image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności
26.11.2021 Przyjdź i zobacz nowe przedszkole

26.11.2021 Informacja

Informacja

Zamieszczamy poniżej wyniki badań wody z dnia 25 listopada br. pobieranej z wodociągu Lipce Reymontowskie:

Sprawozdanie z badań z dnia 25.11.2021

Powyższe wyniki są prawidłowe. Czekamy na potwierdzenie wyników przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach.

25.11.2021 Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel (lub współwłaściciel) i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Obowiązek utworzenia bazy został ustanowiony Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Bazę prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Deklaracje do CEEB można złożyć online poprzez portal ZONE pod linkiem:
https://zone.gunb.gov.pl

Należy kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez proces składania formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą złożyć przez Internet osoby, które posiadają profil zaufany, e-dowód lub mają możliwość potwierdzenia tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej.

Deklaracje można także złożyć tradycyjnie w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie (osobiście lub listownie).

Link do strony z deklaracją:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Właściciele budynków mają rok na złożenie deklaracji, czyli do 1 lipca 2022 roku. Termin ten dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli dom ma nowe źródło ogrzewania i zostało ono zainstalowane i uruchomione po 1 lipca br. to zgłoszenia trzeba będzie dokonać w ciągu 14 dni.

23.11.2021 Rusza akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie
 

Rusza akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich

Więcej informacji pod adresem:
www.gov.pl/web/zdrowie/grypa-informacje

 
22.11.2021 Trening systemu wykrywania i alarmowania

Trening systemu wykrywania i alarmowania

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje mieszkańców gminy, iż w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 10.00 oraz 10.15 zostanie sprawdzona skuteczność działania systemu alarmowania zgodnie z Zarządzeniem nr 277/2021 Szefa Obrony Cywilnej Województwa - Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania. Szefowie Obrony Cywilnej Powiatu i Gmin zobowiązani są § 3 Zarządzenia do ogłoszenia z 24-godzinnym wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty zamiaru przeprowadzenia treningu systemu.

22.11.2021 Grant dla OSP Wola Drzewiecka

Grant dla OSP Wola Drzewiecka

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Drzewieckiej starała się o dotacje z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i OSP otrzymało grant w wysokości 9500 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup nowego pieca i modernizację sieci C.O. Oprócz tego została wykonana hydroizolacja podłogi, ścian i sufitu oraz gruntowny remont kotłowni.


LIPCE 535

LIPCE 536

LIPCE 537
 
19.11.2021 Nowe wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Mszadli

Nowe wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Mszadli

W ramach programu „Sołectwo na plus” zakupione zostało wyposażenie do Świetlicy Wiejskiej w Mszadli w postaci: okapu kuchennego, pieca konwekcyjnego oraz stołu gastronomiczno–roboczego. Zadanie realizowane było z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł.


LIPCE 531

LIPCE 532

LIPCE 533

LIPCE 534
 
19.11.2021 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXIV Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Lipcach Reymontowskich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 wraz z wieloletnia prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2021-2032.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022.
15. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

18.11.2021 Mieszkanka gminy potrzebuje pomocy

Mieszkanka gminy potrzebuje pomocy

Ma na imię Agata i mieszka w Drzewcach. Miała plany i marzenia o pięknym ślubie, który miał odbyć się 4 września tego roku. Niestety w lipcu zdiagnozowano u niej nowotwór – chłoniak rozlany (nieziarniczy) z dużych komórek B (DLBCL).

Chłoniak to nowotwór układu chłonnego (który jest częścią układu odpornościowego), charakteryzujący się niekontrolowanym rozrostem białych krwinek, których właściwa liczba w zdrowym organizmie wspomaga w walce z infekcjami. Od lipca rozpoczęła chemioterapię, która niestety nie daje pożądanych efektów i choroba postępuje dalej.

Pojawiła się szansa na wyleczenie. Życie Agaty zostało wycenione na 1,5 miliona złotych. Jest to terapia CAR-T Cells, oparta na najnowszych osiągnięciach inżynierii genetycznej. Niestety, terapia nie jest refundowana, a koszty terapii przekraczają możliwości finansowe rodziny.

Dlatego prosimy w imieniu naszej mieszkanki Agaty i jej rodziny o wsparcie zbiórki na to kosztowne leczenie.

Pomóc Agacie można dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba
Santander Bank
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: 3075 pomoc dla Agaty Nowak

Wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Agata:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawalek Nieba
PL31109028350000000121731374
swift code: WBKPPLPP
Santander Bank
Title: 3075 Help for Agata Nowak

Aby przekazać 1% podatku dla Agaty:
należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243
oraz w rubryce Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1% wpisać: 3075 pomoc dla Agaty Nowak

Można też wspomóc zbiórkę w internecie:
https://zrzutka.pl/ce833r

Więcej informacji:
https://www.kawalek-nieba.pl/agata-nowak

18.11.2021 Trwają intensywne prace przy budowie kanalizacji

Trwają intensywne prace przy budowie kanalizacji

Trwają prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Aktualnie toczą się prace związane z budową sieci kanalizacji w miejscowości Mszadla. Równocześnie prowadzone są prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Cichej i Lipowej.

W związku z realizowaną inwestycją prosimy mieszkańców i kierowców o wyrozumiałość i przepraszamy za okresowe utrudnienia w ruchu drogowym.


LIPCE 525

LIPCE 526

LIPCE 527

LIPCE 528

LIPCE 529

LIPCE 530
 
10.11.2021 Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

11 listopada przypada 103 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Zachęcamy wszystkich do upamiętnienia tego wydarzenia i wywieszenia narodowej flagi.

10.11.2021 Rodzina na wsi i wieś jako rodzina, czyli adaptacja terenu rekreacyjnego

Rodzina na wsi i wieś jako rodzina, czyli adaptacja terenu rekreacyjnego

Zakończono kolejne zadanie realizowane w ramach programu „Sołectwo na plus” sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, w wysokości 10.000,00 zł, tym razem w sołectwie Retniowiec. Altana została wyposażona w meble ogrodowe, a także w oświetlenie solarne. Wykonano utwardzenie terenu przy użyciu kostki brukowej wokół altany oraz alejek. Dodatkowo powstało palenisko z grillem wiszącym.


LIPCE 521

LIPCE 522

LIPCE 523

LIPCE 524
 
09.11.2021 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.

I. Przedmiot konsultacji:

Projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2022”.

II. Termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 listopada 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji: 17 listopada 2021 r.

III. Forma konsultacji:

Złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

Załączniki:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2022.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ Marek Sałek

05.11.2021 Kolejne przydomowe oczyszczalnie w gminie

Kolejne przydomowe oczyszczalnie w gminie

W ubiegłym tygodniu rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie”. W ramach zadania wybudowanych zostanie 17 przydomowych oczyszczalni w miejscowościach: Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie, Chlebów, Drzewce i Wola Drzewiecka.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszt inwestycji to niespełna 500 tys. zł, otrzymane dofinansowanie stanowi około 63 % kosztów.


LIPCE 518

LIPCE 519

LIPCE 520
 
05.11.2021 Ocalamy od zapomnienia

Ocalamy od zapomnienia

Na budynkach Zagrody Ludowej przeprowadzony został remont kalenic. Zadanie realizowane w ramach programu „Sołectwo na plus”. Koszt zadania pokryto z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł.


LIPCE 514

LIPCE 515

LIPCE 516

LIPCE 517
 
05.11.2021 Zbiórka azbestu

Zbiórka azbestu

W tym tygodniu zakończyła się zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Zbiórką objęto 40 posesji, które wnioskowały o odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Zebrano 92,625 ton odpadu. Wykonawcą zadania była firma KAMIX Kamil Walasek z Puław.


LIPCE 511

LIPCE 512

LIPCE 513

 fot. KAMIX

29.10.2021 Święto zmarłych

Święto zmarłych

Nadchodzący 1 listopada to dzień podczas którego szczególnie wspominamy zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół i bohaterów narodowych. W dniu dzisiejszym zostały złożone wiązanki oraz zapalono znicze w miejscach pamięci narodowej na terenie Gminy.


LIPCE 508

LIPCE 509

LIPCE 510
 
29.10.2021 Nowe trybuny na gminnym stadionie

Nowe trybuny na gminnym stadionie

Kolejny etap modernizacji gminnego stadionu został zakończony. W dniu 26 października br. inwestycja o wartości 169.494,00 zł została odebrana. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. ze Skierniewic. Inwestycja jest współfinansowana przez Województwo Łódzkie w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”. Kwota pozyskanego przez Gminę dofinansowania to 70.000,00 zł.


LIPCE 504

LIPCE 505

LIPCE 506

LIPCE 507
 
29.10.2021 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chlebowie

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chlebowie

W dniu 27 października odebrano kolejne zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. W sołectwie Chlebów zakończono modernizację świetlicy wiejskiej. Koszt zadania wyniósł 16.257,00 zł.


LIPCE 500

LIPCE 501

LIPCE 502

LIPCE 503
 
29.10.2021 NSP 2021 - badanie kontrolne

22.10.2021 Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych jest już na wyposażeniu gminy. Samochód zakupiony został przy udziale środków pozyskanych z PFRON. Otrzymane dofinansowanie stanowi 60 % kosztów zakupu i wynosi 105.000,00 zł. Koszt całkowity samochodu to kwota 176.800,00 zł. To już kolejny nowy samochód pozyskany dla gminy.


LIPCE 496

LIPCE 497

LIPCE 498

LIPCE 499
 
19.10.2021 Bezpłatna mammografia

15.10.2021 Kolejna nowa droga

Kolejna nowa droga

Zakończono budowę drogi gminnej w miejscowości Wólka Krosnowska. Na drodze położono nową nawierzchnię asfaltową, wymieniono przepusty, utwardzono pobocza. Gmina na realizację zadania pozyskała dofinansowanie w kwocie 206.340,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Koszt inwestycji to niespełna 400.000 zł.


LIPCE 492

LIPCE 493

LIPCE 494

LIPCE 495
 
14.10.2021 Altana w Woli Drzewieckiej

Altana w Woli Drzewieckiej

W sołectwie Wola Drzewiecka ze środków pozyskanych w ramach naboru „Sołectwo na plus” z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł na terenie przyległym do OSP wybudowana została altana ogrodowa. Jest to kolejne miejsce umożliwiające integrację mieszkańcom.


LIPCE 488

LIPCE 489

LIPCE 490

LIPCE 491
 
14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej

08.10.2021 Zaproszenie na Gminne Obchody Dnia Seniorki i Seniora

30.09.2021 Oświetlenie uliczne LED w Drzewcach

Oświetlenie uliczne LED w Drzewcach

Wieś Drzewce to kolejna miejscowość w naszej gminie, w której zmodernizowano oświetlenie uliczne. Tradycyjne lampy sodowe na kolonii lipiecka zostały zastąpione nowoczesnymi lampami LED.


LIPCE 484

LIPCE 485

LIPCE 486

LIPCE 487
 
29.09.2021 Remont nawierzchni drogi w miejscowości Wólka Krosnowska

Remont nawierzchni drogi w miejscowości Wólka Krosnowska

Rozpoczęły się prace związane z remontem nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wólka Krosnowska. Obecnie trwa wymiana istniejących przepustów. Wykonawcą robót jest firma DROG-BET Marcin Głuchowski z Sochaczewa. Wartość inwestycji wynosi 398.290,56 zł. Na wykonanie tego remontu Gmina Lipce Reymontowskie pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ze środków przeznaczonych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych.


LIPCE 480

LIPCE 481

LIPCE 482

LIPCE 483
 
29.09.2021 Nowy dowód osobisty

27.09.2021 Koło Gospodyń Wiejskich z Lipiec Reymontowskich najlepsze w Polsce

Koło Gospodyń Wiejskich z Lipiec Reymontowskich najlepsze w Polsce

W Wielkim Finale Ogólnopolskiego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”, który odbył się 25 września 2021 r. na PGE Narodowym, Koło Gospodyń Wiejskich z Lipiec Reymontowskich reprezentowało województwo łódzkie i zwyciężyło w konkursie kulinarnym, zdobywając czek na 15.000 zł. Dodatkową nagrodą był występ w TVP 2 w programie „Pytanie na śniadanie”, gdzie na żywo nasze Panie brały udział w gotowaniu z szefem Jakubem Steuermark.

Danie konkursowe „Kluska lipiecka z łódzkimi dodatkami” i stanowisko promocyjne lipieckiego KGW zostało uznane za najlepsze, gdyż w piękny sposób ukazało dziedzictwo kulinarne regionu oraz połączyło tradycję z nowoczesnością.

Wśród potraw serwowanych jurorom i zwiedzającym znalazły się:

 • pierogi z kapustą, grzybami i mięsem,
 • pierogi z kaszą, serem i boczkiem,
 • smalec z ogórkiem kiszonym,
 • ciasto drożdżowe i ciasto z malinami,
 • pasty na bazie soczewicy, pomidorów,
 • chleb domowy od p. Krystyny Barańczyk,
 • tradycyjne wędliny od p. Jarosława Michalskiego.

Wystrój stanowiska stanowiły wyroby naszych utalentowanych artystów i wypożyczone pamiątki:

 • skrzyneczki, obrazy p. Marzeny Jędrzejczak z Folk.Family,
 • makramowe wieszaki i róże z bibuły p. Beaty Burzyńskiej,
 • szydełkowe ozdoby p. Marii Czajki,
 • zastawa stołowa z Karczmy u Boryny p. Bożeny Sarniak.

Dziękujemy za tak piękną promocję naszej gminy. Udział w Festiwalu i pierwsze miejsce to wielkie wyróżnienie. Bardzo serdecznie gratulujemy zwycięstwa i życzymy kolejnych sukcesów.


LIPCE 478

LIPCE 479

LIPCE 480

Nagrania z programu „Pytanie na śniadanie”:

 Więcej zdjęć w fotogalerii

21.09.2021 Gmina na skierniewickim Święcie

Gmina na skierniewickim Święcie

Tak jak co roku gmina uczestniczyła w skierniewickim Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw. W paradzie udział wzięli: Wójt Gminy Marek Sałek, Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka, Sekretarz Gminy Jolanta Bartosik, Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta, zawodnicy Szkółki Piłkarskiej GOKSiR oraz uczniowie Ogniska Muzycznego „Mały wirtuoz”. Ponadto prezentowaliśmy się na dwóch stoiskach promocyjnym i gastronomicznym obsługiwanym przez KGW z Wólki Krosnowskiej. Podczas Święta, w drugim jego dniu na głównej scenie wystąpił Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta.


LIPCE 470

LIPCE 471

LIPCE 472

LIPCE 473

LIPCE 474

LIPCE 475

LIPCE 476

LIPCE 477

 fot. Ilona Pietrowska

17.09.2021 Program powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ” 2021

Program powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ” 2021

Od 20 września 36 uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Lipce Reymontowskie rozpocznie naukę pływania w ramach programu „Umiem Pływać”.

Cykl zajęć to 20 godzin intensywnej nauki. Zajęcia prowadzone będą przez trenerów UKS Nawa Skierniewice na pływalni miejskiej w Skierniewicach w poniedziałki.

Szczegółowy harmonogram wyjazdów i godziny wyjazdu w załączniku:
Umiem pływać – harmonogram wyjazdów

16.09.2021 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXIII Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości zabudowanych będących przedmiotem zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie dotychczasowemu użytkownikowi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Warszawie.
8. Informacja z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lipce Reymontowskie do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

15.09.2021 Piknik „Poznaj swoje sołectwo” w Drzewcach

Piknik „Poznaj swoje sołectwo” w Drzewcach

Kolejny piknik dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Drzewce i Dyrekcji SP Drzewce odbył się na terenie Szkoły Podstawowej w Drzewcach w dniu 5 września. Historię powstania sołectwa przybliżył Sołtys p. Mariusz Dobrzański.

W ramach wydarzenia odbyły się także:

 • warsztaty kulinarne kuchni włoskiej z kucharzem Karolem Lubczyńskim,
 • warsztaty bibułkarskie z p. Teresą Piechut,
 • warsztaty makramy z p. Beatą Burzyńską,
 • quiz wiedzy o sołectwie Drzewce przygotowany przez nauczycieli i pracowników SP Drzewce.

Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Ochotnicza Strażą Pożarną w Drzewcach zadbało o oprawę kulinarną, aranżację miejsca na piknik i wspaniałą atmosferę.

Warsztaty dla dorosłych i opiekę dla najmłodszych czasie warsztatów zapewniło LOWE LIPCE w ramach realizowanego w Gminie projektu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.


LIPCE 466

LIPCE 467

LIPCE 468

LIPCE 469

 Więcej zdjęć w fotogalerii

14.09.2021 Jesienna zbiórka elektroodpadów

Jesienna zbiórka elektroodpadów

Zapraszamy na jesienną zbiórkę elektroodpadów – 25 września br. (sobota) w godzinach 13.00 - 14.30. Miejsce: parking przy GOKSiR Lipce Reymontowskie.

Regulamin jesiennej objazdowej zbiórki elektroodpadów w gminach

10.09.2021 Pamiętamy

Pamiętamy

W 82-gą rocznicę pacyfikacji wsi Mszadla, Teresin i Mikuły, dla upamiętnienia ofiar żołnierzy Armii „Łódź” oraz mordu na ludności cywilnej dokonanej przez żołnierzy Wehrmachtu, przedstawiciele samorządu w osobach: Wójt Gminy Marek Sałek, Sekretarz Gminy Jolanta Bartosik, Dyrektor ZEAO Ilona Pietrowska, Kierownik Referatu RGPiK Irmina Wójt, Instruktor GOKSiR Sławomir Supera oraz Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka złożyli wiązanki i zapalili znicze przy pomnikach upamiętniających te tragiczne wydarzenia.


LIPCE 458

LIPCE 459

LIPCE 460

LIPCE 461

LIPCE 462

LIPCE 463

LIPCE 464

LIPCE 465
 
03.09.2021 Szczepieniobus w Woli Drzewieckiej

Szczepieniobus w Woli Drzewieckiej

Informujemy, że w dniu 4 września br. (sobota) w godzinach od 14.00 do 19.00 na terenie OSP w Woli Drzewieckiej stacjonował będzie mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

02.09.2021 Setne urodziny

Setne urodziny

Sto lat to piękny wiek, osiągają go nieliczni. 28 sierpnia setne urodziny obchodziła Pani Kazimiera Szychowska, mieszkanka Lipiec Reymontowskich. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji Dostojnej Jubilatki, którą celebrował ks. Krzysztof Lichota. W tym wyjątkowym dniu Pani Kazimierze towarzyszyła najbliższa rodzina, przyjaciele, władze samorządowe oraz przedstawiciele KRUS-u. Władze samorządowe reprezentował Wójt Gminy Marek Sałek i Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka. Oprócz gratulacji i życzeń wręczyli Jubilatce kwiaty, upominek i list gratulacyjny.
Ciesząc się z tak wyjątkowych urodzin, życzymy Pani Kazimierze wszelkiej pomyślności, zdrowia i spokoju na kolejne lata.
 
26.08.2021 Kończy się nabór wniosków o wsparcie na bioasekurację

Kończy się nabór wniosków o wsparcie na bioasekurację

Tylko do 27 sierpnia 2021 r. rolnicy, którzy utrzymują w swoich gospodarstwach trzodę chlewną, mogą ubiegać się o refundację części wydatków poniesionych na działania bioasekuracyjne.

Dofinansowanie obejmuje zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji; zakup odzieży ochronnej oraz zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Ubiegać się można o refundację do 50% poniesionych kosztów, a wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in.: oryginały lub kopie faktur, rachunków, umów, które uwierzytelniają wydatki wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym; oświadczenie o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie; oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie.

Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można je założyć osobiście, skorzystać z platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/refundacja-do-50-wydatkow-poniesionych-przez-producenta-rolnego-ktory-prowadzi-gospodarstwo-w-ktorym-utrzymywane-sa-swinie.html

26.08.2021 Witacze dożynkowe

Witacze dożynkowe

Z okazji Dożynek Powiatowych pięć sołectw przygotowało wyjątkowe witacze, które stanęły przy drogach wjazdowych do Gminy Lipce Reymontowskie. Każda z konstrukcji była oryginalna, a razem stworzyły niepowtarzalny klimat dożynek:

 • para gospodarzy – sołectwo Sicska,
 • krówka – sołectwo Wólka Krosnowska,
 • kura i kogut – sołectwo Chlebów,
 • świnki i strażak – sołectwo Drzewce,
 • panna lipczanka – sołectwo Lipce Reymontowskie.

Dodatkowo w parku lipieckim stanęły dwa witacze autorstwa Starościny Dożynek - byk oraz Jagna.

Ze względu na dużą popularność witaczy zorganizowano głosowanie na portalu społecznościowym, w którym publiczność wybrała krówkę autorstwa sołectwa Wólka Krosnowska, jako najciekawszy witacz dożynkowy 2021. Wszystkie sołectwa otrzymały pamiątkowe podziękowania, a Wójt Gminy Lipce Reymontowskie ufundował nagrodę pieniężną dla sołectwa, które wygrało w głosowaniu.


LIPCE 450

LIPCE 451

LIPCE 452

LIPCE 453

LIPCE 454

LIPCE 455

LIPCE 456

LIPCE 457
 
25.08.2021 Emilia Krakowska dziękuje za zaproszenie na dożynki

Emilia Krakowska dziękuje za zaproszenie na dożynki

Emilia Krakowska, honorowa obywatelka Lipiec Reymontowskich, nie mogła uczestniczyć osobiście w Dożynkach Powiatowych w Lipcach Reymontowskich, ale przygotowała poniższe nagranie w którym dziękuje bardzo za zaproszenie na dożynki oraz jednocześnie dziękuje wszystkim lipczakom za podtrzymywanie tradycji związanej z Reymontem:

25.08.2021 Tłumy na dożynkach

Tłumy na dożynkach

Tegoroczne Dożynki Powiatowe zgromadziły w Lipcach Reymontowskich tłumy. Uczestniczyło w nich 9 gmin z naszego powiatu. Uroczystości rozpoczęto od Mszy Świętej. Po niej barwny korowód z wieńcami dożynkowymi przemieścił się na Zagrodę Ludową. Tam nastąpił tradycyjny obrzęd dzielenia chleba, prezentacja dorobku kulturalnego przez poszczególne gminy powiatu oraz występ orkiestr dętych. Druga część imprezy odbywała się na scenie przy Urzędzie Gminy i GOKSiR. Wystąpiły gwiazdy - Cleo i Mesajah. Konferansjerkę imprezy prowadzili Aleksandra Kostka i Piotr Dzięcielski.


LIPCE 438

LIPCE 439

LIPCE 440

LIPCE 441

LIPCE 442

LIPCE 443

LIPCE 444

LIPCE 445

LIPCE 446

LIPCE 447

LIPCE 448

LIPCE 449

 fot. Foto-Milejka

 Więcej zdjęć w fotogalerii

25.08.2021 Nagrody Wójta Gminy

Nagrody Wójta Gminy

W trakcie dożynek gminom zostały wręczone nagrody za wieniec dożynkowy oraz najlepszą potrawę regionalną. Każda z dziewięciu gmin za wieniec dożynkowy otrzymała od Wójta Gminy Lipce Reymontowskie nagrodę pieniężną w kwocie tysiąc złotych. W konkursie na najlepszą potrawę I miejsce zajęło KGW Wólka Krosnowska, II miejsce KGW z Sierzchowa gmina Bolimów, III miejsce KGW LISNA, gmina Kowiesy. Wyróżnienia trafiły do pozostałych sześciu KGW biorących udział w konkursie. Nagrodą dla wszystkich były zakupione przez Wójta Gminy Marka Sałka podgrzewacze. Mamy nadzieję, że będą służyć kołom Gospodyń Wiejskich podczas kolejnych imprez. Wójt Gminy był tez fundatorem nagród dla orkiestr dętych występujących podczas dożynek.


LIPCE 434

LIPCE 435

LIPCE 436

LIPCE 437

 Więcej zdjęć w fotogalerii

25.08.2021 Boryna Roku

Boryna Roku

Tegoroczne Święto Plonów to także splendor dla uczestników z terenu naszej gminy, którzy uczestniczyli w plebiscycie Boryna Roku 2021. W poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostali:

 1. „Gospodarstwo Rolne” - Urszula i Tadeusz Murgrabia,
 2. „Duże Gospodarstwo Rolne” - Dorota i Paweł Krychniak,
 3. „Gospodarstwo specjalistyczne” - Anna i Waldemar Malesa
 4. „Zakład rolno-spożywczy” - Waldemar i Teresa Kolary.

LIPCE 430

LIPCE 431

LIPCE 432

LIPCE 433

 Więcej zdjęć w fotogalerii

16.08.2021 Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Lipcach Reymontowskich

12.08.2021 NSP 2021 - mobilne miejsce spisowe

Mobilne miejsce spisowe

Uprzejmie informujemy że w dniu 13 sierpnia br. w godzinach od 9.00 do 14.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich (parter budynku) zorganizowane zostało Mobilne Miejsce Spisowe dostępne dla wszystkich, którzy dotychczas nie spisali się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Miejsce spisowe obsługiwać będą pracownicy Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy jeszcze nie uczestniczyli w spisie.

Jedna osoba może spisać wszystkich domowników posiadając ich numer PESEL.

12.08.2021 Kulinarne Smaki Regionów w Lipcach Reymontowskich

Kulinarne Smaki Regionów w Lipcach Reymontowskich

W dniu 10 sierpnia na scenie w Zagrodzie Ludowej w Lipcach Reymontowskich odbyły się warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Warsztaty realizowane są w 10 województwach w ramach projektu „Wieprzowe smaki regionów” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Podczas spotkania Szefowie Kuchni Łukasz Konik i Artur Wawer wraz z przedstawicielkami KGW z Chlebowa, Lipiec, Mszadli, Woli Drzewieckiej i Wólki Podlesie przygotowali regionalne potrawy z województwa łódzkiego, których głównym składnikiem była wieprzowina.

Więcej o projekcie na stronie www.wieprzowesmakiregionow.pl


LIPCE 426

LIPCE 427

LIPCE 428

LIPCE 429

 Więcej zdjęć w fotogalerii

10.08.2021 Świadczenie Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Świadczenie Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2021 r. przyjmuje wnioski w formie elektronicznej o przyznanie świadczeń rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022.

Wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego mogą składać przez Internet osoby posiadające tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny:

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022 w tradycyjnej formie papierowej, przyjmujemy od 1 sierpnia 2021 r.

10.08.2021 Warsztaty kulinarne dla szkół z województwa łódzkiego

Warsztaty kulinarne dla szkół z województwa łódzkiego

W dniu 9 sierpnia na terenie Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich w ramach szkolenia pn. Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, przedstawicielki KGW Drzewce, Lipce Reymontowskie i Mszadla uczestniczyły w nagraniu filmu promującego produkty i potrawy regionalne. Film ten będzie częścią szkolenia online dla uczniów w szkołach podstawowych i średnich o profilu gastronomicznym.

Przygotowane dania to:

 • zupa wiśniowa z ziemniakami i okrasą,
 • zupa wiśniowa z kluskami „kłosami”,
 • ciasto drożdżowe z porzeczkami i jagodami.

LIPCE 422

LIPCE 423

LIPCE 424

LIPCE 425

 Więcej zdjęć w fotogalerii

09.08.2021 Oddaj krew – ocal życie!

Oddaj krew – ocal życie!

Oddaj krew – ocal życie ALEKSANDRY RECZULSKIEJ. Zbiórka krwi: 14 sierpnia (sobota) w godz. od 10.00 do 13.00 przy OSP Lipce Reymontowskie. Dla krwiodawców przewidziany jest mały poczęstunek. Zapraszamy!
Numer telefonu do organizatora w celu wpisania się na listę: 579 037 515.

05.08.2021 Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

W terminie do 31 sierpnia 2021 r. Urząd Gminy będzie przyjmował wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
 • faktury VAT wystawione za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.,
 • w przypadku hodowców bydła - zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2020 r.,
 • oryginały lub kserokopie umów dzierżawy.

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy lub poniżej:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - edytowalny

04.08.2021 Zaproszenie na podsumowanie projektu

02.08.2021 Nasza gmina wśród najlepszych!

Nasza gmina wśród najlepszych!

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu opublikowała wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za ubiegły rok. W kategorii gmin wiejskich, których jest na terenie kraju 1533, Gmina Lipce Reymontowskie znalazła się na 20 miejscu wśród najbardziej gospodarnych samorządów w kraju. Kolejnymi gminami z naszego regionu jest gmina Łowicz z 90 pozycją oraz gminy Maków i Skierniewice, które zajęły 245 i 246 lokatę.


• Archiwum >>


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2021 13:59