image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Urządzenie centrów miejscowości – Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego

Projekt pn. „Urządzenie centrów miejscowości – Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego” urozmaicił i wzbogacił ofertę turystyczno-rekreacyjną gminy.

Wyremontowana chałupa oraz pozostałe budynki zagrody oraz znajdujące się w sąsiedztwie Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta stanowią doskonała bazę do realizowania zajęć edukacyjnych poza placówkami oświatowymi. Jest to miejsce, w którym dzieci mogą poznać wieś z przed setek lat i obcować z historią dawnych czasów.

Wybudowana scena będzie służyła do plenerowych koncertów, zarówno dla najstarszego w Polsce Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta, jak również innych artystów.

Całkowita wartość projektu wynosi 505 443,90 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 405 930,00 zł

rpo101.jpg
fot1
rpo102.jpg
fot2
rpo103.jpg
fot3
rpo104.jpg
fot4

W dniu 30 listopada 2017 r. Wójt Gminy podpisał z Marszałkiem Województwa Łódzkiego umowę na realizację projektu pn. „Urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego”. Zadaniem projektu jest wypromowanie Zagrody Ludowej jako markowego produktu turystycznego województwa łódzkiego. W tym celu w ramach zadania przewiduje się adaptację zabudowań Zagrody na cele turystyczne, wykonanie nowego ogrodzenia, wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Wiatracznej, przyłącza kanalizacji, budowę estrady, zaplecza sanitarnego, klimatyzacji pomieszczeń „chałupy”, zakup sprzętu gastronomicznego, sprzętu estradowego tj. nagłośnienia i oświetlenia, mebli ogrodowych oraz zakup wyposażenia ‘Chałupy”. Na koniec zostanie przeprowadzona kampania promująca ofertę turystyczną. Odbędzie się to podczas corocznej imprezy organizowanej na terenie Zagrody Ludowej „Kolory Polski”, której koszt został przewidziany w ramach projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 505 443,90 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowi kwotę 345 040,50 zł tj. 85% wydatków kwalifikowanych projektu.
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


W dniu 16 stycznia 2018 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na realizację zadania. Był to trzeci przetarg nieograniczony. W dwóch poprzednich nie wpłynęła żadna oferta. Do przetargu przystąpiła jedna firma tj. Marek Dziuda Drzewce 126, 96-127 Lipce Reymontowskie. W dniu 24 stycznia 2018 r. podpisana została umowa na realizację projektu za cenę 440 000,00 zł brutto. Wszystkie prace objęte projektem zostaną ukończone w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. W miesiącu sierpniu 2018 r. zostanie przeprowadzona ponadto kampania promująca ofertę turystyczną. Odbędzie się to podczas corocznej imprezy organizowanej na terenie Zagrody Ludowej „Kolory Polski”, której koszt został przewidziany w ramach projektu. Impreza zaplanowana została na 25 sierpnia 2018 r.


W dniu 25 sierpnia 2018 r. koncertem „Kolory Polski” zakończono realizację projektu p.n. „Urządzenie centrów miejscowości – Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym województwa łódzkiego”. Impreza była kampanią promującą projekt. Dzięki pozyskanym środkom wybudowano na terenie Zagrody Ludowej estradę plenerową, zakupiono toalety, doprowadzono kanalizację, zaadoptowano jedną z chałup na cele turystyczne poprzez jej malowanie, uszczelnienie ścian i stropów oraz zakup wyposażenia i montaż klimatyzacji, zakupiono meble ogrodowe i stojaki na rowery. Teren Zagrody Ludowej zyskał nowe ogrodzenie, a ul. Wiatraczna chodnik z kostki brukowej. Zakupiono ponadto nagłośnienie, które będzie wykorzystywane podczas wszystkich imprez gminnych. Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich zgodnie z założeniem projektu, wzbogaciła ofertę turystyczną nie tylko gminy ale i województwa.
Podczas imprezy podsumowującej projekt w ramach Kolorów Polski mogliśmy podziwiać występ zespołu Q YA VY z muzyką Świata i Kujaw. Dla osób kochających folklor wystąpił Zespół folklorystyczny „Kurpianka-Cepelia” z Kadzidła i Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta z Lipiec Reymontowskich. Przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich przeprowadziło warsztaty kulinarne wraz z degustacją powstałych potraw. W trakcie trwania imprezy prowadzone były jednocześnie warsztaty ludowego rzemiosła artystycznego z bibułkarstwa i wikliniarstwa.
Projekt, jak już informowaliśmy wcześniej, realizowany był przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 475 085 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowić będzie kwotę 327 264 zł tj. 85% wydatków kwalifikowanych projektu.


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4610682. Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 9:21