image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

www.zporr.gov.pl www.europa.eu.int

30.05.2006 Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich

Zakończona została rzeczowa realizacja projektu nr 347/2004 p.n. „Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich”. Powołana, Zarządzeniem Nr 16/2006 Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 24 maja 2006 roku, Komisja Odbioru Końcowego dokonała odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania w dniu 30 maja br. 

Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 75% kosztów kwalifikowanych, w 10% z budżetu państwa oraz w 15% z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie.

Projekt nr 347/2004 został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

28.04.2006 Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich

Informujemy, że w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego trwa realizacja projektu nr 347/2004 p.n. „Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich”

Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 75% kosztów kwalifikowanych, w 10% z budżetu państwa oraz w 15% z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 maja 2006 roku. Realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo – finansowym.

13.03.2006 Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich

Gmina Lipce Reymontowskie informuje, że w dniu 9 marca 2006 roku podpisana została umowa z wykonawcą - firmą ABC BUD-MARKET Zbigniew Wieczorek z siedzibą w Skierniewicach ul. Zadębie 4 – na realizację zadania (projekt nr 347/2004) pn. „Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich”. W tym samym dniu przekazany został teren budowy.
Projekt ten realizowany jest z ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.
Zadanie jest współfinansowane w 75% kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% kosztów kwalifikowanych z budżetu państwa i w 15% z budżetu gminy.

03.03.2006 Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich

Gmina Lipce Reymontowskie informuje, że w dniu 1 marca 2006 roku w wyniku przeprowadzanego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonawcę projektu nr 347/2004 pn. „Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich” wybrano firmę ABC BUD-MARKET Zbigniew Wieczorek z siedzibą w Skierniewicach ul. Zadębie 4. Wartość wybranej oferty wynosi brutto: 210.881,03 zł.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Dofinansowanie wynosi:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 75% kosztów kwalifikowanych,

  • Budżet państwa – 10% kosztów kwalifikowanych,

  • Budżet gminy – 15% kosztów kwalifikowanych.

30.12.2005 Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich

W dniu 28 grudnia 2005 r. gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr 347/2004 pn. „Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich”. Zadanie to realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na część użytkową Ośrodka Zdrowia ze środków EFRR gmina otrzyma 75% kosztów kwalifikowanych zadania, 10% środków pochodzić będzie z budżetu państwa, a pozostałe 15% to środki własne gminy.
 


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 3933092. Ostatnia aktualizacja: 17.06.2024 16:10