image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Zamówienia publiczne do 130.000 zł
12.10.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

04.10.2023 Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – wykaz nieruchomości

13.07.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw w Lipcach Reymontowskich

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw w Lipcach Reymontowskich

13.07.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie placu zabaw w sołectwie Mszadla

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie placu zabaw w sołectwie Mszadla

13.07.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie placu zabaw w sołectwie Chlebów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie placu zabaw w sołectwie Chlebów

03.07.2023 Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw w Lipcach Reymontowskich

Informacja z otwarcia ofert 2023-07-11


Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy 2023-07-07

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy 2023-07-06


Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw w Lipcach Reymontowskich.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – projekt budowlany
Załącznik nr 5 – opis urządzeń
Załącznik nr 6 – mapa zasadnicza miejsca montażu

03.07.2023 Zapytanie ofertowe na doposażenie placu zabaw w sołectwie Mszadla

Informacja z otwarcia ofert 2023-07-11


Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy 2023-07-07

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy 2023-07-06


Zapytanie ofertowe na doposażenie placu zabaw w sołectwie Mszadla.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – projekt budowlany
Załącznik nr 5 – opis urządzeń
Załącznik nr 6 – mapa zasadnicza miejsca montażu

03.07.2023 Zapytanie ofertowe na doposażenie placu zabaw w sołectwie Chlebów

Informacja z otwarcia ofert 2023-07-11


Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy 2023-07-07

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy 2023-07-06


Zapytanie ofertowe na doposażenie placu zabaw w sołectwie Chlebów.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – projekt budowlany
Załącznik nr 5 – opis urządzeń
Załącznik nr 6 – mapa zasadnicza miejsca montażu

17.05.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

07.04.2023 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Informacja z otwarcia ofert 2023-04-24


Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 2023-04-17

Ogłoszenie po zmianie

Zapytanie ofertowe po zmianie

Załącznik nr 5 – Projekt umowy zmieniony

UWAGA – uległ zmianie termin składania ofert.


Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

Załączniki:

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Sprzęt i oprogramowanie
Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna POPC 2014-2020 Min Funduszy i Polityki Regionalnej

15.02.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnością

01.02.2023 Zapytanie ofertowe na dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zapytanie ofertowe na dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – przedmiar robót
Załącznik nr 5 – rzut łazienki

23.11.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

14.11.2022 Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – wykaz nieruchomości

04.10.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę robotów edukacyjnych do nauki w ramach Nowoczesnej akademii TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę robotów edukacyjnych do nauki w ramach Nowoczesnej akademii TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich

04.10.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę narzędzi TIK w ramach Nowoczesnej akademii TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę narzędzi TIK w ramach Nowoczesnej akademii TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich

26.09.2022 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę narzędzi TIK w ramach Nowoczesnej akademii TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy 2022-09-30


Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

26.09.2022 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę robotów edukacyjnych do nauki w ramach Nowoczesnej akademii TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3A – projekt umowy dla Części 1 – Zakup i dostawa robotów edukacyjnych – Zestaw 1
Załącznik nr 3B – projekt umowy dla Części 2 – Zakup i dostawa robotów edukacyjnych – Zestaw 2
Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część 1: Zakup i dostawa robotów edukacyjnych – Zestaw 1
Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część 2: Zakup i dostawa robotów edukacyjnych – Zestaw 2

23.09.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę robotów edukacyjnych do nauki programowania i narzędzi TIK w ramach Nowoczesnej akademii TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę robotów edukacyjnych do nauki programowania i narzędzi TIK w ramach Nowoczesnej akademii TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich

23.09.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostosowanie/adaptację pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostosowanie/adaptację pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich

15.09.2022 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę robotów edukacyjnych do nauki programowania i narzędzi TIK w ramach Nowoczesnej akademii TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3A – projekt umowy dla Części 1 – Zakup i dostawa robotów edukacyjnych – Zestaw 1
Załącznik nr 3B – projekt umowy dla Części 2 – Zakup i dostawa robotów edukacyjnych – Zestaw 2
Załącznik nr 3C – projekt umowy dla Części 3 – Zakup i dostawa narzędzi TIK wraz oprogramowaniem
Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część 1: Zakup i dostawa robotów edukacyjnych – Zestaw 1
Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część 2: Zakup i dostawa robotów edukacyjnych – Zestaw 2
Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część 3: Zakup i dostawa narzędzi TIK wraz oprogramowaniem

12.09.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw w miejscowości Chlebów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw w miejscowości Chlebów

12.09.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw w miejscowości Mszadla

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw w miejscowości Mszadla

08.09.2022 Zapytanie ofertowe na dostosowanie/adaptację pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich

Zapytanie ofertowe na dostosowanie/adaptację pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy

01.09.2022 Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw w miejscowości Chlebów

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy 2022-09-08


Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy 2022-09-07


Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw w miejscowości Chlebów.

Załączniki:

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – formularz oferty
Załącznik Nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik Nr 3 – projekt umowy
Załącznik Nr 4 – projekt budowlany
Załącznik Nr 5 – opis urządzeń
Załącznik Nr 6 – mapa zasadnicza miejsca montażu

01.09.2022 Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw w miejscowości Mszadla

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy 2022-09-08


Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy 2022-09-07


Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw w miejscowości Mszadla.

Załączniki:

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – formularz oferty
Załącznik Nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik Nr 3 – projekt umowy
Załącznik Nr 4 – projekt budowlany
Załącznik Nr 5 – opis urządzeń
Załącznik Nr 6 – mapa zasadnicza miejsca montażu

16.08.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia w zakresie cyfrowego bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia w zakresie cyfrowego bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie

28.07.2022 Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia w zakresie cyfrowego bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie

Informacja z otwarcia ofert 2022-08-08


Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia w zakresie cyfrowego bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Załączniki:

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – formularz oferty
Załącznik Nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
Załącznik Nr 5 – projekt umowy

08.03.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przygotowanie Kampanii Promocji Gospodarczej Gminy Lipce Reymontowskie – zakup gadżetów promocyjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przygotowanie Kampanii Promocji Gospodarczej Gminy Lipce Reymontowskie – zakup gadżetów promocyjnych

16.02.2022 Zapytanie ofertowe na Przygotowanie Kampanii Promocji Gospodarczej Gminy Lipce Reymontowskie – zakup gadżetów promocyjnych

Informacja z otwarcia ofert 2022-03-03


Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 2022-02-24 (2)

Ogłoszenie – zmiana treści 2022-02-24

UWAGA - uległ zmianie termin składania ofert.


Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy 2022-02-24


Zapytanie ofertowe na Przygotowanie Kampanii Promocji Gospodarczej Gminy Lipce Reymontowskie – zakup gadżetów promocyjnych.

Załączniki:

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 5 – Wzór umowy

22.12.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich - zadanie 2

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich - zadanie 2

22.12.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich - zadanie 1

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich - zadanie 1

21.12.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty na kompleksowę obsługę bankową budżetu Gminy Lipce Reymontowskie

Zawiadomienie o wyborze oferty na kompleksowę obsługę bankową budżetu Gminy Lipce Reymontowskie i jednostek organizacyjnych Gminy Lipce Reymontowskie okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r.

15.12.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich - zadanie 2

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich - zadanie 2.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

15.12.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich - zadanie 1

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich - zadanie 1.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

10.12.2021 Zapytanie ofertowe na kompleksowę obsługę bankową budżetu Gminy Lipce Reymontowskie i jednostek organizacyjnych Gminy Lipce Reymontowskie

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego 2021-12-17


Zapytanie ofertowe na kompleksowę obsługę bankową budżetu Gminy Lipce Reymontowskie i jednostek organizacyjnych Gminy Lipce Reymontowskie okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie

08.12.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż narzędzi TIK, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż narzędzi TIK, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii

30.11.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż narzędzi TIK, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż narzędzi TIK, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

25.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

19.11.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć informatycznych

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć informatycznych

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć ”Mam pomysł”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć ”Mam pomysł”

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia matematyczno-przyrodnicze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia matematyczno-przyrodnicze

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia z bajkoterapii

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia z bajkoterapii

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia dzieciaki-sensoraki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia dzieciaki-sensoraki

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż mebli – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż mebli – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

19.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż narzędzi TIK – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż narzędzi TIK – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

10.11.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – projekt placu zabaw
Załącznik nr 5 – mapa zasadnicza miejsca montażu

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć informatycznych

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć informatycznych.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć ”Mam pomysł”

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć ”Mam pomysł”.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia matematyczno-przyrodnicze

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia matematyczno-przyrodnicze.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia z bajkoterapii

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia z bajkoterapii.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia dzieciaki-sensoraki

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia dzieciaki-sensoraki.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy

08.11.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż narzędzi TIK – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż narzędzi TIK – wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy

13.10.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

04.10.2021 Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – wykaz nieruchomości

28.09.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup zestawu audiowizualnego do nauki języków obcych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup zestawu audiowizualnego do nauki języków obcych – klasopracownia z wyposażeniem

13.09.2021 Zapytanie ofertowe na zakup zestawu audiowizualnego do nauki języków obcych

Zapytanie ofertowe na zakup zestawu audiowizualnego do nauki języków obcych – klasopracownia z wyposażeniem.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu i zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia
Załącznik nr 3 – wzór umowy

16.08.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie”

10.08.2021 Informacja z otwarcia ofert na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Informacja z otwarcia ofert na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie”

09.08.2021 Zapytanie ofertowe na szkolenie „Uczymy dzieci programować”

Zapytanie ofertowe na szkolenie „Uczymy dzieci programować”.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu i zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia
Załącznik nr 3 – wzór umowy

02.08.2021 Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie”.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań
Załącznik nr 3 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 5 – wzór umowy
Załącznik nr 6 – Projekt budowlano-wykonawczy
załącznik nr 1 do projektu – projekty zagospodarowania terenu
Załącznik nr 7 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

01.06.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru archeologicznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru archeologicznego nad częścią prac ziemnych związanych z realizacją zadania pn. „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”

28.05.2021 Informacja z otwarcia ofert na pełnienie nadzoru archeologicznego

Informacja z otwarcia ofert na pełnienie nadzoru archeologicznego nad częścią prac ziemnych związanych z realizacją zadania pn. „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”

20.05.2021 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru archeologicznego

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru archeologicznego nad częścią prac ziemnych związanych z realizacją zadania pn. „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań
Załącznik nr 3 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 5 – wzór umowy
Załącznik nr 6 – mapy z zaznaczonym zakresem inwestycji objętej nadzorem archeologicznym
Załącznik nr 7 – pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Załącznik nr 8 – projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami część 1
Załącznik nr 8 – projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami część 2


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 3931425. Ostatnia aktualizacja: 17.06.2024 16:10