image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Wykorzystanie potencjału kulturowego Gminy Lipce Reymontowskie dla promocji gospodarki regionu

W dniu 17 czerwca 2023 roku w Lipcach Reymontowskich odbyło się II Forum Gospodarcze wraz z targami produktów lokalnych i regionalnych.

Wydarzenie to zorganizowano w ramach projektu pn. „Wykorzystanie potencjału kulturowego Gminy Lipce Reymontowskie dla promocji gospodarki regionu”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2. Promocja gospodarcza regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W targach wzięło udział 17 wystawców, którzy w przestawili swoją ofertę handlową. W ramach organizowanego wydarzenia odbyły się również warsztaty, które przybliżyły wystawcom i wszystkim zainteresowanym zagadnienia związane z tworzeniem sieci korporacyjnych oraz możliwości wykorzystania przewag konkurencyjnych.

Na zakończenie targów odbył się koncert gwiazdy - Maryli Rodowicz.

FOT_001.JPG
FOT 001
FOT_002.JPG
FOT 002
FOT_003.JPG
FOT 003
FOT_004.JPG
FOT 004
FOT_005.JPG
FOT 005
FOT_006.JPG
FOT 006
FOT_007.JPG
FOT 007
FOT_008.JPG
FOT 008
FOT_009.JPG
FOT 009
FOT_010.JPG
FOT 010
FOT_011.JPG
FOT 011
FOT_012.JPG
FOT 012
FOT_013.JPG
FOT 013
FOT_014.JPG
FOT 014
FOT_015.JPG
FOT 015
FOT_016.JPG
FOT 016
FOT_017.JPG
FOT 017
FOT_018.JPG
FOT 018
FOT_019.JPG
FOT 019
FOT_020.JPG
FOT 020
FOT_021.JPG
FOT 021
FOT_022.JPG
FOT 022
FOT_023.JPG
FOT 023
FOT_024.JPG
FOT 024
FOT_025.JPG
FOT 025
FOT_026.JPG
FOT 026
FOT_027.JPG
FOT 027
FOT_028.JPG
FOT 028

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie Marek Sałek
zaprasza na II Forum Gospodarcze 17 czerwca 2023 roku
w Lipcach Reymontowskich

Program:

sala OSP Lipce Reymontowskie
12.00 - Otwarcie Forum Gospodarczego
12.15 - Warsztaty i wykłady dla przedsiębiorców i mieszkańców regionu:
Tworzenie sieci korporacyjnych w sieci mikro
Wykorzystanie przewag konkurencyjnych w celu tworzenia nowych przedsiębiorstw
Województwo Łódzkie w erze globalizacji - wykorzystanie lokalnych specjalizacji

wzdłuż ul. Reymonta
13.00 -19.00 - Targi wystawiennicze
15.30 - Przegląd stoisk wystawienniczych

estrada plenerowa, plac za UG i GOKSiR
18.00 - Występ lokalnych artystów (dzieci ze szkół i Ogniska Muzycznego „Mały Wirtuoz”)
19.00 - Występ Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta
19.20 - Podsumowanie i zakończenie targów
19.30 - Występ MARYLI RODOWICZ - Gwiazdy Forum Gospodarczego
21.00 - Ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego


W dniu 11 czerwca 2022 roku w Lipcach Reymontowskich odbyło się Forum Gospodarcze wraz z targami produktów lokalnych i regionalnych.

Wydarzenie to zorganizowano w ramach projektu pn. „Wykorzystanie potencjału kulturowego Gminy Lipce Reymontowskie dla promocji gospodarki regionu”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2. Promocja gospodarcza regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W targach wzięło udział 19 wystawców, którzy w przestawili swoją ofertę handlową. W ramach organizowanego wydarzenia odbyły się również warsztaty, które przybliżyły wystawcom i wszystkim zainteresowanym zagadnienia związane z tworzeniem sieci korporacyjnych oraz możliwości wykorzystania przewag konkurencyjnych.

Na zakończenie targów odbył się koncert gwiazdy Margaret.

FOT_001.JPG
FOT 001
FOT_002.JPG
FOT 002
FOT_003.JPG
FOT 003
FOT_004.JPG
FOT 004
FOT_005.JPG
FOT 005
FOT_006.JPG
FOT 006
FOT_007.JPG
FOT 007
FOT_008.JPG
FOT 008
FOT_009.JPG
FOT 009
FOT_010.JPG
FOT 010
FOT_011.JPG
FOT 011
FOT_012.JPG
FOT 012
FOT_013.JPG
FOT 013
FOT_014.JPG
FOT 014
FOT_015.JPG
FOT 015
FOT_016.JPG
FOT 016
FOT_017.JPG
FOT 017
FOT_018.JPG
FOT 018
FOT_019.JPG
FOT 019
FOT_020.JPG
FOT 020
FOT_021.JPG
FOT 021
FOT_022.JPG
FOT 022
FOT_023.JPG
FOT 023

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie Marek Sałek
zaprasza na Forum Gospodarcze 11 czerwca 2022 roku
w Lipcach Reymontowskich

Program:

sala OSP Lipce Reymontowskie
12.00 - Otwarcie Forum Gospodarczego
12.15 - Warsztaty i wykłady dla przedsiębiorców i mieszkańców regionu:
Tworzenie sieci korporacyjnych w sieci mikro
Wykorzystanie przewag konkurencyjnych w celu tworzenia nowych przedsiębiorstw
Województwo Łódzkie w erze globalizacji - wykorzystanie lokalnych specjalizacji

wzdłuż ul. Reymonta
13.00 -19.00 - Targi wystawiennicze
15.30 - Przegląd stoisk wystawienniczych

estrada plenerowa, plac za UG i GOKSiR
17.45 - Występ Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta
18.15 - Występ lokalnych artystów:
- Ognisko Muzyczne „Mały Wirtuoz”
- Kinga Dąbrowska - Gabriela Markus
- Klaudia Ceroń i Konrad Gładys
19.00 - Podsumowanie i zakończenie targów
19.15 - Występ MARGARET - Gwiazdy Forum Gospodarczego
20.40 - Ogłoszenie wyników I edycji konkursu kulinarnego pn. „Najlepszy lipiecki pieróg”


W dniu 19 listopada 2020 r. podpisana została pomiędzy Województwem Łódzki, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi reprezentowaną przez Pana Łukasza Stajudę a Gminą Lipce Reymontowskie reprezentowaną przez Marka Sałka Wójta Gminy umowa na dofinansowanie projektu p.n. „Wykorzystanie potencjału kulturowego Gminy Lipce Reymontowskie dla promocji gospodarki regionu.

Całkowita wartość umowy to 326 442,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 225 590,00 zł.


W dniu 19 sierpnia 2020 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi poinformowało Gminę o przyznaniu dofinasowania projektu pn. „Wykorzystanie potencjału kulturowego Gminy Lipce Reymontowskie dla promocji gospodarki regionu”.

W ramach projektu zostaną zorganizowane dwie edycje forum gospodarczego wraz z targami produktów lokalnych i regionalnych z warsztatami dla przedsiębiorców i mieszkańców. Przeprowadzona zostanie także kampania promująca gminę.

Całkowita wartość projektu wynosi 326 442,00 zł, zaś dofinansowanie to kwota 225 590,00 zł. Realizację projektu zaplanowano w latach 2021-2022.

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś Priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna Gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja Przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu.


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4610911. Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 9:21