image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


„CZAS DLA NAS” – promocja integracji społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, 
Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich
96 – 127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24 tel/fax 46 831 61 83
e-mail:
renata.badelek@lipcereymontowskie.pl

uprzejmie informuje, że w 2014 roku planuje realizację projektu
„CZAS DLA NAS”

Głównym celem projektu będzie:

Rozwój aktywnej integracji i minimalizowanie zjawiska pozostawania bez zatrudnienia wśród osób wykluczonych społecznie z terenu gminy Lipce Reymontowskie i upowszechnianie pracy socjalnej w GOPS Lipce Reymontowskie.
Czas realizacji projektu od 01.01.2014 do 31.12.2014.

W projekcie będzie mogło wziąć udział 10 osób. Osoby te objęte zostaną następującymi formami:

 • badaniami profilaktycznymi umożliwiającymi podjęcie zatrudnienia i wydaniem książeczek SANEPIDU dla osób objętych szkoleniem zawodowym,

 • poradnictwem i konsultacjami specjalistycznymi w ramach interwencji kryzysowej,

 • szkoleniem zawodowym dostosowanym do potrzeb Uczestników projektu.

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się do biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej informacji o projekcie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Lipiec Reymontowskich w przeciągu 30 dni.

Realizator projektu:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPCACH REYMONTOWSKICH
ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
tel. (46) 831 61 83 fax. (46) 831 61 83 
e-mail: renata.badelek@lipcereymontowskie.pl

Instytucja pośrednicząca 2 stopnia:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich
96 – 127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24 tel/fax 46 831 61 83
e-mail:
renata.badelek@lipcereymontowskie.pl

uprzejmie informuje, że został złożony kolejny wniosek na realizację projektu na 2013 rok
„CZAS DLA NAS”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem głównym projektu jest:

Rozwój aktywnej integracji i minimalizowanie zjawiska pozostawania bez zatrudnienia wśród osób wykluczonych społecznie z terenu gminy Lipce Reymontowskie i upowszechnianie pracy socjalnej w GOPS Lipce Reymontowskie od 01.01.2013 do 31.12.2013.

W projekcie biorą udział osoby z terenu Gminy Lipce Reymontowskie. Osoby te objęte zostaną następującymi formami:

 • warsztatami grupowymi i indywidualnymi z doradcą zawodowym, pisaniem CV;

 • treningiem kompetencji i umiejętności społecznych;

 • zajęciami z zakresu gospodarowania czasem i budżetem domowym;

 • poradnictwem i konsultacjami specjalistycznymi w ramach interwencji kryzysowej;

 • szkoleniem zawodowym dostosowanym do potrzeb Uczestników projektu;

a w ramach działania o charakterze środowiskowym:

 • świąteczne spotkanie integracyjne z okazji Wigilii.

Realizator projektu:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPCACH REYMONTOWSKICH
ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
tel. (46) 831 61 83 fax. (46) 831 61 83 
e-mail: renata.badelek@lipcereymontowskie.pl

Instytucja pośrednicząca 2 stopnia:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich
96 – 127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24 tel/fax 46 831 61 83
e-mail:
renata.badelek@lipcereymontowskie.pl

uprzejmie informuje, że będzie realizowany projekt na 2013 rok
„CZAS DLA NAS”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem głównym projektu jest:

Rozwój aktywnej integracji i minimalizowanie zjawiska pozostawania bez zatrudnienia wśród osób wykluczonych społecznie z terenu gminy Lipce Reymontowskie i upowszechnianie pracy socjalnej w GOPS Lipce Reymontowskie, projekt będzie realizowany od 01.01.2013 do 31.12.2013.

W projekcie może wziąć udział 10 osób. Osoby te objęte zostaną następującymi formami:

 • badaniami profilaktycznymi umożliwiającymi podjęcie zatrudnienia i wydaniem książeczek SANEPIDU dla osób objętych szkoleniem zawodowym,

 • poradnictwem i konsultacjami specjalistycznymi w ramach interwencji kryzysowej,

 • szkoleniem zawodowym dostosowanym do potrzeb Uczestników projektu.

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się do biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej informacji o projekcie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Lipiec Reymontowskich w przeciągu dwóch tygodni.

Realizator projektu:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPCACH REYMONTOWSKICH
ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
tel. (46) 831 61 83 fax. (46) 831 61 83 
e-mail: renata.badelek@lipcereymontowskie.pl

Instytucja pośrednicząca 2 stopnia:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich
96 – 127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24 tel/fax 46 831 61 83
e-mail:
renata.badelek@lipcereymontowskie.pl

uprzejmie informuje, że został złożony kolejny wniosek na realizację projektu na 2012 rok
„CZAS DLA NAS”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem głównym projektu jest:

Rozwój aktywnej integracji i minimalizowanie zjawiska pozostawania bez zatrudnienia wśród osób wykluczonych społecznie z terenu gminy Lipce Reymontowskie i upowszechnianie pracy socjalnej w GOPS Lipce Reymontowskie od 01.01.2012 do 31.12.2012.

W projekcie weźmie udział 9 osób. Osoby te objęte zostaną następującymi formami:

 • warsztatami grupowymi i indywidualnymi z doradcą zawodowym, pisaniem CV;

 • treningiem kompetencji i umiejętności społecznych;

 • zajęciami z zakresu gospodarowania czasem i budżetem domowym;

 • poradnictwem i konsultacjami specjalistycznymi w ramach interwencji kryzysowej;

 • badaniami profilaktycznymi umożliwiającymi podjęcie zatrudnienia i wydaniem książeczek SANEPIDU dla osób objętych szkoleniem zawodowym;

 • szkoleniem zawodowym dostosowanym do potrzeb Uczestników projektu;

a w ramach działania o charakterze środowiskowym:

 • świąteczne spotkanie integracyjne z okazji Wigilii.

Realizator projektu:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPCACH REYMONTOWSKICH
ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
tel. (46) 831 61 83 fax. (46) 831 61 83 
e-mail: renata.badelek@lipcereymontowskie.pl

Instytucja pośrednicząca 2 stopnia:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich
96 – 127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24 tel/fax 46 831 61 83
e-mail:
renata.badelek@lipcereymontowskie.pl

uprzejmie informuje, że został złożony kolejny wniosek na realizację projektu na 2011 rok
„CZAS DLA NAS”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem głównym projektu jest:

Minimalizowanie zjawiska bezrobocia i pozostawania bez zatrudnienia wśród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej będących mieszkańcami Gminy Lipce Reymontowskie

W projekcie weźmie udział 8 osób. Osoby te objęte zostaną następującymi formami:

 • poradnictwem specjalistycznym w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających docelowo powrót na rynek pracy;

 • terapią psychologiczną, rodzinną lub psychospołeczną dla rodzin i osób; 

 • usługami wspierającymi doradcy zawodowego;

 • szkoleniem zawodowym w zakresie: sprzedawca + kasy fiskalne + wagi elektroniczne + minimum sanitarne oraz operator wózków widłowych + moduł magazyniera.

Realizator projektu:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPCACH REYMONTOWSKICH
ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
tel. (46) 831 61 83 fax. (46) 831 61 83 
e-mail: renata.badelek@lipcereymontowskie.pl

Instytucja pośrednicząca 2 stopnia:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich
96 – 127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24 tel/fax 46 831 61 83
e-mail:
renata.badelek@lipcereymontowskie.pl

uprzejmie informuje, że z dniem 8 grudnia 2010 roku kończy realizację projektu „CZAS DLA NAS” – promocja integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i  upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem głównym było:

Minimalizowanie zjawiska bezrobocia i pozostawania bez zatrudnienia wśród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej będących mieszkańcami Gminy Lipce Reymontowskie

Projekt ukończyło 7 osób. Osoby te objęte zostały następującymi formami:

 • poradnictwem i wsparciem indywidualnym oraz grupowym w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego;

 • indywidualną i grupową aktywizacją zawodową z doradcą zawodowym;

 • szkoleniem zawodowym: opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, operator wózków widłowych, magazynier i krótkim kursem obsługi komputera. 


Celem głównym projektu jest:

Minimalizowanie zjawiska bezrobocia i pozostawania bez zatrudnienia wśród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej będących mieszkańcami Gminy Lipce Reymontowskie

Cele szczegółowe projektu:

 • minimalizowanie negatywnych psychospołecznych skutków długotrwałego braku pracy wśród korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;
 • upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie;
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych wśród uczestników projektu;
 • rozwijanie postaw sprzyjających lepszemu funkcjonowaniu społecznemu.

Projekt obejmuje:

 • poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego;
 • indywidualną i grupową aktywizację zawodową z doradcą zawodowym;
 • szkolenie zawodowe: opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej oraz operator wózków widłowych.

Realizator projektu:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPCACH REYMONTOWSKICH
ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
tel. (46) 831 61 83 fax. (46) 831 61 83 
e-mail: renata.badelek@lipcereymontowskie.pl

Instytucja pośrednicząca 2 stopnia:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4609698. Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 9:21