image image image
Napisz do nas: sekretariat@lipcereymontowskie.pl
Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Posłuchaj piosenki o Lipcach Nasz kanał YouTube
Aktualności
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności - imprezy i wydarzenia
Oferta inwestycyjna
Gmina Lipce Reymontowskie posiada do sprzedaży:
 • 25 działek budowlanych w miejscowości Wola Drzewiecka,

 • 3 działki w centrum Lipiec Reymontowskich pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

 • budynek po byłej szkole podstawowej wraz z działką w miejscowości Wola Drzewiecka,

oraz do wynajęcia lokal użytkowy w Ośrodku Zdrowia w Lipcach Reymontowskich.

Więcej informacji >>
21.05.2015 Wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo, w dniu 31 maja 2015 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Głosowanie odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich w godz. 8.00 - 18.00.

Osobami uprawnionymi do udziału w wyborach są właściciele posiadacze samoistni i użytkownicy wieczyści gruntów powyżej 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego.

W wyborach kandyduje:
Pan Jacek Dziuda - lat 49, rolnik ogrodnik, zam. Drzewce 61
dotychczasowy członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Zapraszamy rolników do udziału w wyborach.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
13.05.2015 Zagłosuj na OSP Lipce Reymontowskie

Szanowni Państwo, Ochotnicza Straż Pożarna w Lipcach Reymontowskich została zgłoszona do udziału w plebiscycie Dziennika Łódzkiego na najpopularniejszą jednostkę OSP woj. łódzkiego w roku 2015.

SPOSOBY GŁOSOWANIA:

 • Za pomocą Facebooka - od 8 do 15 maja - 1 oddany głos to 3 pkt. (dziennie można oddać 1 głos z jednego konta, więc głosujmy, udostępniajmy i namawiajmy znajomych).

 • Za pomocą strony www.dzienniklodzki.pl (tylko dla zalogowanych użytkowników) - od 8 do 15 maja - 1 oddany głos to 1 pkt (dziennie można oddać 3 głosy z jednego konta).

 • Za pomocą SMS o treści OSP.31 na numer 72355 - od 8 do 26 maja - 1 głos to 15 pkt. oczywiście tu możemy głosować bez ograniczeń bo koszt SMS to 2,46 zł z VAT.

Rozstrzygnięcie plebiscytu planowane jest podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka 30 maja 2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim.

Prosimy o głosy OSP Lipce Reymontowskie! Pokażmy, że nasza mała miejscowość może być wielka!
Z góry dziękujemy! Druhny i druhowie z OSP Lipce Reymontowskie.

08.05.2015 Komunikat KRUS - nowelizacja przepisów

Mając na uwadze rozpowszechnienie wśród rolników i członków ich rodzin, znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników, zamieszczamy poniżej komunikat oraz plakat, nadesłane przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi.

Komunikat KRUS
Plakat KRUS

06.05.2015 Zaproszenie na koncert

06.05.2015 Zagłosuj na OSP Drzewce

Szanowni Państwo, Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewcach została zgłoszona do udziału w plebiscycie Dziennika Łódzkiego na najpopularniejszą jednostkę OSP woj. łódzkiego w roku 2015.

SPOSOBY GŁOSOWANIA:

 • Za pomocą Facebooka - od 8 do 15 maja - 1 oddany głos to 3 pkt. (dziennie można oddać 1 głos z jednego konta, więc głosujmy, udostępniajmy i namawiajmy znajomych).

 • Za pomocą strony www.dzienniklodzki.pl (tylko dla zalogowanych użytkowników) - od 8 do 15 maja - 1 oddany głos to 1 pkt (dziennie można oddać 3 głosy z jednego konta).

 • Za pomocą SMS o treści OSP.10 na numer 72355 - od 8 do 26 maja - 1 głos to 15 pkt. oczywiście tu możemy głosować bez ograniczeń bo koszt SMS to 2,46 zł z VAT.

Rozstrzygnięcie plebiscytu planowane jest podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka 30 maja 2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim.

Prosimy o głosy OSP Drzewce! Pokażmy, że nasza mała miejscowość może być wielka!
Z góry dziękujemy! Druhny i druhowie z OSP Drzewce.

16.04.2015 Zaproszenie na Święto Seniorki i Seniora

10.04.2015 Statuty sołectw do konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zamieszczamy poniżej statuty sołectw celem przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Ewentualne uwagi i wnioski proszę zgłaszać do dnia 15 maja 2015 r. do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 7) lub pod nr telefonu 46 831 61 97.

Uchwała w sprawie nadania sołectwom statutów
Załacznik Nr 1 - Statut Sołectwa Chlebów
Załacznik Nr 2 - Statut Sołectwa Drzewce
Załacznik Nr 3 - Statut Sołectwa Lipce Reymontowskie
Załacznik Nr 4 - Statut Sołectwa Mszadla
Załacznik Nr 5 - Statut Sołectwa Retiowiec
Załacznik Nr 6 - Statut Sołectwa Siciska
Załacznik Nr 7 - Statut Sołectwa Wola Drzewiecka
Załacznik Nr 8 - Statut Sołectwa Wólka Krosnowska
Załacznik Nr 9 - Statut Sołectwa Wólka-Podlesie

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
10.04.2015 Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

 • 20 kwietnia 2015 r. godz. 8:00 - 15:00
  Wola Drzewiecka nr 1 - 16

Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej. Informacje o w/w przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.zelt.pl

27.03.2015 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2015 roku

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2015 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie.
W związku z powyższym w terminie do dnia 15 maja 2015 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest, które zostały wcześniej zdemontowane i zalegają na posesjach położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie lub zostaną zdemontowane najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy (pok. nr 3). Formularz wniosku dostępny jest u sołtysa, w Urzędzie Gminy (pok. nr 3) oraz na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl. Do wniosku należy załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. Osoby składające wniosek powinny znać rodzaj oraz ilość posiadanego azbestu do utylizacji w m2 lub t.
UWAGA!
Właściciele nieruchomości, którzy dokonywali demontażu pokrycia dachowego w ubiegłych latach zobowiązani są do przedłożenia kserokopii zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, a w przypadku jego braku złożenia stosownego oświadczenia na druku określonym przez Urząd Gminy. Natomiast osoby planujące demontaż pokrycia dachowego w roku bieżącym zobowiązane są do przedłożenia kserokopii zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych.
Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania przez Gminę Lipce Reymontowskie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Załączniki:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu
Oświadczenie azbest

27.02.2015 Ostrzeżenie o fałszywych pismach PGE Dystrybucja informujących o zmianach w zakresie świadczenia i opłat za usługi dostaw energii elektrycznej

W związku z docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. informacjami, o przesyłaniu do Odbiorców energii elektrycznej, informacji o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, informujemy iż Spółka nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.

W przypadku otrzymania podobnej korespondencji prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na oznaczenie podmiotu kierującego informację, dane zamieszczone w piśmie oraz porównanie ich z informacjami zawartymi w fakturze i wcześniejszą korespondencją dotyczącą dostaw energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A.

W przypadku stwierdzenia, iż korespondencja kierowana jest przez podmiot inny niż Państwa dostawca: PGE Dystrybucja S.A., prosimy o kontakt z najbliższym komisariatem policji oraz ze Spółką, telefonicznie tel. 817105702, 817105739 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@pgedystrybucja.pl

W przypadku dalszych pytań proszę o kontakt: tel. 426752327, 695753609; e-mail: Bozena.Matuszczak-Krolak@pgedystrybucja.pl

Fałszywe pisma PGE Dystrybucja

19.02.2015 Zaproszenie na Dzień Kobiet

11.02.2015 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

WÓJT GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVII/259/14 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:
Konkurs na realizację zadań publicznych
Załącznik nr 1 - wzór oferty

11.02.2015 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Lipce Reymontowskie, 2015-02-11

ZAPROSZENIE

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536), Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Reprezentantami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą być osoby, które:
– uzyskały rekomendację organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)).
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Formularz dostępny jest również w siedzibie urzędu - pokój nr 8.
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Prace komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.
Informacja o w/w konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie internetowej: www.lipcereymontowskie.pl
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 27 lutego 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Formularz zgłoszenia członka komisji

10.02.2015 Zaproszenie na zbiórkę krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zaprasza na akcję zbiórki krwi, która odbędzie się w OSP w Lipcach Reymontowskich (ul. Reymonta 8), w dniu 22 lutego 2015 r. w godzinach 10.30 - 13.30.

Pamiętaj - Twoja krew może uratować komuś życie!

Przydatne informacje:
Jak w 6 krokach wygląda oddawanie krwi
Kto może oddać krew
Rozwianie mitów odnośnie oddawania krwi
Rodzaje dyskwalifikacji

30.01.2015 Komunikat dla płatników składek w KRUS

31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r, że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

W I kwartale br. zmienił się jedynie wymiar indywidualnie opłacanej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Minimalna miesięczna składka dla tych osób wynosi 158 zł (tj. 9 procent x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.) Kasa wyjaśnia, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla wyżej wymienionych rolników, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1750 zł. Za styczeń br. składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić do 15 lutego br.

Na przekazie do zapłaty składek za I kwartał 2015 r. płatnik powinien wpisać numer rachunku właściwej dla niego jednostki KRUS (placówki terenowej lub oddziału regionalnego), tj. numer konta, jak w przekazach z ubiegłego roku. W polu "Tytułem" należy wpisać odpowiednio: "składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie społeczne rolników" lub "składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie zdrowotne".

Kasa nadmienia, że wysyłane rolnikom cokwartalne przekazy z wymiarem składek służą ułatwieniu dokonania zapłaty tych należności w ustawowym terminie i wymaganej kwocie. Brak przekazu, o czym ostatnio informują interesanci KRUS, nie zwalnia płatników z obowiązku terminowego opłacenia składek w odpowiedniej kwocie. Sygnały o niedoręczonej korespondencji Kasa już przekazała nowemu operatorowi usług pocztowych na rzecz interesantów KRUS, aby wyjaśnił i wyeliminował powody braku lub nieskutecznego doręczenia urzędowej korespondencji z początku stycznia br.

Jednocześnie Kasa zwraca się z prośbą do ubezpieczonych rolników, jak również do świadczeniobiorców emerytur i rent rolniczych o bieżące powiadamianie terenowych jednostek Kasy, właściwych dla tych osób o każdej zmianie adresu zamieszkania lub osobach upoważnionych do odbioru świadczenia lub innej imiennej korespondencji.

27.01.2015 Szkolenie ARiMR z wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015

22.01.2015 Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI DRZEWCE

Nasz KRS 0000379946

"KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT" - Janusz Korczak

Dziękujemy za przekazanie 1% Państwa podatku

To Państwo wspierają prowadzenie maleńkiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Drzewcach. Dzięki Wam nasze dzieci w szkole i w przedszkolu mają blisko do świata wiedzy i nie muszą marznąć czekając na autobus.

Informacje o naszej działalności oraz program do rozliczenia PIT znajdziecie Państwo na stronie: www.spdrzewce.szkolnastrona.pl

22.01.2015 Informacja Sztabu WOŚP przy GOKSiR w Lipcach Reymontowskich

Sztab WOŚP przy GOKSiR został powołany
w Lipcach Reymontowskich po raz pierwszy.

Wraz z gminą Lipce Reymontowskie współtworzyła go
gmina Bolimów.

Podczas 23. Finału WOŚP zebrano ogółem 19.315,79 zł
w tym:
gmina Lipce Reymontowskie: 10.811,34 zł
gmina Bolimów: 8.504,45 zł

Dziękujemy za dar serca

28.11.2014 Kolejne spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

25.11.2014 Było to 90 lat temu...

13 listopada 2014 r. uroczystością pod hasłem "Było to 90 lat temu..." uczciliśmy rocznicę przyznania Wł. St. Reymontowi literackiej Nagrody Nobla. Organizatorem obchodów w dniu przyznania tego niezwykle istotnego dla Lipiec Reymontowskich wyróżnienia była Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich, która od 52 lat nosi imię autora osławionych Noblem "Chłopów". Dzięki lipieckiej Fundacji w obchodach uczestniczyli pracownicy kolei będący wielbicielami Reymonta, a byli to pan Marek Moczulski i pani Maria Balicka, a także twórca i właściciel Galerii Staroci - pan Zbigniew Stań. Goście wraz z nauczycielką języka polskiego w lipieckiej szkole - panią Danutą Łaską opowiedzieli zgromadzonym niezwykłą biografię patrona szkoły. Zaprezentowano też wystawę licznych przekładów "Chłopów" i ciekawostek związanych z życiem oraz kulisami przyznania Reymontowi tej niezwykle prestiżowej nagrody. Lipieckie obchody zakończyło uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku patrona znajdującym się z w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich już od 1967r. W imieniu społeczności uczniów kwiaty ponieśli ci, którzy w trakcie uroczystości pięknie recytowali fragmenty chłopskiej epopei, a także poezje i dokumenty przybliżające widowni niezwykłość postaci pierwszego Noblisty Polski Niepodległej. Samorząd gminny reprezentował wójt gminy pan Jerzy Czerwiński oraz dyrektor ZEAO pani Agnieszka Łopatka. Wszystkich pasjonatów twórczości i działalności Reymonta symbolicznie prezentowali przedstawieni powyżej goście uroczystości, natomiast w imieniu wszystkich nauczycieli delegację zamykali dyrektorzy lipieckich szkół, czyli pani Marzena Topolewska i pan Piotr Łaski. Uroczystość przygotowała i poprowadziła jej pomysłodawczyni - pani Danuta Łaska.

13lis14_01.jpg
1
13lis14_02.jpg
2
13lis14_03.jpg
3
13lis14_04.jpg
4
13lis14_05.jpg
5
13lis14_06.jpg
6
13lis14_07.jpg
7
13lis14_08.jpg
8
13lis14_09.jpg
9
13lis14_10.jpg
10
13lis14_11.jpg
11
13lis14_12.jpg
12
13lis14_13.jpg
13
13lis14_14.jpg
14
13lis14_15.jpg
15
13lis14_16.jpg
16
13lis14_17.jpg
17
13lis14_18.jpg
18
13lis14_19.jpg
19
13lis14_20.jpg
20
13lis14_21.jpg
21
13lis14_22.jpg
22
13lis14_23.jpg
23
13lis14_24.jpg
24
04.11.2014 Obwieszczenie RDOŚ

31.10.2014 Wspomnienie o Piotrze Wieszczy

Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.
św. Franciszek Salezy

Te słowa pomogą najpiękniej wspomnieć i pożegnać Piotra Wieszczy - męża i ojca, druha i radnego Rady Gminy kończącej się kadencji. Swoją pracą, czasem oddanym innym najpiękniej w ciągu życia szukał Boga. Wezwany, ku zaskoczeniu nas wszystkich, pewnie złożył już Bogu raport ze swej życiowej służby. Łzy rodziny, poczucie straty w strażackich szeregach i szczery żal utraconego dobrego radnego pozwalają wierzyć, że cieszy się teraz zasłużonym niebem i bliskością Jedynego Boga. Będzie go nam brakować...

15.10.2014 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

14.10.2014 Pompy ciepła - spotkanie informacyjne

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz realizując zgłaszane podczas zebrań wiejskich wnioski zapraszamy na spotkanie dotyczące zasad działania pomp ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych na terenie gminy. Instalacja pomp będzie możliwa po uzyskaniu przez gminę dofinansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowania 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 października 2014 roku o godz. 18.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Przypominamy również o wypełnieniu i dostarczeniu do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 2 i 3) w terminie do dnia 31 października br. ankiet informacyjnych.

Druki ankiet można pobrać poniżej:

Ankieta informacyjna.doc
Ankieta informacyjna.pdf

10.10.2014 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Lipce Reymontowskie, 2014-10-10

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

I. Przedmiot konsultacji:

projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2015” 

II. Termin konsultacji: 

termin rozpoczęcia konsultacji: 14 października 2014 r.
termin zakończenia konsultacji: 22 października 2014 r.

III. Forma konsultacji: 

złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

W załączeniu: 

1. Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2015.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
10.10.2014 Informacja o przystąpieniu do zmiany planów ochrony rezerwatów przyrody

03.10.2014 Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

 • 8 października 2014 r. godz. 8:00 - 17:00
  Drzewce nr 1 - 68, Wola Drzewiecka nr 1 - 9

 • 10 października 2014 r. godz. 8:00 - 17:00
  Drzewce nr 1 - 68, Wola Drzewiecka nr 1 - 9

 • 13 października 2014 r. godz. 8:00 - 17:00
  Drzewce nr 1 - 68, Wola Drzewiecka nr 1 - 9

Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej. Informacje o w/w przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.zelt.pl

26.09.2014 KRUS apeluje - ostrożnie przy pracy z maszynami rolniczymi!

Sezon jesiennych prac polowych w pełni, a wraz z nim, niestety, zwiększone zagrożenie ze strony maszyn i urządzeń rolniczych używanych m.in. podczas zbioru roślin okopowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2014 roku prowadzi akcję poh hasłem Nie daj się wkręcić, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Wypadki takie powodują najgroźniejsze urazy.

W związku ze stosowaniem maszyn rolniczych w coraz większym zakresie, ważne jest by pamiętać o podstawowych zasadach BHP, które mogą uchronić przed wypadkiem.

W celu zwiększenia świadomości na temat zagrożeń jakie stwarzają maszyny i urządzenia rolnicze, zamieszczamy artykuł nadesłany przez Placówkę Terenową KRUS w Skierniewicach:

BHP przy maszynach rolniczych

25.09.2014 Jagna 2014 - wybieramy Miss Publiczności TVR

Serdecznie zapraszamy do oddawania głosów na mieszkankę naszej gminy Marzenę Jędrzejczyk w konkursie Miss Publiczności TVR, organizowanym przez telewizję TVR.

Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową pod adresem:
www.tvr24.pl/galeria-konkursowa-Jagna_2014_wybieramy_Miss_Publicznosci_TVR-4.html

Głosy można oddawać w terminie do 30 września br.

23.09.2014 Wielkie Wesele Jagny i Boryny - fotorelacja

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia na naszej stronie internetowej fotogalerii z Wielkiego Wesela Jagny i Boryny oraz poniższego matariału wyemitowanego przez TVP Łódź:

 
09.09.2014 Harmonogram zebrań wiejskich
 
Lp. Nazwa wsi Miejsce Data Godzina
I termin II termin
1 Wólka Podlesie Sołtys wsi 09.09.2014 13.30 14.00
2 Wólka Krosnowska Remiza OSP 09.09.2014 14.30 15.00
3 Retniowiec Sołtys wsi 11.09.2014 15.30 16.00
4 Chlebów Świetlica wiejska 11.09.2014 16.30 17.00
5 Siciska Sołtys wsi 15.09.2014 15.00 15.30
6 Mszadla Szkoła Podstawowa 18.09.2014 17.30 18.00
7 Drzewce Remiza OSP 22.09.2014 16.30 17.00
8 Wola Drzewiecka Świetlica OSP 23.09.2014 16.30 17.00
9 Lipce Reymontowskie GOKSiR 25.09.2014 17.30 18.00
 
02.09.2014 Wielkie Wesele Jagny i Boryny

Kliknij aby powiększyć plakat

19.08.2014 Ostrzeżenie dotyczące Barszczu Sosnowskiego

W związku z informacjami o przypadkach poparzenia mieszkańców Łodzi i woj. łódzkiego Barszczem Sosnowskiego, zamieszczamy ulotkę dotyczącą biologii, szkodliwości i zwalczania tej groźnej i uciążliwej rośliny opracowaną przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu i Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Dodatkowo podajemy również adres strony internetowej barszcz.edu.pl, pod którym Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zamieściła raport dotyczący wytycznych do zwalczania Barszczu Sosnowskiego.

Barszcz Sosnowskiego - ulotka informacyjna

12.08.2014 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipce Reymontowskie

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, że w dniach 25.08 – 28.08.2014 r. od godz. 6.00 na terenie Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą zbierane przez firmę „EKO-REGION” w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

25.08.2014 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki, Leśna
 
26.08.2014 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna
 
27.08.2014 r. Drzewce, Wola Drzewiecka, Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska, Siciska
 
28.08.2014 r. Mszadla, Chlebów, Retniowiec

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze),
2. zużyte opony od samochodów osobowych,
3. złom metalowy,
4. dywany, wykładziny,
5. zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami),
6. odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane, itp.),
7. baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka. 

Nie będą zbierane:
– gruz,
– kamienie,
– odzież,
– lekarstwa,
– szkło luzem,
– materiały budowlane np. cegła,
– opakowania po farbach, olejach itp.,
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa).

08.08.2014 Jarmark Reymontowski - sentymentalne spotkanie z tradycją

Kliknij aby powiększyć plakat

21.07.2014 Turniej wsi w Chlebowie


02.07.2014 Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych serdecznie zaprasza

Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych Pana Zbyszka Stania w okresie wakacyjnym serdecznie zaprasza do zwiedzania codziennie od świtu do zmierzchu.
W placówce obejrzeć można m.in. dawne sprzęty gospodarskie, wyposażenie chałup, przedmioty obrzędu religijnego, przedmioty związane z folklorem Księstwa Łowickiego oraz imponującą kolekcję "Chłopów". Dodatkową atrakcją jest możliwość organizacji ogniska.

25.06.2014 Zawody wędkarskie dla dzieci

18.06.2014 Konkurs fotograficzny

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Skierniewicach oraz Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ogłaszają konkurs fotograficzny o tematyce pożarniczej.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszeniową zamieszczamy do pobrania poniżej:

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Karta zgłoszeniowa
Załącznik nr 2 do Regulaminu - Tytuły i opisy zdjęć

12.06.2014 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

06.06.2014 Informacja - odbiór odpadów zawierających azbest

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że trwają prace nad przygotowaniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.
W związku z powyższym w terminie do dnia 25 czerwca 2014 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest, które zostały wcześniej zdemontowane i zalegają na posesjach położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie lub zostaną zdemontowane najpóźniej do dnia 31.08.2014 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy (pok. nr 3). Formularz wniosku dostępny jest u sołtysa, w Urzędzie Gminy (pok. nr 3) oraz na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl. Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku:
- dowód osobisty,
- akt własności działki lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
UWAGA!
Właściciele nieruchomości, którzy dokonywali demontażu pokrycia dachowego w ubiegłych latach zobowiązani są do przedłożenia kserokopii zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, a w przypadku jego braku złożenia stosownego oświadczenia na druku określonym przez Urząd Gminy. Natomiast osoby planujące demontaż pokrycia dachowego w roku bieżącym zobowiązane są do przedłożenia kserokopii zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych.
Osoby składające wniosek powinny znać rodzaj oraz ilość posiadanego azbestu do utylizacji w m2 lub tonach.
Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania przez Gminę Lipce Reymontowskie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie będzie realizowane również w następnych latach.

Załączniki:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu
Oświadczenie azbest

02.06.2014 XVII Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej DZIEŃ REYMONTA

Kliknij aby powiększyć plakat

21.05.2014 VIII Rodzinny Festyn Wsi Drzewce

07.05.2014 Szczepienie lisów

17.04.2014 Dzień Seniora

01.04.2014 Nowa stawka opłaty za wodę

Informujemy, że z dniem 1 maja 2014 roku wejdzie w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie, która została zatwierdzona przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie uchwałą Nr XXX/229/14 z dnia 26 marca 2014 r.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców wynosić będzie 2,15 zł netto + należny podatek VAT.
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosić będzie 2,00 zł/miesiąc netto + należny podatek VAT.

Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku.

13.03.2014 Program pilotażowy Aktywny Samorząd

Powiat Skierniewicki realizuje pilotażowy program Aktywny samorząd finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
Program Aktywny Samorząd 2014 PFRON

04.03.2014 Turniej piłki nożnej

04.03.2014 Zaproszenie na koncert z okazji Dnia Kobiet

12.02.2014 Akcja informacyjna o szczepieniach ochronnych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach uprzejmie informuje, że z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego została podjęta akcja informacyjna pod hasłem: "Zaszczep w sobie chęć szczepienia!", mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w dziedzinie szczepień ochronnych.

Działania edukacyjne w tym obszarze odgrywają istotną rolę w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych, a tym samym mają kluczowe znaczenie w kontekście utrzymania odpowiedniego stanu zdrowia publicznego.

Aby dowiedzieć więcej na temat praktycznych i organizacyjnych aspektów realizacji Programu Szczepień Ochronnych w Polsce oraz zmian w tej dziedzinie, odwiedź stronę:
www.szczepienia.gis.gov.pl

10.02.2014 Zaproszenie na bal karnawałowy

05.02.2014 Przekaż 1% podatku na OSP Wola Drzewiecka

03.02.2014 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Lipce Reymontowskie, 2014-02-03

ZAPROSZENIE

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536), Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2014 w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Reprezentantami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą być osoby, które:
– uzyskały rekomendację organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)).
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Formularz dostępny jest również w siedzibie urzędu - pokój nr 3.
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Prace komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.
Informacja o w/w konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie internetowej: www.lipcereymontowskie.pl
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 14 lutego 2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Formularz zgłoszenia członka komisji

23.01.2014 Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich zaświadcza że:
W dniu 30 października 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1517/13 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych".
Program "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych" zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych z trójką i więcej dzieci, poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządu województwa łódzkiego, w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki, zdrowia.
Aby uzyskać zniżki u Partnerów Programu, należy posiadać Wojewódzką Kartę, która wydawana jest na podstawie wniosku złożonego osobiście lub przesłanego pocztą na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8.

Załączniki:
Wniosek
Oświadczenie
Regulamin

02.01.2014 Zaproszenie na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo" zaprasza do udziału w spotkaniach szkoleniowych na temat warunków ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW 2007-2013, w zakresie:
1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
3. Małe projekty

Bliższe informacje zawierają poniższe załączniki:
Zaproszenie na szkolenie
Małe projekty - ogłoszenie o naborze

24.12.2013 WAŻNA INFORMACJA dla mieszkańców i właścicieli gruntów wsi Drzewce i Wola Drzewiecka (gmina Lipce Reymontowskie)

W 2012 zakończyły się na terenie gminy Lipce Reymontowskie prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. W wyniku tych prac m.in. wydzielono działki pod rzekami - ciekami podstawowymi (użytek Wp - woda płynąca), co poskutkowało zmianami w ewidencji gruntów. W wyniku wydzielenia rzeki, działki zostały podzielone na kilka działek (2-3), z których jedna stanowi element składowy rzeki (cieku podstawowego).

W związku z tym właściciele tych działek otrzymali zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Łodzi (XIX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzezinach) z informacją o zmianach, które zostaną ujawnione w księgach wieczystych (nowy numer działki, zmiana powierzchni).

Pismo to ma charakter czysto informacyjny. Zmiany, które dokonano są zgodne z ustawą Prawo Wodne - art. 10 ust. 1a i art. 14 ust. 1 (Dz. U. 2012r. poz. 145). Właścicielem cieków podstawowych jest Skarb Państwa. Pozostają one w zarządzie Marszałka Województwa Łódzkiego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi).

Starosta Skierniewicki

Mirosław Belina
 
09.12.2013 Wizyta na Powązkach

5 grudnia br. jak co roku byliśmy na grobie Wł. St. Reymonta na warszawskich Powązkach.

Nagranie TVP - Dziennik regionów z dn. 05.12.2013 r. (początek od pozycji 00:17:45)

powazki13_1.jpg
1
powazki13_2.jpg
2
powazki13_3.jpg
3
powazki13_4.jpg
4
powazki13_5.jpg
5
powazki13_6.jpg
6
powazki13_7.jpg
7
powazki13_8.jpg
8
powazki13_9.jpg
9
powazki13_10.jpg
10
powazki13_11.jpg
11
powazki13_12.jpg
12
powazki13_13.jpg
13
powazki13_14.jpg
14
powazki13_15.jpg
15
powazki13_16.jpg
16
powazki13_17.jpg
17
powazki13_18.jpg
18
powazki13_19.jpg
19
12.11.2013 BAL ANDRZEJKOWY

23 listopada 2013 r. godz. 2000
OSP Lipce Reymontowskie

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy, przy dobrej muzyce i miłej atmosferze, 
dla chętnych przewidziano tradycyjne wróżenie oraz ciekawe zabawy i konkursy!

180 zł para

Oferujemy:
 • trzy gorące posiłki,
 • przystawki,
 • kawa, herbata, ciasto,
 • zimne napoje,
 • alkohol we własnym zakresie.
W razie pytań podajemy kontakt:
 • tel. 46-831-61-25 - Przedszkole
 • tel. 660-523-786 - Rada Rodziców

Wpłaty prosimy kierować na konto Rady Rodziców nr 80 9288 1095 1690 2381 2000 0010 lub osobiście u Pani Dyrektor Przedszkola w Lipcach Reymontowskich.

Pozyskane dzięki Państwa obecności i wspólnej zabawie środki przeznaczymy na Przedszkole w Lipcach Reymontowskich

Zaprasza Rada Rodziców Przedszkola

25.10.2013 Opłata za gospodarowanie odpadami
 
MIESZKAŃCY GMINY
LIPCE REYMONTOWSKIE

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie przypomina, że opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Opłatę za miesiąc październik 2013 roku należy wnieść do 10 listopada 2013 roku.

W związku z powyższym w dniach od 4 do 12 listopada 2013 r. w godz. 830-1530 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc październik 2013 roku przyjmowana będzie w szatni Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (parter).

Opłatę można również wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Urzędu Gminy, w tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:

 • Imię i nazwisko osoby, która została wpisana w deklaracji,
 • adres nieruchomości, której dotyczy opłata, 
 • okres, za który dokonywana jest opłata (miesiąc, rok).
Brak powyższych danych powoduje, że opłata wnoszona jest w niewłaściwy sposób.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński
 
26.09.2013 Opłata za gospodarowanie odpadami
 
MIESZKAŃCY GMINY
LIPCE REYMONTOWSKIE

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie przypomina, że opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Opłatę za miesiąc wrzesień 2013 roku należy wnieść do 10 października 2013 roku.

W związku z powyższym w dniach od 1 do 10 października 2013 r. w godz. 830-1530 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc wrzesień 2013 roku przyjmowana będzie w szatni Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (parter).

Opłatę można również wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński
 
28.08.2013 Puchar Wójta Gminy 2013

17.08.2013 Dożynki Powiatowe w Lipcach Reymontowskich

30.07.2013 Zaproszenie na Regionalny Turniej Sołectw - Szadek 2013

17.07.2013 Opłata za gospodarowanie odpadami
 
SZANOWNI PAŃSTWO
MIESZKAŃCY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie przypomina, że opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Pierwszą opłatę za miesiąc lipiec 2013 roku należy wnieść do 10 sierpnia 2013 roku.

W związku z powyższym w dniach od 1 do 12 sierpnia 2013 r. w godz. 800-1600 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec 2013 roku przyjmowana będzie w szatni GOKSiR (parter).

Opłatę można również wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
15.07.2013 Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz. 789) zmieniony został wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Nowy, obowiązujący wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie pok. nr 9 lub z załącznika, który publikujemy poniżej.

Wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013r. 

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2013 roku wynosi 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych. (Limit oblicza się mnożąc 86 l oleju napędowego x powierzchnia użytków rolnych w ha x 0,95 zł). 

Do wniosków należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2013r. do 31.07.2013 r.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w październiku 2013 r. przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie pok. nr 9 lub pod numerem telefonu 46 831-61-66.

NOWY WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

05.07.2013 Kolory Polski

03.07.2013 Spotkania szkoleniowe na temat warunków ubiegania się o pomoc finansową

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” zaprasza do udziału w spotkaniach szkoleniowych na temat warunków ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013, w zakresie:
1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
3. Małe projekty

Spotkania szkoleniowe odbędą się w godzinach 11.00-16.00:
• 28 czerwiec br. – Urząd Gminy Zduny, sala narad
• 1 lipiec br. – Urząd Gminy Głuchów, sala konferencyjna
• 2 lipiec br. – Gminna Biblioteka Publiczna w Chąśnie Drugim
• 3 lipiec br. – Urząd Gminy w Godzianowie ul. Klonowa 5, sala konferencyjna 
• 4 lipiec br. – Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, mała sala
  konferencyjna nr 01
• 5 lipiec br. – Urząd Gminy w Makowie ul. Główna 12, sala konferencyjna
• 8 lipiec br. – Urząd Gminy w Słupi, sala konferencyjna
• 9 lipiec br. – Urząd Gminy Nieborów, sala konferencyjna
• 10 lipiec br. – Urząd Gminy Łowicz ul. Długa 12, sala konferencyjna
• 11 lipiec br. – Urząd Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, sala konferencyjna 
• 12 lipiec br. – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Kawęczynie
• 15 lipiec br. -Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi ul. Sobocka 1 A
• 16 lipiec br. – Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym, sala konferencyjna

Spotkania skierowane są do potencjalnych wnioskodawców (przedstawiciele organizacji społecznych, osoby fizyczne i osoby prawne, przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy) z terenu objętego działaniem LGD – „Gniazdo”. 
Udział jest bezpłatny. Dojazd na koszt własny. 

Ramowy program spotkań szkoleniowych

W razie pytań prosimy o kontakt tel./fax 46 831 62 40.

27.06.2013 Odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 roku

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD 1 LIPCA 2013 ROKU

SZANOWNI PAŃSTWO
MIESZKAŃCY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca br. odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy będzie zajmować się spółka „EKO-REGION” z Bełchatowa (dotychczasowy odbiorca odpadów).

POJEMNIKI
„EKO-REGION” zobowiązany jest do wyposażenia do dnia 30 czerwca wszystkich zamieszkałych nieruchomości, objętych systemem odbioru odpadów, w pojemniki. Wszystkie nieruchomości, których właściciele zadeklarowali segregowanie odpadów, zostaną wyposażone w trzy pojemniki: z żółtą klapą na tzw. odpady suche (papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), z pomarańczową klapą na szkło białe i kolorowe, z zieloną klapą na pozostałe zmieszane odpady.

Zużyte baterie należy wrzucać do pojemników ustawionych w następujących punktach:
- Publiczne Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich,
- Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich,
- Przedszkole w Lipcach Reymontowskich,
- Urząd Gminy Lipce Reymontowskie,
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich,
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Lipcach Reymontowskich,
- Szkoła Podstawowa w Drzewcach,
- Szkoła Podstawowa w Mszadli.

Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników ustawionych w:
- punkcie aptecznym w Lipcach Reymontowskich,
- Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie,
- Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich,

Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów należy gromadzić w odpowiednich kontenerach. Zapotrzebowanie na kontener należy zgłosić do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie osobiście lub telefonicznie (nr tel. 46 831-61-66). Kontener powinien zostać dostarczony na teren wskazanej nieruchomości w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Urząd Gminy do „EKO-REGION-u”. Odbiór kontenera z zebranymi w nim odpadami należy również zgłosić do Urzędu Gminy. Kontener zostanie odebrany w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Urząd Gminy do „EKO-REGION-u”.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany będzie w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7. Do punktu, każdy zainteresowany może we własnym zakresie, dostarczyć następujące frakcje odpadów:
- odpady zielone z terenów zabudowy wielorodzinnej,
- odpady budowlano – rozbiórkowe,
- meble i odpady wielkogabarytowe,
- przeterminowane leki,
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony.
Dostarczający odpady do PSZOK ponosi jedynie koszty transportu. PSZOK będzie odbierał odpady od mieszkańców od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 – 18.00

Odpady wielkogabarytowe zbierane będą jeden raz w roku w ramach obwoźnego odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. W 2013 roku zbiórka odbędzie się jesienią (najprawdopodobniej w miesiącu wrześniu lub październiku). O terminie i zasadach zbiórki zostaniecie Państwo poinformowani w oddzielnej informacji.

TERMIN ODBIORU
Termin odbioru odpadów nie ulega zmianie. Odpady odbierane będą w następujących terminach:
» Lipce Reymontowskie:
- zmieszane odpady komunalne (pojemnik z zieloną klapą) i tzw. odpady suche (pojemnik z żółtą klapą) – w każdą II środę miesiąca,
- szkło (pojemnik z pomarańczową klapą) – w II środę stycznia, kwietnia, lipca i października,
» pozostałe miejscowości gminy:
- zmieszane odpady komunalne (pojemnik z zieloną klapą) i tzw. odpady suche (pojemnik z żółtą klapą) – w każdy II czwartek miesiąca,
- szkło (pojemnik z pomarańczową klapą) – w II czwartek stycznia, kwietnia, lipca i października.

OPŁATY
Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Opłaty można wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy. 
Pierwszą opłatę za miesiąc lipiec 2013 roku należy wnieść do 10 sierpnia 2013 roku.

Gmina nie przejęła obowiązku gospodarowania odpadami od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do kontynuowania dotychczasowej lub zawarcia nowej umowy z dowolnie wybraną firmą wpisaną do gminnego rejestru. Gminny rejestr działalności regulowanej zamieszczony jest na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl w zakładce Rejestr działalności regulowanej.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące nowego systemu odbioru odpadów komunalnych znajdują się na stronie internetowej gminy www.lipcereymontowskie.pl w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi. Informacje można uzyskać także pod nr tel. 46 831-61-66.

Wójt Gminy
mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
27.06.2013 Wakacje 2013

17.06.2013 XVI Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej DZIEŃ REYMONTA

Kliknij aby powiększyć plakat

07.06.2013 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

03.06.2013 VII Rodzinny Festyn Wsi Drzewce

29.05.2013 Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, iż w dniu 31 grudnia 2012 r. na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407) wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m. in.:

 • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
 • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
 • likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
 • wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
 • wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
 • wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z czterech do trzydziestu dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
 • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
 • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z trzech do sześciu miesięcy.
17.05.2013 Zaproszenie na zlot byłych harcerzy i uczniów

V Zlot byłych harcerzy i uczniów Szkoły Podstawowej 
w Lipcach Reymontowskich 

29 czerwca 2013 r.

V zlot odbywa się z okazji 25 rocznicy I zlotu, który odbył się w 1988 roku oraz jubileuszu 675–lecia Lipiec

Program:
do 1700 Przyjazd uczestników
1700 - 1800

Zbiórka na terenie SP Lipce Reymontowskie
powitanie gości
historia drużyn ZHP
1800 Przemarsz do kościoła
1815 Msza święta
1900

Ognisko harcerskie - teren szkoły
wspomnienia
pieczenie kiełbasek
2200 -  500 Spotkanie integracyjne w remizie OSP w Lipcach Reymontowskich

Koszt uczestnictwa w V Zlocie (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat) – 50 zł.

W cenie: 
  kiełbaski ogniskowe,
  2 ciepłe posiłki,
  zimne zakąski,
  napoje, kawa, herbata (inne napoje we własnym zakresie),
  ciasto,
  Dj –„ZIBI” i muzyka dla wszystkich.

Istnieje możliwość uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym osoby towarzyszącej po uiszczeniu opłaty 50 zł.

Zgłoszenia wraz z wpłatami przyjmujemy do 15.06.2013 r.
–  w sekretariacie szkoły w godz. 800 – 1400, tel. 46 831 61 82 lub 783 207 742
–  lub wpłaty na konto 69 9288 1095 1690 1629 2000 0010 (potwierdzone telefonicznym zgłoszeniem)

Komitet Organizacyjny

 
13.05.2013 Ogólnopolski konkurs poetycki pt. „To co mi w duszy gra”


Link: egminy.eu

19.04.2013 Konkurs kulinarny „Smaki, które pamiętam z dzieciństwa”

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego oraz pasjonatów sztuki kulinarnej (pełnoletnich mieszkańców województwa łódzkiego) do udziału w konkursie kulinarnym „Smaki, które pamiętam z dzieciństwa”. 

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do 22 maja 2013 roku na adres:

Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Łodzi
ul. Wróblewskiego 18
93-578 Łódź

Regulamin konkursu „Smaki, które pamiętam z dzieciństwa”

Zgłoszenie udziału w konkursie „Smaki, które pamiętam z dzieciństwa”

Druk zgłoszenia udziału w konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.arr.gov.pl

16.04.2013 Lokal użytkowy do wynajęcia w Lipcach Reymontowskich

Gmina Lipce Reymontowskie posiada do wynajęcia od 1 maja 2013 r. lokal użytkowy po byłej kawiarni, znajdujący się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Reymonta 24 w Lipcach Reymontowskich, o łącznej powierzchni 45,21 m2. Lokal jest wyposażony w zaplecze kuchenne oraz socjalne. 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie pokój nr 3, pod nr telefonu 468316166, oraz pisząc na e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl

11.04.2013 Szczepienie lisów

08.04.2013 Nabór do szkółki piłkarskiej

03.04.2013 Apel o niewypalanie traw

22.03.2013 Zakaz stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych

18.03.2013 Komunikat o pierwszych wyłączeniach naziemnej telewizji analogowej na terenie województwa łódzkiego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego 

KOMUNIKAT

UWAGA! 19 marca 2013 roku pierwsze wyłączenia naziemnej telewizji analogowej na terenie województwa łódzkiego. Od tego dnia przestanie być nadawany sygnał analogowy telewizji naziemnej z nadajnika w Raszynie. Mieszkańcy powiatów: rawskiego, skierniewickiego i łowickiego, którzy odbierają sygnał analogowej telewizji naziemnej nadawanej z nadajnika w Raszynie, będą mogli korzystać od dnia 19 marca wyłącznie z Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Do dnia 20 maja 2013 roku sygnał analogowy będzie nadawany z nadajnika w Łodzi.

Komunikat

04.03.2013 Turniej im. Marka Wielgusa

Już po raz XVIII zostanie rozegrany turniej im. Marka Wielgusa. Organizatorem tego wydarzenia jest Polski Związek Piłki Nożnej przy współpracy z wojewódzkimi ZPN-ami.
Turniej im. Marka Wielgusa to jedna z największych piłkarskich imprez w Polsce, w której biorą udział drużyny szkolne oraz Uczniowskie Kluby Sportowe. Przeżycie piłkarskiej przygody oraz promocja zasad sportowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży jest priorytetem tego przedsięwzięcia. Rozgrywki chłopców i dziewczynek urodzonych w 2002r. i młodszych, ze względu na swój rozmach, uznać można za nieoficjalne mistrzostwa Polski jedenastolatków.
Zespoły pragnące wziąć udział w rozgrywkach mogą zgłaszać się od dnia 1 marca do 31 marca 2013r. za pomocą formularza dostępnego na stronie www.turniejwielgusa.pl.
Finał wojewódzki, do którego awansuje najlepsza drużyna z każdego powiatu zostanie rozegrany 7 maja 2013r. Zwycięzcy finału – w kategorii chłopców oraz dziewczynek – reprezentować będą Województwo Łódzkie na finałach ogólnopolskich, które odbędą się w dniach 20-22 września 2013r.

Regulamin XVIII Turnieju im. Marka Wielgusa

Ulotka Turniej im. Marka Wielgusa 2013

20.02.2013 Prośba do mieszkańców

W związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Skierniewicach w naszej gminie w 2012 roku modernizacją ewidencji gruntów i budynków, prosi się mieszkańców o złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 celem aktualizacji wykazu swoich gruntów i budynków.

W/w druki informacji podatkowych są dostępne w Urzędzie Gminy pokój nr 9, u sołtysów oraz w Internecie na stronie www.lipcereymontowskie.pl – zakładka Jak załatwić sprawę – Podatki i opłaty lokalne – Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN1.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN1

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
19.02.2013 ARiMR ostrzega przed oszustami

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje, że rolnicy z różnych regionów Polski otrzymują pisma, opatrzone logotypem łudząco podobnym do logotypu ARiMR wraz z wypełnionym blankietem wpłat na kwotę 246 zł, w których anonimowy autor zachęca do wpłacania pieniędzy na podany numer konta bankowego, w celu otrzymania dopłat bezpośrednich.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadcza, że nie ma z tymi pismami nic wspólnego i prosi o zignorowanie takich dokumentów. 

Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR pod adresem:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-ostrzega-przed-oszustami.html

21.01.2013 PIT przez Internet

Izba Skarbowa w Łodzi zachęca wszystkie osoby fizyczne do składania rozliczenia rocznego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) drogą elektroniczną w bardzo przystępnej formie, czyli bez konieczności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
Ten sposób rozliczenia jest preferowany z roku na rok przez coraz większą rzeszę podatników i płatników – w roku 2012 złożono ponad 11 milionów dokumentów elektronicznych.
Zeznania można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z Internetu za pośrednictwem stron www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl - zakładka e-Deklaracje.

21.01.2013 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - projekty na 2013 rok

09.01.2013 Duży sukces lipieckich gimnazjalistów

Od 3 grudnia drużyna lipieckich gimnazjalistów o tajemniczej nazwie EXplay w składzie: Jan Gajewski, Bartłomiej Krawczyk, Łukasz Żmuda, Damian Strzyż i Kinga Maj wraz z opiekunem Maciejem Bartosikiem uczestniczyła w VI edycji ogólnopolskiego konkursu informatycznego pt. „Komputerowy Biathlon”, zdobywając NAJWYŻSZE 1 MIEJSCE

„Komputerowy Biathlon” to wieloetapowy konkurs, trwający 4 tygodnie, skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich z całej Polski. W każdym tygodniu drużyny uczestniczące w konkursie przesyłały odpowiedzi na zadania konkursowe, które pojawiały się na stronie internetowej serwisu AV-School.pl. Organizatorem konkursu był serwis AV-School.pl, patronem konkursu była firma Kaspersky Lab Polska, a nagrody dla zwycięzców ufundowali: Kaspersky Lab Polska, ITXON Systemy Informatyczne, IDG Poland, INTELKOM oraz SzkolnaStrona.pl.

ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Linki:
- Oficjalne wyniki konkursu na stronie AV-School
- Informacja o poszczególnych etapach konkursu na stronie lipieckiego Gimnazjum

03.01.2013 Informacja Wójta Gminy Lipce Reymontowskie dotycząca zmian w naliczaniu podatków

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w związku ze zmianami w operacie ewidencyjnym klasyfikacji działek, położonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie (ewidencja gruntów i budynków), wprowadzonymi przez Starostę Skierniewickiego w wyniku modernizacji przeprowadzonej zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), przekazanymi w dniu 20 sierpnia 2012 roku, będą dokonywane zmiany w naliczeniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od 1 stycznia 2013 r

Na terenie gminy Lipce Reymontowskie została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali, którą zarządza Starosta na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Gmina Lipce Reymontowskie nie była wnioskodawcą modernizacji, jest to decyzja zupełnie niezależna od władz gminy, na którą nie miały one żadnego wpływu. Spowodowało to w wielu przypadkach zmiany klasyfikacji gruntów, szczególnie na terenie nieruchomości nieprzekraczających 1 ha użytków rolnych, gdzie klasyfikacja gruntów pod zabudowaniami została zmieniona z gruntów rolnych zabudowanych na tereny zabudowy mieszkalnej (nieruchomości), podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Urząd Gminy przy ustalaniu wysokości podatków od nieruchomości jest obowiązany korzystać ze wspomnianej ewidencji gruntów i budynków jako podstawy do naliczania podatków, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 ww. ustawy, który mówi, iż podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

O wyłożeniu do wglądu (w dniach 22 października 2012 r. do 12 listopada 2012 r.) w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach projektu operatu opisowo-kartograficznego złożonego z: rejestru gruntów, rejestru budynków, kartotek budynków i lokali, mapy ewidencyjnej oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych informowaliśmy na naszej stronie internetowej oraz w "Gazecie Lipieckiej ". Projekt wyłożony został również w dniach 27 października 2012 r. i 10 listopada 2012 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich. 

Wobec powyższego wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane ze zmianą klasyfikacji gruntów proszę kierować do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Konstytucji 3 Maja 6 - tel. 46 834-59-52. 

W związku z wprowadzeniem do ewidencji również budynków, celem prawidłowego ich opodatkowania należy złożyć w Urzędzie Gminy Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach „IN-1”. Druki dostępne są w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie, u sołtysów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie pod następującym adresem:

http://lipcereymontowskie.pl/index.php?p=przejrzysta_karty_8

Jerzy Czerwiński 
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie

 
Archiwum >>

Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2015 14:14