image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Zamówienia publiczne do 130.000 zł
25.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

19.11.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć informatycznych

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć informatycznych

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć ”Mam pomysł”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć ”Mam pomysł”

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia matematyczno-przyrodnicze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia matematyczno-przyrodnicze

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia z bajkoterapii

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia z bajkoterapii

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia dzieciaki-sensoraki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia dzieciaki-sensoraki

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż mebli – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż mebli – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż narzędzi TIK – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż narzędzi TIK – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

10.11.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – projekt placu zabaw
Załącznik nr 5 – mapa zasadnicza miejsca montażu

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć informatycznych

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć informatycznych.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć ”Mam pomysł”

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć ”Mam pomysł”.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia matematyczno-przyrodnicze

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia matematyczno-przyrodnicze.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia z bajkoterapii

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia z bajkoterapii.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia dzieciaki-sensoraki

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia dzieciaki-sensoraki.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż narzędzi TIK – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż narzędzi TIK – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy

13.10.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

04.10.2021 Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – wykaz nieruchomości

28.09.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup zestawu audiowizualnego do nauki języków obcych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup zestawu audiowizualnego do nauki języków obcych – klasopracownia z wyposażeniem

13.09.2021 Zapytanie ofertowe na zakup zestawu audiowizualnego do nauki języków obcych

Zapytanie ofertowe na zakup zestawu audiowizualnego do nauki języków obcych – klasopracownia z wyposażeniem.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu i zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia
Załącznik nr 3 – wzór umowy

16.08.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie”

10.08.2021 Informacja z otwarcia ofert na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Informacja z otwarcia ofert na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie”

09.08.2021 Zapytanie ofertowe na szkolenie „Uczymy dzieci programować”

Zapytanie ofertowe na szkolenie „Uczymy dzieci programować”.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu i zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia
Załącznik nr 3 – wzór umowy

02.08.2021 Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie”.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań
Załącznik nr 3 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 5 – wzór umowy
Załącznik nr 6 – Projekt budowlano-wykonawczy
załącznik nr 1 do projektu – projekty zagospodarowania terenu
Załącznik nr 7 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

01.06.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru archeologicznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru archeologicznego nad częścią prac ziemnych związanych z realizacją zadania pn. „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”

28.05.2021 Informacja z otwarcia ofert na pełnienie nadzoru archeologicznego

Informacja z otwarcia ofert na pełnienie nadzoru archeologicznego nad częścią prac ziemnych związanych z realizacją zadania pn. „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”

20.05.2021 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru archeologicznego

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru archeologicznego nad częścią prac ziemnych związanych z realizacją zadania pn. „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań
Załącznik nr 3 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 5 – wzór umowy
Załącznik nr 6 – mapy z zaznaczonym zakresem inwestycji objętej nadzorem archeologicznym
Załącznik nr 7 – pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Załącznik nr 8 – projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami część 1
Załącznik nr 8 – projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami część 2


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2021 13:59