image image image
Napisz do nas: sekretariat@lipcereymontowskie.pl
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Posłuchaj piosenki o Lipcach YouTube - Film o Lipcach Powiadomienia SMS dla mieszkańców
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności
Oferta inwestycyjna
Gmina Lipce Reymontowskie posiada do sprzedaży:
 • 24 działki budowlane w miejscowości Wola Drzewiecka,

 • 3 działki w centrum Lipiec Reymontowskich pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

Więcej informacji >>
05.06.2018 XXI Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej DZIEŃ REYMONTA

Kliknij aby powiększyć plakat

Pogram XXI Edycji Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta”
 

30.05.2018 Dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Gminy Lipce Reymontowske na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego, które odbędą się w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w dniach:

 • 7 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 9.30 - 12.30

 • 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) godz. 13.00 - 16.00

29.05.2018 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydał komunikat o zagrożeniu upraw jabłoni przez owocówkę jabłóweczkę.

Komunikat zamieszczamy poniżej:

Komunikat - owocówka jabłóweczka

28.05.2018 Plebiscyt na Gminnego Ambasadora Kultury

25.05.2018 Kolejne wyróżnienie dla naszej gminy

W dniu 24 maja 2018 r. Wójt Gminy Jerzy Czerwiński, podczas uroczystej gali z okazji 20-lecia Sejmiku Województwa Łódzkiego w Teatrze Wielkim w Łodzi, odebrał z rąk członków Zarządu Województwa Łódzkiego certyfikat za najwięcej zrealizowanych projektów ze środków Unii Europejskiej w kategorii „Gminy do 3,5 tys. mieszkańców”.

25.05.2018 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXIX Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 17.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

17.05.2018 Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:
– prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
– dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Bliższe informacje zawierają poniższe załączniki:

Ulotka informacyjna

Schemat procedury zgłaszania pomocników do ubezpieczeń w KRUS

Wysokość składek na ubezpieczenia pomocnika za maj 2018 r.

11.05.2018 XII Rodzinny Festyn Wsi Drzewce

11.05.2018 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

20.04.2018 Zaproszenie na seminarium - SZCZĘŚLIWE DZIECI, PRACUJĄCY RODZICE

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza aktywne firmy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, żłobki, szkoły, przedszkola, itp. na seminarium „SZCZĘŚLIWE DZIECI, PRACUJĄCY RODZICE. Wsparcie aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3” - w dniu 27 kwietnia 2018 roku.

Linki do informacji na stronie www i do Facebook-a:
- rpo.lodzkie.pl
- www.facebook.com

12.04.2018 Zaproszenie na pokaz filmu dokumentalnego „Jurek” - w sali GOKSiR

03.04.2018 Popołudnie z Biznesem - spotkanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego, podczas których uczestnicy poznają najnowsze możliwości skorzystania z funduszy na rozwój, dotacji i pożyczek oraz instrumentów wsparcia w zdobywaniu rynków zagranicznych oraz środków na szkolenia pracowników.

Spotkania te uświetni wystąpienie gościa specjalnego: p. Artura Partyki dwukrotnego medalisty olimpijskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców wszechczasów i mówcy motywacyjnego.

W powiecie skierniewickim takie spotkanie odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r. w Pamiętna Dworek, Pamiętna 14, w godz. 14:30 – 17:30.

Program spotkania:

 • 14.30 - 15.00 Kawa powitalna/networking.
 • 15.00 - 15.10 Powitanie gości – Marszałek Województwa Łódzkiego.
 • 15.10 - 15.30 Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców.
 • 15.30 - 16.00 Wystąpienie gościa specjalnego: „Gdzie szukać motywacji? Wysoko, wyżej, najwyżej !!!” Artur Partyka.
 • 16.00 - 16.40 Panel dyskusyjny.
 • 16.40 - 17.30 networking + porady eksperckie.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny po dokonaniu wcześniejszej rejestracji elektronicznej na adres: rejestracja@larr.lodz.pl W tytule e-maila prosimy wpisać datę spotkania.

19.03.2018 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2018 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2018 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest składowany na posesjach.
Zadanie będzie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi, który udziela dotacji w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostały procent będzie pochodził ze środków budżetu Gminy Lipce Reymontowskie. Właściciele nieruchomości nie będą zatem ponosili żadnych kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu. Zainteresowani właściciele nieruchomości, na których jest zdjęty azbest powinni złożyć w terminie do 30.03.2018 r. wniosek do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o zabranie azbestu. Do wniosku trzeba załączyć oświadczenie, iż azbest usunięto zgodnie z przepisami budowlanymi.
Po uzyskaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW wyłoniony, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, przedsiębiorca będzie zbierał z terenu nieruchomości azbest i transportował go do instalacji, która posiada uprawnienie do jego utylizacji.
Bliższe informacje (oraz wniosek) można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 3) oraz pod nr telefonu 46 831 61 66. Dodatkowo wniosek można pobrać ze strony internetowej www.lipcereymontowskie.pl

Załączniki:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu
Oświadczenie azbest

19.03.2018 Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

15.03.2018 Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

 • 20 marca 2018 r. godz. 7:00 - 11:00
  - Drzewce nr 1 - 39, 41, 44

 • 20 marca 2018 r. godz. 10:00 - 14:00
  - Lipce Reymontowskie ul. Południowa, ul. Reymonta nr 1 - 16, ul. Wiosenna nr 1 - 20

 • 20 marca 2018 r. godz. 13:00 - 17:00
  - Mszadla nr 1 - 41, 83, 98, 99

Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej można również uzyskać telefonicznie pod numerem 991 wybierając tonowo odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

09.03.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Retniowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu Retniowiec - tekst
Projekt planu Retniowiec - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Retniowiec - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Retniowiec - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Retniowiec
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Retniowiec

05.03.2018 Zaproszenie na Dzień Kobiet

01.03.2018 Afrykański Pomór Świń - pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje, że w dniu 13 lutego 2018 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. (Dz. U z 2018 r. poz. 360). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wprowadza ono na teren całej Polski zasady bioasekuracji, których przestrzeganie ma zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń na teren gospodarstw.

W związku z powyższym publikujemy treść pisma nadesłanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach oraz treść rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

ASF - pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z 19 lutego 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

01.03.2018 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz.1817) i uchwały nr XXIV/166/17 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia na rok 2018 Programu Współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w 2018 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Bliższe informacje zawierają załączniki:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

28.02.2018 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Lipce Reymontowskie, 2018-02-28

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz.60, poz.573, poz. 1909) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Reprezentantami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą być osoby, które:
– uzyskały rekomendację organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579)).
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Formularz dostępny jest również w siedzibie urzędu - pokój nr 8.
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Prace komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.
Informacja o w/w konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie internetowej: www.lipcereymontowskie.pl
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 9 marca 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Formularz zgłoszenia członka komisji

23.02.2018 Informacja o bezpłatnych programach profilaktycznych i rehabilitacyjnych

Poniżej zamieszczamy listy placówek medycznych, w których można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne i rehabilitacyjne, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową:

Wykrywanie nowotworu piersi

Wykrywanie nowotworu szyjki macicy

Wykrywanie nowotworu jelita grubego

Program rehabilitacyjno-edukacyjny dla pacjentów kardiologicznych

Dodatkowe informacje znajdują się pod adresem:
https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2368-skorzystaj-z-bezplatnych-badan

19.02.2018 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

15.02.2018 Szkolenia z aplikacji eWniosekPlus

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenia z zasad dotyczących składania wniosku za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus:

 • 2 marca 2018 r. godz. 10:00 - Mszadla (remiza OSP)

 • 16 marca 2018 r. godz. 10:00 - Drzewce (remiza OSP)

08.02.2018 Informacja

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje mieszkańców gminy, iż w dniu 15 lutego 2018 roku Kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna.

08.02.2018 Podsumowanie działalności kulturalnej GOKSiR

01.02.2018 Zmiana godzin pracy Kasy w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje mieszkańców gminy, iż z dniem 1 lutego 2018 roku nastąpiła zmiana systemu kasowego na elektroniczny, w związku z tym Kasa Urzędu czynna będzie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wpłaty po godzinie 14.00 nie będą przyjmowane.

01.02.2018 Karta Seniora Województwa Łódzkiego

"Karta Seniora Województwa Łódzkiego" to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:

 • promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia Seniorów,
 • wzmocnienie kondycji finansowej Seniorów,
 • zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
 • umożliwienie Seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego.

Jakie są korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Karta upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu, których wykaz znajduje się na stronie www.rcpslodz.pl (zakładka: SENIORZY ⇒ Karta Seniora Województwa Łódzkiego ⇒ Aktualny Katalog Ulg).
 • Karta wydawana jest bezpłatnie.
 • Karta jest bezterminowa.

Jakie są warunki otrzymania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Aby otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego należy złożyć wniosek, który można pobrać ze strony www.rcpslodz.pl (zakładka: SENIORZY ⇒ Karta Seniora Województwa Łódzkiego ⇒ Wnioski i inne dokumenty).
 • Wniosek o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel. 42 203 48 78, godziny pracy urzędu: 8:00 - 16:00.
 • Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych.
 • Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku.
24.01.2018 Ferie zimowe w GOKSiR w Lipcach Reymontowskich

24.01.2018 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

22.01.2018 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXVI Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2018-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradcy zawodowego w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działania GOKSiR w Lipcach Reymontowskich na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie na rok 2018."
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lipce R. na rok 2018".
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Brzezinach na uchwałę Nr X/59/07 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 19 grudnia 2007 r. "w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy" wraz z odpowiedzią na skargę.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipce Reymontowskie.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Wolne wnioski i sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

19.01.2018 Wicewojewoda wręczył odznacznia państwowe

Miło nam poinformować, że w dniu 17 stycznia br. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim zostały wręczone odznaczenia państwowe dla następujących osób:
- Zbigniew Ciemny - Honorowy Obywatel naszej gminy - złoty krzyż zasługi
- Danuta Łaska - Przewodnicząca Rady Gminy - srebrny krzyż zasługi
- Mariusz Maj - brązowy krzyż zasługi
- Artur Murgrabia - brązowy krzyż zasługi
Odznaczenia zostały przyznane za zasługi dla rozwoju kultury, a w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczał je Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk.
Serdecznie gratulujemy!

1.jpg
1
2.jpg
2
3.jpg
3
4.jpg
4
5.jpg
5

10.01.2018 26. Finał WOŚP w Lipcach Reymontowskich

30.11.2017 Rolniku, bądź bezpieczny na drodze - noś odblaski!

Osoby znajdujące się po zmroku na drogach poza terenem zabudowanym mają obowiązek posiadania w widocznym miejscu elementów odblaskowych. Nocą nie muszą nosić odblasków osoby idące po chodniku lub drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, a także poruszające się w strefie zamieszkania.

Osoby nie przestrzegające przepisów dotyczących obowiązku noszenia odblasków poza terenem zabudowanym mogą zostać ukarane mandatem. Brak odblasków u poszkodowanego może być również uznany za przyczynienie się do zaistnienia wypadku i stanowić powód do odmowy wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Nie o karę jednak tu chodzi, lecz przede wszystkim o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Warto zainwestować kilka złotych w elementy, które poprawią naszą widoczność po zmroku - mogą to być opaski, kamizelki oraz smycze.

W związku z powyższym Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi przygotował artykuł na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach, w którym zwraca się bezpośrednio do mieszkańców naszej gminy:

Rolniku bądź bezpieczny na drodze


Archiwum >>

Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2018 13:45