image image image
Napisz do nas: sekretariat@lipcereymontowskie.pl
Mapa Gminy Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Posłuchaj piosenki o Lipcach YouTube - Film o Lipcach Powiadomienia SMS dla mieszkańców
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Przetargi
05.01.2018 Informacja z otwarcia ofert na montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej

Informacja z otwarcia ofert na montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej

23.01.2018 Zmiana do przetargu nieograniczonego na montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej

Pytania, odpowiedzi, zmiana SIWZ i terminu składania ofert

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane

Uwaga!
Nastąpiła zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zmiana treści Załącznika nr 8 - prosimy pobrać je ponownie:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZMIENIONA
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - formularz JEDZ
Załącznik nr 2a - elektroniczna wersja formularza JEDZ w formacie xml
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu
Załącznik nr 5 - wykaz dostaw
Załącznik nr 6 - wykaz osób
Załącznik nr 7 - oświadczenia wykonawcy
Załącznik nr 8 - wzór umowy - ZMIENIONY
Załącznik nr 9 - program funkcjonalno-użytkowy

11.01.2018 VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie:

 VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie

 Mapa z projektem podziału nieruchomości - Wola Drzewiecka działka nr 612/1

05.01.2018 Informacja z otwarcia ofert na urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego

Informacja z otwarcia ofert na urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego

02.01.2018 Przetarg nieograniczony na montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - formularz JEDZ
Załącznik nr 2a - elektroniczna wersja formularza JEDZ w formacie xml
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu
Załącznik nr 5 - wykaz dostaw
Załącznik nr 6 - wykaz osób
Załącznik nr 7 - oświadczenia wykonawcy
Załącznik nr 8 - wzór umowy
Załącznik nr 9 - program funkcjonalno-użytkowy

12.12.2017 Przetarg nieograniczony na urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

14.11.2017 Przetarg nieograniczony na urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

19.10.2017 Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2017/2018

Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2017/2018

17.10.2017 Przetarg nieograniczony na urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

11.10.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2017/2018

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2017/2018.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Wzór umowy

10.08.2017 V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie:

 V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie

 Mapa z projektem podziału nieruchomości - Wola Drzewiecka działka nr 612/1

25.05.2017 Informacja z otwarcia ofert na przebudowę drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka - Płyćwia

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka - Płyćwia

09.05.2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka - Płyćwia

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka - Płyćwia.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13

08.05.2017 Informacja z otwarcia ofert na przebudowę drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka - Płyćwia w miejscowości Wola Drzewiecka

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka - Płyćwia w miejscowości Wola Drzewiecka

11.04.2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka - Płyćwia w miejscowości Wola Drzewiecka

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka - Płyćwia w miejscowości Wola Drzewiecka.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13

16.03.2017 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie:

 VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie

 Mapa z projektem podziału nieruchomości - Wola Drzewiecka działka nr 612/1

24.02.2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

06.12.2016 Informacja z otwarcia ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzacych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Informacja z otwarcia ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzacych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie

22.11.2016 Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzacych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Uwaga! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz zmiana treści załączników nr 3 i nr 9:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 3 zmieniony
Załącznik nr 9 zmieniony

08.11.2016 Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2016/2017

Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2016/2017

28.10.2016 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2016/2017

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego grzewczego w sezonie 2016/2017.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego
Załącznik nr 2 - Wzór Oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Wzór umowy

18.10.2016 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie:

 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie

 Mapa z projektem podziału nieruchomości - Wola Drzewiecka działka nr 612/1

18.07.2016 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie:

 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie

 Mapa z projektem podziału nieruchomości - Wola Drzewiecka działka nr 612/1

12.05.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie:

 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie

 Mapa z projektem podziału nieruchomości - Wola Drzewiecka działka nr 612/1

04.04.2016 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ulicy Wiosennej w miejscowości Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ulicy Wiosennej w miejscowości Lipce Reymontowskie.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 14:54