image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności
OGŁOSZENIE
Informujemy, że w dniu 9 czerwca 2023 r. (piątek)
Urząd Gminy będzie nieczynny.
01.06.2023 Życzenia na Dzień Dziecka

01.06.2023 Informacja o przystąpieniu do wyboru ławnika na kadencję 2024-2027

Informacja o przystąpieniu do wyboru ławnika
na kadencję 2024-2027

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że Rada Gminy przystępuje do wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Brzezinach na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

Bliższe informacje zawierają poniższe załączniki:

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
Oświadczenia kandydata na ławnika
Klauzula informacyjna

30.05.2023 Spotkanie autorskie z biskupem

Spotkanie autorskie z biskupem

W sobotę 27 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich miało miejsce spotkanie mieszkańców naszej gminy z ks. biskupem Andrzejem Franciszkiem Dziubą – autorem książki pt. „Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a Skierniewice i Ziemia Skierniewicka”.
Spotkanie prowadził znany lipieckiej społeczności prof. dr hab. Sławomir Bralewski – historyk, bizantynolog. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Marka Sałka i ks. kan. Janusza Zabłockiego – proboszcza naszej parafii.


LIPCE 880

LIPCE 881

LIPCE 882

LIPCE 883
 
26.05.2023 Życzenia na Dzień Mamy

26.05.2023 Złote Gody

Złote Gody

Złote Gody to rocznica wyjątkowa, a także doskonała okazja do świętowania. W środę 24 maja 15 par z terenu gminy Lipce Reymontowskie świętowało 50-lecia pożycia małżeńskiego. Podczas uroczystości wręczone zostały jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Marek Sałek. Skierował także do jubilatów słowa uznania i podziękowania za długie pożycie małżeńskie oraz piękny przykład dla młodego pokolenia.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:

Zofia i Klemens Burzyńscy
Jadwiga i Leszek Dałkowscy
Krystyna i Bronisław Dudowie
Janina i Czesław Dziudowie
Halina i Jan Kamińscy
Teresa i Wiesław Koszewscy
Jadwiga i Stanisław Krocowie
Jan i Halina Majowie
Marianna i Henryk Maraskowie
Zofia i Franciszek Markusowie
Janina i Eugeniusz Mozgowie
Zofia i Andrzej Murgrabiowie
Wiesława i Józef Smolińscy
Helena i Henryk Stefaniakowie
Krystyna i Wincenty Wawrzynowie

Jubilaci z rąk Wójta Gminy Marka Sałka oraz Przewodniczącej Rady Gminy Anny Czajki otrzymali listy gratulacyjne, kwiaty i upominki. Nie zabrakło tortu i przygotowanego na tę okazję poczęstunku.


LIPCE 876

LIPCE 877

LIPCE 878

LIPCE 879

 Więcej zdjęć w fotogalerii

25.05.2023 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXXVI Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Raport o stanie gminy za rok 2022.
7. Współpraca Władz Samorządowych oraz Inspekcji Weterynaryjnej w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, aktualna sytuacja występowania chorób zakaźnych zwierząt na terenie kraju, plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną oraz drób.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

23.05.2023 Raport o stanie Gminy Lipce Reymontowskie za rok 2022 – debata z udziałem mieszkańców

Raport o stanie Gminy Lipce Reymontowskie za rok 2022 – debata z udziałem mieszkańców

31 maja 2023 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie, na której Wójt Gminy Lipce Reymontowskie przedstawi „Raport o stanie gminy”. Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Lipce Reymontowskie w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

28 czerwca 2023 r. planowana jest sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie, na której będzie rozpatrywany raport, podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy oraz odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Gminy Lipce Reymontowskie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Gminy Lipce Reymontowskie składać należy najpóźniej do dnia 30 maja 2023 r. do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie.

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (link)

19.05.2023 Informacja Wójta Gminy

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Informuję, że spotkanie w dniu 22 maja br. o godz. 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji NIE JEST organizowane przez Urząd Gminy.

JEST to oferta handlowa prywatnej firmy NIE ZWIĄZANA z realizowanym przez Gminę projektem dotyczącym montażu paneli fotowoltaicznych.

Wójt Gminy
Marek Sałek
 
17.05.2023 KOMUNIKAT skierowany do konsumentów wody z wodociągu Drzewce

KOMUNIKAT
skierowany do konsumentów wody z wodociągu
Drzewce

W związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 17 maja 2023 r. skierowanym do konsumentów wody z wodociągu Drzewce (doyczy miejscowości Drzewce oraz Wola Drzewiecka kol. Koryciska i Zakolej) informujemy, że woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu. O stanie wody będziemy informować na bieżąco.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 17.05.2023 r.

11.05.2023 Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 10 maja 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach zostały przeprowadzone powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje w grupie uczniów szkół podstawowych klas I-IV wygrała Lena Wójt – uczennica Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich i będzie reprezentowała nasz powiat i gminę Lipce Reymontowskie w etapie wojewódzkim w dniu 18 maja w Zgierzu.

Przy tej okazji wręczono również narody laureatom Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego, wśród których byli także nasi uczniowie.


LIPCE 868

LIPCE 869

LIPCE 870

LIPCE 871

LIPCE 872

LIPCE 873

LIPCE 874

LIPCE 875
 
10.05.2023 Urodziny Władysława Stanisława Reymonta w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich

Urodziny Władysława Stanisława Reymonta w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich

„To już 50 lat...” 8 maja w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich w ramach obchodów 50-lecia utworzenia Gminy Lipce Reymontowskie, odbyły się uroczystości związane ze 156 rocznicą urodzin patrona szkoły i gminy Władysława Stanisława Reymonta.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Senator RP Rafał Ambrozik, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Ewa Wendrowska, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski, Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flejszer, st. wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach Joanna Paćkowska.

Głównym punktem uroczystości był wykład na temat życia i twórczości Wł. St. Reymonta, który został poprowadzony przez Panią Danutę Łaską nauczycielkę języka polskiego w szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich. Wydarzenie było też okazją do oficjalnego otwarcia i poświęcenia przez ks. kanonika Janusza Zabłockiego trzech nowoczesnych pracowni:

  • pracowni informatycznej utworzonej w ramach projektu „Nowoczesna Akademia Kompetencji TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich” współfinansowanego ze środków UE;
  • ekopracowni zrealizowanej przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”;
  • pracowni językowej utworzonej w ramach LOWE Lipce - Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Lipcach Reymontowskich.

Podczas jubileuszu rozstrzygnięto i wręczono nagrody uczestnikom Gminnego Konkursu Plastycznego „Moje miejsce na ziemi Gmina Lipce Reymontowskie”. Uczestnicy imprezy skosztowali tortu jubileuszowego przygotowanego na tą okazję.


LIPCE 852

LIPCE 853

LIPCE 854

LIPCE 855

LIPCE 856

LIPCE 857

LIPCE 858

LIPCE 859

LIPCE 860

LIPCE 861

LIPCE 862

LIPCE 863

LIPCE 864

LIPCE 865

LIPCE 866

LIPCE 867

 Więcej zdjęć w fotogalerii

09.05.2023 Dopłaty do zbóż

09.05.2023 Bezpłatne webinaria dla seniorów

Bezpłatne webinaria dla seniorów

Informujemy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla seniorów:

Webinarium pt. Informacyjna rola KNF i UKNF - zaplanowane na 18 maja br. - link

Webinarium pt. Okazja czy oszustwo? - zaplanowane na 21 czerwca br. - link

Programy wydarzeń w załączniku:

Webinarium zaplanowane na 18 maja br.

Webinarium zaplanowane na 21 czerwca br.

05.05.2023 Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Wniosek wypełniony przez leczącego lekarza rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 31 maja 2023 r.

Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Szczegółowe informacje pod numerami tel. (44) 725 64 25 i (44) 725 64 16.

Dodatkowe informacje w załączniku:

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników – informacje

04.05.2023 Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka – w dniu patrona św. Floriana, Druhnom i Druhom wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Lipce Reymontowskie składam najserdeczniejsze życzenia, wyrazy szacunku i uznania.

Dziękuję za Waszą działalność ratowniczą i bezinteresowną pomoc niesioną drugiemu człowiekowi. Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz nieustającej opieki Świętego Floriana dla Was i Waszych Rodzin.

Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Wójt Gminy
Marek Sałek
 
04.05.2023 Końcowa sprzedaż węgla

Końcowa sprzedaż węgla

Informujemy, że w terminie od 8 maja do 31 lipca 2023 r. istnieje możliwość zakupu węgla. Obsługę gminy, tak jak dotychczas, prowadzi Energetyka Cieplna w Skierniewicach. Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do 30 czerwca br. Sprzedaż węgla nie jest limitowana.

25.04.2023 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu dzisiejszym w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W konkursie uczestniczyło 14 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych klasa I-IV
1. Lena Wójt - uczennica Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich
2. Marcel Dura - uczeń Szkoły Podstawowej w Drzewcach

II grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych klasa V-VIII
1. Honorata Beta - uczennica Szkoły Podstawowej w Mszadli
2. Tymoteusz Sałek - uczeń Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich
3. Szymon Stefaniak - uczeń Szkoły Podstawowej w Drzewcach
4. Jacek Kolis – Mikina - uczeń Szkoły Podstawowej w Mszadli
5. Roksana Duda - uczennica Szkoły Podstawowej w Drzewcach

Najlepsi reprezentować będą naszą gminę w eliminacjach powiatowych.


LIPCE 846

LIPCE 847

LIPCE 848

LIPCE 849

LIPCE 850

LIPCE 851
 
21.04.2023 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2023

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2023

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu maju br. odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji według następującego harmonogramu:

08.05.2023 r. Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska, Lipce Reymontowskie ulice: Nowickiej, Wiatraczna
10.05.2023 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki
11.05.2023 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiosenna
12.05.2023 r. Chlebów, Retniowiec, Lipce Reymontowskie ulica: Leśna
18.05.2023 r. Wola Drzewiecka
19.05.2023 r. Drzewce
22.05.2023 r. Siciska, Mszadla

Odpady należy wystawić bezpośredno przed swoje posesje tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych – najpóźniej do godziny 6.00 rano w dniu zbiórki.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV do recyklingu (np. lodówki, pralki, radia, telewizory, monitory),
2. zużyte opony od samochodów osobowych,
3. złom metalowy,
4. meble i odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny),
5. baterie i akumulatory.

Rodzaje odpadów, które nie będą zabierane:
1. gruz,
2. kamienie,
3. odzież, buty,
4. lekarstwa,
5. szkło luzem,
6. materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna),
7. opakowania po farbach, olejach, itp.,
8. odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych,
9. odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa),
10. obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach, itp.,
11. folia po materiałach budowlanych, tunelach, kiszonkach, worki po nawozach.

ŚWIADOMY UDZIAŁ W PRAWIDŁOWEJ ZBIÓRCE ODPADÓW CHRONI WSPÓLNIE NASZE NATURALNE ŚRODOWISKO

20.04.2023 Zaproszenie na koncert dla strażaków

20.04.2023 Zaproszenie na targi Agrotechnika

12.04.2023 Modernizacja hydroforni

Modernizacja hydroforni

12 kwietnia br. Wójt Gminy Marek Sałek podpisał umowę na realizację inwestycji pn. Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lipce Reymontowskie.

W ramach zadania zmodernizowane zostaną: Stacja Uzdatniania Wody w Drzewcach oraz hydrofornia w Woli Drzewieckiej, uruchomiona zostanie studnia awaryjna Stacji Uzdatniania Wody w Mszadli oraz wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami w Mszadli kol. Sabinów.

Wykonawcą zadania jest firma KM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Włocławka. Wartość robót 6.439.050,00 zł.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota pozyskanego dofinansowania 5.035.000,00 zł.

11.04.2023 Informacja Okręgowego Urzdędu Górniczego w Kielcach
05.04.2023 Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ptasiej grypy

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Nr 13/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z 3 kwietnia 2023 roku o wydaniu rozporządzenia uchylającego rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

Rozporządzenie Nr 13/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

04.04.2023 Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
03.04.2023 Porozumienie w sprawie przebudowy drogi

Porozumienie w sprawie przebudowy drogi

3 kwietnia w Urzędzie Gminy w Makowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Liderem Projektu - Gminą Maków, a Partnerami Projektu - Gminą Lipce Reymontowskie, Starostwem Powiatowym w Skierniewicach oraz Gminą Godzianów, dotyczące wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków - Chlebów nr 2935E”.

Na wykonanie zadania zostały pozyskane środki w ramach II edycji programu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych, w wysokości 10.925.000,00 zł. Rozpoczęcie zadania planuje się na II kwartał bieżącego roku.


LIPCE 840

LIPCE 841

LIPCE 842

LIPCE 843

LIPCE 844

LIPCE 845
 
03.04.2023 Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej

29.03.2023 Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2023 roku

Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2023 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że od dnia 3 kwietnia 2023 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie, poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00, środa w godzinach od 8.00 do 18.00, piątek w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą do chwili wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Lipce Reymontowskie. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadania w roku 2023 wynosi 37 500,00 zł.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Informacja Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji w 2023 roku

Uchwała nr XXX/209/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji - ujednolicona

Wniosek o udzielenie dotacji (PDF)

Wniosek o udzielenie dotacji (DOCX)

28.03.2023 Trójstronna współpraca

Trójstronna współpraca

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Marek Sałek – Wójt Gminy, Józef Stefaniak – Prezes OSP Drzewce oraz st. bryg Mariusz Wielgosz – Komendant Miejski PSP w Skierniewicach, podpisali aneks w sprawie zmiany porozumienia dotyczącego włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewcach do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W aneksie zadeklarowano gotowość operacyjną, w tym siły i środki przewidziane do wykorzystania w systemie, wskazano zadania ratownicze przewidziane dla jednostki, wymaganą liczbę i poziom wyszkolenia ratowników a także sposób utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych i sposoby alarmowania.

28.03.2023 Zebranie w OSP Wola Drzewiecka

Zebranie w OSP Wola Drzewiecka

25 marca w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Drzewieckiej, odbyło się coroczne walne zebranie sprawozdawcze. W spotkaniu uczestniczyli strażacy ochotnicy, MDP. Swoją obecnością uczestników zaszczycili również: Wójt Gminy Lipce Reymontowskie Marek Sałek, przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka oraz Jacek Dąbrowski – radny Rady Gminy a zarazem członek OSP.

Pani prezes Anna Gidrewicz-Krawczyk po przywitaniu gości i strażaków, przeszła do podsumowania zadań za rok 2022. Druhowie udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi a następnie przyjęli plan pracy Ochotniczej Straży Pożarnej na rok 2023. Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy podziękowali strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz prace społeczne w wielu gminnych uroczystościach. Życzyli druhom dalszych sukcesów. Pani prezes w imieniu strażaków podziękowała zaproszonym gościom za wsparcie finansowe jednostki oraz poprosiła o pomoc przy realizacji kolejnych planów inwestycyjnych i zakupowych. Podziękowała druhnom i druhom za pracę. Doceniła również aktywność miejscowej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.


LIPCE 836

LIPCE 837

LIPCE 838

LIPCE 839
 
27.03.2023 Święto sołtysów

Święto sołtysów

W sobotę, 25 marca w Skierniewicach swoje święto uczcili sołtysi. Organizatorem uroczystości był marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. W słowach skierowanych do sołtysów powiedział m.in.
– Jesteście „pomostem” między mieszkańcami, a nami, samorządem województwa - mówił marszałek do sołtysów przypominając, że cała ostatnia kadencja samorządu województwa, to sukcesywne zbliżanie się Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do mieszkańców.
W Wojewódzkich obchodach Dnia Sołtysa uczestniczył Wójt Gminy Marek Sałek oraz sołtysi w osobach: Halina Krawczyk sołtys wsi Wola Drzewiecka, Agnieszka Pabian - sołtys wsi Retniowiec, Mirosław Gejo - sołtys wsi Chlebów oraz Andrzej Barańczyk - sołtys wsi Siciska. Uroczystości uświetnił koncert. Zespołu Ludowego Ziemia Słupecka oraz Mateusz Mijal.
Z kolei w niedzielę sołtysi wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Anną Czajka uczestniczyli w powiatowych obchodach zorganizowanych przez Starostę Skierniewickiego Mirosława Belinę.


LIPCE 832

LIPCE 833

LIPCE 834

LIPCE 835

 fot. Adam Sobieszek (infoskierniewice.pl)

27.03.2023 Dotacje na sport w 2023 roku

Dotacje na sport w 2023 roku

W miesiącu lutym ogłoszony został konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie:

  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i seniorów – kwota dotacji 45.000,00 zł;
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci – dotacja w kwocie 25.000,00 zł.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły oferty od Stowarzyszenia Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie oraz Klubu Sportowego Jutrzenka Drzewce. W dniu 24 marca Wójt Gminy Marek Sałek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Karpowiak podpisał umowy na realizację zadań z Prezesem Klubu Sportowego Jutrzenka Szymonem Kopeć oraz Prezesem Stowarzyszenia Szkółka Piłkarska Sławomirem Superą.

22.03.2023 Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku
17.03.2023 Przekazanie defibrylatora jednostce OSP Drzewce

Przekazanie defibrylatora jednostce OSP Drzewce

Na walnym zebraniu sprawozdawczym członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewcach, które odbyło się 11 marca br. Pani Ewa Wendrowska Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego reprezentująca Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, uroczyście przekazała druhom strażakom defibrylator, zakupiony w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W uroczystości przekazania defibrylatora wzięli udział także: Rafał Ambrozik – senator RP, Marek Sałek – Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, Anna Czajka – Przewodnicząca Rady Gminy Lipce Reymontowskie.

Jedną z ważniejszych spraw, które były omawiane na zebraniu to organizacja jubileuszu 100-lecia jednostki i zmiana dotychczasowego sztandaru na nowy, zgodny z obowiązującym wzorem. Druhowie zwrócili się do pana Marka Sałka – Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o przyjęcie godności fundatora sztandaru, którą pan Wójt przyjął.


LIPCE 826

LIPCE 827

LIPCE 828

LIPCE 829

LIPCE 830

LIPCE 831

16.03.2023 Puchar Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym

Puchar Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym

Aleksander Koszewski w dniach 11-12 marca 2023 roku w Puławach, zajął I miejsce w Pucharze Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym w kategorii Junior 83+. Jest to już kolejny sukces naszego mieszkańca. Wkrótce będzie reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

Na co dzień trenuje w Skierniewickim Stowarzyszeniu „Sportowe Wariacje”, które promuje sporty siłowe, sylwetkowe oraz rowerowe. Jest również członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipcach Reymontowskich.


LIPCE 823

LIPCE 824

LIPCE 825
 
10.03.2023 11 marca – Dzień Sołtysa

11 marca – Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom naszej gminy życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w działalności sołeckiej.
Składamy serdeczne podziękowania za Waszą pracę i zaangażowanie w realizację celów oraz działalność na rzecz rozwoju gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka

Wójt Gminy
Marek Sałek

10.03.2023 Defibrylator dla OSP Lipce Reymontowskie

Defibrylator dla OSP Lipce Reymontowskie

W minioną sobotę w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipcach Reymontowskich odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP za 2022 rok. Na zebraniu uroczyście przekazano druhom strażakom defibrylator, zakupiony w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Dzięki uzyskanej dotacji OSP Lipce Reymontowskie będzie mieć możliwość wykonywania pełnego zakresu akcji ratowniczych występujących w rejonie działań jednostki. Zakup defibrylatora pozytywnie wpłynie na pomoc pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa lub innym zdarzeniu do którego wzywana jest jednostka OSP.

W uroczystości przekazania defibrylatora wzięli udział: Ewa Wendrowska Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego reprezentująca Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, Marek Sałek - Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, Anna Czajka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipce Reymontowskie.


LIPCE 817

LIPCE 818

LIPCE 819

LIPCE 820

LIPCE 821

LIPCE 822

09.03.2023 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXXIV Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 15 marca 2023 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2028”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXVII/181/22 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie na rok 2022”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie na rok 2023”.
10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2023 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 50-lecia utworzenia Gminy Lipce Reymontowskie:
– wykład prof. dr hab. Sławomira Bralewskiego „Na dnie kotliny, dokoła stawu, leżała wieś” kilka refleksji na 50-lecie Gminy Lipce Reymontowskie 1973-2023.
13. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za rok 2022.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

08.03.2023 Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet składam wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
spełnienia marzeń, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.
Życzę sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym,
uśmiechu na twarzy każdego dnia i wielu pozytywnych emocji
oraz niegasnącej wiary w siebie i swoje możliwości.

Wójt Gminy
Marek Sałek
 
06.03.2023 Informacja dla Mieszkańców korzystających z wodociągu Lipce Reymontowskie

Informacja dla Mieszkańców korzystających z wodociągu Lipce Reymontowskie

Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach informujemy, że jakość wody wodociągu Lipce Reymontowskie odpowiada wymaganym parametrom jakości i jest przydatna do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 3.03.2023 r.

03.03.2023 Zakup węgla na preferencyjnych warunkach

Zakup węgla na preferencyjnych warunkach

Zachęcamy wszystkich uprawnionych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Skierniewicach obsługująca teren gminy Lipce Reymontowskie posiada na stanie dwa asortymenty opału: eko-groszek i orzech o bardzo wysokich parametrach jakościowych.

Sprzedaż węgla prowadzona jest codziennie w godz. od 7.00 do 15.00, a w soboty od 7.00 do 12.00. Wszystkim, którzy zdecydują się na zakup węgla do końca marca Energetyka Cieplna oferuje transport za połowę ceny. Zapraszamy do zakupu.

01.03.2023 Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach
28.02.2023 Remont łazienek z dofinansowanie z PFRON

Dostępny samorząd – granty


Remont łazienek z dofinansowania z PFRON

W lutym br. rozpoczęty został remont łazienek w budynku Urzędu Gminy na parterze, w części użytkowanej przez GOKSiR. Remont wykonywany jest w ramach projektu p.n. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnością”. W ramach zadania dotychczasowe łazienki zostaną przystosowane na łazienkę dla osób z niepełnosprawnością natomiast obecna szatnia na łazienki dla personelu i interesantów. Z kolei z części garażu zostanie wydzielone miejsce, które zaadaptowane zostanie na szatnie.

Na remont łazienek gmina pozyskała dofinansowanie z PFRON w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” - działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 100.000 zł. Wykonawcą zadania jest Firma Handlowo Usługowa FOKS Artur Foks z Woli Makowskiej, wybrana drodze zapytania ofertowego. Koszt całkowity remontu to kwota 122 tys. zł.


LIPCE 814

LIPCE 815

LIPCE 816
 
24.02.2023 Zaproszenie na Gminny Dzień Kobiet

24.02.2023 II edycja Gminnego Konkursu Cukierniczego
23.02.2022 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lipce Reymontowskie w 2023 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lipce Reymontowskie w 2023 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40), art. 4 ust. 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz. 1265, poz.1812) oraz uchwały Nr XXXI/215/2022 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2023 rok
Zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o konkursie
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia organizacji pozarządowej
Załącznik nr 2 Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Załącznik nr 3 Wzór umowy o realizację zadania publicznego
Załącznik nr 4 Wzór sprawozdania z wykonania umowy
Załącznik nr 5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

20.02.2023 Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

Informujemy, że w dniu 20 lutego 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Nr 10/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z 20 lutego 2023 roku o opublikowaniu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

Rozporządzenie Nr 10/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

20.02.2023 Informacja o realizacji projektu

17.02.2023 Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje, że w dniu 17 lutego 2023 r. wydał rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu skierniewickiego oraz Miasta Skierniewic, wprowadzające następujące nakazy i zakazy:

NAKAZ

  1. utrzymywania drobiu w zamknięciu,
  2. karmienia i pojenia drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie.

ZAKAZ

  1. utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu,
  2. gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach, konkursach i imprezach kulturalnych.

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z 17 lutego 2023 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu skierniewickiego oraz Miasta Skierniewic

17.02.2023 Ostrzeżenie o silnym wietrze

Ostrzeżenie o silnym wietrze

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu ostrzega o możliwości wystąpienia silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu – od godz. 20:00 dnia 17.02.2023 do godz. 13:00 dnia 18.02.2023. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

14.02.2023 Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach
13.02.2023 100. urodziny mieszkańca Woli Drzewieckiej

100. urodziny mieszkańca Woli Drzewieckiej

Z przyjemnością informujemy, że mieszkaniec Woli Drzewieckiej, Pan Jan Białek w sobotę 11 lutego skończył 100 lat. W dniu dzisiejszym z tej okazji w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie odbyła się doniosła uroczystość. Pan Jan zaszczycił nas swoją obecnością wraz z córką, siostrą oraz najbliższą rodziną. Ten dzień, to nie tylko wielki zaszczyt dla Jubilata, ale również ważne wydarzenie dla Gminy. Dostojnemu jubilatowi Wójt Gminy Marek Sałek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Anną Czajką złożyli serdeczne gratulacje i życzenia. Nie obyło się bez tortu i kwiatów.

Dostojnemu Jubilatowi składamy gratulacje oraz życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności na długie lata. Niech nam żyje 200 lat!


LIPCE 808

LIPCE 809

LIPCE 810

LIPCE 811

LIPCE 812

LIPCE 813
 
13.02.2023 Kolejne miliony dla Gminy Lipce Reymontowskie

Kolejne miliony dla Gminy Lipce Reymontowskie

6 lutego br. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę inwestycji przeznaczonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r. Na liście nie zabrakło Gminy Lipce Reymontowskie.

W piątek 10 lutego br. symboliczny czek na niespełna 2 miliony złotych z rąk Wiceministra Krzysztofa Ciecióry, posłów Roberta Telusa i Grzegorza Lorka oraz senatora Rafała Ambrozika odebrał Wójt Gminy Marek Sałek. Gospodarzem spotkania był Krzysztof Jażdżyk - Prezydent Miasta Skierniewice.

Kwota, jaka zasili gminny budżet to dokładnie 1.902.195,00 zł i zostanie przeznaczona na przebudowę drogi gminnej nr 115209E w miejscowości Drzewce o długości blisko 1,7 km. W ramach zadania zakłada się całkowitą wymianę konstrukcji drogi oraz poszerzenie istniejącej 3,5 m jezdni do szerokości 5,00 m. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg od 2019 roku wpiera nasze gminne inwestycje dotyczące poprawy infrastruktury drogowej.

Środki jakie zostały pozyskane dla Gminy Lipce Reymontowskie na przełomie 4 lat to kwota około 5 milionów zł, dzięki której zmodernizowano blisko 9 km dróg gminnych.


LIPCE 805

LIPCE 806

LIPCE 807
 
09.02.2023 KOMUNIKAT skierowany do konsumentów wody z wodociągu Lipce Reymontowskie

KOMUNIKAT
skierowany do konsumentów wody z wodociągu
Lipce Reymontowskie

W związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 9 lutego 2023 r. skierowanym do konsumentów wody z wodociągu Lipce Reymontowskie (doyczy miejscowości Lipce Reymontowskie, Chlebów, Retniowiec) informujemy, że woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu. O stanie wody będziemy informować na bieżąco.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 09.02.2023 r.

07.02.2023 Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, przysługuje refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Poniżej udostępniamy poradnik ułatwiający złożenie wniosku o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Poradnik dla wnioskodawcy

06.02.2023 Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny – Etap Gminny

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny – Etap Gminny

3 lutego br. Wójt Gminy Marek Sałek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Anną Czajką i Koordynatorem Konkursu Renatą Szychowską wręczyli nagrody wszystkim uczestnikom etapu gminnego Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. W wymaganym terminie wpłynęło 97 prac. Do finału powiatowego Komisja zakwalifikowała prace 21 uczniów i przedszkolaków, które zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. W związku z bardzo dużą ilością prac, wysokimi walorami artystycznymi i starannością ich wykonania Komisja zdecydowała dodatkowo wyróżnić 9 prac.

W Szkole Podstawowej w Mszadli wzięło udział 16 uczniów; z tego 9 uczniów otrzymało nagrody w postaci karty prezentowej EMPIK o wartości 100 zł każda, 1 uczeń otrzymał bidon, 6 uczniów otrzymało kubki strażackie.

W Szkole Podstawowej w Drzewcach wzięło udział 27 uczniów; z tego 7 uczniów otrzymało nagrody w postaci karty prezentowej EMPIK o wartości 100 zł każda, 6 uczniów otrzymało bidony, 14 uczniów otrzymało kubki strażackie.

W Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich wzięło udział 26 uczniów; z tego 2 uczniów otrzymało nagrody w postaci karty prezentowej EMPIK o wartości 100 zł każda, 22 uczniów otrzymało bidony, 2 uczniów otrzymało kubki strażackie.

W Gminnym Przedszkolu w Lipcach Reymontowskich wzięło udział 28 przedszkolaków, każdy przedszkolak otrzymał poduszkę z bohaterami kreskówki Psi Patrol.


LIPCE 793

LIPCE 794

LIPCE 795

LIPCE 796

LIPCE 797

LIPCE 798

LIPCE 799

LIPCE 800

LIPCE 801

LIPCE 802

LIPCE 803

LIPCE 804
 
01.02.2023 Remont przepompowni ścieków

Remont przepompowni ścieków

Trwają prace związane z modernizacją urządzeń kanalizacyjnych w Lipcach Reymontowskich. W ramach zadania gruntowny remont przeprowadzany jest na przepompowni ścieków w ul. Leśnej i ul. Mostowej. Całkowity koszt modernizacji - 159.408,00 zł zostanie sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


LIPCE 790

LIPCE 791

LIPCE 792
 
23.01.2023 „Znicz Dla Powstańca”

„Znicz Dla Powstańca”

22 stycznia przypadła 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego - największego i najdłużej trwającego zrywu niepodległościowego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Z tej okazji w piątek 20 stycznia o godz. 14.00 Wójt Gminy Lipce Reymontowskie Marek Sałek, Przewodnicząca RG Anna Czajka i dzieci uczestniczące w zajęciach feryjnych odwiedzili Muzeum Czynu Zbrojnego. Pan Jerzy Murgrabia opowiedział zebranym o przyczynach i przebiegu Powstania Styczniowego i udziale w nim miejscowego włościanina Andrzeja Białka, mieszkańca Woli Drzewieckiej, uczestnika bitwy pod Wolą Cyrusową 4 września 1863 roku. Zgromadzeni obejrzeli także w muzeum okolicznościową wystawę poświęconą temu historycznemu wydarzeniu.

W niedzielę, w dniu rocznicy wybuchu powstania, włączyliśmy się w akcję „Znicz Dla Powstańca” zainaugurowaną przez Wojewodę Łódzkiego - Tobiasza Bocheńskiego. Na lipieckim cmentarzu, spoczywają prochy Andrzeja Białka, który jako 18 letni chłopak walczył w oddziale kosynierów w bitwie pod Wolą Cyrusową. Przy jego grobie odbyła się uroczystość upamiętniająca partyzanta. Wspólnie z Anną Czajką - Przewodniczącą Rady Gmina Lipce Reymontowskie, zgromadzonymi mieszkańcami, Zespołem Śpiewaczym z Lipiec Reymontowskich i Skautami Europy - Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego, złożono wieniec i zapalono znicze. Pani Anna Czajka powitała zebranych i przedstawiła informacje dotyczące zrywu niepodległościowego sprzed 160 lat oraz udziału w nim powstańca Andrzeja Białka, uczestnika bitwy pod Cyrusową Wolą, jednej z największych bitew powstania styczniowego. Uroczystość uświetniły pieśni patriotyczne w wykonaniu Grupy Śpiewaczej z Lipiec Reymontowskich.


LIPCE 778

LIPCE 779

LIPCE 780

LIPCE 781

LIPCE 782

LIPCE 783

LIPCE 784

LIPCE 785

LIPCE 786

LIPCE 787

LIPCE 788

LIPCE 789

23.01.2023 Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów

20.01.2023 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2023 roku

Odbiór odpadów zawierających azbest w 2023 roku

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2023 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest zdjęty z pokryć dachowych i składowany na posesjach.

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który udziela dotacji w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostały procent będzie pochodził ze środków budżetu gminy. Właściciele nieruchomości nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem azbestu.

W związku z powyższym zainteresowani właściciele nieruchomości posiadający odpady azbestowe powinni złożyć w terminie do 28 lutego 2023 r. wniosek do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie na odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Do wniosku należy dosłać zdjęcie wyrobów azbestowych w wersji elektronicznej, oznaczone adresem, imieniem i nazwiskiem, na skrzynkę email: azbest@lipcereymontowskie.pl, najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie oraz pod numerem tel. 46 831 61 66, wew. 24.

Wnioski dostępne w poniższym linku oraz w siedzibie Urzędu.

Załącznik:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu

19.01.2023 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXXIII Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działania Gminnego Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lipce Reymontowskie na 2023 rok, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Lipce Reymontowskie, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust.4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Maków w 2023 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17. Zapoznanie z planami pracy stałych komisji i harmonogramem pracy Rady Gminy na rok 2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

17.01.2023 Nauka programowania z Gigantami Programowania

Nauka programowania z Gigantami Programowania

14 stycznia w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta, biorący udział w zajęciach w zajęciach prowadzonych przez Gigantów Programowania w ramach projektu pn. „Nowoczesna Akademia TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, uczestniczyli w uroczystej gali „Gigantów Programowania” otrzymali swoje pierwsze certyfikaty. W zajęciach w ramach projektu udział wzięło 36 uczniów z klas I-VIII.

Wójt Gminy Marek Sałek odebrał podziękowanie za pomoc i wsparcie w szerzeniu idei programowania wśród dzieci i młodzieży. Gmina Lipce Reymontowskie tak jak Miasto Skierniewice, Bolimów i Maków stwarza możliwość udziału w zajęciach programowania. W lutym rozpoczną się zajęcia stacjonarne dla dzieci w najnowszej sali komputerowej powstałej w ramach projektu „Nowoczesna Akademia TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich”.

Zapisy na stronie: https://giganciprogramowania.edu.pl/lokalizacje


LIPCE 766

LIPCE 767

LIPCE 768

LIPCE 769

LIPCE 770

LIPCE 771

LIPCE 772

LIPCE 773

LIPCE 774

LIPCE 775

LIPCE 776

LIPCE 777
 
13.01.2023 Ferie zimowe 2023

05.01.2023 Projekt „Pracujący rodzic - szczęśliwe dziecko!”

Projekt „Pracujący rodzic - szczęśliwe dziecko!”

Zapraszamy rodziców dzieci do lat 3 na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Pracujący rodzic - szczęśliwe dziecko!” we wtorek 10 stycznia o godz. 17.30 w GOKSiR Lipce Reymontowskie.

Głównym celem projektu jest umożliwienie do 31.10.2023 r. powrotu do pracy/ utrzymania zatrudnienia 22 (20K/2M) osobom pracującym (do których zalicza się także osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim) sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osobom z niepełnosprawnościami, zamieszkującymi m.in. w Gminie Lipce Reymontowskie, poprzez sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi w postaci pokrycia większości kosztów wynagrodzenia niani dla 22 UP przez okres 10 m-cy.

Szczegóły projektu na stronie realizatora - Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska:
http://www.e-cdk.pl/?projekt=pracujacy-rodzic-szczesliwe-dziecko

Kontakt w sprawie projektu:
tel. 574 201 556
e-mail: m.huszek@eprojekty.com.pl

Regulamin projektu i wymagana dokumentacja w poniższych załącznikach:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Załącznik nr 1 - formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko
Załącznik nr 3 - oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy lub utrzymania zatrudnienia


• Archiwum >>


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 1865154. Ostatnia aktualizacja: 05.06.2023 9:50