image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty
Informacje ogólne Stypendia 2021/2022 ZFŚS

W gminie funkcjonuje powołany w 1997r. Uchwałą Rady Gminy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Lipcach Reymontowskich. Zespół działa w oparciu o nadany przez Radę Gminy Statut i Regulamin Organizacyjny Zespołu. 

Zespół jest jednostką budżetową. W jego skład wchodzą:

 • Dyrektor:
        
  mgr inż. Ilona Pietrowska

 • Księgowa:
         mgr Karolina Sławińska

 • Kierowca autobusu szkolnego:
         Marek Dziubiński

Zespół prowadzi sprawy z zakresu oświaty i wychowania, głównie:

 • nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez pracowników nadzorowanych jednostek (szkół i przedszkoli w gminie);

 • przygotowanie projektów uchwał, materiałów i analiz pod obrady Rady Gminy i ciał statutowych;

 • realizowanie zadań wynikających z postanowień uchwał Rady, zadań i postanowień Wójta;

 • prowadzenie obsługi finansowej szkół;

 • dowożenie dzieci;

 • organizowanie prac interwencyjnych i remontowych oraz nadzór nad ich realizacją oraz wiele innych zadań.

Ochrona danych osobowych:

Ogólna klauzula informacyjna RODO


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2021 13:59