image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Reymonta 24
96-127 Lipce Reymontowskie
tel./fax: 46 831 61 83
email: gops@lipcereymontowskie.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich powołany został Uchwałą Nr X/40/90 z dnia 30 stycznia 1990 roku Rady Gminy Lipce Reymontowskie.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Lipce Reymontowskie i działa na podstawie statutu i regulaminu organizacyjnego. W skład jego wchodzą:

  • kierownik: mgr Alicja Czajka

  • mgr Urszula Zając - księgowa

  • Teresa Budzik - starszy pracownik socjalny

  • mgr Katarzyna Marat - starszy pracownik socjalny

  • Emilia Sukiennik - specjalista pracy z rodziną

  • Aleksandra Miksa - specjalista pracy z rodziną

GOPS realizuje zadania z zakresu:

  • pomocy społecznej

  • świadczeń rodzinnych

  • dodatków mieszkaniowych

  • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Ochrona danych osobowych:

Ogólna klauzula informacyjna RODO

 
 

Ocena zasobów pomocy społecznej:

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

 
 

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2028 - załącznik do Uchwały Nr XXXIV/236/23 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 15 marca 2023 r.

 
 

Ważne strony:

Baza placówek zapewniających miejsca noclegowe dla osób stosujących przemoc w rodzinie (aktualizacja lipiec 2022)

Baza placówek zapewniających schronienie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (aktualizacja lipiec 2022)

Baza poradnictwa specjalistycznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (aktualizacja lipiec 2022)

Baza poradnictwa specjalistycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (aktualizacja lipiec 2022)

Dane teleadresowe podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w 2022 roku

Dane teleadresowe podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne w 2022 roku

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 1865218. Ostatnia aktualizacja: 05.06.2023 9:50