image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej

W dniu 1 grudnia 2021 r. odbyły się kolejne spotkania w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej projektu demonstracyjnego pn.: Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej.

O godz. 10 odbyła się konferencja dla samorządowców. Tematem konferencji były nowoczesne rozwiązania zastosowane w budynku przedszkola. O godz. 14 i 17 mieszkańcy gminy wysłuchali prelekcji dotyczącej technologii zastosowanych w nowym budynku oraz możliwościach ich adaptacji w budynkach jednorodzinnych. Po prelekcjach wszyscy goście wzięli udział w zwiedzaniu nowego budynku przedszkola.


fot1

fot2

fot3

fot4

fot5

fot6

fot7

fot8

Film z budowy przedszkola, wykonany w technice timelapse:


Ruszyła kampania edukacyjno - informacyjna projektu demonstracyjnego pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej”. W dniu 23 listopada 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie. Uczestniczyli w nim młodsi mieszkańcy naszej gminy, na których spoczywał będzie ciężar ochrony środowiska naturalnego w przyszłości.

Dzieci wysłuchały prelekcji o podstawach budownictwa pasywnego oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Zobaczyły również jak konwencjonalne źródła energii negatywnie wpływają na ich środowisko. Po wysłuchaniu prelekcji, nasi młodzi ambasadorzy nowych technologii zwiedzili budynek przedszkola.


fot1

fot2

fot3

fot4

Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej dobiegła końca. Na początku października 2021 r. inwestycja została odebrana. Ten nowy obiekt przeznaczony jest dla 4 oddziałów po 25 dzieci z pełnym zapleczem kuchennym. Nowe przedszkole przystosowane jest również dla osób niepełnosprawnych. Nowatorska idea energetyczno-architektoniczna, która została zastosowana przy budowie przedszkola przyczyniła się do tego, że powstał budynek o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza 11,7 kWh/(m2/rok). Komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła (pompa ciepła, panele fotowoltaiczne i inne urządzenia elektryczne, bezpośrednie zyski ciepła z promieniowania słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, ciepło odzyskane z wentylacji).

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 482 294,23 zł
Wartość dofinansowania wynosi 2 681 600,41 zł


fot1

fot2

fot3

fot4

27 maja 2021 roku. Ku końcowi zbliżają się prace związane elewacją zewnętrzną. Budynek zyskał piękne kolory. Obecnie utwardzany jest teren wokół budynku. Prace wewnątrz budynku również posuwają się sukcesywnie do przodu. Zakończono prace związane z ogrzewaniem podłogowym. W części pomieszczeń położono płytki.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


fot1

fot2

fot3

fot4

30 listopada 2020 r. zakończył się pierwszy etap budowy gminnego przedszkola w Lipcach Reymontowskich. Obejmował on zaprojektowanie budynku, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz wybudowanie budynku w stanie surowym otwartym. Pod budynkiem został zamontowany gruntowy wymiennik ciepła. Jest to urządzenie, którego zadaniem będzie w okresie zimowym wstępne ogrzanie powietrza wentylacyjnego, a w okresie letnim wspomaganie pasywnego chłodzenia budynku. To innowacyjne rozwiązanie ograniczy ilość wykorzystywanej energii do ogrzewania i chłodzenia powietrza.

Koszt budowy przedszkola to kwota 5.173.624,76 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2021 roku.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


fot1

fot2

fot3

fot4

W dniu 18 lipca 2020 r. Wójt Gminy podpisał z firmą NEOEnergetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej”. Usługa nadzoru pełniona będzie przez trzech inspektorów, posiadających uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, nad pracami projektowymi oraz budową i przy odbiorze przedszkola. Wartość podpisanej umowy opiewa kwotę 86 500,00 zł brutto. Wykonawca usługi został wybrany w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Projekt pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej” dofinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


W dniu 16 stycznia 2020 r. powołana przez Wójta Gminy komisja otworzyła oferty przetargowe na realizacje projektu pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej”. Złożone zostały dwie oferty. Pierwsza przez firmę Moderndom s.c ze Skierniewic na kwotę 5.380.000,00 zł, druga przez firmę Grupa EKOENERGIA Sp. z.o.o z Sierakowic Prawych na kwotę 5.173.624,76 zł. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Grupa EKOENERGIA. Umowa na zaprojektowanie i budowę przedszkola została podpisana w dniu 19 lutego.

W połowie czerwca 2020 r. Wykonawca zakończył prace projektowe i złożył wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza,, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


W dniu 23 stycznia 2019 roku Wójt Gminy podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej”.

Projekt polega na budowie obiektu przedszkola w standardzie budynku pasywnego dla 4 oddziałów po 25 dzieci z pełnym zapleczem kuchennym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych w Lipcach Reymontowskich. Nowatorska idea energetyczno-architektoniczna będzie odpowiadała wymaganiom stawianym przez regulacje prawne tj. będzie to budynek o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza 11,7 kWh/(m2/rok), w którym komfort termiczny zapewniony będzie przez pasywne źródła ciepła (pompa ciepła, panele fotowoltaiczne i inne urządzenia elektryczne, bezpośrednie zyski ciepła z promieniowania słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, ciepło odzyskane z wentylacji). Wdrożony zostanie monitoring poziomu zużycia energii (automatyka urządzeń – system zarządzania energią). Projekt obejmuje także działania w zakresie upowszechnienia zastosowanych rozwiązań i wykorzystania projektu jako demonstracyjnego. W ramach przybliżenia wiedzy dotyczącej przedmiotowego budynku i idei energooszczędności, powstanie tablica przedstawiająca zasadę działania budynku pasywnego oraz przeprowadzona zostanie kampania edukacyjno-informacyjna.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Lipce Reymontowskie poprzez realizację demonstracyjnego projektu polegającego na budowie pasywnego budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem techniki zapewniającej korzyści dla środowiska, przyczyniającego się do ograniczenia strat ciepła i zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych.

Cele szczegółowe projektu:

  • Racjonalizacja rozproszonych systemów gospodarowania energią i ciepłem użytkowym w środowisku lokalnym Gminy Lipce Reymontowskie;
  • Zwiększenie oszczędności w budżecie Gminy Lipce Reymontowskie poprzez ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie kosztów zużycia energii (pierwotnej);
  • Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa stanu środowiska Gminy Lipce Reymontowskie poprzez redukcję zużycia paliw konwencjonalnych i zastosowanie wzorcowych praktyk gospodarowania energią;
  • Ograniczenie emisji dwutlenku węgla CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza w obszarze Gminy Lipce Reymontowskie;
  • Zwiększenie efektywności energetycznej gminnej infrastruktury (obiektu użyteczności publicznej);
  • Zmniejszenie niskiej emisji poprzez propagowanie ekologicznego systemu gospodarowania energią na demonstracyjnym przykładzie budynku użyteczności publicznej w Gminie Lipce Reymontowskie;
  • Wzrost poziomu świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w dziedzinie budynków pasywnych na przykładzie dobrych praktyk wykorzystania najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń i instalacji gospodarowania energią na terenie Gminy Lipce Reymontowskie;
  • Wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy poprzez ograniczenia degradacji środowiska i poprawę jakości powietrza, co w konsekwencji wpłynie na rozwój form aktywności społecznej.

Realizacja projektu przyczyni się w szczególności do ograniczenia degradacji lokalnego środowiska w wyniku zmniejszenia udziału emisji zanieczyszczeń (w tym CO2) do powietrza w powiecie skierniewickim. Wpłynie to z kolei na poprawę jakości powietrza i w konsekwencji przyczyni się do rozwoju form aktywności społecznej (poprawy warunków do życia mieszkańców całego województwa). Podjęte działania spowodują zmniejszenie zużycia energii i paliw w sektorze publicznym (w budynku użyteczności publicznej) tj. budynku Przedszkola Publicznego w Lipcach Reymontowskich, poprzez zastosowanie najnowszych technologii pozwalających na efektywne i oszczędne korzystanie z energii cieplnej i elektrycznej oraz poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, które jednocześnie zwiększą bezpieczeństwo energetyczne samorządu (poprzez ograniczenie ryzyka awarii zasilania budynku).

Całkowita wartość projektu wynosi 4 482 294,23 zł
Wartość dofinansowania wynosi 2 681 600,41 zł

Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4609665. Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 9:21