image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Ogłoszenia
05.06.2023 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że dnia 5 czerwca 2023 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
Marek Sałek

01.12.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że dnia 1 grudnia 2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
Marek Sałek

17.11.2022 Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2022/2023 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności ich przygotowania do okresu zimowego. Szczegółowe informacje zawiera załącznik:

Pismo PINB w Skierniewicach z dnia 10 listopada 2022 r.

13.06.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie wraz z ogłoszeniem o konkursie na kandydata na dyrektora Gminnego Przedszkola

Zarządzenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie wraz z ogłoszeniem o konkursie na kandydata na dyrektora Gminnego Przedszkola

03.02.2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że dnia 3 lutego 2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie oraz na stronie internetowej Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy
Marek Sałek

31.01.2022 Obwieszczenie Starosty Skierniewickiego z dnia 28.01.2022r.

Obwieszczenie Starosty Skierniewickiego z dnia 28.01.2022r. – Zawiadomienie o dokonaniu zgłoszenia budowy kanalizacji kablowej w postaci pakietu mikrorurek 4x14/10, przeciski – rura osłonowa 110/6,3mm w miejscowości: Wólka Krosnowska, gm. Lipce Reymontowskie

09.12.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) informuję, że w dniu 09.12.2021 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wójt Gminy
Marek Sałek

14.10.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) informuję, że w dniu 14.10.2021 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy
Marek Sałek

09.08.2021 Obwieszczenie Starosty Skierniewickiego z dnia 06.08.2021r.

Obwieszczenie Starosty Skierniewickiego z dnia 06.08.2021r. – Zawiadomienie o dokonaniu zgłoszenia budowy kanalizacji kablowej w postaci pakietu mikrorurek oraz podbudowy słupowej w miejscowości: Słupia, Bonarów, Winna Góra, gm. Słupia oraz w miejscowości Lipce Reymontowskie, Wólka Krosnowska, gm. Lipce Reymontowskie

24.06.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuję, że dnia 25 czerwca 2021 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie oraz na stronie internetowej Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości - słupów oświetleniowych przeznaczonych do wydzierżawienia w celu podwieszenia linii światłowodowej

Wójt Gminy
Marek Sałek

23.06.2021 Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca 2021 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 21.05.2021 r. złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi z siedzibą ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, reprezentowaną przez pełnomocnika – Pana Grzegorza Zalewskiego, dotyczący zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla inwestycji pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Łyszkowice – Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek. Zadanie 2 – Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Łyszkowice - Łódź”

25.02.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuję, że dnia 25 lutego 2021 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie oraz na stronie internetowej Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy
Marek Sałek

06.08.2020 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65, poz. 284, poz.471, poz. 782) informuję, że w dniu 6 sierpnia 2020 roku zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - lokal użytkowy

Wójt Gminy
Marek Sałek

28.11.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że dnia 28 listopada 2019 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wójt Gminy
Marek Sałek

19.11.2019 Obwieszenie i Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 14 listopada 2019 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 121152E Mszadla-Podłęcze”

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 14 listopada 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 121152E Mszadla-Podłęcze”

04.04.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że w dniu 4 kwietnia 2019 roku zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Wójt Gminy
Marek Sałek

24.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wola Drzewiecka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Uchwała XXVII/191/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wola Drzewiecka

14.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r. obręb ewidencyjny Lipce Reymontowskie

12.09.2018 Obwieszczenie Starosty Skierniewickiego

Obwieszczenie Starosty Skierniewickiego - zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego dla chowu drobiu w obrębie Chlebów gm. Lipce Reymontowskie

18.05.2018 Informacja Starosty Skierniewickiego

Informacja Starosty Skierniewickiego dotycząca identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

05.04.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuję, że dnia 5 kwietnia 2018 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie oraz na stronie internetowej Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

05.04.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuję, że dnia 5 kwietnia 2018 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie oraz na stronie internetowej Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

01.03.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Retniowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Retniowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu Retniowiec - tekst
Projekt planu Retniowiec - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Retniowiec - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Retniowiec - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Retniowiec
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Retniowiec

08.02.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuję, że dnia 8 lutego 2018 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

04.01.2018 Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka - Płyćwia

22.12.2017 Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 15 grudnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka - Płyćwia

13.12.2017 Zawiadomienie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Zawiadomienie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o przystąpianiu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla chowu drobiu realizowanego na działce nr ew. 82 w miejscowości Chlebów

12.12.2017 Obwieszczenie

Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lipce Reymontowskie"

20.10.2017 Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 18 października 2017 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka - Płyćwia

11.10.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych gminy Lipce Reymontowskie

06.07.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu Lipce - tekst
Projekt planu Lipce - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Lipce
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Lipce

15.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka

06.04.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu ewidencyjnego Drzewce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu Lipce - tekst
Projekt planu Lipce - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Lipce
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Lipce

Projekt planu Drzewce - tekst
Projekt planu Drzewce - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Drzewce - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Drzewce - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Drzewce
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Drzewce

22.03.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka

12.01.2017 Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu - tekst

Projekt planu - rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Wniosek - uwagi do projektu planu

Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania

22.12.2016 Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Projekt planu - Chlebów

Wniosek - uwagi do projektu planu - Chlebów

Projekt planu - Mszadla

Wniosek - uwagi do projektu planu - Mszadla

Projekt planu - Wola Drzewiecka

Wniosek - uwagi do projektu planu - Wola Drzewiecka

Projekt planu - Wólka Krosnowska

Wniosek - uwagi do projektu planu - Wólka Krosnowska


Archiwum >>

Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 3933016. Ostatnia aktualizacja: 17.06.2024 16:10