image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
01.12.2023 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Lipce Reymontowskie informuje, że uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie”. Wartość ogólna zadania stanowi 44.914,00 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW do 90% wynosi 40.422,00 zł.
W wyniku realizacji zadania zostaną odebrane wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płaskich z terenu nieruchomości 33 posesji położonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie. Zebrane odpady zostaną odpowiednio zabezpieczone, załadowane, przetransportowane i przekazane do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci odbioru i unieszkodliwienia odpadów azbestowych wyniesie 101,385 Mg wyrobów zawierających azbest.

www.wfosigw.lodz.pl

30.06.2023 Nasze Ekologiczne Pracownie – edycja 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nasze Ekologiczne Pracownie – edycja 2022

Celem projektu jest polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach.

Forma dofinansowania ze środków WFOŚIGW w Łodzi wynosi:

 • kwota dofinansowania 60 000 zł
 • koszt całkowity zadania 69 800 zł

Wartość dofinansowania 85,96%.

Harmonogram działań:

 • Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody
 • Akcja „Szkolne nocowanie i nieba obserwowanie”
 • Piesza wycieczka do zlewni rzeki Uchani i Bobrówki
 • Piesza wycieczka do Rezerwatu Bukowiec
 • Konkurs „Cudze chwalicie swego nie znacie – piękna przyroda lipiecka”
 • Dzień Ziemi
 • Warsztaty Kulinarne
 • Dzień z astronomią
 • Dzień laboranta
 • Konkurs „Mój las”
 • Co tam w tej pracowni piszczy?
 • Gry i zabawy terenowe
 • Akcja „Tyle mam ile dam, czyli sadzimy las dla Nas i Was”

www.splipcereymontowskie.pl/nasze-ekologiczne-pracownie-wfosig

www.wfosigw.lodz.pl

28.12.2022 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Lipce Reymontowskie informuje, że uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie”. Całkowita wartość zadania wyniosła 29.032,66 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi 24.193,00 zł.
W wyniku realizacji zadania zostały odebrane wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płaskich z terenu nieruchomości 33 posesji położonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie. Zebrane odpady zostały odpowiednio zabezpieczone, załadowane, przetransportowane i przekazane do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci odbioru i unieszkodliwienia 77,470 Mg wyrobów zawierających azbest.

www.wfosigw.lodz.pl

10.12.2021 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Lipce Reymontowskie informuje, że uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie”. Całkowita wartość zadania wyniosła 34.611,73 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi 28.843,00 zł.
W wyniku realizacji zadania zostały odebrane wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płaskich z terenu nieruchomości 40 posesji położonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie. Zebrane odpady zostały odpowiednio zabezpieczone, załadowane, przetransportowane i przekazane do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci odbioru i unieszkodliwienia 92,624 Mg wyrobów zawierających azbest.

www.wfosigw.lodz.pl

05.10.2020 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Lipce Reymontowskie informuje, że uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie”. Całkowita wartość zadania wyniosła 31.534,79 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi 26.278,00 zł.
W wyniku realizacji zadania zostały odebrane wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płaskich z terenu nieruchomości 39 posesji położonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie. Zebrane odpady zostały odpowiednio zabezpieczone, załadowane, przetransportowane i przekazane do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci odbioru i unieszkodliwienia 90,120 Mg wyrobów zawierających azbest.

www.zainwestujwekologie.pl

13.12.2019 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Lipce Reymontowskie informuje, że uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie”. Całkowita wartość zadania wyniosła 27.332,64 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi 22.777,00 zł.
W wyniku realizacji zadania zostały odebrane wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płaskich z terenu nieruchomości 48 posesji położonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie. Zebrane odpady zostały odpowiednio zabezpieczone, załadowane, przetransportowane i przekazane do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci odbioru i unieszkodliwienia 105,45 Mg wyrobów zawierających azbest.

www.zainwestujwekologie.pl

03.12.2018 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Lipce Reymontowskie informuje, że uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie”. Całkowita wartość zadania wyniosła 24.621,57 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi 22.159,00 zł.
W wyniku realizacji zadania zostały odebrane wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płaskich z terenu nieruchomości 32 posesji położonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie. Zebrane odpady zostały odpowiednio zabezpieczone, załadowane, przetransportowane i przekazane do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci odbioru i unieszkodliwienia 84,75 Mg wyrobów zawierających azbest.

www.zainwestujwekologie.pl

17.01.2018 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Lipce Reymontowskie informuje, że uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie". Całkowita wartość zadania wyniosła 28.291,99 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi 22.633,00 zł.
W wyniku realizacji zadania zostały odebrane wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płaskich z terenu nieruchomości 45 posesji położonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie. Zebrane odpady zostały odpowiednio zabezpieczone, załadowane, przetransportowane i przekazane do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci odbioru i unieszkodliwienia 101,536 Mg wyrobów zawierających azbest.

www.zainwestujwekologie.pl

30.11.2016 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Lipce Reymontowskie informuje, że uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie". Całkowita wartość zadania wyniosła 30.424,86 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi 30.120,00 zł.
W wyniku realizacji zadania zostały odebrane wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płaskich z terenu nieruchomości 36 posesji położonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie. Zebrane odpady zostały odpowiednio zabezpieczone, załadowane, przetransportowane i przekazane do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci odbioru i unieszkodliwienia 105,51 Mg wyrobów zawierających azbest.

www.zainwestujwekologie.pl

09.11.2015 Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dofinansowanie ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Lipce Reymontowskie informuje, że uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie". Całkowita wartość zadania wynosi 29.800,57 zł, w tym kwota dotacji 29.502,00 zł, w tym:
- z NFOŚiGW wynosi 14.900,00 zł,
- z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 14.602,00 zł.
W wyniku realizacji zadania zostały odebrane wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płaskich z terenu nieruchomości 43 posesji położonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie. Zebrane odpady zostały odpowiednio zabezpieczone, załadowane, przetransportowane i przekazane do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci odbioru i unieszkodliwienia 93,22 Mg wyrobów zawierających azbest.

www.zainwestujwekologie.pl
www.nfosigw.gov.pl
www.wfosigw.lodz.pl

24.04.2015 Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Lipce Reymontowskie informuje, że uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie" w formie pożyczki i dotacji w ramach Programu Priorytetowego "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery". Całkowita wartość zadania wynosi 576 809 zł, w tym kwota pożyczki 164 683 zł i kwota dotacji 164 683 zł.
W wyniku realizacji zadania zostanie wymieniony kocioł olejowy na kocioł na biomasę, wymieniona instalacja centralnego ogrzewania, wykonana instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz ocieplony budynek Urzędu Gminy.
Planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego w postaci redukcji emitowanych do atmosfery: pyłu, SO2, NOx, CO i CO2.

www.zainwestujwekologie.pl
www.wfosigw.lodz.pl

05.11.2014 Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Lipce Reymontowskie informuje, że uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie". Całkowita wartość zadania wynosi 47.526,95 zł, w tym kwota dotacji 47.052,00 zł, w tym:
- z NFOŚiGW wynosi 23.763,00 zł,
- z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 23.289,00 zł.
W wyniku realizacji zadania zostaną odebrane wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płaskich z terenu nieruchomości 60 posesji położonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie. Zebrane odpady zostaną odpowiednio zabezpieczone, załadowane, przetransportowane i przekazane do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego w postaci unieszkodliwienia ok. 102,65 Mg wyrobów zawierających azbest

www.zainwestujwekologie.pl
www.nfosigw.gov.pl
www.wfosigw.lodz.pl

24.01.2014 Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Lipce Reymontowskie informuje, że uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie" w formie pożyczki i dotacji w ramach Programu Priorytetowego "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery". Całkowita wartość zadania wynosi 563 099,54 zł, w tym kwota pożyczki 233 063 zł i kwota dotacji 233 063 zł.
W wyniku realizacji zadania zostanie wymieniony kocioł olejowy na kocioł na biomasę, wymieniona instalacja centralnego ogrzewania, wykonana instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz ocieplony budynek Urzędu Gminy.
Planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego w postaci redukcji emitowanych do atmosfery: pyłu, SO2, NOx, CO i CO2.

www.zainwestujwekologie.pl
www.wfosigw.lodz.pl

29.07.2010 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizuje zadanie p.n.: 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 1 175 836,00 zł

Wartość dofinansowania (dotacja) z WFOŚiGW w Łodzi: 99 805,00 zł

W ramach projektu wybudowanych zostanie 79 sztuk biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach:

 • Drzewce – 35 szt.
 • Mszadla – 5 szt.
 • Wola Drzewiecka – 17 szt.
 • Wólka Krosnowska – 14 szt.
 • Wólka Podlesie – 8 szt.

Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 3931544. Ostatnia aktualizacja: 17.06.2024 16:10