image image image
Napisz do nas: sekretariat@lipcereymontowskie.pl
Mapa Gminy Projekty dofinansowane ze ¶rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Posłuchaj piosenki o Lipcach YouTube - Film o Lipcach Powiadomienia SMS dla mieszkańców
Aktualno¶ci
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urz±d Gminy
Jednostki Organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaito¶ci


Imprezy i wydarzenia - archiwum
01.12.2015 Ogłoszenie

Urz±d Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, iż zgodnie z Zarz±dzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy, w dniu 24 grudnia 2015 r. Urz±d Gminy Lipce Reymontowskie będzie NIECZYNNY.

01.12.2015 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

18.11.2015 Ankiety dla mieszkańców zainteresowanych montażem pomp ciepła lub kolektorów słonecznych

Zapraszam wszystkich zainteresowanych montażem pomp ciepła lub kolektorów słonecznych wykorzystywanych w celu ogrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych do wypełnienia ankiety.

Ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 2 lub 3) w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku.

Ankieta informacyjna - pompy ciepła
Ankieta informacyjna - pompy ciepła

Ankieta informacyjna - kolektory słoneczne
Ankieta informacyjna - kolektory słoneczne

23.10.2015 Uniwersytet Każdego Wieku

16.10.2015 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarz±dowymi

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarz±dowymi 

Do udziału w konsultacjach zaproszone s± organizacje pozarz±dowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno¶ści pożytku publicznego i o wolontariacie działaj±ce na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

I. Przedmiot konsultacji:

projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarz±dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno¶ci pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2015” 

II. Termin konsultacji: 

termin rozpoczęcia konsultacji: 19 października 2015 r.
termin zakończenia konsultacji: 29 października 2015 r.

III. Forma konsultacji: 

złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

W zał±czeniu: 

1. Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarz±dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno¶ci pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
23.09.2015 Mobilny Punkt Informacyjny w Lipcach Reymontowskich

23.09.2015 Wykaz nieruchomo¶ci przeznaczonych do oddania w najem

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego
Uchwała nr X/59/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz±cych w skład mieszkaniowego zasobu gminy

30.07.2015 Terminarz spotkań LGD-Gniazdo

Kliknij aby powiększyć

30.07.2015 Szkolenie dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, O¶rodek Doradztwa Rolniczego oraz Rada Powiatowa Izby Rolniczej w Skierniewicach zapraszaj± na szkolenie, którego tematem będ±:

Zasady przyznawania premii dla młodych rolników

Szkolenie odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach - w sali konferencyjnej.

27.07.2015 Film reklamowy

08.07.2015 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipce Reymontowskie

Urz±d Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, że w dniach 10.08 – 13.08.2015 r. od godz. 6.00 na terenie Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich wła¶cicieli nieruchomo¶ci zamieszkałych. Odpady będ± zbierane przez firmę „EKO-REGION” w trakcie przejazdu samochodu przez każd± miejscowo¶ć danego sołectwa według następuj±cego harmonogramu:

10.08.2015 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki, Le¶na
 
11.08.2015 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna
 
12.08.2015 r. Drzewce, Wola Drzewiecka, Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska, Siciska
 
13.08.2015 r. Mszadla, Chlebów, Retniowiec

Osoby posiadaj±ce zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będ± odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze),
2. zużyte opony od samochodów osobowych,
3. złom metalowy,
4. dywany, wykładziny,
5. zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami),
6. odpady zielone (powi±zane gałęzie, listwy drewniane, itp.),
7. baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraĽne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka. 

Nie będ± zbierane:
– gruz,
– kamienie,
– odzież,
– lekarstwa,
– szkło luzem,
– materiały budowlane np. cegła,
– opakowania po farbach, olejach itp.,
– odpady pochodz±ce z warsztatów rzemie¶lniczych,
– odpady zawieraj±ce azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa).

24.06.2015 Kolory Polski 2015

Kolory Polski 2015 - broszura do pobrania

19.06.2015 Mieszkanie do wynajęcia

Gmina Lipce Reymontowskie posiada do wynajęcia lokal mieszkalny M5 o powierzchni 64,30 m2, znajduj±cy się w budynku O¶rodka Zdrowia przy ul. Reymonta 25 w Lipcach Reymontowskich. Bliższe informacje udzielane s± telefonicznie pod nr 468316166 lub osobi¶cie w pokoju nr 3. Poniżej zamieszczamy do pobrania druk wniosku o najem lokalu mieszkalnego oraz tre¶ć uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych.

Zał±czniki:
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego
Uchwała nr X/59/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz±cych w skład mieszkaniowego zasobu gminy

12.06.2015 IX Rodzinny Festyn Wsi Drzewce

11.06.2015 Wymogi dotycz±ce stosowania ¶rodków ochrony ro¶lin

W zwi±zku z zagrożeniem dla hodowli pszczół, Urz±d Gminy Lipce Reymontowsie zwraca się z pro¶b± do rolników i sadowników o przestrzeganie wymogów dotycz±cych stosowania ¶rodków ochrony ro¶lin.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy zał±cznik:
Wymogi dotycz±ce stosowania ¶rodków ochrony ro¶lin

10.06.2015 XVIII Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej DZIEŃ REYMONTA

Kliknij aby powiększyć plakat

09.06.2015 Informacja o przyst±pieniu do wyborów ławników na kadencję 2016-2019

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że Rada Gminy przystępuje do wyboru 2 ławników do S±du Rejonowego w Brzezinach na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Bliższe informacje zawieraj± poniższe zał±czniki:
Informacja o przyst±pieniu do wyborów ławników
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Lista osób zgłaszaj±cych kandydata na ławnika
O¶wiadczenia ławników
Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

01.06.2015 Zaproszenie na zbiórkę krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zaprasza na akcję zbiórki krwi, która odbędzie się w OSP w Lipcach Reymontowskich (ul. Reymonta 8), w dniu 7 czerwca 2015 r. w godzinach 10.30 - 13.30.

Pamiętaj - Twoja krew może uratować komu¶ życie!

Przydatne informacje:
Jak w 6 krokach wygl±da oddawanie krwi
Kto może oddać krew
Rozwianie mitów odno¶nie oddawania krwi
Rodzaje dyskwalifikacji

21.05.2015 Wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo, w dniu 31 maja 2015 r. odbęd± się wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Głosowanie odbywać się będzie w Gminnym O¶rodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich w godz. 8.00 - 18.00.

Osobami uprawnionymi do udziału w wyborach s± wła¶ciciele posiadacze samoistni i użytkownicy wieczy¶ci gruntów powyżej 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego.

W wyborach kandyduje:
Pan Jacek Dziuda - lat 49, rolnik ogrodnik, zam. Drzewce 61
dotychczasowy członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Zapraszamy rolników do udziału w wyborach.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
13.05.2015 Zagłosuj na OSP Lipce Reymontowskie

Szanowni Państwo, Ochotnicza Straż Pożarna w Lipcach Reymontowskich została zgłoszona do udziału w plebiscycie Dziennika Łódzkiego na najpopularniejsz± jednostkę OSP woj. łódzkiego w roku 2015.

SPOSOBY GŁOSOWANIA:

 • Za pomoc± Facebooka - od 8 do 15 maja - 1 oddany głos to 3 pkt. (dziennie można oddać 1 głos z jednego konta, więc głosujmy, udostępniajmy i namawiajmy znajomych).

 • Za pomoc± strony www.dzienniklodzki.pl (tylko dla zalogowanych użytkowników) - od 8 do 15 maja - 1 oddany głos to 1 pkt (dziennie można oddać 3 głosy z jednego konta).

 • Za pomoc± SMS o tre¶ci OSP.31 na numer 72355 - od 8 do 26 maja - 1 głos to 15 pkt. oczywi¶cie tu możemy głosować bez ograniczeń bo koszt SMS to 2,46 zł z VAT.

Rozstrzygnięcie plebiscytu planowane jest podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka 30 maja 2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim.

Prosimy o głosy OSP Lipce Reymontowskie! Pokażmy, że nasza mała miejscowo¶ć może być wielka!
Z góry dziękujemy! Druhny i druhowie z OSP Lipce Reymontowskie.

08.05.2015 Komunikat KRUS - nowelizacja przepisów

Maj±c na uwadze rozpowszechnienie w¶ród rolników i członków ich rodzin, znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników, zamieszczamy poniżej komunikat oraz plakat, nadesłane przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi.

Komunikat KRUS
Plakat KRUS

06.05.2015 Zaproszenie na koncert

06.05.2015 Zagłosuj na OSP Drzewce

Szanowni Państwo, Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewcach została zgłoszona do udziału w plebiscycie Dziennika Łódzkiego na najpopularniejsz± jednostkę OSP woj. łódzkiego w roku 2015.

SPOSOBY GŁOSOWANIA:

 • Za pomoc± Facebooka - od 8 do 15 maja - 1 oddany głos to 3 pkt. (dziennie można oddać 1 głos z jednego konta, więc głosujmy, udostępniajmy i namawiajmy znajomych).

 • Za pomoc± strony www.dzienniklodzki.pl (tylko dla zalogowanych użytkowników) - od 8 do 15 maja - 1 oddany głos to 1 pkt (dziennie można oddać 3 głosy z jednego konta).

 • Za pomoc± SMS o tre¶ci OSP.10 na numer 72355 - od 8 do 26 maja - 1 głos to 15 pkt. oczywi¶cie tu możemy głosować bez ograniczeń bo koszt SMS to 2,46 zł z VAT.

Rozstrzygnięcie plebiscytu planowane jest podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka 30 maja 2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim.

Prosimy o głosy OSP Drzewce! Pokażmy, że nasza mała miejscowo¶ć może być wielka!
Z góry dziękujemy! Druhny i druhowie z OSP Drzewce.

16.04.2015 Zaproszenie na ¦więto Seniorki i Seniora

10.04.2015 Statuty sołectw do konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz±dzie gminnym zamieszczamy poniżej statuty sołectw celem przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Ewentualne uwagi i wnioski proszę zgłaszać do dnia 15 maja 2015 r. do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 7) lub pod nr telefonu 46 831 61 97.

Uchwała w sprawie nadania sołectwom statutów
Załacznik Nr 1 - Statut Sołectwa Chlebów
Załacznik Nr 2 - Statut Sołectwa Drzewce
Załacznik Nr 3 - Statut Sołectwa Lipce Reymontowskie
Załacznik Nr 4 - Statut Sołectwa Mszadla
Załacznik Nr 5 - Statut Sołectwa Retiowiec
Załacznik Nr 6 - Statut Sołectwa Siciska
Załacznik Nr 7 - Statut Sołectwa Wola Drzewiecka
Załacznik Nr 8 - Statut Sołectwa Wólka Krosnowska
Załacznik Nr 9 - Statut Sołectwa Wólka-Podlesie

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
27.03.2015 Odbiór odpadów zawieraj±cych azbest w 2015 roku

Urz±d Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2015 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie.
W zwi±zku z powyższym w terminie do dnia 15 maja 2015 r. przyjmowane będ± wnioski dotycz±ce bezpłatnego odbioru odpadów zawieraj±cych azbest, które zostały wcze¶niej zdemontowane i zalegaj± na posesjach położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie lub zostan± zdemontowane najpóĽniej do dnia 31 sierpnia 2015 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy (pok. nr 3). Formularz wniosku dostępny jest u sołtysa, w Urzędzie Gminy (pok. nr 3) oraz na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl. Do wniosku należy zał±czyć kserokopię dokumentu potwierdzaj±cego tytuł prawny do nieruchomo¶ci. Osoby składaj±ce wniosek powinny znać rodzaj oraz ilo¶ć posiadanego azbestu do utylizacji w m2 lub t.
UWAGA!
Wła¶ciciele nieruchomo¶ci, którzy dokonywali demontażu pokrycia dachowego w ubiegłych latach zobowi±zani s± do przedłożenia kserokopii zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, a w przypadku jego braku złożenia stosownego o¶wiadczenia na druku okre¶lonym przez Urz±d Gminy. Natomiast osoby planuj±ce demontaż pokrycia dachowego w roku bież±cym zobowi±zane s± do przedłożenia kserokopii zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych.
Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania przez Gminę Lipce Reymontowskie dofinansowania ze ¶rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zał±czniki:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu
O¶wiadczenie azbest

27.02.2015 Ostrzeżenie o fałszywych pismach PGE Dystrybucja informuj±cych o zmianach w zakresie ¶wiadczenia i opłat za usługi dostaw energii elektrycznej

W zwi±zku z docieraj±cymi do PGE Dystrybucja S.A. informacjami, o przesyłaniu do Odbiorców energii elektrycznej, informacji o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należno¶ci za dostawy energii elektrycznej, informujemy iż Spółka nie prowadzi prac zmierzaj±cych do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.

W przypadku otrzymania podobnej korespondencji prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na oznaczenie podmiotu kieruj±cego informację, dane zamieszczone w pi¶mie oraz porównanie ich z informacjami zawartymi w fakturze i wcze¶niejsz± korespondencj± dotycz±c± dostaw energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A.

W przypadku stwierdzenia, iż korespondencja kierowana jest przez podmiot inny niż Państwa dostawca: PGE Dystrybucja S.A., prosimy o kontakt z najbliższym komisariatem policji oraz ze Spółk±, telefonicznie tel. 817105702, 817105739 lub za po¶rednictwem poczty elektronicznej sekretariat@pgedystrybucja.pl

W przypadku dalszych pytań proszę o kontakt: tel. 426752327, 695753609; e-mail: Bozena.Matuszczak-Krolak@pgedystrybucja.pl

Fałszywe pisma PGE Dystrybucja

19.02.2015 Zaproszenie na Dzień Kobiet

11.02.2015 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

WÓJT GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

działaj±c na podstawie art. 13, w zwi±zku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVII/259/14 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarz±dowymi i innymi jednostkami prowadz±cymi działalno¶ć pożytku publicznego"

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Szczegółowe informacje zawieraj± poniższe dokumenty do pobrania:
Konkurs na realizację zadań publicznych
Zał±cznik nr 1 - wzór oferty

11.02.2015 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Lipce Reymontowskie, 2015-02-11

ZAPROSZENIE

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536), Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarz±dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Reprezentantami organizacji pozarz±dowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mog± być osoby, które:
– uzyskały rekomendację organizacji pozarz±dowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
– nie pozostaj± wobec wnioskodawców bior±cych udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione w±tpliwo¶ci, co do bezstronno¶ci (członkowie komisji podlegaj± wył±czeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)).
W skład komisji konkursowej nie mog± wchodzić reprezentanci organizacji pozarz±dowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które bior± udział w konkursie.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w zał±czeniu. Formularz dostępny jest również w siedzibie urzędu - pokój nr 8.
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie spo¶ród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Prace komisji odbywaj± się w godzinach pracy urzędu.
Informacja o w/w konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie internetowej: www.lipcereymontowskie.pl
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 27 lutego 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Formularz zgłoszenia członka komisji

30.01.2015 Komunikat dla płatników składek w KRUS

31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w zwi±zku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysoko¶ci± składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r, że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowi±zuj± w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

W I kwartale br. zmienił się jedynie wymiar indywidualnie opłacanej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadz±cych samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Minimalna miesięczna składka dla tych osób wynosi 158 zł (tj. 9 procent x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.) Kasa wyja¶nia, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla wyżej wymienionych rolników, odpowiadaj±ca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1750 zł. Za styczeń br. składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić do 15 lutego br.

Na przekazie do zapłaty składek za I kwartał 2015 r. płatnik powinien wpisać numer rachunku wła¶ciwej dla niego jednostki KRUS (placówki terenowej lub oddziału regionalnego), tj. numer konta, jak w przekazach z ubiegłego roku. W polu "Tytułem" należy wpisać odpowiednio: "składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie społeczne rolników" lub "składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie zdrowotne".

Kasa nadmienia, że wysyłane rolnikom cokwartalne przekazy z wymiarem składek służ± ułatwieniu dokonania zapłaty tych należno¶ci w ustawowym terminie i wymaganej kwocie. Brak przekazu, o czym ostatnio informuj± interesanci KRUS, nie zwalnia płatników z obowi±zku terminowego opłacenia składek w odpowiedniej kwocie. Sygnały o niedoręczonej korespondencji Kasa już przekazała nowemu operatorowi usług pocztowych na rzecz interesantów KRUS, aby wyja¶nił i wyeliminował powody braku lub nieskutecznego doręczenia urzędowej korespondencji z pocz±tku stycznia br.

Jednocze¶nie Kasa zwraca się z pro¶b± do ubezpieczonych rolników, jak również do ¶wiadczeniobiorców emerytur i rent rolniczych o bież±ce powiadamianie terenowych jednostek Kasy, wła¶ciwych dla tych osób o każdej zmianie adresu zamieszkania lub osobach upoważnionych do odbioru ¶wiadczenia lub innej imiennej korespondencji.

27.01.2015 Szkolenie ARiMR z wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015

22.01.2015 Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI DRZEWCE

Nasz KRS 0000379946

"KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT" - Janusz Korczak

Dziękujemy za przekazanie 1% Państwa podatku

To Państwo wspierają prowadzenie maleńkiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Drzewcach. Dzięki Wam nasze dzieci w szkole i w przedszkolu mają blisko do świata wiedzy i nie muszą marznąć czekając na autobus.

Informacje o naszej działalności oraz program do rozliczenia PIT znajdziecie Państwo na stronie: www.spdrzewce.szkolnastrona.pl

22.01.2015 Informacja Sztabu WOŚP przy GOKSiR w Lipcach Reymontowskich

Sztab WOŚP przy GOKSiR został powołany
w Lipcach Reymontowskich po raz pierwszy.

Wraz z gminą Lipce Reymontowskie współtworzyła go
gmina Bolimów.

Podczas 23. Finału WOŚP zebrano ogółem 19.315,79 zł
w tym:
gmina Lipce Reymontowskie: 10.811,34 zł
gmina Bolimów: 8.504,45 zł

Dziękujemy za dar serca

28.11.2014 Kolejne spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

25.11.2014 Było to 90 lat temu...

13 listopada 2014 r. uroczystością pod hasłem "Było to 90 lat temu..." uczciliśmy rocznicę przyznania Wł. St. Reymontowi literackiej Nagrody Nobla. Organizatorem obchodów w dniu przyznania tego niezwykle istotnego dla Lipiec Reymontowskich wyróżnienia była Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich, która od 52 lat nosi imię autora osławionych Noblem "Chłopów". Dzięki lipieckiej Fundacji w obchodach uczestniczyli pracownicy kolei będący wielbicielami Reymonta, a byli to pan Marek Moczulski i pani Maria Balicka, a także twórca i właściciel Galerii Staroci - pan Zbigniew Stań. Goście wraz z nauczycielką języka polskiego w lipieckiej szkole - panią Danutą Łaską opowiedzieli zgromadzonym niezwykłą biografię patrona szkoły. Zaprezentowano też wystawę licznych przekładów "Chłopów" i ciekawostek związanych z życiem oraz kulisami przyznania Reymontowi tej niezwykle prestiżowej nagrody. Lipieckie obchody zakończyło uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku patrona znajdującym się z w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich już od 1967r. W imieniu społeczności uczniów kwiaty ponieśli ci, którzy w trakcie uroczystości pięknie recytowali fragmenty chłopskiej epopei, a także poezje i dokumenty przybliżające widowni niezwykłość postaci pierwszego Noblisty Polski Niepodległej. Samorząd gminny reprezentował wójt gminy pan Jerzy Czerwiński oraz dyrektor ZEAO pani Agnieszka Łopatka. Wszystkich pasjonatów twórczości i działalności Reymonta symbolicznie prezentowali przedstawieni powyżej goście uroczystości, natomiast w imieniu wszystkich nauczycieli delegację zamykali dyrektorzy lipieckich szkół, czyli pani Marzena Topolewska i pan Piotr Łaski. Uroczystość przygotowała i poprowadziła jej pomysłodawczyni - pani Danuta Łaska.

13lis14_01.jpg
1
13lis14_02.jpg
2
13lis14_03.jpg
3
13lis14_04.jpg
4
13lis14_05.jpg
5
13lis14_06.jpg
6
13lis14_07.jpg
7
13lis14_08.jpg
8
13lis14_09.jpg
9
13lis14_10.jpg
10
13lis14_11.jpg
11
13lis14_12.jpg
12
13lis14_13.jpg
13
13lis14_14.jpg
14
13lis14_15.jpg
15
13lis14_16.jpg
16
13lis14_17.jpg
17
13lis14_18.jpg
18
13lis14_19.jpg
19
13lis14_20.jpg
20
13lis14_21.jpg
21
13lis14_22.jpg
22
13lis14_23.jpg
23
13lis14_24.jpg
24
04.11.2014 Obwieszczenie RDOŚ

31.10.2014 Wspomnienie o Piotrze Wieszczy

Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.
św. Franciszek Salezy

Te słowa pomogą najpiękniej wspomnieć i pożegnać Piotra Wieszczy - męża i ojca, druha i radnego Rady Gminy kończącej się kadencji. Swoją pracą, czasem oddanym innym najpiękniej w ciągu życia szukał Boga. Wezwany, ku zaskoczeniu nas wszystkich, pewnie złożył już Bogu raport ze swej życiowej służby. Łzy rodziny, poczucie straty w strażackich szeregach i szczery żal utraconego dobrego radnego pozwalają wierzyć, że cieszy się teraz zasłużonym niebem i bliskością Jedynego Boga. Będzie go nam brakować...

15.10.2014 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

14.10.2014 Pompy ciepła - spotkanie informacyjne

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz realizując zgłaszane podczas zebrań wiejskich wnioski zapraszamy na spotkanie dotyczące zasad działania pomp ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych na terenie gminy. Instalacja pomp będzie możliwa po uzyskaniu przez gminę dofinansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowania 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 października 2014 roku o godz. 18.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Przypominamy również o wypełnieniu i dostarczeniu do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 2 i 3) w terminie do dnia 31 października br. ankiet informacyjnych.

Druki ankiet można pobrać poniżej:

Ankieta informacyjna.doc
Ankieta informacyjna.pdf

10.10.2014 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Lipce Reymontowskie, 2014-10-10

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

I. Przedmiot konsultacji:

projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2015” 

II. Termin konsultacji: 

termin rozpoczęcia konsultacji: 14 października 2014 r.
termin zakończenia konsultacji: 22 października 2014 r.

III. Forma konsultacji: 

złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

W załączeniu: 

1. Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2015.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
10.10.2014 Informacja o przystąpieniu do zmiany planów ochrony rezerwatów przyrody

03.10.2014 Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

 • 8 października 2014 r. godz. 8:00 - 17:00
  Drzewce nr 1 - 68, Wola Drzewiecka nr 1 - 9

 • 10 października 2014 r. godz. 8:00 - 17:00
  Drzewce nr 1 - 68, Wola Drzewiecka nr 1 - 9

 • 13 października 2014 r. godz. 8:00 - 17:00
  Drzewce nr 1 - 68, Wola Drzewiecka nr 1 - 9

Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej. Informacje o w/w przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.zelt.pl

26.09.2014 KRUS apeluje - ostrożnie przy pracy z maszynami rolniczymi!

Sezon jesiennych prac polowych w pełni, a wraz z nim, niestety, zwiększone zagrożenie ze strony maszyn i urządzeń rolniczych używanych m.in. podczas zbioru roślin okopowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2014 roku prowadzi akcję poh hasłem Nie daj się wkręcić, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Wypadki takie powodują najgroźniejsze urazy.

W związku ze stosowaniem maszyn rolniczych w coraz większym zakresie, ważne jest by pamiętać o podstawowych zasadach BHP, które mogą uchronić przed wypadkiem.

W celu zwiększenia świadomości na temat zagrożeń jakie stwarzają maszyny i urządzenia rolnicze, zamieszczamy artykuł nadesłany przez Placówkę Terenową KRUS w Skierniewicach:

BHP przy maszynach rolniczych

25.09.2014 Jagna 2014 - wybieramy Miss Publiczności TVR

Serdecznie zapraszamy do oddawania głosów na mieszkankę naszej gminy Marzenę Jędrzejczyk w konkursie Miss Publiczności TVR, organizowanym przez telewizję TVR.

Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową pod adresem:
www.tvr24.pl/galeria-konkursowa-Jagna_2014_wybieramy_Miss_Publicznosci_TVR-4.html

Głosy można oddawać w terminie do 30 września br.

23.09.2014 Wielkie Wesele Jagny i Boryny - fotorelacja

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia na naszej stronie internetowej fotogalerii z Wielkiego Wesela Jagny i Boryny oraz poniższego matariału wyemitowanego przez TVP Łódź:

 
09.09.2014 Harmonogram zebrań wiejskich
 
Lp. Nazwa wsi Miejsce Data Godzina
I termin II termin
1 Wólka Podlesie Sołtys wsi 09.09.2014 13.30 14.00
2 Wólka Krosnowska Remiza OSP 09.09.2014 14.30 15.00
3 Retniowiec Sołtys wsi 11.09.2014 15.30 16.00
4 Chlebów Świetlica wiejska 11.09.2014 16.30 17.00
5 Siciska Sołtys wsi 15.09.2014 15.00 15.30
6 Mszadla Szkoła Podstawowa 18.09.2014 17.30 18.00
7 Drzewce Remiza OSP 22.09.2014 16.30 17.00
8 Wola Drzewiecka Świetlica OSP 23.09.2014 16.30 17.00
9 Lipce Reymontowskie GOKSiR 25.09.2014 17.30 18.00
 
02.09.2014 Wielkie Wesele Jagny i Boryny

Kliknij aby powiększyć plakat

19.08.2014 Ostrzeżenie dotyczące Barszczu Sosnowskiego

W związku z informacjami o przypadkach poparzenia mieszkańców Łodzi i woj. łódzkiego Barszczem Sosnowskiego, zamieszczamy ulotkę dotyczącą biologii, szkodliwości i zwalczania tej groźnej i uciążliwej rośliny opracowaną przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu i Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Dodatkowo podajemy również adres strony internetowej barszcz.edu.pl, pod którym Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zamieściła raport dotyczący wytycznych do zwalczania Barszczu Sosnowskiego.

Barszcz Sosnowskiego - ulotka informacyjna

12.08.2014 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipce Reymontowskie

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, że w dniach 25.08 – 28.08.2014 r. od godz. 6.00 na terenie Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą zbierane przez firmę „EKO-REGION” w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

25.08.2014 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki, Leśna
 
26.08.2014 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna
 
27.08.2014 r. Drzewce, Wola Drzewiecka, Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska, Siciska
 
28.08.2014 r. Mszadla, Chlebów, Retniowiec

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze),
2. zużyte opony od samochodów osobowych,
3. złom metalowy,
4. dywany, wykładziny,
5. zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami),
6. odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane, itp.),
7. baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka. 

Nie będą zbierane:
– gruz,
– kamienie,
– odzież,
– lekarstwa,
– szkło luzem,
– materiały budowlane np. cegła,
– opakowania po farbach, olejach itp.,
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa).

08.08.2014 Jarmark Reymontowski - sentymentalne spotkanie z tradycją

Kliknij aby powiększyć plakat

21.07.2014 Turniej wsi w Chlebowie


02.07.2014 Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych serdecznie zaprasza

Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych Pana Zbyszka Stania w okresie wakacyjnym serdecznie zaprasza do zwiedzania codziennie od świtu do zmierzchu.
W placówce obejrzeć można m.in. dawne sprzęty gospodarskie, wyposażenie chałup, przedmioty obrzędu religijnego, przedmioty związane z folklorem Księstwa Łowickiego oraz imponującą kolekcję "Chłopów". Dodatkową atrakcją jest możliwość organizacji ogniska.

25.06.2014 Zawody wędkarskie dla dzieci

18.06.2014 Konkurs fotograficzny

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Skierniewicach oraz Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ogłaszają konkurs fotograficzny o tematyce pożarniczej.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszeniową zamieszczamy do pobrania poniżej:

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Karta zgłoszeniowa
Załącznik nr 2 do Regulaminu - Tytuły i opisy zdjęć

12.06.2014 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

06.06.2014 Informacja - odbiór odpadów zawierających azbest

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że trwają prace nad przygotowaniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.
W związku z powyższym w terminie do dnia 25 czerwca 2014 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest, które zostały wcześniej zdemontowane i zalegają na posesjach położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie lub zostaną zdemontowane najpóźniej do dnia 31.08.2014 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy (pok. nr 3). Formularz wniosku dostępny jest u sołtysa, w Urzędzie Gminy (pok. nr 3) oraz na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl. Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku:
- dowód osobisty,
- akt własności działki lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
UWAGA!
Właściciele nieruchomości, którzy dokonywali demontażu pokrycia dachowego w ubiegłych latach zobowiązani są do przedłożenia kserokopii zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, a w przypadku jego braku złożenia stosownego oświadczenia na druku określonym przez Urząd Gminy. Natomiast osoby planujące demontaż pokrycia dachowego w roku bieżącym zobowiązane są do przedłożenia kserokopii zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych.
Osoby składające wniosek powinny znać rodzaj oraz ilość posiadanego azbestu do utylizacji w m2 lub tonach.
Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania przez Gminę Lipce Reymontowskie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie będzie realizowane również w następnych latach.

Załączniki:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu
Oświadczenie azbest

02.06.2014 XVII Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej DZIEŃ REYMONTA

Kliknij aby powiększyć plakat

21.05.2014 VIII Rodzinny Festyn Wsi Drzewce

07.05.2014 Szczepienie lisów

17.04.2014 Dzień Seniora

01.04.2014 Nowa stawka opłaty za wodę

Informujemy, że z dniem 1 maja 2014 roku wejdzie w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie, która została zatwierdzona przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie uchwałą Nr XXX/229/14 z dnia 26 marca 2014 r.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców wynosić będzie 2,15 zł netto + należny podatek VAT.
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosić będzie 2,00 zł/miesiąc netto + należny podatek VAT.

Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku.

13.03.2014 Program pilotażowy Aktywny Samorząd

Powiat Skierniewicki realizuje pilotażowy program Aktywny samorząd finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
Program Aktywny Samorząd 2014 PFRON

04.03.2014 Turniej piłki nożnej

04.03.2014 Zaproszenie na koncert z okazji Dnia Kobiet

12.02.2014 Akcja informacyjna o szczepieniach ochronnych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach uprzejmie informuje, że z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego została podjęta akcja informacyjna pod hasłem: "Zaszczep w sobie chęć szczepienia!", mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w dziedzinie szczepień ochronnych.

Działania edukacyjne w tym obszarze odgrywają istotną rolę w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych, a tym samym mają kluczowe znaczenie w kontekście utrzymania odpowiedniego stanu zdrowia publicznego.

Aby dowiedzieć więcej na temat praktycznych i organizacyjnych aspektów realizacji Programu Szczepień Ochronnych w Polsce oraz zmian w tej dziedzinie, odwiedź stronę:
www.szczepienia.gis.gov.pl

10.02.2014 Zaproszenie na bal karnawałowy

05.02.2014 Przekaż 1% podatku na OSP Wola Drzewiecka

03.02.2014 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Lipce Reymontowskie, 2014-02-03

ZAPROSZENIE

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536), Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2014 w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Reprezentantami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą być osoby, które:
– uzyskały rekomendację organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)).
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Formularz dostępny jest również w siedzibie urzędu - pokój nr 3.
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Prace komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.
Informacja o w/w konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie internetowej: www.lipcereymontowskie.pl
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 14 lutego 2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Formularz zgłoszenia członka komisji

23.01.2014 Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich zaświadcza że:
W dniu 30 października 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1517/13 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych".
Program "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych" zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych z trójką i więcej dzieci, poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządu województwa łódzkiego, w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki, zdrowia.
Aby uzyskać zniżki u Partnerów Programu, należy posiadać Wojewódzką Kartę, która wydawana jest na podstawie wniosku złożonego osobiście lub przesłanego pocztą na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8.

Załączniki:
Wniosek
Oświadczenie
Regulamin

02.01.2014 Zaproszenie na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo" zaprasza do udziału w spotkaniach szkoleniowych na temat warunków ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW 2007-2013, w zakresie:
1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
3. Małe projekty

Bliższe informacje zawierają poniższe załączniki:
Zaproszenie na szkolenie
Małe projekty - ogłoszenie o naborze

24.12.2013 WAŻNA INFORMACJA dla mieszkańców i właścicieli gruntów wsi Drzewce i Wola Drzewiecka (gmina Lipce Reymontowskie)

W 2012 zakończyły się na terenie gminy Lipce Reymontowskie prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. W wyniku tych prac m.in. wydzielono działki pod rzekami - ciekami podstawowymi (użytek Wp - woda płynąca), co poskutkowało zmianami w ewidencji gruntów. W wyniku wydzielenia rzeki, działki zostały podzielone na kilka działek (2-3), z których jedna stanowi element składowy rzeki (cieku podstawowego).

W związku z tym właściciele tych działek otrzymali zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Łodzi (XIX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzezinach) z informacją o zmianach, które zostaną ujawnione w księgach wieczystych (nowy numer działki, zmiana powierzchni).

Pismo to ma charakter czysto informacyjny. Zmiany, które dokonano są zgodne z ustawą Prawo Wodne - art. 10 ust. 1a i art. 14 ust. 1 (Dz. U. 2012r. poz. 145). Właścicielem cieków podstawowych jest Skarb Państwa. Pozostają one w zarządzie Marszałka Województwa Łódzkiego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi).

Starosta Skierniewicki

Mirosław Belina
 
09.12.2013 Wizyta na Powązkach

5 grudnia br. jak co roku byliśmy na grobie Wł. St. Reymonta na warszawskich Powązkach.

Nagranie TVP - Dziennik regionów z dn. 05.12.2013 r. (początek od pozycji 00:17:45)

powazki13_1.jpg
1
powazki13_2.jpg
2
powazki13_3.jpg
3
powazki13_4.jpg
4
powazki13_5.jpg
5
powazki13_6.jpg
6
powazki13_7.jpg
7
powazki13_8.jpg
8
powazki13_9.jpg
9
powazki13_10.jpg
10
powazki13_11.jpg
11
powazki13_12.jpg
12
powazki13_13.jpg
13
powazki13_14.jpg
14
powazki13_15.jpg
15
powazki13_16.jpg
16
powazki13_17.jpg
17
powazki13_18.jpg
18
powazki13_19.jpg
19
12.11.2013 BAL ANDRZEJKOWY

23 listopada 2013 r. godz. 2000
OSP Lipce Reymontowskie

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy, przy dobrej muzyce i miłej atmosferze, 
dla chętnych przewidziano tradycyjne wróżenie oraz ciekawe zabawy i konkursy!

180 zł para

Oferujemy:
 • trzy gorące posiłki,
 • przystawki,
 • kawa, herbata, ciasto,
 • zimne napoje,
 • alkohol we własnym zakresie.
W razie pytań podajemy kontakt:
 • tel. 46-831-61-25 - Przedszkole
 • tel. 660-523-786 - Rada Rodziców

Wpłaty prosimy kierować na konto Rady Rodziców nr 80 9288 1095 1690 2381 2000 0010 lub osobiście u Pani Dyrektor Przedszkola w Lipcach Reymontowskich.

Pozyskane dzięki Państwa obecności i wspólnej zabawie środki przeznaczymy na Przedszkole w Lipcach Reymontowskich

Zaprasza Rada Rodziców Przedszkola

25.10.2013 Opłata za gospodarowanie odpadami
 
MIESZKAŃCY GMINY
LIPCE REYMONTOWSKIE

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie przypomina, że opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Opłatę za miesiąc październik 2013 roku należy wnieść do 10 listopada 2013 roku.

W związku z powyższym w dniach od 4 do 12 listopada 2013 r. w godz. 830-1530 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc październik 2013 roku przyjmowana będzie w szatni Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (parter).

Opłatę można również wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Urzędu Gminy, w tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:

 • Imię i nazwisko osoby, która została wpisana w deklaracji,
 • adres nieruchomości, której dotyczy opłata, 
 • okres, za który dokonywana jest opłata (miesiąc, rok).
Brak powyższych danych powoduje, że opłata wnoszona jest w niewłaściwy sposób.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński
 
26.09.2013 Opłata za gospodarowanie odpadami
 
MIESZKAŃCY GMINY
LIPCE REYMONTOWSKIE

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie przypomina, że opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Opłatę za miesiąc wrzesień 2013 roku należy wnieść do 10 października 2013 roku.

W związku z powyższym w dniach od 1 do 10 października 2013 r. w godz. 830-1530 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc wrzesień 2013 roku przyjmowana będzie w szatni Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (parter).

Opłatę można również wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński
 
28.08.2013 Puchar Wójta Gminy 2013

17.08.2013 Dożynki Powiatowe w Lipcach Reymontowskich

30.07.2013 Zaproszenie na Regionalny Turniej Sołectw - Szadek 2013

17.07.2013 Opłata za gospodarowanie odpadami
 
SZANOWNI PAŃSTWO
MIESZKAŃCY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie przypomina, że opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Pierwszą opłatę za miesiąc lipiec 2013 roku należy wnieść do 10 sierpnia 2013 roku.

W związku z powyższym w dniach od 1 do 12 sierpnia 2013 r. w godz. 800-1600 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec 2013 roku przyjmowana będzie w szatni GOKSiR (parter).

Opłatę można również wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
15.07.2013 Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz. 789) zmieniony został wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Nowy, obowiązujący wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie pok. nr 9 lub z załącznika, który publikujemy poniżej.

Wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013r. 

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2013 roku wynosi 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych. (Limit oblicza się mnożąc 86 l oleju napędowego x powierzchnia użytków rolnych w ha x 0,95 zł). 

Do wniosków należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2013r. do 31.07.2013 r.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w październiku 2013 r. przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie pok. nr 9 lub pod numerem telefonu 46 831-61-66.

NOWY WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

05.07.2013 Kolory Polski

03.07.2013 Spotkania szkoleniowe na temat warunków ubiegania się o pomoc finansową

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” zaprasza do udziału w spotkaniach szkoleniowych na temat warunków ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013, w zakresie:
1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
3. Małe projekty

Spotkania szkoleniowe odbędą się w godzinach 11.00-16.00:
• 28 czerwiec br. – Urząd Gminy Zduny, sala narad
• 1 lipiec br. – Urząd Gminy Głuchów, sala konferencyjna
• 2 lipiec br. – Gminna Biblioteka Publiczna w Chąśnie Drugim
• 3 lipiec br. – Urząd Gminy w Godzianowie ul. Klonowa 5, sala konferencyjna 
• 4 lipiec br. – Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, mała sala
  konferencyjna nr 01
• 5 lipiec br. – Urząd Gminy w Makowie ul. Główna 12, sala konferencyjna
• 8 lipiec br. – Urząd Gminy w Słupi, sala konferencyjna
• 9 lipiec br. – Urząd Gminy Nieborów, sala konferencyjna
• 10 lipiec br. – Urząd Gminy Łowicz ul. Długa 12, sala konferencyjna
• 11 lipiec br. – Urząd Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, sala konferencyjna 
• 12 lipiec br. – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Kawęczynie
• 15 lipiec br. -Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi ul. Sobocka 1 A
• 16 lipiec br. – Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym, sala konferencyjna

Spotkania skierowane są do potencjalnych wnioskodawców (przedstawiciele organizacji społecznych, osoby fizyczne i osoby prawne, przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy) z terenu objętego działaniem LGD – „Gniazdo”. 
Udział jest bezpłatny. Dojazd na koszt własny. 

Ramowy program spotkań szkoleniowych

W razie pytań prosimy o kontakt tel./fax 46 831 62 40.

27.06.2013 Odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 roku

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD 1 LIPCA 2013 ROKU

SZANOWNI PAŃSTWO
MIESZKAŃCY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca br. odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy będzie zajmować się spółka „EKO-REGION” z Bełchatowa (dotychczasowy odbiorca odpadów).

POJEMNIKI
„EKO-REGION” zobowiązany jest do wyposażenia do dnia 30 czerwca wszystkich zamieszkałych nieruchomości, objętych systemem odbioru odpadów, w pojemniki. Wszystkie nieruchomości, których właściciele zadeklarowali segregowanie odpadów, zostaną wyposażone w trzy pojemniki: z żółtą klapą na tzw. odpady suche (papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), z pomarańczową klapą na szkło białe i kolorowe, z zieloną klapą na pozostałe zmieszane odpady.

Zużyte baterie należy wrzucać do pojemników ustawionych w następujących punktach:
- Publiczne Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich,
- Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich,
- Przedszkole w Lipcach Reymontowskich,
- Urząd Gminy Lipce Reymontowskie,
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich,
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Lipcach Reymontowskich,
- Szkoła Podstawowa w Drzewcach,
- Szkoła Podstawowa w Mszadli.

Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników ustawionych w:
- punkcie aptecznym w Lipcach Reymontowskich,
- Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie,
- Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich,

Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów należy gromadzić w odpowiednich kontenerach. Zapotrzebowanie na kontener należy zgłosić do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie osobiście lub telefonicznie (nr tel. 46 831-61-66). Kontener powinien zostać dostarczony na teren wskazanej nieruchomości w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Urząd Gminy do „EKO-REGION-u”. Odbiór kontenera z zebranymi w nim odpadami należy również zgłosić do Urzędu Gminy. Kontener zostanie odebrany w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Urząd Gminy do „EKO-REGION-u”.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany będzie w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7. Do punktu, każdy zainteresowany może we własnym zakresie, dostarczyć następujące frakcje odpadów:
- odpady zielone z terenów zabudowy wielorodzinnej,
- odpady budowlano – rozbiórkowe,
- meble i odpady wielkogabarytowe,
- przeterminowane leki,
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony.
Dostarczający odpady do PSZOK ponosi jedynie koszty transportu. PSZOK będzie odbierał odpady od mieszkańców od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 – 18.00

Odpady wielkogabarytowe zbierane będą jeden raz w roku w ramach obwoźnego odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. W 2013 roku zbiórka odbędzie się jesienią (najprawdopodobniej w miesiącu wrześniu lub październiku). O terminie i zasadach zbiórki zostaniecie Państwo poinformowani w oddzielnej informacji.

TERMIN ODBIORU
Termin odbioru odpadów nie ulega zmianie. Odpady odbierane będą w następujących terminach:
» Lipce Reymontowskie:
- zmieszane odpady komunalne (pojemnik z zieloną klapą) i tzw. odpady suche (pojemnik z żółtą klapą) – w każdą II środę miesiąca,
- szkło (pojemnik z pomarańczową klapą) – w II środę stycznia, kwietnia, lipca i października,
» pozostałe miejscowości gminy:
- zmieszane odpady komunalne (pojemnik z zieloną klapą) i tzw. odpady suche (pojemnik z żółtą klapą) – w każdy II czwartek miesiąca,
- szkło (pojemnik z pomarańczową klapą) – w II czwartek stycznia, kwietnia, lipca i października.

OPŁATY
Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Opłaty można wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy. 
Pierwszą opłatę za miesiąc lipiec 2013 roku należy wnieść do 10 sierpnia 2013 roku.

Gmina nie przejęła obowiązku gospodarowania odpadami od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do kontynuowania dotychczasowej lub zawarcia nowej umowy z dowolnie wybraną firmą wpisaną do gminnego rejestru. Gminny rejestr działalności regulowanej zamieszczony jest na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl w zakładce Rejestr działalności regulowanej.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące nowego systemu odbioru odpadów komunalnych znajdują się na stronie internetowej gminy www.lipcereymontowskie.pl w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi. Informacje można uzyskać także pod nr tel. 46 831-61-66.

Wójt Gminy
mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
27.06.2013 Wakacje 2013

17.06.2013 XVI Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej DZIEŃ REYMONTA

Kliknij aby powiększyć plakat

07.06.2013 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

03.06.2013 VII Rodzinny Festyn Wsi Drzewce

29.05.2013 Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, iż w dniu 31 grudnia 2012 r. na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407) wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m. in.:

 • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
 • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
 • likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
 • wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
 • wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
 • wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z czterech do trzydziestu dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
 • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
 • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z trzech do sześciu miesięcy.
17.05.2013 Zaproszenie na zlot byłych harcerzy i uczniów

V Zlot byłych harcerzy i uczniów Szkoły Podstawowej 
w Lipcach Reymontowskich 

29 czerwca 2013 r.

V zlot odbywa się z okazji 25 rocznicy I zlotu, który odbył się w 1988 roku oraz jubileuszu 675–lecia Lipiec

Program:
do 1700 Przyjazd uczestników
1700 - 1800

Zbiórka na terenie SP Lipce Reymontowskie
powitanie gości
historia drużyn ZHP
1800 Przemarsz do kościoła
1815 Msza święta
1900

Ognisko harcerskie - teren szkoły
wspomnienia
pieczenie kiełbasek
2200 -  500 Spotkanie integracyjne w remizie OSP w Lipcach Reymontowskich

Koszt uczestnictwa w V Zlocie (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat) – 50 zł.

W cenie: 
  kiełbaski ogniskowe,
  2 ciepłe posiłki,
  zimne zakąski,
  napoje, kawa, herbata (inne napoje we własnym zakresie),
  ciasto,
  Dj –„ZIBI” i muzyka dla wszystkich.

Istnieje możliwość uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym osoby towarzyszącej po uiszczeniu opłaty 50 zł.

Zgłoszenia wraz z wpłatami przyjmujemy do 15.06.2013 r.
–  w sekretariacie szkoły w godz. 800 – 1400, tel. 46 831 61 82 lub 783 207 742
–  lub wpłaty na konto 69 9288 1095 1690 1629 2000 0010 (potwierdzone telefonicznym zgłoszeniem)

Komitet Organizacyjny

 
13.05.2013 Ogólnopolski konkurs poetycki pt. „To co mi w duszy gra”


Link: egminy.eu

19.04.2013 Konkurs kulinarny „Smaki, które pamiętam z dzieciństwa”

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego oraz pasjonatów sztuki kulinarnej (pełnoletnich mieszkańców województwa łódzkiego) do udziału w konkursie kulinarnym „Smaki, które pamiętam z dzieciństwa”. 

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do 22 maja 2013 roku na adres:

Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Łodzi
ul. Wróblewskiego 18
93-578 Łódź

Regulamin konkursu „Smaki, które pamiętam z dzieciństwa”

Zgłoszenie udziału w konkursie „Smaki, które pamiętam z dzieciństwa”

Druk zgłoszenia udziału w konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.arr.gov.pl

16.04.2013 Lokal użytkowy do wynajęcia w Lipcach Reymontowskich

Gmina Lipce Reymontowskie posiada do wynajęcia od 1 maja 2013 r. lokal użytkowy po byłej kawiarni, znajdujący się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Reymonta 24 w Lipcach Reymontowskich, o łącznej powierzchni 45,21 m2. Lokal jest wyposażony w zaplecze kuchenne oraz socjalne. 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie pokój nr 3, pod nr telefonu 468316166, oraz pisząc na e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl

11.04.2013 Szczepienie lisów

08.04.2013 Nabór do szkółki piłkarskiej

03.04.2013 Apel o niewypalanie traw

22.03.2013 Zakaz stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych

18.03.2013 Komunikat o pierwszych wyłączeniach naziemnej telewizji analogowej na terenie województwa łódzkiego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego 

KOMUNIKAT

UWAGA! 19 marca 2013 roku pierwsze wyłączenia naziemnej telewizji analogowej na terenie województwa łódzkiego. Od tego dnia przestanie być nadawany sygnał analogowy telewizji naziemnej z nadajnika w Raszynie. Mieszkańcy powiatów: rawskiego, skierniewickiego i łowickiego, którzy odbierają sygnał analogowej telewizji naziemnej nadawanej z nadajnika w Raszynie, będą mogli korzystać od dnia 19 marca wyłącznie z Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Do dnia 20 maja 2013 roku sygnał analogowy będzie nadawany z nadajnika w Łodzi.

Komunikat

04.03.2013 Turniej im. Marka Wielgusa

Już po raz XVIII zostanie rozegrany turniej im. Marka Wielgusa. Organizatorem tego wydarzenia jest Polski Związek Piłki Nożnej przy współpracy z wojewódzkimi ZPN-ami.
Turniej im. Marka Wielgusa to jedna z największych piłkarskich imprez w Polsce, w której biorą udział drużyny szkolne oraz Uczniowskie Kluby Sportowe. Przeżycie piłkarskiej przygody oraz promocja zasad sportowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży jest priorytetem tego przedsięwzięcia. Rozgrywki chłopców i dziewczynek urodzonych w 2002r. i młodszych, ze względu na swój rozmach, uznać można za nieoficjalne mistrzostwa Polski jedenastolatków.
Zespoły pragnące wziąć udział w rozgrywkach mogą zgłaszać się od dnia 1 marca do 31 marca 2013r. za pomocą formularza dostępnego na stronie www.turniejwielgusa.pl.
Finał wojewódzki, do którego awansuje najlepsza drużyna z każdego powiatu zostanie rozegrany 7 maja 2013r. Zwycięzcy finału – w kategorii chłopców oraz dziewczynek – reprezentować będą Województwo Łódzkie na finałach ogólnopolskich, które odbędą się w dniach 20-22 września 2013r.

Regulamin XVIII Turnieju im. Marka Wielgusa

Ulotka Turniej im. Marka Wielgusa 2013

20.02.2013 Prośba do mieszkańców

W związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Skierniewicach w naszej gminie w 2012 roku modernizacją ewidencji gruntów i budynków, prosi się mieszkańców o złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 celem aktualizacji wykazu swoich gruntów i budynków.

W/w druki informacji podatkowych są dostępne w Urzędzie Gminy pokój nr 9, u sołtysów oraz w Internecie na stronie www.lipcereymontowskie.pl – zakładka Jak załatwić sprawę – Podatki i opłaty lokalne – Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN1.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN1

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
19.02.2013 ARiMR ostrzega przed oszustami

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje, że rolnicy z różnych regionów Polski otrzymują pisma, opatrzone logotypem łudząco podobnym do logotypu ARiMR wraz z wypełnionym blankietem wpłat na kwotę 246 zł, w których anonimowy autor zachęca do wpłacania pieniędzy na podany numer konta bankowego, w celu otrzymania dopłat bezpośrednich.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadcza, że nie ma z tymi pismami nic wspólnego i prosi o zignorowanie takich dokumentów. 

Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR pod adresem:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-ostrzega-przed-oszustami.html

21.01.2013 PIT przez Internet

Izba Skarbowa w Łodzi zachęca wszystkie osoby fizyczne do składania rozliczenia rocznego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) drogą elektroniczną w bardzo przystępnej formie, czyli bez konieczności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
Ten sposób rozliczenia jest preferowany z roku na rok przez coraz większą rzeszę podatników i płatników – w roku 2012 złożono ponad 11 milionów dokumentów elektronicznych.
Zeznania można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z Internetu za pośrednictwem stron www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl - zakładka e-Deklaracje.

21.01.2013 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - projekty na 2013 rok

09.01.2013 Duży sukces lipieckich gimnazjalistów

Od 3 grudnia drużyna lipieckich gimnazjalistów o tajemniczej nazwie EXplay w składzie: Jan Gajewski, Bartłomiej Krawczyk, Łukasz Żmuda, Damian Strzyż i Kinga Maj wraz z opiekunem Maciejem Bartosikiem uczestniczyła w VI edycji ogólnopolskiego konkursu informatycznego pt. „Komputerowy Biathlon”, zdobywając NAJWYŻSZE 1 MIEJSCE

„Komputerowy Biathlon” to wieloetapowy konkurs, trwający 4 tygodnie, skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich z całej Polski. W każdym tygodniu drużyny uczestniczące w konkursie przesyłały odpowiedzi na zadania konkursowe, które pojawiały się na stronie internetowej serwisu AV-School.pl. Organizatorem konkursu był serwis AV-School.pl, patronem konkursu była firma Kaspersky Lab Polska, a nagrody dla zwycięzców ufundowali: Kaspersky Lab Polska, ITXON Systemy Informatyczne, IDG Poland, INTELKOM oraz SzkolnaStrona.pl.

ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Linki:
- Oficjalne wyniki konkursu na stronie AV-School
- Informacja o poszczególnych etapach konkursu na stronie lipieckiego Gimnazjum

03.01.2013 Informacja Wójta Gminy Lipce Reymontowskie dotycząca zmian w naliczaniu podatków

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w związku ze zmianami w operacie ewidencyjnym klasyfikacji działek, położonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie (ewidencja gruntów i budynków), wprowadzonymi przez Starostę Skierniewickiego w wyniku modernizacji przeprowadzonej zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), przekazanymi w dniu 20 sierpnia 2012 roku, będą dokonywane zmiany w naliczeniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od 1 stycznia 2013 r

Na terenie gminy Lipce Reymontowskie została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali, którą zarządza Starosta na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Gmina Lipce Reymontowskie nie była wnioskodawcą modernizacji, jest to decyzja zupełnie niezależna od władz gminy, na którą nie miały one żadnego wpływu. Spowodowało to w wielu przypadkach zmiany klasyfikacji gruntów, szczególnie na terenie nieruchomości nieprzekraczających 1 ha użytków rolnych, gdzie klasyfikacja gruntów pod zabudowaniami została zmieniona z gruntów rolnych zabudowanych na tereny zabudowy mieszkalnej (nieruchomości), podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Urząd Gminy przy ustalaniu wysokości podatków od nieruchomości jest obowiązany korzystać ze wspomnianej ewidencji gruntów i budynków jako podstawy do naliczania podatków, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 ww. ustawy, który mówi, iż podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

O wyłożeniu do wglądu (w dniach 22 października 2012 r. do 12 listopada 2012 r.) w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach projektu operatu opisowo-kartograficznego złożonego z: rejestru gruntów, rejestru budynków, kartotek budynków i lokali, mapy ewidencyjnej oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych informowaliśmy na naszej stronie internetowej oraz w "Gazecie Lipieckiej ". Projekt wyłożony został również w dniach 27 października 2012 r. i 10 listopada 2012 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich. 

Wobec powyższego wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane ze zmianą klasyfikacji gruntów proszę kierować do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Konstytucji 3 Maja 6 - tel. 46 834-59-52. 

W związku z wprowadzeniem do ewidencji również budynków, celem prawidłowego ich opodatkowania należy złożyć w Urzędzie Gminy Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach „IN-1”. Druki dostępne są w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie, u sołtysów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie pod następującym adresem:

http://lipcereymontowskie.pl/index.php?p=przejrzysta_karty_8

Jerzy Czerwiński 
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie

 
19.12.2012 Zaproszenie na zbiórkę krwi

Serdecznie zapraszamy na akcję honorowego oddawania krwi, która odbędzie się w Gminnym O¶rodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 24, w dniu 6 stycznia 2013 r. w godzinach 10.30 – 13.30.
 
Twoja krew może uratować komu¶ życie!
 
Przygotowanie do oddania krwi

19.12.2012 Bezpłatne warsztaty dla kobiet 

19.12.2012 Cyfryzacja naziemnej telewizji

Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli zast±pienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesn± technik± cyfrow±, należy do jednego z najważniejszych projektów w sferze publicznej ł±cz±cych zagadnienia społeczne, ekonomiczne i techniczne. Sygnał analogowy ma być całkowicie zast±piony przez cyfrowy (co oznacza wył±czenie nadajników analogowych) nie póĽniej niż 31 lipca 2013 r. 
W województwie łódzkim całkowite wył±czenie sygnału analogowego planowane jest na maj 2013 roku

Oficjalna strona internetowa kampanii informacyjnej o naziemnej telewizji cyfrowej znajduje się pod adresem www.cyfryzacja.gov.pl

Pismo Wojewody Łódzkiego w sprawie cyfryzacji naziemnej telewizji

11.12.2012 Wie¶ czy globalna wioska? - projekt badawczy

Szanowni Państwo,
Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wie¶ czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontek¶cie potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczno¶ci. W ramach badania dokonana zostanie ocena możliwo¶ci wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich. Uzasadnieniem badania s± specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszkańców wsi polegaj±ce na silnym zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym tej grupy, będ±cej zarazem t± czę¶ci± społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Na cele realizacji projektu uruchomiony został specjalny blog (http://wiesczyglobalnawioska.pl).

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu i wypowiedzenia się swojego zdania na temat kompetencji komunikacyjnych mieszkańców terenów wiejskich. Na blogu badania dostępnym pod adresem http://wiesczyglobalnawioska.pl swoj± wypowiedĽ może zamie¶cić każdy, kto ma co¶ ciekawego do powiedzenia.

Głów do my¶lenia nigdy za wiele!
Zespół badawczy Agrotec Polska Sp. z o.o.

27.11.2012 Zaproszenie do udziału w projekcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± ze ¶rodków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, 
Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez o¶rodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich
96 – 127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24 tel/fax 46 831 61 83
e-mail:
renata.badelek@lipcereymontowskie.pl

uprzejmie informuje, że będzie realizowany projekt na 2013 rok
„CZAS DLA NAS”

współfinansowany przez Unię Europejsk± ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem głównym projektu jest:

Rozwój aktywnej integracji i minimalizowanie zjawiska pozostawania bez zatrudnienia w¶ród osób wykluczonych społecznie z terenu gminy Lipce Reymontowskie i upowszechnianie pracy socjalnej w GOPS Lipce Reymontowskie, projekt będzie realizowany od 01.01.2013 do 31.12.2013.

W projekcie może wzi±ć udział 10 osób. Osoby te objęte zostan± następuj±cymi formami:

 • badaniami profilaktycznymi umożliwiaj±cymi podjęcie zatrudnienia i wydaniem ksi±żeczek SANEPIDU dla osób objętych szkoleniem zawodowym,

 • poradnictwem i konsultacjami specjalistycznymi w ramach interwencji kryzysowej,

 • szkoleniem zawodowym dostosowanym do potrzeb Uczestników projektu.

Osoby chętne do udziału w projekcie mog± zgłaszać się do biura Gminnego O¶rodka Pomocy Społecznej. Więcej informacji o projekcie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Lipiec Reymontowskich w przeci±gu dwóch tygodni.

Realizator projektu:

GMINNY O¦RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPCACH REYMONTOWSKICH
ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
tel. (46) 831 61 83 fax. (46) 831 61 83 
e-mail: renata.badelek@lipcereymontowskie.pl

Instytucja po¶rednicz±ca 2 stopnia:

WOJEWÓDZKI URZˇD PRACY W ŁODZI

10.10.2012 Zawiadomienie Starosty Skierniewickiego

04.10.2012 Zaproszenie na szkolenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” zaprasza do udziału w spotkaniach szkoleniowych na temat warunków ubiegania się o pomoc finansow± w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013, w zakresie:
1. Różnicowanie w kierunku działalno¶ci nierolniczej 
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
3. Małe projekty

Szczegółowy harmonogram spotkań zawiera poniższy zał±cznik:

Zaproszenie na spotkania szkoleniowe LGD Gniazdo

17.09.2012 Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego

Podajemy do publicznej wiadomo¶ci Decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.09.2012 r. w sprawie wstrzymania na terenie całego kraju sprzedaży alkoholi pochodz±cych z Republiki Czeskiej oraz Komunikat Rzecznika Prasowego Ministerstwa Zdrowia w przedmiotowej sprawie. 
Jednocze¶nie informujemy, że tre¶ć decyzji dostępna jest także na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html

Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.09.2012 r. w sprawie wstrzymania na terenie całego kraju sprzedaży alkoholi pochodz±cych z Republiki Czeskiej

Komunikat Rzecznika Prasowego Ministerstwa Zdrowia w sprawie decyzji GIS o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży alkoholi pochodz±cych z Republiki Czeskiej

12.09.2012 Zjazd Absolwentów

W zwi±zku z 50-t± rocznic± funkcjonowania Szkoły Podstawowej 
im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich w nowym budynku
zapraszamy
na uroczysto¶ci jubileuszowe poł±czone ze Zjazdem Absolwentów 
które odbęd± się w dniu 13 paĽdziernika 2012 r. 

PROGRAM:
 
1130 - 1200 Rejestracja oraz odbiór pami±tek i materiałów jubileuszowych w sekretariacie imprezy
1200 - 1240 Otwarcie jubileuszu:
•  Powitanie go¶ci
•  Przemówienie dyrektora szkoły
•  Informacja o zasłużonych nauczycielach 
•  Po¶więcenie tablicy
•  Przekazanie sztandaru szkoły absolwentom
1240 - 1300 Przemarsz do ko¶cioła
1300 - 1430 Uroczysta Msza ¶w.
1430 - 1500 Przemarsz uczestników na teren szkoły (wspólne zdjęcie)
Przej¶cie na salę GOKSiR
1515 - 1630 Występ AZR „Wesele Boryny”
Czę¶ć artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich 
1630 - 1900 Spotkania klasowe w szkole podstawowej
1900 -   500 Spotkanie integracyjne w remizie OSP w Lipcach Reymontowskich

Pami±tki i materiały jubileuszowe (identyfikator, znaczek, pami±tkowa fotografia, płyta z fotografiami archiwalnymi i pami±tkowa tarcza szkoły) - 25 zł.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym (ilo¶ć miejsc ograniczona, decyduje kolejno¶ć wpłat) - 50 zł.
W cenie: 
•  3 ciepłe posiłki,
•  zimne przek±ski,
•  napoje, kawa, herbata,
•  ciasto,
•  Dj i muzyka dla wszystkich.
Alkohol we własnym zakresie.

Na cze¶ć integracyjn± zapraszamy absolwentów do rocznika 2004/2005 wł±cznie.

Istnieje możliwo¶ć uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym osoby towarzysz±cej po uiszczeniu opłaty 50 zł.

Zgłoszenia wraz z wpłatami przyjmujemy do 25.09.2012 r.
– w sekretariacie szkoły w godz. 800 – 1400, tel. 46 8316182 lub 783207742
– lub wpłaty na konto 69 9288 1095 1690 1629 2000 0010 (potwierdzone telefonicznym zgłoszeniem)

Komitet Organizacyjny

 
11.09.2012 Lokal użytkowy do wynajęcia w O¶rodku Zdrowia w Lipcach Reymontowskich

Gmina Lipce Reymontowskie posiada do wynajęcia lokal użytkowy o ł±cznej powierzchni 39,95 m2, znajduj±cy się w czę¶ci mieszkalnej budynku O¶rodka Zdrowia przy ul. Reymonta 25 w Lipcach Reymontowskich. Lokal składa się z następuj±cych pomieszczeń: 
- pomieszczenia na prowadzenie działalno¶ci (powierzchnia 23,45 m2, wykładzina PVC),
- pomieszczenia socjalnego (powierzchnia 4,6 m2, posadzka z terakoty), 
- łazienki z prysznicem i WC (powierzchnia 5,2 m2, posadzka z terakoty), 
- korytarza (powierzchnia 6,7 m2, posadzka z terakoty).
Lokal może być przeznaczony na prowadzenie działalno¶ci rehabilitacyjnej lub innej nieuci±żliwej działalno¶ci usługowej
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie pokój nr 3, telefonicznie pod nr 468316166, oraz pisz±c na e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl

2.JPG
 
3.JPG
 
4.JPG
 
6.JPG
 
1.JPG
 
7.JPG
 
8.JPG
 
5.JPG
 
30.08.2012 Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy na gminne zawody sportowo-pożarnicze, które odbęd± się w dniu 2 wrze¶nia 2012 r. o godzinie 16.00 na boisku gminnym w Lipcach Reymontowskich.

Szczególnie miło nam będzie go¶cić rodziców z dziećmi w wieku szkolnym, przewidujemy bowiem dla nich zabawy ze słodkimi nagrodami. 

Prezes Zarz±du Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Lipcach Reymontowskich
Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
30.08.2012 WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W zwi±zku z licznymi zgłoszeniami od przedsiębiorców na temat otrzymywania od firm komercyjnych pism z ż±daniem wpłaty kwot za dokonanie wpisu do ich rejestrów przedsiębiorców (katalogów), zwracamy się do wszystkich przedsiębiorców o zapoznanie się z poniższym komunikatem:

KOMUNIKAT CEIDG

22.08.2012 Film promuj±cy gminę Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie jest jedn± z najmniejszych w powiecie skierniewickim, a mimo to oferuje mnóstwo atrakcji turystycznych. Można tu podziwiać nie tylko piękne tereny przyrodnicze, ale również obcować z ciekaw± histori± naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego:

Produkcja: ESound Media, Ľródło: www.Skierniewickie.pl

17.08.2012 Akcja honorowego oddawania krwi - zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy na akcję honorowego oddawania krwi, która odbędzie się w OSP Lipce Reymontowskie w dniu 26.08.2012 r. w godzinach 10.30 – 13.30.
 
Twoja krew może uratować komu¶ życie!
 
 

17.08.2012 Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy

14.08.2012 Ogłoszenie - zatrudnienie dla nauczyciela

Szkoła Podstawowa w Mszadli, Mszadla 98, 96-127 Lipce Reymontowskie, zatrudni na zastępstwo (orientacyjny czas zatrudnienia do połowy czerwca 2013 r.) nauczyciela z kwalifikacjami do nauczania języka polskiego oraz z kwalifikacjami do nauczania historii. Szkoła prowadzona jest przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Mszadla i Okolic. Nauczyciele zatrudniani s± z Kodeksu Cywilnego. Osoby zainteresowane proszone s± o przesłanie swojego CV na skrzynkę e-mail szkoły: spmszadla@wp.pl

09.08.2012 Obchody ¦więta Wojska Polskiego 

Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta
oraz Muzeum Czynu Zbrojnego 
w Lipcach Reymontowskich

zapraszaj± na
uroczyste obchody ¦więta Wojska Polskiego
które odbęd± się 15 sierpnia 2012 roku w Lipcach Reymontowskich

Program obchodów ¦więta Wojska Polskiego:
 
13.30 Rozpoczęcie ¶więta - Muzeum Czynu Zbrojnego
- występ Orkiestry Dętej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty
- pokaz sprawno¶ci zabytkowego sprzętu wojskowego
14.30 Przegrupowanie uczestników uroczysto¶ci do Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta przy ul. Wiatracznej 10
15.00 Imprezy w Muzeum Regionalnym i Zagrodzie Ludowej:
- rekonstrukcja fragmentu bitwy pod Bzur± w 1939 r.
- koncert Orkiestry Dętej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty
- koncert pie¶ni patriotycznych i żołnierskich Kapeli Ludowej Klejnasioki 
  Jana Szczechowicza

Imprezy towarzysz±ce:
 
- stoisko Wojskowej Komendy Uzupełnień ze Skierniewic „Narodowe Siły Rezerwowe”
- pokaz pojazdów i uzbrojenia Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej
- wystawy w Muzeum Czynu Zbrojnego 
- wystawy w Muzeum Regionalnym im. Wł. St. Reymonta
- wystawa plenerowa „Bitwa Warszawska 1920 r.” i film „1920 Bitwa Warszawska”
- kiermasz sztuki ludowej oraz potraw regionalnych

09.08.2012 Jubileusz 80-lecia działalno¶ci AZR im. Wł. St. Reymonta 

Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta
Gminny O¶rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich

zapraszaj± na
Uroczysto¶ć Jubileuszu 80-lecia działalno¶ci
Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich
pod honorowym patronatem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wojewody Łódzkiego 

która odbędzie się 12 sierpnia 2012 roku w Lipcach Reymontowskich

Program obchodów Jubileuszu:
 
godz. 11.30 Msza ¦w. w intencji Jubilata w Kosciele Parafialnym w Lipcach Reymontowskich
ok. godz. 12.30 przej¶cie korowodu jubileuszowego na teren Zagrody Ludowej przy ul. Wiatracznej w Lipcach Reym.
ok. godz. 13.00 - rozpoczęcie uroczysto¶ci jubileuszowych
- koncert galowy Jubilata
- wręczenie odznaczeń państwowych
- wyst±pienia okoliczno¶ciowe
- biesiada jubileuszowa w remizie OSP w Lipcach Reymontowskich
 
07.08.2012 Przypomnienie o zbliżaj±cym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  

Przypominamy, że 31 sierpnia 2012 r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniosek należy złożyć  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodno¶ć z oryginałem) dokumentuj±cymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. Zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji będzie wypłacany w dniach 1 - 31 paĽdziernika 2012 r. 

 Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Limit ilo¶ci oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 86 litrów, stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2012 roku od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł od 1 litra oleju, za¶ maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych - 81,70 zł (86 litrów x 0,95 zł = 81,70 zł).

06.08.2012 Konkurs „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych”

Kliknij aby powiększyćWojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że w dniu 1 sierpnia 2012 r. został ogłoszony już po raz czwarty Konkurs „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych”, który jest skierowany do osób fizycznych z terenu Województwa Łódzkiego.

Celem konkursu jest promowanie działań służ±cych zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególno¶ci ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków ro¶lin, zwierz±t i grzybów. 

Na laureatów konkursu czeka 40.000 zł w tym 10.000 zł dla zwycięzcy. Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
www.zainwestujwekologie.pl
 

06.08.2012 Konsultacje w zakresie pozyskiwania Funduszy Europejskich

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gniazdo” w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w dniu 31.08.2012 r. w siedzibie LGD „Gniazdo” w Skierniewicach przeprowadzi konsultacje w zakresie pozyskiwania Funduszy Europejskich. 

Bliższe informacje zawiera poniższy zał±cznik:

INFO Bzura

23.07.2012 Projekt „KAPITALNY BIZNES”

Informujemy, iż z dniem 1 maja 2011 r. Fundacja Inkubator rozpoczęła realizację projektu pt.: „KAPITALNY BIZNES" współfinansowanego przez Unię Europejsk± ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczo¶ci i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest promowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie tworzenia miejsc pracy u 100 osób zamieszkuj±cych na terenie subregionu skierniewickiego, w tym min. 10% zwolnionych z przyczyn leż±cych po stronie pracodawcy w ci±gu 12 m-cy przed przyst±pieniem do projektu.

Bliższe informacje zawiera poniższy zał±cznik:

Projekt KAPITALNY BIZNES

12.07.2012 „Kolory Polski” - Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej

Już czwarty raz zapraszamy do Lipiec Reymontowskich w celu spędzenia muzycznego dnia z „Kolorami Polski”, tym razem pod hasłem Ale kino! Dawna i nowa muzyka filmowa. Wraz z zespołem „Alla Vienna” prze¶ledzimy to, co działo się w ci±gu ostatnich 50 lat muzyce filmowej. Podczas wieczoru oprócz muzyki z „Siedmiu wspaniałych” (1960) zabrzmi± również dĽwięki z takich hitów jak „Forrest Gump” (1994), „Most na rzece Kwai” (1957), „Ojciec chrzestny” (1972), „James Bond” (1962), „Ziemia obiecana” (1974) czy „Lista Schindlera” (1993). Nie zabraknie również nowszych produkcji - usłyszymy fragmenty ¶cieżki dĽwiękowej z filmu „Harry Potter i kamień filozoficzny” (2001), koncert zwieńczy za¶ słynny Marsz imperialny z „Gwiezdnych wojen” (1999).

Koncert w Lipcach Reymontowskich zaplanowano na 29 lipca br. (niedziela) o godz. 18.00 na terenie Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta, Zagroda Ludowa, ul. Wiatraczna 10. 

Dodatkowe atrakcje:
Od godz. 16.00
: kiermasz sztuki ludowej, degustacja potraw kuchni regionalnej, występ Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta (grupa młodsza i starsza) oraz kapeli ludowej „Borynioki”.

Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na www.kolorypolski.pl

30.04.2012 Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyj±cych przeciwko w¶ciekliĽnie na terenie województwa łódzkiego

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działaj±c na podstawie § 2 ust. 1 Rozporz±dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyj±cych przeciwko w¶ciekliĽnie (Dz. U. nr 142, poz. 1509) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie od 2 do 7 maja 2012 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyj±cych przeciwko w¶ciekliĽnie. Szczepienia obejm± cały teren województwa łódzkiego z wył±czeniem obszarów zabudowanych i akwenów wodnych. Szczepienie będzie wykonane metod± zrzutów lotniczych doustnej szczepionki zatopionej we wnętrzu przynęty-mieszance pokarmowej w kształcie kostek, koloru zielono-brunatnego, o wymiarach 4 cm x 4 cm x 1 cm, o zapachu rybnym, w ilo¶ci 20 dawek na 1 km2. Zwracam się do Państwa z pro¶b± o pozostawienie szczepionki w miejscu zrzutu, jak również informuję, że szczepionka nie może być konsumowana przez ludzi.
W¶cieklizna jest ¶mierteln± chorob± zakaĽn± o ostrym przebiegu. Wywołuje j± wirus atakuj±cy o¶rodkowy układ nerwowy ssaków. ¬ródłem zakażenia s± chore na w¶ciekliznę zwierzęta dzikie oraz domowe. 
Jednocze¶nie przypominam o przestrzeganiu obowi±zku corocznego szczepienia psów przeciwko w¶ciekliĽnie.
Przedmiotowa informacja winna być przekazana dzieciom przez ich rodziców b±dĽ opiekunów. W okresie trzech tygodni od daty wyłożenia szczepionki należy zachować spokój i ograniczyć, w miarę możliwo¶ci, przebywanie w kompleksach le¶nych województwa łódzkiego osób oraz zwierz±t towarzysz±cych człowiekowi. Wszelkie dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi pod numerami telefonów: (42) 635-14-00, (42) 635-14-01 lub (42) 635-14-09 lub w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii na terenie woj. łódzkiego.

Łódzki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
Roman Owecki

 
25.04.2012 Bezpłatne warsztaty dla kobiet

11.04.2012 Zawiadomienie Starosty Skierniewickiego o wszczęciu postępowania

10.04.2012 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urz±d Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, że w dniach od 7 do 10 maja 2012 r. od godz. 6.00 na terenie Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich wła¶cicieli prywatnych posesji. Odpady będ± zbierane przez firmę „EKO-REGION” w trakcie przejazdu samochodu przez każd± miejscowo¶ć danego sołectwa według następuj±cego harmonogramu:

07.05.2012 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki, Le¶na
 
08.05.2012 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna
 
09.05.2012 r. Drzewce, Wola Drzewiecka
 
10.05.2012 r. Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska, Siciska, Mszadla, Chlebów, Retniowiec

Osoby posiadaj±ce zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej 
w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będ± odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze),
2. zużyte opony od samochodów osobowych,
3. złom metalowy,
4. dywany, wykładziny,
5. zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami),
6. odpady zielone (powi±zane gałęzie, listwy drewniane, itp.),
7. baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraĽne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka. 

Nie będ± zbierane:
gruz,
kamienie,
odzież,
lekarstwa,
szkło luzem,
materiały budowlane np. cegła,
opakowania po farbach, olejach itp.,
odpady pochodz±ce z warsztatów rzemie¶lniczych,
odpady zawieraj±ce azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa).

Osoby zainteresowane mog± uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 46 833 33 34.

05.04.2012 Nowe stawki opłat za wodę i za ¶cieki

Informujemy, że z dniem 1 maja 2012 roku wejd± w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzane ¶cieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie uchwał± Nr XII/93/12 z dnia 28 marca 2012 r. i uchwał± Nr XII/94/12 z dnia 28 marca 2012 r.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców wynosić będzie 2,11 zł netto + należny podatek VAT. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosić będzie 2,00 zł/miesi±c netto + należny podatek VAT. 
Cena za 1m3 ¶cieków odprowadzonych do urz±dzeń zbiorowego odprowadzania ¶cieków dla wszystkich odbiorców wynosić będzie 3,50 zł netto + należny podatek VAT. 

Nowe taryfy będ± obowi±zywać od 1 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku.

05.04.2012 Pismo Starosty Skierniewickiego

27.03.2012 Apel do mieszkańców – nie wypalajmy traw!

Apelujemy do mieszkańców Gminy Lipce Reymontowskie o zaniechanie procederu wypalania traw i pozostało¶ci ro¶linnych na polach. Mog± być one przyczyn± powstawania groĽnych pożarów lasów, ł±k, zabudowań gospodarczych oraz innych obiektów budowlanych. Efektem bezmy¶lnego wypalania traw s± ogromne straty materialne, nieodwracalne straty w ¶rodowisku naturalnym oraz wypadki z ludĽmi kończ±ce się poważnymi poparzeniami, a nawet ¶mierci±.

Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również niedozwolone. Zgodnie z ustaw± z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z póĽn. zm.):
– art. 124 „Zabrania się wypalania ł±k, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
– art. 131 pkt 12 „Kto wypala ł±ki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny". Wysoko¶ć grzywny może wynosić od 20 do 5000 zł.

Pomimo, że jest to nielegalne nadal panuje błędne przekonanie, że wypalanie traw przyczynia się do poprawy jako¶ci gleby, jest rodzajem jej użyĽniania i nawożenia.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
20.03.2012 Akcja nivea

Od 1 marca br NIVEA uruchomiła kolejny program „Szkółki Piłkarskie NIVEA”. Dzięki niemu 100 szkół podstawowych lub dziecięcych klubów piłkarskich w całej Polsce, trenuj±cych piłkę nożn± z dziećmi w wieku 7-13 lat, otrzyma najwyższej klasy program treningowy oraz sprzęt sportowy. Aby zapewnić najwyższy standard i warto¶ć merytoryczn± szkoleń, w charakterze partnera NIVEA zaprosiła do współpracy jedn± z najlepszych szkółek piłkarskich na ¶wiecie – Akademię Ajax Amsterdam.

Do tej akcji wł±czyła się Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich, która walczy o głosy i obecnie zajmuje 3 miejsce w rankingu na 717 zgłoszonych szkół i klubów sportowych. Aby szkoła mogła utrzymać swoje miejsce zachęcamy mieszkańców naszej gminy do głosowania. Aby tego dokonać należy zarejestrować się na stronie www.szkolkinivea.pl, a potem głosować codziennie do 18 czerwca br, a jak uda się znaleĽć w pierwszej 25-tce to do 6 maja br.

Liczymy na Państwa wsparcie i głosy.


 
13.03.2012 Lokal do wynajęcia

Urz±d Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że posiada do wynajęcia lokal o ł±cznej powierzchni 39,95 m2 na prowadzenie nieuci±żliwej działalno¶ci usługowej.
Lokal znajduje się w budynku Gminnego O¶rodka Zdrowia przy ul. Reymonta 25 i składa się z następuj±cych pomieszczeń: korytarza, łazienki z kabin± prysznicow± i WC, pomieszczenia socjalnego i pomieszczenia na prowadzenie działalno¶ci.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie pokój nr 3 oraz telefonicznie pod nr 468316166.
Zapraszamy do składania ofert.

24.02.2012 Zaproszenie

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie oraz Bank BGŻ Oddział w Skierniewicach ma przyjemno¶ć zaprosić Państwa na:

„¦NIADANIE BIZNESOWE AGRO”

które odbędzie się 6 marca 2012 r. o godz. 10 w Gminnym O¶rodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 24. Na spotkaniu przedstawimy nowoczesne możliwo¶ci obsługi finansowej gospodarstw rolnych, z uwzględnieniem ubezpieczeń rolniczych oraz podmiotów prowadz±cych działalno¶ć gospodarcz±. 

W spotkaniu wezm± udział zaproszeni go¶cie z:
O¶rodka Doradztwa Rolniczego w Skierniewicach
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
Analityk Rynków Rolnych z Departamentu Analiz Makroekonomiocznych i Sektorowych w Banku BGŻ
Ekspert ds. Ubezpieczeń z Departamentu Finansowania Agrobiznesu

Prosimy uprzejmie o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 4 marca br. do Anny Biernat
tel. 46 833 31 67 w.108, 667 982 830.

21.02.2012 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno¶ci zwierz±t na terenie gminy Lipce Reymontowskie okre¶la zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania bezdomno¶ci zwierz±t na terenie gminy Lipce Reymontowskie w 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi - projekt

10.02.2012 Konkurs „Polska wie¶ - dziedzictwo i przyszło¶ć"

W dniu 5 stycznia 2012 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła IV edycję konkursu na prace dotycz±ce polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazw± „Polska wie¶ - dziedzictwo i przyszło¶ć". Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki zwi±zanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniaj±ce się opracowania, które zostan± wydane w postaci ksi±żkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl) będ±cym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężn± w wysoko¶ci 5 tysięcy złotych brutto. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2012 r.

Szczegółowe informacje zawieraj± poniższe zał±czniki:

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

02.02.2012 Obwieszczenie

Lipce Reymontowskie, dnia 02.02.2012 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

o wyłożeniu do publicznego wgl±du projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie 
wraz z prognoz± oddziaływania na ¶rodowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póĽn. zm.) w zwi±zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 870) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póĽn. zm.), w zwi±zku z uchwał± Nr XXV/138/09 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie przyst±pienia do sporz±dzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie informuję o możliwo¶ci zapoznania się z niezbędn± dokumentacj± sprawy.

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie wraz z prognoz± oddziaływania na ¶rodowisko wyłożony będzie do publicznego wgl±du w dniach od 20.02.2012 r. do 30.03.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, 96 - 127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, pok. nr 2 w godz. od 8:30 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwi±zaniami odbędzie się w dniu 21.03.2012 r. o godz. 17.00 w Gminnym O¶rodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, sala widowiskowa.

Każdy ma prawo wnosić uwagi do projektu Studium oraz prognozy w terminie od 20.02.2012 r. do 25.04.2012 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostan± pozostawione bez rozpatrzenia.

Uwagi mog± być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomoc± ¶rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno¶ci opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl.

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składaj±cego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomo¶ci, której dotycz±.

Organem wła¶ciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie. O sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Wójta rozstrzyga Rada Gminy Lipce Reymontowskie.

 Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie
 Zał±cznik do tekstu nr 1
 Zał±cznik do tekstu nr 2
 Zał±cznik do tekstu nr 3
 Zał±cznik nr 2 arkusz 1_2
 Zał±cznik nr 2 arkusz 2_2
 Prognoza oddziaływania na ¶rodowisko
 Prognoza rysunek

 Wniosek - uwagi do projektu studium
 Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
17.01.2012 ZMIANY W ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. zmieniły się przepisy dotycz±ce składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmiany te dotycz±:

1. Terminów składania wniosków tj.:
– od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodno¶ć z oryginałem) dokumentuj±cymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 wrze¶nia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. 
– od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodno¶ć z oryginałem) dokumentuj±cymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. 

2. Terminu wypłat zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji:
– w dniach 1 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 
– w dniach 1 - 31 paĽdziernika 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie. 

3. Wzoru wniosków 

 Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2012 roku od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wyniesie 0,95 zł od 1 litra oleju za¶ maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. - 81,70 zł (0,95 zł x 86 = 81,70 zł).

17.01.2012 Komunikat Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III-Rzeszę

11.01.2012 Projekt „RODZINA BEZPIECZNA FINANSOWO”

Stowarzyszenie „Aktywni dla Gminy Lipce Reymontowskie” zaprasza osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie Gminy Lipce Reymontowskie do wzięcia udziału w projekcie „RODZINA BEZPIECZNA FINANSOWO”

Projekt ten jest realizowany dzięki ¶rodkom przekazanym w ramach konkursu przez Narodowy Bank Polski i Fundację Wspomagania Wsi. W ramach projektu odbędzie się cykl warsztatów dla 30 osób. Ich uczestnicy będ± zdobywać wiedzę i umiejętno¶ci z zakresu tworzenia budżetu domowego, sposobów, możliwo¶ci i zasad racjonalnego oszczędzania, tworzenia  i wprowadzania w życie planu finansowego, wykorzystywania komputera i Internetu w zarz±dzaniu budżetem domowym.

Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe i poczęstunek. Zajęcia będ± odbywały się w dwóch grupach w godzinach popołudniowych (3 dni) i w soboty (1 dzień) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Słonecznej 1 w Lipcach Reymontowskich (kawiarenka internetowa) w terminie 16 – 28.01.2012 r. 

Zgłoszenia do projektu odbywaj± się za pomoc± formularzy dostępnych w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie (na stronie www), w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy a także instytucjach publicznych (bank, o¶rodek zdrowia, GOPS, biblioteka publiczna). Wypełnione formularze prosimy składać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie lub drog± mailow± w terminie do 15.01.2012r.

O udziale w projekcie decyduje kolejno¶ć zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

18.08.2011 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach o obowi±zuj±cych wymaganiach przy produkcji mięsa pozyskiwanego na własny użytek

18.08.2011 Konkurs „Strażnik siedlisk przyrodniczych”

WFO¦iGW w Łodzi organizuje konkurs „Strażnik siedlisk przyrodniczych”. Jego celem jest promowanie działań służ±cych zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególno¶ci ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków ro¶lin, zwierz±t i grzybów. W konkursie mog± brać udział mieszkańcy województwa łódzkiego, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadaj±ce osobowo¶ci prawnej. Do Konkursu mog± być zgłaszane działania takie jak np.: zachowanie miejsc gniazdowania ptaków, ochrona muraw ciepłolubnych z cenn± flor± poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie, zachowanie/ochrona miejsc lęgowych płazów, zachowanie miejsc występowania kolonii rozrodczych nietoperzy, ochrona mokradeł jako siedlisk gatunków ro¶lin i zwierz±t. Mog± to także być prace podejmowane na rzecz zachowania (ochrony) tradycyjnych odmian drzew owocowych (starych sadów), ochrony i konserwacji pomnikowych okazów drzew oraz zachowania gatunków i odmian ro¶lin ozdobnych (tradycyjne ogrody przydomowe).
Do konkursu można przyst±pić je¶li na swojej posesji, uczestnik prowadzi działania na rzecz ochrony przyrody i nie s± one zwi±zane w wykonywaniem obowi±zków pracowników administracji rz±dowej i samorz±dowej. Działania takie nie mog± mieć charakteru komercyjnego i musz± być realizowane na terenie województwa łódzkiego. 
TERMIN SKŁADANIA KART ZGŁOSZENIOWYCH został przesunięty i obecnie karty można składać do siedziby Funduszu do 15.09.2011 r. (ul. Ł±kowa 11, 90-562 ŁódĽ). Regulamin Konkursu wraz ze wzorem zgłoszenia można pobrać ze strony www.wfosigw.lodz.pl - zakładka „Dla beneficjentów – konkursy”. 

Zachęcamy do udziału w Konkursie! 
CENNE NAGRODY PIENIĘŻNE! PULA NAGRÓD W KONKURSIE TO 35 TYS. ZŁ!

18.08.2011 WeĽ udział w projekcie „Młodzi liderzy działaj± lokalnie”

Pamiętamy jak to było... Obserwujemy jak jest...
Jeste¶ młodym człowiekiem, obserwujesz ¶wiat wokół siebie i nie godzisz się na to jaki jest. Masz ochotę co¶ w nim zmienić - mało tego - masz mnóstwo energii i niebanalnych pomysłów, tylko... nikt cię nie chce słuchać? Wszystko co chciałby¶ zrobić sam wymaga zgody rodziców, którzy nie zawsze wykazuj± zrozumienie dla twojej inicjatywy? Brakuje ci wsparcia?
A może w twoim otoczeniu nikt za bardzo nie interesuje się problemami społecznymi i czasem pojawia się w twojej głowie my¶l, że tak być nie może, ale... zapał szybko ga¶nie, bo brakuje ci pozytywnych wzorców i bodĽców do działania? W zasadzie nie rozumiesz czym jest aktywno¶ć publiczna, bo niby sk±d, skoro wokół nic się w tym kierunku nie dzieje?
Aby zmienić takie sytuacje stworzyli¶my projekt „Młodzi liderzy działaj± lokalnie”! Wierzymy, że młodzi ludzie chc± i mog± wiele zdziałać! Pomóż nam przekonać do tego innych! Nie czekaj, zbierz swoich znajomych i doł±cz do akcji „Młodzi liderzy działaj± lokalnie”. 
Waszym zadaniem będzie wytropienie problemów społecznych w lokalnym ¶rodowisku i wymy¶lenie sposobów na ich rozwi±zanie. Uczestnikom inicjatywy w znalezieniu najlepszych pomysłów pomagać będzie Polski Portal Edukacyjny Interklasa oraz powołani eksperci, którzy będ± wspierać zespoły bior±ce udział w akcji wiedz±, dobrymi praktykami i radami dotycz±cymi procedur pracy grupowej. 
Uczestnicy projektu oprócz możliwo¶ci poprawy warunków życia lokalnej społeczno¶ci będ± mieli także szansę na... zdobycie atrakcyjnych nagród rzeczowych, które przyznane zostan± w konkursie „Detektywi społeczni” towarzysz±cemu projektowi.
Zgło¶ się już dzi¶!
Formularz rejestracyjny i szczegółowe informacje na temat projektu „Młodzi liderzy działaj± lokalnie” oraz konkursu „Detektywi społeczni” znaleĽć można na stronie www.detektywi.interklasa.pl oraz na stronach Polskiego Portalu Edukacyjnego Interklasa (www.interklasa.pl). Wszelkie pytania dotycz±ce projektu należy kierować do koordynatora Projektu – Anny Kobieli, pisz±c na adres poczty elektronicznej: anna.kobiela@interklasa.pl lub dzwoni±c pod numer tel. 694 848 254.

02.08.2011 Podziękowanie

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które uczestniczyły w akcji 100 placów zabaw na 100 lat Nivea. Wasze głosy oddane na plac zabaw przy Przedszkolu w Lipcach Reymontowskich znajd± odzwierciedlenie w pięknym placu zabaw, który będzie cieszył najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Składamy również podziękowania mieszkańcom Gminy Bolimów, którzy wsparli nasze zmagania w I turze głosowania.
Teraz zachęcamy naszych mieszkańców o oddawanie głosów na plac zabaw w Bolimowie, aby ich plac przeszedł do realizacji w II turze głosowania.

01.08.2011 „Kolory Polski” - zapraszamy!

W najbliższ± niedzielę, 7 sierpnia „Kolory Polski” zagraj± w Lipcach Reymontowskich. W Muzeum Regionalnym im. St. Reymonta przy ul. Wiatracznej 10 (teren Zagrody Ludowej) go¶cić będzie zespół „WIDYMO” . Usłyszymy m.in. Pie¶ni karpackie oraz elektro-muzykę, któr± dostarczy nam projekt „Elektro-Widymo”. Zapraszamy również na atrakcje dodatkowe. Pocz±tek imprezy – godz. 16.00. 

Dodatkowe atrakcje:
Od godz. 16.00 – kiermasz sztuki ludowej, koncert Kapeli Ludowej, degustacja potraw kuchni regionalnej w Zagrodzie Ludowej Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta ul. Wiatraczna 10. Po koncercie festiwalowym: występ Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta oraz Kapeli Ludowej „Borynioki”. 

28.07.2011 Profilaktyka raka piersi i wczesnego wykrywania jaskry

PA¬DZIERNIK MIESIˇCEM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – dla Pań w wieku 25-44 lat – BEZPŁATNA akcja zdrowotna „Zdrowa kobieta profilaktyka raka piersi”

W programie przewidziano:
– porady lekarza ginekologa,
– USG piersi – według wskazań lekarza.

Akcja organizowana jest w wybrane dni PA¬DZIERNIKA 2011 ROKU w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach, Poradnia K, ul. Wita Stwosza 1, tel. 46 834 07 32 w. 19


ZADBAJ O SWÓJ WZROK – „Akcja zdrowotna wczesnego wykrywania jaskry” – BEZPŁATNE BADANIA OKULISTYCZNE dla osób w wieku 35–60 lat.

U uczestników zostan± wykonane następuj±ce badania:
– badania ci¶nienia ¶ródgałkowego,
– badanie dna oka,
– badanie pola widzenia perymetrem komputerowym.

Akcja organizowana jest w wybrane dni PA¬DZIERNIKA 2011 ROKU w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 4, tel. 46 834 07 63

27.07.2011 Akcja honorowego oddawania krwi - zapraszamy!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi ponownie zaprasza mieszkańców Lipiec Reymontowskich i okolic do czynnego uczestnictwa w wyjazdowej akcji honorowego oddawania krwi. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w najbliższ± niedzielę 31 lipca br. do punktu w remizie OSP w Lipcach Reymontowskich, gdzie krew będzie można oddać w godzinach od 10.30 do 13.30.
Zapraszamy!

05.07.2011 „Kolory Polski” - Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej

W tym roku już po raz dwunasty zapraszamy do spędzenia muzycznych wakacji z „Kolorami Polski”. Przez dwa letnie miesi±ce odbędzie się 19 koncertów. To doskonała okazja do odwiedzenia najciekawszych miejscowo¶ci województwa łódzkiego – każdy weekend można spędzić w innym miejscu. W zróżnicowanym programie festiwalu znajdzie się jazz i klasyka, pie¶ni ¶redniowieczne i poezja ¶piewana, muzyka etniczna oraz dawna. Zapraszamy także do korzystania z dodatkowych atrakcji, takich jak wycieczki krajoznawcze, warsztaty, projekty edukacyjne dla dzieci i dorosłych. 
Koncert w Lipcach Reymontowskich zaplanowano na 7 sierpnia br. o godz. 18.00 na terenie Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta, Zagroda Ludowa, ul. Wiatraczna 10. 
Bliższe informacje zawiera poniższy zał±cznik. 
Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!

Kolory Polski 2011 - program

Więcej szczegółów także na www.kolorypolski.pl

30.06.2011 Informacja dotycz±ca spisu kontrolnego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludno¶ci i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Spisem kontrolnym objęte s± osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletno¶ci Narodowego Spisu Powszechnego Ludno¶ci i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawno¶ci uzyskanych danych i ich zgodno¶ci ze stanem faktycznym.

Zgodnie z Art. 9. 1. Osoby przekazuj±ce dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego s± obowi±zane do udzielania ¶cisłych, wyczerpuj±cych i zgodnych z prawd± odpowiedzi dotycz±cych danych okre¶lonych w ustawie i zał±czniku do rozporz±dzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.”

Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wył±cznie w drodze wywiadów telefonicznych.

Osoby dzwoni±ce w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i prosz±ce o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, s± ankieterami spisowymi i wykonuj± prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku w±tpliwo¶ci, respondenci maj± możliwo¶ć zweryfikowania tożsamo¶ci ankietera dzwoni±c na infolinię.

Infolinia czynna: od poniedziałku do pi±tku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18. 
800 800 800  - numer bezpłatny dla poł±czeń z telefonów stacjonarnych, 
22 44 44 777 - numer dla poł±czeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.

Jednocze¶nie uprzejmie informujemy, iż rachmistrze spisowi zakończ± swoje prace w dniu 30 czerwca br.

22.06.2011 Piknik ¦więtojański w Budach Grabskich

Zarz±d Lokalnej Grupy Działania GNIAZDO zaprasza na organizowany w Budach Grabskich w dniu 25 czerwca 2011 roku w godz.14.00 do 21.00 PIKNIK ¦WIĘTOJAŃSKI – PIKNIK Z NATURˇ.

Program:
• 14.00 – otwarcie 
• 14.05 – 14.20 – pokazy konne Klub Tarant 
• 14.20 – 14.40 – pokazy OSP Mokra Prawa 
• 14.40 – 15.00 – pokazy konne – kucyki Klub Tarant 
• 15.00 – 15.20 – pokazy wypasu owiec i psów pasterskich 
• 15.20 – 15.40 – prezentacja osi±gnięć lokalnych hodowców koni 
• 15.40 – 16.00 – konkursy i zabawy dla dzieci OSP Mokra Prawa 
• 16.00 – 16.30 – konkurs skoków przez przeszkody 
• 16.30 – 16.50 – pokazy tresury psów pasterskich 
• 16.50 – 18.00 – konkursy zręczno¶ciowe 
• 18.00 – 18.15 – wręczenie nagród 
• 18.15 – 19.15 – występy artystyczne 
• 19.30 – 21.00 – wspólne ognisko z kiełbaskami 

W godz. 14.00 – 18.00: 
• oprowadzanki na kucykach dla dzieci 
• przejażdżki zaprzęgami konnymi 
• konkursy, gry i zabawy 
• degustacja grochówki 
• inne atrakcje 

W godz. 9.30 14.00 – Rajd Rowerowy Natura 2000 (zbiórka 9.30 dworzec PKP Skierniewice, start godz. 10.00)

Organizator: Lokalna Grupa Działania GNIAZDO
Współorganizator: Bolimowski Park Krajobrazowy

14.06.2011 Informacja o przyst±pieniu do wyborów ławników

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że Rada Gminy przystępuje do wyboru:
- 2 ławników do S±du Okręgowego w Łodzi
na kadencję od 2012 r. do 2015 r. 

Informacja o przyst±pieniu do wyborów ławników do s±dów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

10.06.2011 100 placów zabaw na 100 lat NIVEA - głosowanie już trwa!

Nasza gmina zgłosiła swój udział w akcji 100 placów zabaw na 100 lat NIVEA. Zgłoszony plac mie¶ci się przy Przedszkolu w Lipcach Reymontowskich, który będzie służył dzieciom przedszkolnym i wszystkim dzieciom z terenu gminy. O tym czy nasza gmina dostanie darmowy plac zabaw decyduje liczba głosów oddanych na dan± lokalizację. Aby zagłosować należy wej¶ć na stronę www.nivea.pl, zarejestrować się i zagłosować na dan± lokalizację. Każda zarejestrowana osoba może oddać 1 głos na 24 godziny. Głosować może tylko osoba pełnoletnia. Głosowanie trwa od 6 czerwca do 31 paĽdziernika 2011. Po zarejestrowaniu się na podany e-mail przychodzi wiadomo¶ć z aktywacj± konta. Wchodzimy na stronę nivea logujemy się i wchodzimy na zakładkę „o akcji”, tu znajdujemy plac zabaw poprzez wybranie naszej gminy, klikamy na t± lokalizację i głosujemy. 
Serdecznie zapraszamy do oddawania głosów na nasz plac zabaw – im większa liczba głosów tym większa szansa na otrzymanie upragnionego placu zabaw dla naszych dzieci. 
Je¶li masz znajomych – powiadom ich o akcji nivea. Je¶li masz kilka e-maili możesz zarejestrować się pod inn± nazw± tyle razy ile masz e-maili. Każda dodatkowa rejestracja to dodatkowy głos.

08.06.2011 Nowa oferta w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipcach Reymontowskich zaprasza do udziału w zajęciach: 

• Nie próbowałe¶ – pomyszkuj w bibliotece
Zajęcia skierowane s± przede wszystkim do osób powyżej 50 roku życia, które dot±d nie korzystały z Internetu. Zajęcia maj± na celu zachęcenie i nauczenie osoby starsze podstawowych zasad korzystania z komputera i Internetu. Zajęcia odbywać się będ± w czwartki w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipcach Reymontowskich w godz. 17.00 – 18.00. 

• Klub Miło¶ników Ksi±żek
Oferta skierowana jest do wszystkich osób (bez względu na wiek), które nie tylko lubi± czytać ksi±żki ale też chciałyby się podzielić swoimi wrażeniami, przemy¶leniami i uwagami na temat okre¶lonych pozycji literackich. Głównym celem spotkań będzie umożliwienie przeprowadzenia konfrontacji różnych stanowisk i opinii dotycz±cych wybranych lektur. Spotkania odbywać się będ± w każd± pierwsz± sobotę miesi±ca w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipcach Reymontowskich.
Bliższe informacje dotycz±ce w/w ofert zainteresowane osoby mog± uzyskać pod nr tel. 46 831 62 41 lub bezpo¶rednio w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipcach Reymontowskich.

Zapraszamy!

07.06.2011 Bezpłatne porady psychologa

Urz±d Gminy w Lipcach Reymontowskich informuje, iż w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 25 w Poradni „D” czynny jest w każdy czwartek miesi±ca w godzinach od 13.30 do 15.30 - Punkt Konsultacyjny.

Z bezpłatnych porad psychologa mog± skorzystać:
- dzieci i młodzież,
- rodzice maj±cy problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi.

Osoby zainteresowane mog± uzyskać informację w Gminnym O¶rodku Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich lub pod nr telefonu 46 831 61 83.

Serdecznie zapraszamy!

06.06.2011 V RODZINNY FESTYN WSI DRZEWCE

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce, Radni wsi Drzewce, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drzewcach zapraszaj± wszystkich mieszkańców na V RODZINNY FESTYN WSI DRZEWCE, który odbędzie się w dniu 26 czerwca 2011 r

W programie przewidujemy:
- 14.00 Msza ¦więta
- 15.00 występy dzieci przedszkolnych
- 15.30 mecz piłki nożnej plażowej
- 16.00 konkursy dla dzieci i dorosłych, grill, gofry, loteria i inne atrakcje
- 19.00 dyskoteka pod gołym niebem

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY!

26.05.2011 Badanie socjologiczne w ramach projektu „Wszechnica Skierniewicka”

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach będzie realizowała badanie socjologiczne na terenie gmin subregionu skierniewickiego tj. w powiatach: łowickim, skierniewickim, łęczyckim, rawskim i kutnowskim. 
Badanie będzie realizowane od maja do sierpnia 2011 roku, metod± wywiadu kwestionariuszowego, jaki studenci i pracownicy PWSZ przeprowadz± z 1000 mieszkańców wspomnianych powiatów. Odpowiedzi badanych objęte s± całkowit± tajemnic± i będ± prezentowane w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wyniki tych badań posłuż± do stworzenia Wszechnicy Skierniewickiej, w ramach której zaproponowane będ± oferty szkoleniowe odpowiadaj±ce potrzebom całej społeczno¶ci subregionu skierniewickiego. 
Zwracamy się z gor±c± pro¶b± do wszystkich Państwa o współpracę przy realizacji badania.

Pro¶ba do wszystkich mieszkańców o pomoc w realizacji badania socjologicznego

24.05.2011 Akcja honorowego oddawania krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zaprasza mieszkańców Lipiec Reymontowskich i okolic do czynnego uczestnictwa w wyjazdowej akcji honorowego oddawania krwi. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w najbliższ± niedzielę 29 maja br. do punktu w remizie OSP w Lipcach Reymontowskich, gdzie krew będzie można oddać w godzinach od 10.30 do 13.30.
 

18.05.2011 Zaproszenie do współpracy - gastronomia

Gminny O¶rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, organizator XIV Edycji Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta 2011”, która odbędzie się 18 czerwca 2011 roku, zaprasza do współpracy firmy, które s± zainteresowane obsług± gastronomiczn± naszej imprezy.
Chętnych prosimy o kontakt do dnia 31 maja 2011 roku.
Wszelkich szczegółów i informacji udziela pan Sławomir Supera: tel. 46-831-61-79, e-mail: goksir@op.pl, adres: ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie.

09.05.2011 Wyjazd do teatru

Gminny O¶rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich zaprasza wszystkich chętnych na wyjazd do Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie na spektakl pt. „NĘDZNICY” w dniu 27 maja 2011r.
Koszt wyjazdu wynosi - 135 zł. od osoby, w tym: koszt biletu + koszt transportu.
Zgłoszenia przyjmowane będ± w GOKSiR Lipce Reymontowskie do dnia 18.05.2011 r. tel.46/831-61-79
Godzina wyjazdu - 16:45, miejsce zbiórki - parking Urzędu Gminy.

27.04.2011 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urz±d Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, że w dniach 09-12.05.2011 r. od godz. 600 na terenie Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich wła¶cicieli prywatnych posesji. Odpady będ± zbierane przez firmę „EKO-REGION” w trakcie przejazdu samochodu przez każd± miejscowo¶ć danego sołectwa według następuj±cego harmonogramu:

09.05.2011 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki, Le¶na
 
10.05.2011 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna
 
11.05.2011 r. Drzewce, Wola Drzewiecka
 
12.05.2011 r. Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska, Siciska, Mszadla, Chlebów, Retniowiec

Osoby posiadaj±ce zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będ± odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze)
2. zużyte opony od samochodów osobowych
3. złom metalowy
4. dywany, wykładziny
5. zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami)
6. odpady zielone (powi±zane gałęzie, listwy drewniane, itp.)
7. baterie i akumulatory

Prosimy o wyraĽne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka. 

Nie będ± zbierane:
- gruz
- kamienie
- odzież
- lekarstwa
- szkło luzem
- materiały budowlane np. cegła
- opakowania po farbach, olejach itp.
- odpady pochodz±ce z warsztatów rzemie¶lniczych
- odpady zawieraj±ce azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa)

Osoby zainteresowane mog± uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 46 833 33 34.

22.04.2011 Nowe stawki opłat za wodę i za ¶cieki

Informujemy, że z dniem 1 maja 2011 roku wejd± w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzane ¶cieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie uchwał± Nr IV/23/11 z dnia 30 marca 2011 r. i uchwał± Nr IV/24/11 z dnia 30 marca 2011 r.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców wynosić będzie 2,05 zł netto + należny podatek VAT. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosić będzie 2,00 zł/miesi±c netto + należny podatek VAT. 
Cena za 1m3 ¶cieków odprowadzonych do urz±dzeń zbiorowego odprowadzania ¶cieków dla wszystkich odbiorców wynosić będzie 3,00 zł netto + należny podatek VAT. 

Nowe taryfy będ± obowi±zywać od 1 maja 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku.

31.03.2011 Treningi Szkółki Talentów Piłkarskich

Gminny O¶rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich oraz Klub Sportowy Jutrzenka Drzewce zapraszaj± do udziału w TRENINGACH SZKÓŁKI TALENTÓW PIŁKARSKICH. Treningi odbywać się będ± 1 raz w tygodniu (¶roda), w godz. 16:00 – 17:30, miejsce: Boisko Gminne ul. Wiatraczna, Lipce Reymontowskie. Termin pierwszego treningu: 11.05.2011r. W treningach mog± brać udział chłopcy w wieku 7-11 lat (rocznik 2000-2004). Zajęcia poprowadzi trener z uprawnieniami klasy UEFA B. Zapisy przyjmuje GOKSiR Lipce Reymontowskie, tel. 46-831-61-79.

Serdecznie zapraszamy! 

29.03.2011 Projekt „Cogito” 

O tym, że trzeba się uczyć nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Żeby móc funkcjonować w ¶wiecie uczymy się czytać, pisać i liczyć. W pewnym momencie stwierdzamy, że wiemy wszystko, a przynajmniej wystarczaj±co dużo. Na tyle dużo, by zakończyć proces kształcenia. Chcieliby¶my zmienić taki punkt widzenia i u¶wiadomić jak ważny dla każdego z nas jest nieustanny rozwój intelektualny. Nasz± propozycj± jest projekt „Cogito” i oferta placówek kształcenia ustawicznego bior±cych w nim udział.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Projektu, p. Bożenna Lesień-Myczka, tel. 42/ 236 68 53;
e-mail: lodz@projektcogito.pl. Strona internetowa Projektu: www.projektcogito.pl

11.03.2011 Konkurs „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2011”

Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Wojewoda Łódzki po raz drugi wspólnie organizuj± Konkurs „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2011”.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy zał±cznik:

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2011

03.03.2011 Narodowy Spis Powszechny Ludno¶ci i Mieszkań 2011

Narodowy Spis Powszechny Ludno¶ci i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 2400. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludno¶ci i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporz±dzeń wykonawczych i aktów unijnych.

W dniach od 1 do 17 marca 2011 r. w ramach prac przygotowawczych zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego jak również wywiadów spisowych w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawieraj±cy jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz piecz±tkę imienn± i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Natomiast wywiady w terenie rachmistrzowie będ± przeprowadzać od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

W trakcie obchodu przedspisowego praca rachmistrza polegać będzie na dokładnym zaznajomieniu się z całym przydzielonym mu obwodem oraz weryfikacji wykazów adresów zamieszkanych budynków przygotowanych wcze¶niej przez służby statystyki publicznej oraz urzędy gmin. Rachmistrz będzie się posługiwał map± obwodu, na której zaznaczono budynki do weryfikacji – sprawdzi aktualno¶ć i poprawno¶ć adresów oraz dopisze adresy budynków istniej±cych, których brak jest w wykazie i na mapie, ewentualnie usunie nieistniej±ce budynki. Wykazy adresów budynków oraz mapa będ± zaimplementowane na przeno¶nym urz±dzeniu elektronicznym.

Wszyscy rachmistrzowie spisowi maj± obowi±zek przeprowadzenia obchodu przedspisowego. Spis zrealizuj± w obwodzie, który przydzielono im do weryfikacji podczas obchodu przedspisowego, nie może być to jednak obwód, w którym zamieszkuj±.

W trakcie spisu rachmistrzowie udadz± się do osób, które nie skorzystały z możliwo¶ci przekazania danych w drodze samospisu internetowego. Już od pierwszego dnia trwania spisu tj. od 1 kwietnia 2011 r. formularze elektroniczne przeznaczone do samospisu internetowego zostan± udostępnione na stronach www.stat.gov.pl i www.spis.gov.pl. Samospis internetowy trwa do 16 czerwca 2011 r.

Rachmistrzowie uczestnicz±c w obchodzie przedspisowym i spisie nie mog± angażować się w prace i działania inne niż spisowe (np. roznoszenie ulotek reklamowych), wykorzystuj±c w tym celu dla uwiarygodnienia identyfikator rachmistrza spisowego.

25.02.2011 Jutrzenka Drzewce najlepsza w województwie

W miniony weekend Jutrzenka Drzewce zwyciężyła w swoim trzecim występie w finale wojewódzkim zrzeszenia LZS w halowej piłce nożnej i tym samym zdobyła tytuł Mistrzów Województwa Łódzkiego LZS 2011. Przebieg turnieju był bardzo emocjonuj±cy i trzymał w napięciu do ostatnich minut. Jutrzenka Drzewce wygrała dwa mecze, dwa zremisowała, i to wystarczyło do osi±gnięcia końcowego sukcesu - gratulujemy!
 
www.jutrzenka.szu.pl

01.02.2011 Zaproszenie na wyjazd do teatru

Gminny O¶rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich zaprasza wszystkich chętnych na wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi na operę pt. Traviata w dniu 11 marca 2011r. 

Koszt wyjazdu wynosi - 66 zł od osoby - w tym: koszt biletu (I strefa) + koszt transportu. 

Zgłoszenia przyjmowane będ± w GOKSiR Lipce Reymontowskie do dnia 24.02.2011r. tel. 46 831-61-79

Godzina wyjazdu - 16:45, miejsce zbiórki - parking Urzędu Gminy

18.10.2010 Projekt „Aktywna matka - Cykl spotkań integracyjnych dla matek dzieci w wieku przed przedszkolnym z Gminy Lipce Reymontowskie"

Zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie s± przyjmowane:
- w Biurze Projektu: ul. Słoneczna 1, Lipce Reymontowskie
- telefonicznie pod numerem 46 831 62 40
- drog± elektroniczn± pod adresem: lgd@lgdgniazdo.pl

Formularz zgłoszeniowy dla mam chętnych do wzięcia udziału w projekcie
Regulamin uczestnictwa dla mam chętnych do wzięcia udziału w projekcie

29.09.2010 Kiermasz - podsumowanie warsztatów

W dniu 26 wrze¶nia 2010 r. w godzinach od 14.00 do 17.00 na terenie Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich odbył się kiermasz, który zakończył warsztaty bibułkarskie w ramach projektu „Zapomniane zawody - tradycja - nowe perspektywy”.
Projekt realizowała Fundacja im. Wł. St. Reymonta w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 
Więcej informacji oraz fotografie z kiermaszu zamieszczamy na stronie projektu

15.09.2010 Powszechny Spis Rolny 2010

W najbliższ± niedzielę, tj. 19 wrze¶nia, w Dożynkach Prezydenckich w Spale będzie uczestniczył Główny Urz±d Statystyczny. Podczas obchodów GUS uruchomi specjalne stanowisko, w którym będzie można zasięgn±ć wszelkich informacji dotycz±cych odbywaj±cego się do 31 paĽdziernika br. w całym kraju Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Będzie można zaopatrzyć się w płytę z nagranym formularzem spisowym do spisania się metod± off-line, jak również na specjalnych stanowiskach komputerowych z podł±czeniem do Internetu każdy użytkownik gospodarstwa rolnego będzie mógł spisać się samodzielnie. Pomoc± będ± służyli członkowie Centralnego Biura Spisowego i Wojewódzkiego Biura Spisowego w Łodzi.

12.08.2010 Powszechny Spis Rolny 2010

W dniach od 1 wrze¶nia do dnia 31 paĽdziernika 2010r. na terytorium Polski zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny maj±cy na celu zebranie danych o gospodarstwach rolnych od użytkowników gospodarstw rolnych, według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. Powszechnym Spisem Rolnym 2010 zostan± objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj±cych osobowo¶ci prawnej.

Spis Rolny może zostać przeprowadzony następuj±cymi metodami:

- w dniach od 8 wrze¶nia do 31 paĽdziernika 2010r. przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na przeno¶nym urz±dzeniu elektronicznym, bezpo¶redniego zamieszkania albo w siedzibie użytkownika gospodarstwa rolnego, 

- w dniach od 1 wrze¶nia do 17 paĽdziernika 2010r. przez samospis internetowy. Na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl będzie udostępniony elektroniczny formularz. Od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane będzie można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. 

- w dniach od 8 wrze¶nia do 31 paĽdziernika 2010r. przez ankietera statystycznego drog± wywiadu telefonicznego, danych od użytkowników gospodarstw rolnych będ±cych osobami fizycznymi, a w przypadku ich nieobecno¶ci – od pełnoletnich członków gospodarstw rolnych,

W dniach od 9 do 23 sierpnia 2010 r. odbędzie się obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrz będzie weryfikował informacje o położeniu gospodarstw rolnych w otrzymanych wykazach i na mapach cyfrowych. 

Zgodnie z ustaw± z dnia 17 lipca 2009r. o Powszechnym Spisie Rolnym 2010 udzielenie odpowiedzi na pytania jest obowi±zkowe. 

Użytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych, a w razie ich nieobecno¶ci inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, obowi±zani s± do udzielenia ¶cisłych, wyczerpuj±cych i zgodnych z prawd± odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym.

Dane indywidualne uzyskane w trakcie Spisu Rolnego s± objęte ¶cisł± tajemnic± statystyczn± i będ± wykorzystywane tylko i wył±cznie do zbiorczych opracowań statystycznych. Prosi się o zrozumienie i o godne przyjęcie oraz potraktowanie rachmistrza spisowego.

Linki i zał±czniki z dodatkowymi informacjami:

- Portal informacyjny Powszechnego Spisu Rolnego 2010: www.stat.gov.pl

- Ulotkę ogólnoinformacyjn± zobacz tutaj.

- Ulotkę o samospisie internetowym zobacz tutaj.

06.08.2010 Projekt „Łódzka Akademia Przedsiębiorczo¶ci 2010"

Projekt „Łódzka Akademia Przedsiębiorczo¶ci 2010" ma na celu przygotowanie 24 mieszkańców i mieszkanek województwa łódzkiego do prowadzenia własnej działalno¶ci gospodarczej. W ramach Projektu uczestnicy otrzymaj± bezpłatne szkolenia grupowe i indywidualne oraz możliwo¶ć otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysoko¶ci 40 000 zł oraz wsparcia pomostowego w wysoko¶ci 1000 zł brutto przez pierwsze pół roku funkcjonowania swoich firm. Maksymalnie każdy uczestnik będzie miał prawo uzyskać ł±cznie do 46 000 zł. Projekt jest realizowany w ramach działania 8.1.2 PO Kapitał Ludzki i ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom kryzysu gospodarczego. W zwi±zku z tym, że Projekt oferuje bardzo szeroki wachlarz wsparcia oraz możliwo¶ć uzyskania ¶rodków finansowych, jest on bardzo atrakcyjny dla uczestników.

Wszystkie niezbędne informacje na temat projektu oraz dokumenty rekrutacyjne znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.open5.pl/lap

27.07.2010 „Kolory Polski” - koncert w Zagrodzie Ludowej

http://kolorypolski.pl

W najbliższ± niedzielę 1 sierpnia br. serdecznie zapraszamy do Lipiec na koncert pt. „Muzyka żywiołów”, który odbędzie się na terenie Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich przy ul. Wiatracznej 10. Koncert jest organizowany w ramach 11. Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, a jego pocz±tek zaplanowano na godzinię 18.00.
Ponadto już od godziny 16.00 zapewniamy szereg atrakcji na terenie Zagrody Ludowej, m.in.: kiermasz sztuki ludowej z udziałem twórców ludowych (garncarstwo, haft, zdobnictwo papierowe, malarstwo, wycinanka), degustacja potraw kuchni regionalnej, koncert zespołów ludowych: A. Z. R. im. Wł. St. Reymonta, zespołu ¶piewaczego „Lipconki” i kapeli ludowej „Borynioki”.

Fotografie z w/w koncertu oraz z innych imprez i wydarzeń można obejrzeć w Fotogalerii.

14.07.2010 Galeria Staroci i Pami±tek Regionalnych

Informujemy wszystkich mieszkańców i turystów o niedawno otwartej Galerii Staroci i Pami±tek Regionalnych Pana Zbigniewa Stania i serdecznie zapraszamy do jej odwiedzania. Również gor±co Państwa zachęcamy do głosowania na lipieck± galerię w plebiscycie na portalu NaszeMiasto.pl.

23.06.2010 Wakacje 2010

10.06.2010 Film promocyjny Powiatu Skierniewickiego

Informujemy, że w dniu 13 czerwca br. (niedziela) o godzinie 18.30 stacja TVP ŁódĽ wyemituje film promocyjny Powiatu Skierniewickiego pt. „Powiatów Portret Własny - 10 lat póĽniej”, do którego zdjęcia były kręcone m.in. w Lipcach Reymontowskich. 

Uwaga: Termin emisji kolejnego odcinka w TVP ŁódĽ - 27 czerwca br. o godz. 18.55.

¬ródło: powiat-skierniewice.pl

10.06.2010 Szczegółowy program XIII edycji Dnia Reymonta - 24 lipca 2010 r.
 
ŁódĽ:
godz. 13:00 miejsce: ul. Piotrkowska 137 - „Wielki powrót „Kufra Reymonta”
wykonawcy: Studio Teatralne „Słup”, Teatr „ Na Wspólnej”, Zespół „Zygmuntowiacy”, Zespół Taneczno-Folklorystyczny „Zorza” z Koluszek, Zespół „Ludowa Biesiada” z Czarnocina, arty¶ci z Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta z Tuszyna, Zespół Muzyczny „Klatka”
ok. godz. 14:30 Przemarsz korowodu uczestników oraz wykonawców ul. Piotrkowsk± do dworca PKP ŁódĽ Fabryczna
godz. 15:30 Odjazd poci±gu „Retro” - dworzec PKP ŁódĽ Fabryczna
 
Koluszki:
godz. 16:00 Przyjazd poci±gu „Retro” na dworzec PKP, występy zespołów artystycznych
 
Lipce Reymontowskie:
godz. 18:00 Przyjazd poci±gu „Retro”- przystanek PKP Lipce Reymontowskie. Przej¶cie barwnego korowodu ul. Reymonta do estrady plenerowej - plac za Urzędem Gminy, ul. Reymonta 24
godz. 18:30 Uroczyste otwarcie XIII Edycji Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta”
godz. 18:40 Koncert Orkiestry Dętej z Makowa
godz. 19:00 Występ Studia Teatralnego „Słup” i Zespołu Muzycznego „Klatka” z Łodzi
godz. 19:20 Koncert Zespołu „Green Craft” ze Skierniewic, prezentuj±cego muzykę irlandzk± i ukraińsk±
godz. 20:00 Występ A.Z.R im. Wł ST. Reymonta
godz. 21:00 Koncert Zespołu Funkowo-Rockowego „Klawo” z Łodzi
godz. 21:30 Spektakl „Maruczella” w wykonaniu Teatru „Nikoli” z Krakowa
godz. 22:00 Koncert Marcina Rozynka z zespołem
ok. godz. 23:00 Nocna reymontowska dyskoteka plenerowa
godz. 2:00
(25 lipca 2010)
Zakończenie imprezy odjazd poci±gu „Retro” do Łodzi Fabrycznej
 
Imprezy towarzysz±ce:
 • kiermasz sztuki ludowej; wystawy po¶więcone Wł. St. Reymontowi 
  organizator: Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymonowskich
 • wesołe miasteczko
18.05.2010 Dzień Reymonta 2010

Informujemy, że XIII Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta” odbędzie się 24 lipca 2010 roku. Pierwotny termin imprezy - 19 czerwca 2010 - został zmieniony ze względu na przedterminowe wybory prezydenckie. 

29.04.2010 Prezentacja współczesnej sztuki ludowej

W dniach 1, 2 i 3 maja 2010 r. na terenie Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich w godz. 11 - 17 odbędzie się prezentacja współczesnej sztuki ludowej z udziałem twórców zajmuj±cych się rzeĽb±, hafciarstwem, wycinankarstwem, bibułkarstwem i garncarstwem. Serdecznie zapraszamy.

20.04.2010 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie - oferta inwestycyjna

Uprzejmie informuję, że w posiadaniu Gminy Lipce Reymontowskie znajduje się budynek po byłej Szkole Podstawowej, mog±cy zainteresować organizacje pozarz±dowe jako potencjalne miejsce prowadzenia działalno¶ci statutowej. Mógłby on być wykorzystany np. jako Dom Samotnej Matki lub o¶rodek dla osób starszych b±dĽ niepełnosprawnych. 
Budynek znajduje się we wsi Wola Drzewiecka na ogrodzonej działce o pow. 0,36 ha. Jest to dwukondygnacyjny murowany obiekt wyposażony w instalację wodoci±gow± (sanitariaty) oraz elektryczn±. Powierzchnia użytkowa wynosi ok. 400 m2. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy. 
Pragnę nadmienić, że Wola Drzewiecka jest bardzo urokliw±, cich± wsi± w bezpo¶redniej blisko¶ci lasu, a jednocze¶nie z dogodnym dojazdem.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 46 831 61 97. 

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
26.03.2010 Informacja

Informujemy, że w dniach 26-30 kwietnia 2010 r. w godz. od 8.00 do 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich (pokój nr 6) pracownicy Urzędu Skarbowego w Skierniewicach przyjmować będ± zeznania podatkowe od podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

16.02.2010 Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

o przyst±pieniu do sporz±dzenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póĽn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie Uchwały Nr XXV/138/09 z dnia 9 grudnia 2009 roku o przyst±pieniu do sporz±dzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie.
Zainteresowani mog± składać wnioski dotycz±ce studium. 
Wnioski należy składać do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie na adres 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 w terminie do dnia 31 marca 2010 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo¶ci, której dotyczy.

Lipce Reymontowskie, 2010-02-16

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
12.02.2010 Ferie zimowe 2010 w Gminnym O¶rodku Kultury Sportu i Rekreacji

Na czas zbliżaj±cych się ferii zimowych Gminny O¶rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich zaplanował szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje s± dostępne na stronie GOKSiR

Ponadto GOKSiR zaprasza do uczestnictwa w zimowych turniejach halowej piłki nożnej dla szkół podstawowych i juniorów. Zespoły można zgłaszać w terminie do 18 lutego br. Bliższe informacje zamieszczamy na stronie GOKSiR

 
 

16.11.2009 Kawiarenka internetowa w bibliotece

Uprzejmie informujemy, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipcach Reymontowskich powstała Kawiarenka Internetowa, która jest czynna w godzinach otwarcia biblioteki. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano 6 stanowisk komputerowych i kserokopiarkę. Sprzęt do kawiarenki przekazał Urz±d Gminy (z Gminnego Centrum Informacji) oraz Gminny O¶rodek Kultury Sportu i Rekreacji. Serdecznie zapraszamy...

16.11.2009 Sze¶ciolatki już w szkole

We wrze¶niu 2009 r. naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej na terenie województwa łódzkiego, podobnie jak w innych województwach naszego kraju, rozpoczęły sze¶ciolatki. W najbliższych trzech latach o tym, czy sze¶ciolatek rozpocznie naukę w szkole podstawowej decydować będ± rodzice i dyrektor szkoły, do której miałoby pój¶ć dziecko; wpływ będzie miało też to, czy dziecko chodziło wcze¶niej do przedszkola czy nie.
Im dziecko młodsze tym łatwiej je zmotywować do nauki poprzez zabawę. Nauczyciel zachęca je do czytania, pisania, malowania, obserwowania zachodz±cych zmian w ¶rodowisku przyrodniczym. Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest kształcenie umiejętno¶ci posługiwania się językiem polskim, wzbogacenie słownictwa. Zasady moralne maj± 6-latkom wpajać bajki i ba¶nie.

Więcej informacji na stronie http://www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=1148

12.11.2009 Niezwykły Dzień Nauczyciela

Pan Tadeusz Kwa¶niewski był gor±cym patriot±, który za swoj± miło¶ć do Ojczyzny podczas II wojny ¶wiatowej zapłacił życiem. Spocz±ł w bezimiennej mogile pozostawiaj±c pomniki w ludzkich sercach. Jego najpiękniejszym dziełem jest założony w 1932r. Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta. Każdy jego występ sławi lipiecki folklor i polsk± kulturę ludow± budz±c wdzięczno¶ć wobec tego wielce zasłużonego nauczyciela. Dlatego wła¶nie Rada Gminy Lipce Reymontowskie przyznała mu po¶miertnie tytuł „Zasłużony dla Gminy Lipce Reymontowskie”. Dyplom i medal odebrały wnuki pana Tadeusza Kwa¶niewskiego podczas uroczystego Dnia Nauczyciela zorganizowanego przez Szkołę Podstawow± w Lipcach Reymontowskich w dniu 17 paĽdziernika 2007r. ¦więto Komisji Edukacji Narodowej po¶więcone szczególnie zasłużonym nauczycielom lipiecka szkoła organizuje po raz czwarty, natomiast po raz trzeci „Zasłużeni” nauczyciele lub ich rodziny odbieraj± swój dyplom i medal w gronie uczniów i nauczycieli lipieckiej podstawówki. Obok pana Tadeusza Kwa¶niewskiego był to również pan Stanisław Kozłowski (założyciel lipieckiej Straży Ogniowej) i pan Stanisław Szadkowski (Założyciel i opiekun lipieckich harcerzy oraz Kawaler Orderu U¶miechu).

12.11.2009 Sympozjum w Lipcach Reymontowskich dla uczczenia 100-lecia zakończenia pracy nad „Chłopami” Wł. St. Reymonta

Po tygodniach przygotowań w końcu 10 paĽdziernika w naszej gminie odbyło się sympozjum pod hasłem: „Kultura ludowa, rozwój lokalny, ekonomia społeczna – szanse i inspiracje”, które pierwotnie planowano na maj. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Wójt i Rada Gminy Lipce Reymontowskie, Fundacja im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich im. Wł. St. Reymonta oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus z Łodzi. Głównym powodem była chęć uczczenia setnej rocznicy ukończenia pracy przez Wł. St. Reymonta nad powie¶ci± „Chłopi”, która odegrała tak istotn± rolę w historii Lipiec.  Honorowy patronat nad sympozjum obj±ł Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki. Uczestnicy wysłuchali referatu dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie – dr Ryszarda Miazka, na temat „Kultury w nowych mediach”. Następnie głos zabrał pracownik Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie – mgr Huberta Malickiego, który omówił „Kulturę ludow± w prasie – historię i współczesno¶ć”, po którym „Lipce na mapie kulturalne Polski” przedstawiła mgr Danuta Łaska – Przewodnicz±ca Rady Gminy Lipce Reymontowskie i prezes Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich. Przyczynkiem do dyskusji były pytania przedstawicielki Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus w Łodzi – pani Wioletty Gawrońskiej dotycz±ce jak najlepszego wykorzystania dla pomy¶lnego rozwoju naszej wioski tego niew±tpliwie bogatego potencjału tradycji, literatury i kultury ludowej. Chc±c wzbogacić dyskusję pan Jerzy Murgrabia przygotował wystawę po¶więcon± historii AZR im. Wł. St. Reymonta. Dzięki występowi naszego AZR „Wesele Boryny” oraz wspaniałym wyrobom lipieckiego KGW go¶cie mogli poczuć klimat i posmakować specjałów żywcem z Reymontowych „Chłopów”. Również wyst±pienie wiceministra rolnictwa i zarazem Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Wł. St. Reymonta pana Mariana Zalewskiego mocno osadzało uczestników dyskusji w problematyce obszarów wiejskich.

12.11.2009 IV Parafialny Piknik

23 sierpnia przy ko¶ciele w Lipcach spotkali¶my się już po raz czwarty, by we wspólnej rodzinnej zabawie, w ¶piewie i rozmowach przy ognisku budować swoj± parafialn± wspólnotę. Organizatorem był Parafialny Zespół Charytatywny Caritas działaj±cy w naszej Parafii Znalezienia Krzyża ¦więtego w Lipcach Reymontowskich, który przygotował liczne konkursy oraz pozyskał nagrody i upominki dla wszystkich uczestników.
 

09.11.2009 Dożynki Sejmowe

W dniu 8 paĽdziernika br. reprezentacja Gminy Lipce Reymontowskie uczestniczyła w Dożynkach Sejmowych, na zaproszenie Posłanki - Pani Elżbiety Radziszewskiej. Barwna delegacja w strojach regionalnych zwracała powszechn± uwagę w gmachu Sejmu RP, szczególnie w¶ród licznie zgromadzonych przedstawicieli mediów. Wieniec dożynkowy niosła reprezentacja wsi Wólka Krosnowska i Wólka Podlesie, Wójt Gminy - Jerzy Czerwiński niósł pięknie zdobiony bochen chleba, członkowie Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta inne dary dożynkowe, a muzyka kapeli ludowej wytwarzała wyj±tkowy klimat tej niecodziennej uroczysto¶ci. 
Lipiecka delegacja została przyjęta przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego oraz Wicemarszałków: Ewę Kierzkowsk±, Stefana Niesiołowskiego, Krzysztofa Putrę. Wszystkim od¶piewano okoliczno¶ciowe przy¶piewki - ułożone przez p. Bogusławę ¦widerek - oraz wręczono dożynkowe dary od mieszkańców Gminy Lipce Reymontowskie. 
Nasza reprezentacja uczestniczyła również w obradach Sejmu, które na chwilę zostały przerwane, kiedy to prowadz±cemu obrady - Wicemarszałkowi Jerzemu Szmajdzińskiemu - wręczono dożynkowy bochen chleba i gromkimi oklaskami przywitano lipieck± delegację. 
W Dożynkach Sejmowych uczestniczyli również: Przewodnicz±ca Rady Gminy - Danuta Łaska, Radny Rady Gminy - Wiesław Maj, Dyrektor GOKSiR - Elzbieta Nowak.

22.10.2009 GOKSiR zaprasza na zajęcia rekreacyjno-sportowe

21.09.2009 Internet radiowy

W zwi±zku z licznymi zapytaniami mieszkańców uprzejmie prosimy o zwracanie się w sprawie możliwo¶ci i warunków podł±czenia internetu radiowego z masztu na budynku Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich bezpo¶rednio do wła¶ciciela sieci - firmy Timplus ze Skierniewic:
tel. 0-46 880 90 00, 502 557 016 (pn.-pt. 1000-1800
e-mail: info@timplus.pl 
http://timplus.pl
 

13.08.2009 Ponowne Mistrzostwo Polski w zawodach spinningowych

Kliknij aby powiększyćW dniu 25 lipca br. odbyły się III Spinningowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem zawodów było  stowarzyszenie „SART”. Mistrzostwa odbyły się na zbiorniku Wykrot k/Myszyńca.
W zaciętej rywalizacji zwyciężył Wiesław Fr±chowicz z Lipiec Reymontowskich, który tym samym obronił mistrzowski tytuł wywalczony w maju ub. roku. Nagrod± główn± zawodów była łódĽ wędkarska NORTON. Gratulujemy !!!
 

11.08.2009 Duży sukces AZR na I Ogólnopolskim Przegl±dzie Zespołów Folklorystycznych

Kliknij aby powiększyćW dniu 8-9 sierpnia 2009 Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta z Lipiec Reymontowskich uczestniczył w III Folkloriadzie Jurajskiej „Starodawne i bliskie czasy” w Żarkach Letnisko, gm. Poraj. Występ zespołu zakończył się olbrzymim sukcesem i w rywalizacji bardzo dużej liczby występuj±cych zespołów z całego kraju otrzymał najwyższ± nagrodę GRAND PRIX na I Ogólnopolskim Przegl±dzie Zespołów Folklorystycznych. Zespół cieszył się dużym zainteresowaniem, zarówno publiczno¶ci jak i organizatorów, i zebrał wiele pochlebnych opinii odno¶nie jako¶ci występu, strojów, muzyki i ¶piewu - oceniono go jako wysoce profesjonalny. 
Ponadto w w/w przegl±dzie brali udział i również zostali wysoko ocenieni: 
1. Kapela Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta, która zdobyła I miejsce w konfrontacji z kapelami innych występuj±cych zespołów. 
2. Zespół ¶piewaczy „Lipconki” – otrzymał wyróżnienie w kategorii zespołów ¶piewaczych.
3. Bogusława ¦widerek – otrzymała II miejsce w konkursie rękodzieła artystycznego. 
4. Józef Bartosiewicz – otrzymał dyplom uznania za wysokie walory żywieniowe i zdrowotne z zachowaniem tradycyjnych receptur w III Konkursie Wypieku Chleba. 

07.08.2009 Piknik z okazji ¦więta Wojska Polskiego

Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich zaprasza w dniu 15 sierpnia 2009 r. od godz. 1300 na piknik z okazji ¦więta Wojska Polskiego

W programie imprezy:

• wystawa „Marszałek Józef Piłsudski w bitwie warszawskiej 1920 r.”
• pokaz wojskowych samochodów terenowych 
  (możliwo¶ć przejażdżki)
• koncert piosenek żołnierskich
• grochówka wojskowa
• zwiedzanie wnętrza czogłu i samolotu

ZAPRASZAMY !!!
 

06.08.2009 Informacja o Regionalnym Konkursie Grantowym

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2009” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno¶ci. 
O dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynaj±ce się nie wcze¶niej niż 1 stycznia 2010 r. i trwaj±ce nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 r. mog± ubiegać się organizacje pozarz±dowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chc± założyć organizację pozarz±dow±, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13-19 lat z małych miejscowo¶ci. 
Termin składania wniosków upływa 10 paĽdziernika 2009 r.
Informacje o konkursie znajduj± się na stronie:
www.rownacszanse.pl

05.08.2009 Jutrzenka Drzewce zdobyła Puchar Starosty

Jutrzenka Drzewce 2 sierpnia br. już po raz czwarty wywalczyła Puchar Starosty Skierniewickiego i po dwuletniej dominacji Macovii odzyskała miano najlepszej drużyny w naszym powiecie. Miejmy nadzieję, że udowodni to również w nadchodz±cych rozgrywkach ligi okręgowej. Mecz był emocjonuj±cy, a losy wygranej ważyły się do ostatnich sekund. W nagrodę zwycięska drużyna otrzymała okazały puchar i komplet strojów piłkarskich, ufundowanych i wręczonych przez starostę skierniewickiego Józefa Dzierzbińskiego. Podczas meczu Jutrzence dzielnie dopingował Wójt Gminy Lipce Reymontowskie Jerzy Czerwiński.

jutrzenka1.jpg jutrzenka2.jpg jutrzenka3.jpg
23.07.2009 „Kolory Polski” - Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej

http://www.kolorypolski.pl1 sierpnia br. zapraszamy na koncert „Ludowe figle”, który odbędzie się o godz. 1800 w Zagrodzie Ludowej przy ul. Wiatracznej w Lipcach Reymontowskich, a który organizowany jest w ramach X Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”.
Imprezie towarzyszyć będ±: występ A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta, kiermasz sztuki ludowej oraz degustacja kuchni regionalnej.
Zapraszamy już od godz. 1600

Fotogaleria z imprezy

16.07.2009 Pożegnanie

Z głębokim żalem 15 lipca br. pożegnali¶my zmarłego tragiczn± ¶mierci± Michała Dałkowskiego - pracownika Gminnego O¶rodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich. Swoj± życzliwo¶ci±, wrażliwo¶ci±, uczynno¶ci± i otwarto¶ci± na drugiego człowieka zjednywał w sobie wszystkich, którzy go znali. Jego odej¶cie pozostawi na zawsze pustkę w naszych sercach.

Pogr±żeni w smutku ł±czymy się z jego rodzin± i przyjaciółmi:
Przewodnicz±ca Rady Gminy, Wójt Gminy, Dyrektor GOKSiR oraz Radni Rady Gminy, pracownicy Urzędu Gminy i współpracownicy z GOKSiR w Lipcach Reymontowskich. 

16.07.2009 Gmina Lipce Reymontowskie najlepsz± gmin± w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych

Kliknij aby powiększyćW dniu 10 lipca 2009 r. Wójt Gminy uczestniczył w uroczysto¶ci wręczenia dyplomów najlepszym samorz±dom w rankingu „Europejski Samorz±d” zorganizowanej przez Redakcję „Rzeczpospolitej”. W¶ród gmin wiejskich liderem okazały się Lipce Reymontowskie. Ranking „Europejski Samorz±d” powstał na podstawie danych o dochodach budżetowych pochodz±cych z funduszy unijnych oraz wielko¶ciKliknij aby powiększyć przyznanego wsparcia unijnego. 
Redakcja „Rzeczpospolitej” wykorzystała do tego celu dane z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz 16 Urzędów Marszałkowskich. 
W sumie samorz±dy mogły uzyskać 2000 punktów. Maksymalnie 1000 punktów przyznano za warto¶ć wykazanych w budżecie samorz±du dochodów z funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006, 2007, 2008. Największ± wagę przywi±zano do danych za rok 2008 (waga 70). Wcze¶niejsze lata miały mniejsze znaczenie (waga odpowiednio 20 i 10). 
Kolejne 1000 punktów samorz±d mógł uzyskać za dwa wskaĽniki: warto¶ć unijnego wsparcia pozyskanego przez samorz±d z programów: regionalnego, „Kapitał ludzki”, „Infrastruktura i ¶rodowisko”, „Innowacyjna gospodarka”, „Rozwój Polski wschodniej” (waga 60), udział wykazanych w budżecie dochodów z UE w 2008 roku w dochodach ogółem w 2008 roku (waga 40). 

Z tej też okazji, wpłyn±ł do Urzędu Gminy list gratulacyjny od byłego Premiera Rz±du Rzeczypospolitej Polskiej, Posła do Parlamentu Europejskiego Prof. dr hab. Jerzego Buzka.

Jerzy Czerwiński - wójt gminy Lipce Reymontowskie:
„Niezwykle nas cieszy wyróżnienie w kategorii europejski samorz±d. To pierwsza nagroda, jak± otrzymali¶my za wykorzystanie funduszy UE. Jestem wójtem pierwsz± kadencję, postawili¶my sobie w tym względzie bardzo ambitne cele – pomoc z UE to wielka szansa na rozwój i chcemy j± maksymalnie wykorzystać. Z naszych do¶wiadczeń wynika, że pozyskiwanie tych ¶rodków jest o tyle łatwe, o ile poprzedzone jest solidnymi przygotowaniami. W sprostaniu wymogom pomocni s± zewnętrzni doradcy, którym zlecamy czę¶ć zadań. Najważniejsze jednak to dokładnie wiedzieć, czego się chce.”

Linki do stron www „Rzeczpospolitej”:
Najlepsze polskie samorz±dy
Nagrodzili¶my najlepsze miasta i gminy

15.05.2009 Ogólnopolski konkurs „Owoce, warzywa i soki s± na 5”

Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe z naszego regionu do udziału w ogólnopolskim konkursie pod hasłem „Owoce, warzywa i soki s± na 5”. Organizatorami konkursu s± Instytut Żywno¶ci i Żywienia oraz firma Tymbark. Honorowy patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Zdrowia.
Celem programu jest u¶wiadomienie dzieciom w wieku szkolnym oraz ich opiekunom korzy¶ci płyn±cych z częstego spożywania owoców, warzyw i soków. Zapisy do konkursu oraz raporty z wykonanych zadań szkoły mog± nadsyłać do 17.06.2009 r. 
Nagrod± dla 16 zwycięskich szkół (po jednej w każdym województwie s± granty finansowe w wysoko¶ci 1500 zł. Poza tym wszystkie szkoły, jak również dzieci, które wezm± udział w programie, otrzymaj± drobne upominki. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczamy poniżej w pliku do pobrania:

Informacja prasowa nt. konkursu „Owoce, warzywa i soki s± na 5”
 

02.04.2009 Konkurs „Łódzkie bez tajemnic”

Województwo Łódzkie wraz z telewizj± TVP ŁódĽ przygotowuje nowy cykl programów „Łódzkie bez tajemnic”, który obrazować będzie 90 lat województwa łódzkiego. Podstaw± programów telewizyjnych jest konkurs dla wszystkich widzów TVP ŁódĽ, pasjonatów gromadz±cych pami±tki i dokumentuj±cych historię województwa, który trwać będzie do 10 kwietnia.
Na stronie http://ww6.tvp.pl/6478,20090319892361.strona znajd± Państwo szczegółowe informacje o konkursie jak i całym przedsięwzięciu.

 

22.12.2008 Zakończenie remontu sali widowiskowej GOKSiR

22 grudnia 2008 roku, Komisja Odbioru zadania inwestycyjnego, powołana przez Dyrektora Gminnego O¶rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, dokonała odbioru końcowego inwestycji p.n.: „Remont sali widowiskowej Gminnego O¶rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich”.
Komisja stwierdziła, iż roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umow±, projektem i kosztorysem. Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń co do wykonanych robót oraz dobrze oceniła jako¶ć wykonanych robót i użytych materiałów. Komisja stwierdziła, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytkowania.
Koszt inwestycji: „Remont sali widowiskowej Gminnego O¶rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich”, wyniósł brutto: 97.091,96 (słownie: dziewięćdziesi±t siedem tysięcy dziewięćdziesi±t jeden złotych i 96/100 groszy). Kwota: 80.000,00 (słownie: osiemdziesi±t tysięcy złotych), została sfinansowana ze ¶rodków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z umow± nr 6484/08/DSA z dnia 10.07.2008 r. w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego. Pozostała kwota została sfinansowana ze ¶rodków własnych.
 

 
30.10.2008 Ogłoszenie o wyłożeniu do wgl±du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wgl±du projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, 
fragmenty wsi Wola Drzewiecka

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póĽn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/184/06 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 28 sierpnia 2006 roku o przyst±pieniu do sporz±dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, fragment obszaru wsi Wola Drzewiecka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wgl±du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, fragment obszaru wsi Wola Drzewiecka, wraz z prognoz± oddziaływania na ¶rodowisko, w dniach od 13 listopada 2008 roku do 13 grudnia 2008 roku w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 od poniedziałku do pi±tku w godz. 8.00 – 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwi±zaniami odbędzie się w dniu 4 grudnia 2008 roku w ¶wietlicy wiejskiej w Woli Drzewieckiej (strażnica OSP) o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnie¶ć uwagi. Uwagi należy składać na pi¶mie do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomo¶ci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Lipce Reymontowskie, 30.10.2008 r.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
30.10.2008 Ogłoszenie o wyłożeniu do wgl±du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wgl±du projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie 
dla terenów położonych we wsi Lipce Reymontowskie

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póĽn. zm.) oraz uchwały Nr V/35/07 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie przyst±pienia do sporz±dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie dla terenów położonych we wsi Lipce Reymontowskie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wgl±du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie dla terenów położonych we wsi Lipce Reymontowskie, wraz z prognoz± oddziaływania na ¶rodowisko, w dniach od 13 listopada 2008 roku do 13 grudnia 2008 roku w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 od poniedziałku do pi±tku w godz. 8.00 – 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwi±zaniami odbędzie się w dniu 4 grudnia 2008 roku w ¶wietlicy Gminnego O¶rodka Kultury Sportu i Rekreacji (I piętro) w Lipcach Reymontowskich o godz. 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnie¶ć uwagi. Uwagi należy składać na pi¶mie do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomo¶ci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Lipce Reymontowskie, 30.10.2008 r.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
20.08.2008 Zmiana organizacji ruchu w Lipcach Reymontowskich

Informujemy, że w zwi±zku z trwaj±c± przebudow± czasowo nieczynnego przejazdu kolejowego w Lipcach Reymontowskich ul. Reymonta (droga powiatowa nr 119E) oraz skrzyżowania ul. Reymonta z ul. Le¶n± oraz konieczno¶ci± wykonania prac zwi±zanych z budow± sieci kanalizacji sanitarnej w Lipcach Reymontowskich w ul. Mostowej w dniu 23 sierpnia br. (sobota) zostanie zamknięta także dla ruchu ul. Mostowa na odcinku od ul. Reymonta do wiaduktu kolejowego.

W zwi±zku z tym do południowej czę¶ci Lipiec Reymontowskich (ul. Reymonta od nr 1 do nr 40, Le¶na, Cicha, Lipowa, Boryny, Nowickiej, Wiatraczna, Targowa, Wiosenna, Słoneczna, Dominikowej, Arcybiskupa Janisława, Południowa) oraz do sołectw Mszadla, Siciska, Wólka Krosnowska i Wólka Podlesie zostaje wyznaczony objazd przez Wolę Drzewieck± i Drzewce.

Za utrudnienia przepraszamy.

19.08.2008 Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że weterynaryjne władze Ukrainy wyraziły chęć przeprowadzenia kontroli gospodarstw utrzymuj±cych ¶winie, zainteresowanych eksportem ¶wiń rzeĽnych na Ukrainę. Celem przedmiotowej kontroli jest ocena obecnej sytuacji epizootycznej w tych gospodarstwach.

Listę gospodarstw, które wyraż± chęć przebycia w/w kontroli, sporz±dza Powiatowy Lekarz Weterynarii na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane podmioty. Po przyjęciu wniosku, powiatowy lekarz weterynarii sprawdza czy spełnia on wszystkie wymogi formalne oraz czy gospodarstwo chc±ce podać się kontroli spełnia wszystkie wymagania weterynaryjne okre¶lone w „Certyfikacie weterynaryjnym na eksportowane na Ukrainę ¶winie rzeĽne”.

Ostateczny termin składania wniosków do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach ul. Miedniewicka 25 (tel. 046 833 32 68) mija z dniem 31 sierpnia br. Wymagania dotycz±ce wniosku okre¶lone s± na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce „Aktualno¶ci”. Wnioski mog± składać zarówno gospodarstwa zatwierdzone przez stronę ukraińsk± w latach 2001 – 2005 (należy też informację podać we wniosku), jak i gospodarstwa nowe. Kontrola nie obejmuje miejsc gromadzenia ¶wiń.

Opracowane na podstawie pisma Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.400/UA/P-19a/08 z dnia 05.08.2008 r.

28.07.2008 Kolejny Mistrz Polski w naszej gminie

Nasza gmina po raz kolejny ma okazję poszczycić się Mistrzem Polski - dla przypomnienia w ub. roku drużyna OSP Drzewce obroniła tytuł Mistrza Polski na XII Krajowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych. Dnia 31 maja br. nad Zalewem Zegrzyńskim odbyły się Drugie Spinnigowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych, w których zwyciężył Pan Wiesław Fr±chowicz z Lipiec  Reymontowskich, odławiaj±c 8 wymiarowych okoni. 

Zwycięzcy zawodów otrzymali sprzęt wędkarski oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Mistrz Polski otrzymał statuetkę oraz nagrodę główn± zawodów - silnik elektryczny do łodzi. Pozostali zawodnicy otrzymali sprzęt wędkarski.

08.07.2008 GOKSiR - WAKACYJNY PROGRAM ZAJĘĆ LIPIEC/SIERPIEŃ 2008

27.06.2008 Uroczysta sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie

W dniu 25.06.2008r. w sali widowiskowej GOKSiR odbyła się uroczysta XIV sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie, podczas której 10 par małżeńskich z terenu naszej gminy zostało odznaczonych medalami z tytułu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Ponadto dyplomami odznaczono:

 • uczniów szkół z terenu naszej gminy, którzy zakończyli rok szkolny z wynikami 5,0 i powyżej,
 • laureatów konkursów o zasięgu ponadgminnym,
 • nauczycieli, którzy opiekowali się laureatami lub prowadzili społecznie dodatkowe zajęcia i kółka zainteresowań. 

Fotografie z tej sesji zamie¶cimy wkrótce w dziale Fotogaleria. 

19.05.2008 II Rodzinny Festyn Wsi Drzewce

Radni wsi Drzewce oraz Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drzewcach zapraszaj± na:

II Rodzinny Festyn Wsi Drzewce
25 maja 2008r. godz. 1500

W programie przewidujemy:

 • Msza ¦więta - Majówka

 • Liczne konkursy z nagrodami

 • Występy dzieci ze szkoły w Drzewcach z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca

 • Występ dziecięcego zespołu tanecznego

 • Miasteczko ruchu drogowego

 • Smaczne dania na ciepło i zimno

 • Wspólna zabawa przy muzyce i inne atrakcje

10.03.2008 Międzynarodowe Targi Łódzkie

W dniach 29.02 - 02.03.2008 r. Gmina Lipce Reymontowskie uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Łódzkich ph. Regiony Turystyczne "Na Styku Kultur".
Stoisko promocyjne gminy przygotował Gminny O¶rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
Stoisko wystawiennicze wzięło udział w konkursie o Medal Targów Na Styku Kultur 2008, w którym otrzymało prestiżowe wyróżnienie. 

 
11.01.2008 AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA UWAG I SUGESTII

Urz±d Gminy Lipce Reymontowskie informuje, iż przedłużony został termin składania uwag i sugestii, które mogłyby zostać uwzględnione w znowelizowanej wersji Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie. Wszelkie spostrzeżenia powinny być składane w formie pisemnej, na adres Urz±d Gminy Lipce Reymontowskie do dnia 31 stycznia 2008 roku z dopiskiem „Uwagi do aktualizacji strategii”.
Dotychczasowa wersja Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie dostępna jest na stronie internetowej gminy www.lipcereymontowskie.pl w pozycji Gmina Lipce Reymontowskie w zakładce Strategia Rozwoju Gminy.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
01.12.2007 AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

Urz±d Gminy Lipce Reymontowskie informuje, iż planuje rozpocz±ć prace nad aktualizacj± najważniejszego dokumentu strategicznego gminy - Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie, zatwierdzonej Uchwała Nr XVII/93/04 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 10 listopada 2004 r. 
Obowi±zuj±ca dotychczas strategia, przewidziana na lata 2004-2012, jest w dużym stopniu zdezaktualizowana. Czę¶ć zawartych w niej zadań została już zrealizowana. Realizacja niektórych zadań została przesunięta w czasie. St±d też należy dokonać aktualizacji tego dokumentu. 
Jednak, aby skutecznie zaplanować dalszy rozwój gminy – należy najpierw prawidłowo zdiagnozować potrzeby lokalnej wspólnoty samorz±dowej. Wskazać mocne i słabe strony gminy, zaplanować niezbędne inwestycje.
W zwi±zku z powyższym zapraszam do składania uwag i sugestii, które mogłyby zostać uwzględnione w znowelizowanej wersji strategii. Wszelkie spostrzeżenia powinny być składane w formie pisemnej, na adres Urz±d Gminy Lipce Reymontowskie do dnia 31 grudnia 2007 roku z dopiskiem „Uwagi do aktualizacji strategii”.
Dotychczasowa wersja Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie dostępna jest na stronie internetowej gminy www.lipcereymontowskie.pl w pozycji Gmina Lipce Reymontowskie w zakładce Strategia Rozwoju Gminy.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
18.09.2007 Wybory do Sejmu i Senatu

Prezydent RP postanowieniem z dnia 7 wrze¶nia 2007 r. zarz±dził na dzień 21 paĽdziernika 2007 r. wybory do Sejmu i Senatu RP. Bież±ce informacje dotycz±ce wyborów zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej.

18.09.2007 Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze 

W dniu 15 wrze¶nia 2007 r. odbyły się na terenie obiektu rekreacyjnego O¶rodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu Młodzieżowe Zawody Sportowo - Pożarnicze szczebla wojewódzkiego. Zawody zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem Młodzieżowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych, który został wydany przez Komendę Główn± PSP. Wzięli w nich udział zwycięzcy zawodów powiatowych oraz zwycięzcy poprzednich zawodów wojewódzkich. 
Nasz powiat reprezentowały: w grupie chłopców Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Lipce Reymontowskie, która zdobyła 4 miejsce, w grupie dziewcz±t: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Słupia, która zdobyła 8 miejsce. 

14.09.2007 IV Jarmark Wojewódzki

W dniach 8-9 wrze¶nia 2007r. w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej po raz czwarty odbył się Jarmark Wojewódzki, zorganizowany przez Urz±d Marszałkowski w Łodzi. Tegoroczna edycja Jarmarku odbyła się pod hasłem „Poznaj bogactwo swojego regionu”.

Przez sobotę i niedzielę zaprezentowało się około 90 wystawców na ponad stu stoiskach. W¶ród nich było 15 powiatów, 13 miast i kilkadziesi±t gmin z terenu województwa łódzkiego. 

Gminę Lipce Reymontowskie reprezentowali pracownicy Gminnego O¶rodka Kultury i Rekreacji oraz Referatu Rozwoju i Promocji. 

8 wrze¶nia Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak, w towarzystwie samorz±dowców zaproszonych do Łodzi na IV Jarmark Wojewódzki, zwiedził stoiska wystawców z miast, gmin i powiatów naszego regionu. Przy stoisku naszej gminy Marszałka powitał Wójt Gminy Jerzy Czerwiński. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z jarmarku

07.09.2007 Drużyna OSP Drzewce obroniła tytuł Mistrza Polski

Na stadionie miejskim w Płocku 1 wrze¶nia br. drużyna z OSP Drzewce po raz drugi zdobyła Mistrzostwo Polski na XII Krajowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych. Była to najważniejsza impreza sportowa w Polsce dla Ochotniczych Straży Pożarnych, która odbywa się co cztery lata. 

W zawodach wystartowały najlepsze drużyny z poszczególnych województw oraz zwycięskie drużyny z poprzednich zawodów. Nasze województwo reprezentowały w grupie „A” OSP Drzewce i OSP Przesiadłów w grupie „C” OSP Rozprza i OSP Piotrków Trybunalski. Do rywalizacji stanęły 34 drużyny (17 kobiecych i 17 męskich). 

Zwycięzcom gratulujemy!

25.07.2007 Aktualizacja fotogalerii

Dział fotogaleria na naszej stronie został zaktualizowany zdjęciami z tegorocznych imprez: Pierwszego Rodzinnego Festynu Wsi Drzewce oraz X Edycji Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej "Dzień Reymonta". Zachęcamy do ogl±dania... 

14.06.2007 Dzień Reymonta - 7 lipca 2007r.

X Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej DZIEŃ REYMONTA 2007 już wkrótce! Serdecznie zapraszamy... 

Kliknij aby powiększyć obrazek Kliknij aby powiększyć obrazek

21.05.2007 Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Zarz±d Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lipcach Reymontowskich zaprasza na gminne zawody sportowo-pożarnicze, które odbęd± się w dniu 3 czerwca 2007r. o godzinie 1500 na stadionie gminnym w Lipcach Reymontowskich, ul. Wiatraczna. 

28.03.2007 Wybory sołtysów i Rad Sołeckich

W dniach 19-27 marca br. odbyły się zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach, na których mieszkańcy wybierali sołtysów oraz Radę Sołeck±. We wszystkich sołectwach dotychczasowi sołtysi zachowali pełnione funkcje. W skład Rad Sołeckich weszły ł±cznie 62 osoby. Podczas spotkań zapoznano mieszkańców z wykonaniem budżetu gminy za 2006 rok oraz z projektem budżetu gminy na 2007 rok. Na uprawnionych ogółem 2647 mieszkańców, udział w zebraniach wzięło 281, co stanowi 10,6%.

06.03.2007 Wyróżnienie dla gminy na Międzynarodowych Targach Łódzkich

W dniach 2-4 marca 2007 r. gmina Lipce Reymontowskie uczestniczyła w XIII Międzynarodowych Targach Łódzkich - NA STYKU KULTUR. Gmina otrzymała wyróżnienie w kategorii REGION TURYSTYCZNY. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z targów

 

31.01.2007 Wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Uprzejmie przypominamy Mieszkańcom, że w dniu 4 lutego 2007r. odbęd± się wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W naszej gminie zgłoszeni zostali następuj±cy kandydaci:

 1. Waldemar Malesa zam. Chlebów 
 2. Grzegorz Jacek Salamon zam. Drzewce

Osobami uprawnionymi do udziału w głosowaniu s± osoby fizyczne i prawne będ±ce podatnikami podatku rolnego, czyli zarówno rolnicy, jak i wła¶ciciele, posiadacze samoistni i użytkownicy wieczy¶ci gruntów poniżej 1 ha.

Głosowanie odbywać się będzie w Gminnym O¶rodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich w godz. 8.00 – 18.00.

31.01.2007 Targi Paliw Odnawialnych w Kielcach

Urz±d Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w dniu 13 lutego br. organizowany jest wyjazd na „Targi Paliw Odnawialnych” w Kielcach. Koszt wyjazdu: 35 zł. Osoby zainteresowane mog± się zapisywać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie.
Uwaga! Ze względu na ograniczon± liczbę miejsc decyduje kolejno¶ć zgłoszeń. Przy zapisie należy wpłacić należno¶ć oraz podać PESEL.

08.01.2007 Internetowe forum dyskusyjne Gminy Lipce Reymontowskie

Z przyjemno¶ci± Państwa informujemy, że nasza strona internetowa wzbogaciła się o internetowe forum dyskusyjne, dostępne pod adresem:

http://lipcereymontowskie.pl/forum 

Forum umożliwia wymianę informacji, my¶li i pogl±dów między jego Użytkownikami. Aby uczestniczyć w dyskusjach należy dokonać rejestracji, która nie powinna zaj±ć Państwu wiele czasu. Prosimy również zapoznać się z regulaminem naszego forum. 

Serdecznie zapraszamy na Forum i zachęcamy do owocnych dyskusji... 

15.02.2006 Gratulacje dla gminy od Marszałka Województwa

W dniu 13 lutego br. Wójt Gminy Jerzy Kabat uczestniczył w Gali Laureatów „Przedsiębiorstwo Fair Play 2005” i „Gmina Fair Play 2005”, która odbyła się w Łodzi. Podczas Gali Marszałek Województwa Łódzkiego przekazał dla gminy list gratulacyjny z okazji uzyskania tytułu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”. 

 

 

 

 

 

17.10.2005 Lipce Reymontowskie Gmin± Fair Play

Jerzy Kabat - Wójt Gminy Lipce Reymontowskie8 wrze¶nia 2005r. Kapituła Konkursu „Gmina Fair Play” podjęła decyzję o przyznaniu naszej gminie certyfikatu Gmina Fair Play 2005 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 139 gmin z całej Polski, do II etapu przeszło 129 gmin, w których odbyły się, zgodnie z Regulaminem 2005, audyty. Każda gmina, która przeszła do II etapu musiała odpowiedzieć na wiele dodatkowych pytań. W gminach zostały sprawdzone tereny inwestycyjne oraz nowo powstałe inwestycje.

12 paĽdziernika br., w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w Sali Koncertowej, odbyła się uroczysta gala IV edycji konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Podczas gali zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji oraz wręczone statuetki, czyli najwyższe nagrody w konkursie, wyróżnienia honorowe oraz certyfikaty „Gmina Fair Play” 2005.

11.07.2005 VIII Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta 2005”

Od lewej: Marcel Szytenchelm - wodzirej imprezy i Jerzy Kabat - Wójt Gminy Lipce Reymontowskie9 lipca 2005 r. po raz ósmy poci±g retro poł±czył ŁódĽ i Lipce Reymontowskie - dwa miejsca zwi±zane z twórczo¶ci± Wł. St. Reymonta. Impreza, która odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, zgromadziła wielu go¶ci. Po raz drugi w Lipcach zago¶cił Chór Dziecięcy „Stokrotki” z Kanady, za¶ gwiazd± wieczoru był zespół muzyczny „Redlin”. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy
 

22.06.2005 Ogólnopolski Konkurs o tytuł „Najlepsza Placówka Kultury 2004”

21 czerwca 2005 r. w gmachu Sejmu RP odbyła się uroczysto¶ć rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Najlepsza Placówka Kultury 2004 r.”, którego organizatorem było Stowarzyszenie „STER - Samorz±d Tradycja Edukacja Kultura”, natomiast autorem projektu i opracowania - Iwona Chołko - Sekretarz Kapituły Konkursu. 

Zwycięzc± konkursu w kategorii gminnej został Gminny O¶rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, za:Dyrektor GOKSiR w Lipcach Rey. - Elżbieta Nowak

 • wybitn± aktywno¶ć na rzecz grup zainteresowań i mieszkańców

 • bardzo duże zaangażowanie kadry placówki

 • bogat± działalno¶ć klubu seniora

 • wzorowo działaj±cy teatr

 • bardzo ciekaw± ofertę programow±

 • wyj±tkowo atrakcyjne formy promocji kultury ludowej i tradycji regionalnych

W pozostałych kategoriach zwyciężyli:

 • w kategorii miejsko-gminnej: Goleniowski Dom Kultury - Goleniów

 • w kategorii miejskiej: Starogardzkie Centrum Kultury - Starogard Szczeciński

 • w kategorii powiatowej: Miejskie Centrum Kultury - Płońsk

 • w kategorii wojewódzkiej: brak zgłoszeń

Ide± konkursu „Najlepsza Placówka Kultury 2004 r.” było w szczególno¶ci:

 • podkre¶lenie znaczenia placówek kultury w kształceniu, rozwijaniu i kreowaniu wła¶ciwych postaw w¶ród dzieci i młodzieży

 • ukazanie dorobku w utrwalaniu wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego i tradycji narodowych

 • prezentacja nowych inicjatyw

 • budowanie partnerskiego wizerunku uczestników konkursu

 • promocja ww. instytucji

Głównymi kryteriami, jakimi kierowano się w wyborze laureatów, były między innymi:

 • ilo¶ć mieszkańców

 • oferta merytoryczna i artystyczna w odniesieniu do liczny mieszkańców i posiadanych ¶rodków

 • liczba uczestników w stałych formach placówki i zasięg oddziaływania

 • nagrody i wyróżnienia

 • zakres współpracy wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej.

05.04.2005 Spotkanie promuj±ce walory turystyczne naszego regionu

W dniu 1 kwietnia 2005 r. gmina Lipce Reymontowskie go¶ciła Kierownictwo Polskiej Organizacji Turystycznej, Dyrektorów Polskich O¶rodków Informacji Turystycznej za granic±, oraz Kierownictwo Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łodzkiego, które prowadz± działalno¶ć promocyjn± na wielu rynkach w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. 

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Andrzej Kozłowski - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Adam Zaborowski - Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Wojciech Kodłubański - Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Katarzyna Sobierajska - Dyrektor Dyrekcji Rynków Zagranicznych
 • Jan Piotrowski - Wicedyrektor Dyrekcji Rynków Zagranicznych
 • Zbigniew Kowal - Dyrektor Biura Konferencji i Kongresów
 • Adam Jędras - Dyrektor Dyrekcji Organizacyjno - Finansowej
 • Jerzy Walasek - Dyrektor Dyrekcji Rynku Krajowego
 • Andrzej Saja - Dyrektor Dyrekcji Wydawnictw i Szkoleń
 • Anna Maciaga - Starszy Specjalista w Dyrekcji Rynków Zagranicznych ds. o¶rodków zagranicznych POT
 • Teresa Maguza - j.w.
 • Erika Bakonyi - Dyrektor O¶rodka POT w Budapeszcie
 • Marek Gołkowski - Dyrektor O¶rodka POT w Rzymie
 • Robert Kępiński - Dyrektor O¶rodka POT w Amsterdamie
 • Paweł Lewandowski - Dyrektor O¶rodka POT w Berlinie
 • Agata Witosławska - Dyrektor O¶rodka POT w Madrycie
 • Jan Rudomina - Dyrektor O¶rodka POT w Nowym Jorku
 • Juliusz Sochan - Dyrektor O¶rodka POT w Sztokholmie
 • Jerzy Szegidewicz - Dyrektor O¶rodka POT w Londynie
 • Włodzimierz Szel±g - Dyrektor O¶rodka POT w Wiedniu
 • Bartłomiej Walas - Dyrektor O¶rodka POT w Paryżu
 • Andrzej Sierakowski - Dyrektor O¶rodka POT w Moskwie
 • Hieronim Hubar - Zastępca Dyrektora Departamentu O¶wiaty, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Ryszard Bonisławski - Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi
 • Sylwester Pawłowski - Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej w Łodzi
 • Marian Stasik - Starosta Powiatu Skierniewickiego

Władze samorz±dowe gminy Lipce Reymontowskie reprezentowali:

 • Jerzy Kabat - Wójt Gminy
 • Tomasz Milewski - Przewodnicz±cy Rady Gminy
 • Jolanta Bartosik - Sekretarz Gminy

Podczas pobytu w Lipcach Reymontowskich go¶cie zwiedzili Muzeum Mazowsza Zachodniego i Zagrodę Ludow± oraz obejrzeli występ Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta, który zaprezentował program pt. Wesele Boryny. 

Najważniejszym celem spotkania było nawi±zanie współpracy w zakresie promocji walorów turystycznych naszego regionu. 

08.02.2005 Konkurs na najlepsz± stronę internetow± rozstrzygnięty

Jerzy Kabat podczas uroczystego podsumowania konkursuW drugiej połowie 2004 roku informowali¶my Państwa o zgłoszeniu naszej strony www do konkursu „na najlepsz± stronę internetow± jednostki samorz±dowej województwa łódzkiego”, o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego.
Do konkursu zostało zgłoszonych 21 stron internetowych z województwa łódzkiego, gmina Lipce Reymontowskie była jedyn± gmin± wiejsk±, która zgłosiła swoje uczestnictwo. Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2005r. dokonała oceny stron internetowych zgłoszonych do konkursu i wyłoniła zwycięzców. 
Główn± nagrodę za wprowadzenie w praktyce idei przyjaznego dla mieszkańca e-urzędu zdobyła strona internetowa Urzędu Miasta Zgierza www.miasto.zgierz.pl, natomiast nasza strona www.lipcereymontowskie.pl otrzymała wyróżnienie za wykorzystanie w promocji gminy odniesień do filmu i literatury. Drugie wyróżnienie otrzymała strona Starostwa Powiatowego w Radomsku www.powiat.radomszczanski.pl za pełn± i czytelnie przygotowan± ofertę inwestycyjn±.
Nagrodę za otrzymane wyróżnienie w postaci cyfrowego aparatu fotograficznego firmy „Kodak” Wójt Gminy Jerzy Kabat odebrał z r±k Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Stanisława Witaszczyka podczas uroczystego podsumowania konkursu, które odbyło się w dniu 7 lutego 2005r. 

03.02.2005 Spotkanie wójtów gmin powiatu skierniewickiego 

Od lewej: Zbignew Bursa - Z-ca Dyr. Dep. Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Stanisław Witaszczyk - Marszałek Województwa Łodzkiego, Jerzy Kabat - Wój Gminy Lipce R.2 lutego 2005 r. z inicjatywy Wójta Gminy Jerzego Kabata odbyło się w miejscowym Urzędzie Gminy spotkanie wójtów gmin powiatu skierniewickiego. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Witaszczyk – Marszałek Województwa Łódzkiego, Zbigniew Bursa – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Wiesław Kosonóg – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Marian Stasik – Starosta Skierniewicki, Ryszard Bogusz – Prezydent Skierniewic, Tomasz Bystroński – Członek Zarz±du Zwi±zku Gmin Wiejskich RP, Tomasz Milewski Przewodnicz±cy Rady Gminy Lipce Reymontowskie, Jan Waszek – W-ce Przewodnicz±cy Rady Gminy. Tematyka spotkania obejmowała:
1.Dotychczasowe efekty i podejmowane działania zwi±zane z rozwojem gmin i Powiatu Skierniewickiego wynikaj±ce z regionalnej polityki Samorz±du Województwa Łódzkiego 
2.Aktualny etap rozpatrywania projektów zgłoszonych w ramach drugiego naboru programu ZPORR i przewidywany termin ostatecznego ich zakwalifikowania do realizacji 
3.Najważniejsze zadania do realizacji w ramach współdziałania: Powiat – Gmina 
4.Działania i efekty Zwi±zku Gmin Wiejskich RP w roku 2004.

26.09.2004 Sukcesy strażaków na Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych

Trzy drużyny z gminy Lipce Reymontowskie wzięły udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Pożarniczych, które odbyły się 26 wrze¶nia w Sieradzu.
Drużyna męska z OSP Lipce Reymontowskie zajęła II miejsce i otrzymała następuj±ce nagrody: 10 zestawów mundurów wyj¶ciowych o warto¶ci 4.000zł, agregat pr±dotwórczy o warto¶ci 2.500zł oraz inne drobne upominki, natomiast drużyna męska z OSP Drzewce zajęła VII miejsce. Kobieca Drużyna Pożarnicza zajęła III miejsce i otrzymała w nagrodę pilarkę spalinow± o warto¶ci 1.700zł oraz każda z uczestniczek telefon komórkowy.
 


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wy¶wietleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2017 11:23