

Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Ciemny

Prezes Zarządu
Jerzy Kabat


Dla kultywowania i rozwijania zapisanych w historii Lipiec Reymontowskich tradycji, w 1998 roku ustanowiono Fundację im. Władysława Stanisława Reymonta.

Założyciele - Fundatorzy:

 • Rada Gminy Lipce Reymontowskie
 • Międzykomunalna Spółka Akcyjna „MUNICIPIUM” w Warszawie
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Skierniewicach
 • Towarzystwo Przyjaciół Lipiec Reymontowskich

Władze Fundacji:

 • Prezes Zarządu: Jerzy Kabat
 • Przewodniczący Rady Fundacji: Tadeusz Pintara, tel. 46 831 62 81

Jej najważniejsze cele to:

 • popularyzacja twórczości Wł. St. Reymonta w kraju i zagranicą,

 • promowanie młodych pisarzy wywodzących się ze środowisk wiejskich oraz popularyzowanie ich twórczości,

 • inicjowanie i finansowanie prac naukowo - badawczych o życiu i twórczości Wł. St. Reymonta,

 • wspieranie samorządowych inicjatyw społecznych, oświatowych, kulturalnych i gospodarczych rozwoju wsi i gminy Lipce Reymontowskie,

 • uczynienie z Lipiec Reymontowskich nowoczesnej wsi z zachowaniem jej historycznych wartości i tradycji utrwalonych w powieści „Chłopi”.

Działalność Fundacji:

 • współorganizator wielu imprez kulturalnych podczas obchodów Roku Reymontowskiego 2000, m.in.: „Dnia Reymonta”, Zjazdu Pisarzy, Działaczy i Twórców Ludowych,

 • współudział finansowy w wydaniu „Dzieł wybranych” Reymonta obejmujących cztery tomy epopei „Chłopi”, powieści „Ziemia obiecana”, „Sprawiedliwie” oraz tom „Nowele” nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej,

 • promocja Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta poza granicami kraju - koncerty na Litwie,

 • współuczestniczenie w organizacji IX Światowego Forum Mediów Polonijnych 2001

 • Fundacja była organizatorem Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego i Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego, podczas którego artyści rzeźbili postacie opisane w powieści „Chłopi” Wł. St. Reymonta,

 • Fundacja współuczestniczyła finansowo w budowie Zagrody Ludowej, ponosząc wydatki związane z opracowaniem dokumentacji, projektowo-kosztorysowej oraz wykupem 5 budynków przenoszonych na teren Zagrody.

 • W ramach współpracy nawiązanej w 2000 roku z bliźniaczą Fundacją im. Wł. Reymonta z Toronto w Kanadzie, Prezes Zarządu Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich Jerzy Kabat – Wójt Gminy w 2003 roku przebywał gościnnie w Kanadzie

Obszerną relację z pobytu Wójta Gminy w Kanadzie zamieszczamy w postaci pliku PDF do pobrania:

Reymont zbliża Toronto z Lipcami (1,8 MB)

Przekazanie brązowej statuetki „Polonusa” prezesowi Fundacji
Wł. Reymonta p. Kazimierzowi Chrapce w Kanadzie przez prezesa
Zarządu Fundacji Wł. St.Reymonta w Lipcach R. p. Jerzego Kabata
 • Z inicjatywy Fundacji im. Wł. St. Reymonta z siedzibą w Lipcach Reymontowskich, na terenie Oddziału Muzeum im. Wł. St. Reymonta, w dniach 27 sierpnia - 9 września, odbywał się Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski Lipce Reymontowskie 2001. Wzięło w nim udział 10 rzeźbiarzy z terenu całego kraju. Artyści wyrzeźbili 10 naturalnej wielkości wybranych postaci z epopei "Chłopi" oraz postać Wł. St. Reymonta. Prace artystów można oglądać na terenie Oddziału Muzeum im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich ul. Wiatraczna. Serdecznie zapraszamy. 


Uczestnicy Pleneru

 

"Boryna" i Wojciech Grzędowski
 z Opoczna
 

Andrzej Kurkowski 
z Bydgoszczy w towarzystwie "Jagny"

Zbigniew Kiszka z Bronisławia 
i "Antek"
 
 

"Dominikowa" i Józef Mierzwa 
z Wałbrzycha
 
 

Od lewej Zbigniew Fabijański 
z Białynina, "Wójt" 
i Jerzy Kabat - Wójt Gminy
 Lipce Reymontowskie

"Ksiądz" i Jacek Głuszek 
z Dąbrowic
 

Adam Głuszek z Dąbrowic 
w towarzystwie "Jagustynki"
 

Jan Szczechowicz ze Świętych
 Lasek podczas pracy nad
 "Rochem"

"Arendarz" i Zbigniew
 Szczepański z Kutna

Jan Kupis z Opoczna 
w towarzystwie "Kuby i Witka"

Księga upamiętniająca
 organizatorów i rzeźbiarzy
 wykonana przez prof. Alojzego
Balcerzaka - Komisarza Pleneru
 • Po tygodniach przygotowań 10 października 2009 r. w naszej gminie odbyło się sympozjum pod hasłem: „Kultura ludowa, rozwój lokalny, ekonomia społeczna – szanse i inspiracje”, które pierwotnie planowano na maj. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Wójt i Rada Gminy Lipce Reymontowskie, Fundacja im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich im. Wł. St. Reymonta oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus z Łodzi. Głównym powodem była chęć uczczenia setnej rocznicy ukończenia pracy przez Wł. St. Reymonta nad powieścią „Chłopi”, która odegrała tak istotną rolę w historii Lipiec.  Honorowy patronat nad sympozjum objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki. Uczestnicy wysłuchali referatu dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie – dr Ryszarda Miazka, na temat „Kultury w nowych mediach”. Następnie głos zabrał pracownik Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie – mgr Huberta Malickiego, który omówił „Kulturę ludową w prasie – historię i współczesność”, po którym „Lipce na mapie kulturalne Polski” przedstawiła mgr Danuta Łaska – Przewodnicząca Rady Gminy Lipce Reymontowskie i prezes Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich. Przyczynkiem do dyskusji były pytania przedstawicielki Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus w Łodzi – pani Wioletty Gawrońskiej dotyczące jak najlepszego wykorzystania dla pomyślnego rozwoju naszej wioski tego niewątpliwie bogatego potencjału tradycji, literatury i kultury ludowej. Chcąc wzbogacić dyskusję pan Jerzy Murgrabia przygotował wystawę poświęconą historii AZR im. Wł. St. Reymonta. Dzięki występowi naszego AZR „Wesele Boryny” oraz wspaniałym wyrobom lipieckiego KGW goście mogli poczuć klimat i posmakować specjałów żywcem z Reymontowych „Chłopów”. Również wystąpienie wiceministra rolnictwa i zarazem Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Wł. St. Reymonta pana Mariana Zalewskiego mocno osadzało uczestników dyskusji w problematyce obszarów wiejskich.

1.jpg
1.jpg
 
2.jpg
2.jpg
 
3.jpg
3.jpg
 
4.jpg
4.jpg
 
5.jpg
5.jpg
 
6.jpg
6.jpg
 
7.jpg
7.jpg
8.jpg
8.jpg
9.jpg
9.jpg

„SZLAKIEM REYMONTA”

Zrobiło się ciepło i na lipieckich drogach widać coraz więcej turystów. Powraca więc troska o to, czy rzeczywiście dobrze wykorzystujemy swoje zasoby, by móc w przyszłości czerpać widoczne korzyści z prężnie rozwijającej się turystyki. Z pewnością wiele brakuje do tzw. dobrej organizacji szlaku. W naszych małych Lipcach jest przecież tyle dróg, że można się nie tyle zgubić, co po prostu nie dotrzeć do wszystkich atrakcji, brakuje dostępu do choćby najkrótszej informacji o naszych muzeach i ciekawostkach. Dlatego właśnie Fundacja im. Wł. St. Reymonta złożyła w minionym roku min. wniosek na oznaczenie lipieckich szlaków, a nawet, na wyjście naszym szlakiem do pobliskich gmin, z którymi łączy nas postać pisarza. Wniosek jednak ostatecznie nie przeszedł, więc poczyniłam starania, by jednak pozyskać środki na znaki i ulotki, które króciutko zaprezentują wszystkie 3 muzea i nie pozwolą zgubić się w Lipcach, bo będzie tam również i mapka. Dzięki wielkiej , bezinteresownej pomocy od lat wspierającego Gminę Lipce Reymontowskie członka Zarządu Województwa Łódzkiego - pana Dariusza Klimczaka, udało się pozyskać 8,5 tys. zł., które zapewnią znaki po Lipcach Reymontowskich i do Przyłęku Dużego pod pomnik i reymontowską lipę, a także wspomniane ulotki. 3 sierpnia podpisaliśmy już umowę na realizację wniosku. Trasę wyznaczyła już młodzież z naszego gimnazjum, która również o swojej miejscowości chce wiedzieć jak najwięcej i żywo angażuje się w jej kulturowe przedsięwzięcia. Prowadzone w ramach wolontariatu zajęcia oraz 2 rajdy piesze to nasz wkład potrzebny przy ubieganiu się o środki. Szlak przeznaczony będzie dla turystów pieszych lub rowerzystów. W przyszłości poprowadzi dalej do Rogowa, wróci do Lipiec, a potem podąży do Krężec, by odtworzyć trasę wędrówek Stanisława Rejmenta - pracownika kolejowego nadzorującego pracę robotników kładących podkłady kolejowe na odcinkach : Krosnowa –Rogów, Krężce- Lipce. Już dziś nie brakuje nam rowerzystów i ciekawych inicjatyw. Klub rowerowy z Przyrowu zwrócił się z propozycją odznaki z Reymontem zdobywanej na szlakach w całej Polsce. Fundacja z Lipiec Reymontowskich wsparła te działania i już niebawem także nasze dzieci i młodzież będą mogli zdobywać taką odznakę na pobliskich Reymontowskich ścieżkach. Trzeba jedynie przejść lub przejechać ( dokumentując swoją trasę ) 15 km biograficznie związanych z Reymontem dróg i można występować o odznakę ( szczegóły zamieścimy na stronie internetowej gminy już po oficjalnym zatwierdzeniu odznaki ). Inicjatywa spodobała się też klubom rowerowym z Łodzi, Poznania i Płocka, które właśnie 2 i 3 lipca gościły na terenie naszej gminy zwiedzając naszą miejscowość i nocując w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich. Z pewnością to tylko skromny początek naszej turystyki. Jej szansą jest także aktywnie funkcjonujący Ogólnopolski Klub Szkół Reymontowskich, który we wrześniu znów zjedzie się tym razem do Tuszyna. Wniosek złożony na warsztaty (tym razem wycinanki) tym razem się nie powiódł. Mamy natomiast dość zapału, by mimo wszystko takie zajęcia zrealizować i spotkania warsztatowe ruszą od sierpnia na terenie naszych zagród. Dla pań z KGW zaproponujemy również w sierpniu decupage, dla młodzieży natomiast spotkania z trenerem pomagającym stworzyć wniosek z programu „Młodzież”. 
     Wciąż brakuje nam w Lipcach odpowiedniej bazy, miejsc oferujących stale regionalną kuchnię, zakup pamiątek, ewentualnie noclegi. Jednak już z pewnością, planując swoją przyszłość w tej gminie, warto postawić na turystykę i podążyć szlakiem Reymonta. Do tego serdecznie namawiam.

Prezes Zarządu Fundacji im. Wł. St. Reymonta

mgr Danuta Łaska
 


„LIPCE MALOWANE”

W dniu 1 września 2012 r. na placu przed Urzędem Gminy odbył się happening dla lokalnej społeczności podsumowujący projekt pt. „Lipce Malowane” realizowany w ramach programu: „Młodzież w działaniu” Akcja 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe. Podczas happeningu uczestnicy projektu tj. młodzież gimnazjalna wraz z prowadzącą warsztaty artystką Małgorzatą Czernik malowała ornamenty łowickie na wszystkich przyniesionych przedmiotach, ubraniach, itp., odbył się występ młodzieżowej grupy Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, pokaz mody folk oraz zabawa ludowa. 
Celem projektu „Lipce malowane” było upiększenie Lipiec Reymontowskich w ornamenty łowickie, by zwiększyć turystyczną atrakcyjność miejscowości, pokazać piękno tradycji kultury łowickiej; potem zaś stworzyć wioskę tematyczną, która w przyszłości mogłaby dla uczestników projektu stać się miejscem ich pracy. 
Rezultatem projektu są pomalowane w ornamenty łowickie budynki ( wewnątrz i z zewnątrz ) oraz zdobyte przez uczestników projektu umiejętności malarskie. 
W najbliższym czasie zorganizowane zostaną warsztaty dla chętnej młodzieży oraz dla całej społeczności lokalnej, która chciałaby nauczyć się malować ornamenty łowickie. Będziemy również zachęcać i podpowiadać właścicielom posesji wzdłuż ul. Reymonta jak mogliby wykorzystać artystycznie to centralne usytuowanie, by Lipce zyskały na urodzie i atrakcyjności, a oni mogli również czerpać z tego jeśli nie zyski, to satysfakcję posiadania wyjątkowego domostwa.


Adres Fundacji:

96-127 Lipce Reymontowskie
ul. Reymonta 24
tel. 46 831 61 97
fax: 46 831 62 68

Nr konta Fundacji:

72 9288 1095 1690 2857 2000 0010 
BSZŁ Oddział Lipce Reymontowskie


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 3932524. Ostatnia aktualizacja: 17.06.2024 16:10