image image image
Napisz do nas: sekretariat@lipcereymontowskie.pl
Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Posłuchaj piosenki o Lipcach YouTube - Film o Lipcach
Aktualności
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności - imprezy i wydarzenia
Oferta inwestycyjna
Gmina Lipce Reymontowskie posiada do sprzedaży:
 • 25 działek budowlanych w miejscowości Wola Drzewiecka,

 • 3 działki w centrum Lipiec Reymontowskich pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

 • budynek po byłej szkole podstawowej wraz z działką w miejscowości Wola Drzewiecka,

oraz do wynajęcia lokal użytkowy w Ośrodku Zdrowia w Lipcach Reymontowskich.

Więcej informacji >>
20.11.2015 Zaproszenie na bal sylwestrowy w OSP Lipce Reymontowskie

18.11.2015 Ankiety dla mieszkańców zainteresowanych montażem pomp ciepła lub kolektorów słonecznych

Zapraszam wszystkich zainteresowanych montażem pomp ciepła lub kolektorów słonecznych wykorzystywanych w celu ogrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych do wypełnienia ankiety.

Ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 2 lub 3) w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku.

Ankieta informacyjna - pompy ciepła
Ankieta informacyjna - pompy ciepła

Ankieta informacyjna - kolektory słoneczne
Ankieta informacyjna - kolektory słoneczne

23.10.2015 Uniwersytet Każdego Wieku

19.10.2015 Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

 • 22 października 2015 r. godz. 8:00 - 17:00
  Siciska

 • 23 października 2015 r. godz. 8:00 - 16:00
  Lipce Reymontowskie ul. Boryny, Cicha, Nowickiej, Golki, Lipowa nr 51-70

 • 26 października 2015 r. godz. 8:00 - 17:00
  Lipce Reymontowskie ul. Golki, Mostowa, Reymonta nr 42-49, Targowa nr 3-5, Wola Drzewiecka

 • 27 października 2015 r. godz. 8:00 - 17:00
  Lipce Reymontowskie ul. Leśna

Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej. Informacje o w/w przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.zelt.pl

16.10.2015 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośœci pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

I. Przedmiot konsultacji:

projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2015” 

II. Termin konsultacji: 

termin rozpoczęcia konsultacji: 19 paŸdziernika 2015 r.
termin zakończenia konsultacji: 29 paŸdziernika 2015 r.

III. Forma konsultacji: 

złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

W załączeniu: 

1. Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
23.09.2015 Mobilny Punkt Informacyjny w Lipcach Reymontowskich

23.09.2015 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego
Uchwała nr X/59/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

30.07.2015 Terminarz spotkań LGD-Gniazdo

Kliknij aby powiększyć

30.07.2015 Szkolenie dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Rada Powiatowa Izby Rolniczej w Skierniewicach zapraszają na szkolenie, którego tematem będą:

Zasady przyznawania premii dla młodych rolników

Szkolenie odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach - w sali konferencyjnej.

27.07.2015 Film reklamowy

08.07.2015 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipce Reymontowskie

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, że w dniach 10.08 – 13.08.2015 r. od godz. 6.00 na terenie Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą zbierane przez firmę „EKO-REGION” w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

10.08.2015 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki, Leśna
 
11.08.2015 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna
 
12.08.2015 r. Drzewce, Wola Drzewiecka, Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska, Siciska
 
13.08.2015 r. Mszadla, Chlebów, Retniowiec

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze),
2. zużyte opony od samochodów osobowych,
3. złom metalowy,
4. dywany, wykładziny,
5. zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami),
6. odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane, itp.),
7. baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka. 

Nie będą zbierane:
– gruz,
– kamienie,
– odzież,
– lekarstwa,
– szkło luzem,
– materiały budowlane np. cegła,
– opakowania po farbach, olejach itp.,
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa).

24.06.2015 Kolory Polski 2015

Kolory Polski 2015 - broszura do pobrania

19.06.2015 Mieszkanie do wynajęcia

Gmina Lipce Reymontowskie posiada do wynajęcia lokal mieszkalny M5 o powierzchni 64,30 m2, znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Reymonta 25 w Lipcach Reymontowskich. Bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 468316166 lub osobiście w pokoju nr 3. Poniżej zamieszczamy do pobrania druk wniosku o najem lokalu mieszkalnego oraz treść uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych.

Załączniki:
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego
Uchwała nr X/59/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

12.06.2015 IX Rodzinny Festyn Wsi Drzewce

11.06.2015 Wymogi dotyczące stosowania środków ochrony roślin

W związku z zagrożeniem dla hodowli pszczół, Urząd Gminy Lipce Reymontowsie zwraca się z prośbą do rolników i sadowników o przestrzeganie wymogów dotyczących stosowania środków ochrony roślin.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
Wymogi dotyczące stosowania środków ochrony roślin

10.06.2015 XVIII Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej DZIEŃ REYMONTA

Kliknij aby powiększyć plakat

09.06.2015 Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników na kadencję 2016-2019

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że Rada Gminy przystępuje do wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Brzezinach na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Bliższe informacje zawierają poniższe załączniki:
Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
Oświadczenia ławników
Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

01.06.2015 Zaproszenie na zbiórkę krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zaprasza na akcję zbiórki krwi, która odbędzie się w OSP w Lipcach Reymontowskich (ul. Reymonta 8), w dniu 7 czerwca 2015 r. w godzinach 10.30 - 13.30.

Pamiętaj - Twoja krew może uratować komuś życie!

Przydatne informacje:
Jak w 6 krokach wygląda oddawanie krwi
Kto może oddać krew
Rozwianie mitów odnośnie oddawania krwi
Rodzaje dyskwalifikacji

21.05.2015 Wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo, w dniu 31 maja 2015 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Głosowanie odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich w godz. 8.00 - 18.00.

Osobami uprawnionymi do udziału w wyborach są właściciele posiadacze samoistni i użytkownicy wieczyści gruntów powyżej 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego.

W wyborach kandyduje:
Pan Jacek Dziuda - lat 49, rolnik ogrodnik, zam. Drzewce 61
dotychczasowy członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Zapraszamy rolników do udziału w wyborach.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
13.05.2015 Zagłosuj na OSP Lipce Reymontowskie

Szanowni Państwo, Ochotnicza Straż Pożarna w Lipcach Reymontowskich została zgłoszona do udziału w plebiscycie Dziennika Łódzkiego na najpopularniejszą jednostkę OSP woj. łódzkiego w roku 2015.

SPOSOBY GŁOSOWANIA:

 • Za pomocą Facebooka - od 8 do 15 maja - 1 oddany głos to 3 pkt. (dziennie można oddać 1 głos z jednego konta, więc głosujmy, udostępniajmy i namawiajmy znajomych).

 • Za pomocą strony www.dzienniklodzki.pl (tylko dla zalogowanych użytkowników) - od 8 do 15 maja - 1 oddany głos to 1 pkt (dziennie można oddać 3 głosy z jednego konta).

 • Za pomocą SMS o treści OSP.31 na numer 72355 - od 8 do 26 maja - 1 głos to 15 pkt. oczywiście tu możemy głosować bez ograniczeń bo koszt SMS to 2,46 zł z VAT.

Rozstrzygnięcie plebiscytu planowane jest podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka 30 maja 2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim.

Prosimy o głosy OSP Lipce Reymontowskie! Pokażmy, że nasza mała miejscowość może być wielka!
Z góry dziękujemy! Druhny i druhowie z OSP Lipce Reymontowskie.

08.05.2015 Komunikat KRUS - nowelizacja przepisów

Mając na uwadze rozpowszechnienie wśród rolników i członków ich rodzin, znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników, zamieszczamy poniżej komunikat oraz plakat, nadesłane przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi.

Komunikat KRUS
Plakat KRUS

06.05.2015 Zaproszenie na koncert

06.05.2015 Zagłosuj na OSP Drzewce

Szanowni Państwo, Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewcach została zgłoszona do udziału w plebiscycie Dziennika Łódzkiego na najpopularniejszą jednostkę OSP woj. łódzkiego w roku 2015.

SPOSOBY GŁOSOWANIA:

 • Za pomocą Facebooka - od 8 do 15 maja - 1 oddany głos to 3 pkt. (dziennie można oddać 1 głos z jednego konta, więc głosujmy, udostępniajmy i namawiajmy znajomych).

 • Za pomocą strony www.dzienniklodzki.pl (tylko dla zalogowanych użytkowników) - od 8 do 15 maja - 1 oddany głos to 1 pkt (dziennie można oddać 3 głosy z jednego konta).

 • Za pomocą SMS o treści OSP.10 na numer 72355 - od 8 do 26 maja - 1 głos to 15 pkt. oczywiście tu możemy głosować bez ograniczeń bo koszt SMS to 2,46 zł z VAT.

Rozstrzygnięcie plebiscytu planowane jest podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka 30 maja 2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim.

Prosimy o głosy OSP Drzewce! Pokażmy, że nasza mała miejscowość może być wielka!
Z góry dziękujemy! Druhny i druhowie z OSP Drzewce.

16.04.2015 Zaproszenie na Święto Seniorki i Seniora

10.04.2015 Statuty sołectw do konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zamieszczamy poniżej statuty sołectw celem przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Ewentualne uwagi i wnioski proszę zgłaszać do dnia 15 maja 2015 r. do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 7) lub pod nr telefonu 46 831 61 97.

Uchwała w sprawie nadania sołectwom statutów
Załacznik Nr 1 - Statut Sołectwa Chlebów
Załacznik Nr 2 - Statut Sołectwa Drzewce
Załacznik Nr 3 - Statut Sołectwa Lipce Reymontowskie
Załacznik Nr 4 - Statut Sołectwa Mszadla
Załacznik Nr 5 - Statut Sołectwa Retiowiec
Załacznik Nr 6 - Statut Sołectwa Siciska
Załacznik Nr 7 - Statut Sołectwa Wola Drzewiecka
Załacznik Nr 8 - Statut Sołectwa Wólka Krosnowska
Załacznik Nr 9 - Statut Sołectwa Wólka-Podlesie

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
27.03.2015 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2015 roku

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2015 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie.
W związku z powyższym w terminie do dnia 15 maja 2015 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest, które zostały wcześniej zdemontowane i zalegają na posesjach położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie lub zostaną zdemontowane najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy (pok. nr 3). Formularz wniosku dostępny jest u sołtysa, w Urzędzie Gminy (pok. nr 3) oraz na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl. Do wniosku należy załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. Osoby składające wniosek powinny znać rodzaj oraz ilość posiadanego azbestu do utylizacji w m2 lub t.
UWAGA!
Właściciele nieruchomości, którzy dokonywali demontażu pokrycia dachowego w ubiegłych latach zobowiązani są do przedłożenia kserokopii zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, a w przypadku jego braku złożenia stosownego oświadczenia na druku określonym przez Urząd Gminy. Natomiast osoby planujące demontaż pokrycia dachowego w roku bieżącym zobowiązane są do przedłożenia kserokopii zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych.
Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania przez Gminę Lipce Reymontowskie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Załączniki:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu
Oświadczenie azbest

27.02.2015 Ostrzeżenie o fałszywych pismach PGE Dystrybucja informujących o zmianach w zakresie świadczenia i opłat za usługi dostaw energii elektrycznej

W związku z docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. informacjami, o przesyłaniu do Odbiorców energii elektrycznej, informacji o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, informujemy iż Spółka nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.

W przypadku otrzymania podobnej korespondencji prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na oznaczenie podmiotu kierującego informację, dane zamieszczone w piśmie oraz porównanie ich z informacjami zawartymi w fakturze i wcześniejszą korespondencją dotyczącą dostaw energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A.

W przypadku stwierdzenia, iż korespondencja kierowana jest przez podmiot inny niż Państwa dostawca: PGE Dystrybucja S.A., prosimy o kontakt z najbliższym komisariatem policji oraz ze Spółką, telefonicznie tel. 817105702, 817105739 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@pgedystrybucja.pl

W przypadku dalszych pytań proszę o kontakt: tel. 426752327, 695753609; e-mail: Bozena.Matuszczak-Krolak@pgedystrybucja.pl

Fałszywe pisma PGE Dystrybucja

19.02.2015 Zaproszenie na Dzień Kobiet

11.02.2015 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

WÓJT GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVII/259/14 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:
Konkurs na realizację zadań publicznych
Załącznik nr 1 - wzór oferty

11.02.2015 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Lipce Reymontowskie, 2015-02-11

ZAPROSZENIE

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536), Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Reprezentantami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą być osoby, które:
– uzyskały rekomendację organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)).
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Formularz dostępny jest również w siedzibie urzędu - pokój nr 8.
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Prace komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.
Informacja o w/w konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie internetowej: www.lipcereymontowskie.pl
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 27 lutego 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Formularz zgłoszenia członka komisji

30.01.2015 Komunikat dla płatników składek w KRUS

31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r, że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

W I kwartale br. zmienił się jedynie wymiar indywidualnie opłacanej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Minimalna miesięczna składka dla tych osób wynosi 158 zł (tj. 9 procent x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.) Kasa wyjaśnia, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla wyżej wymienionych rolników, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1750 zł. Za styczeń br. składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić do 15 lutego br.

Na przekazie do zapłaty składek za I kwartał 2015 r. płatnik powinien wpisać numer rachunku właściwej dla niego jednostki KRUS (placówki terenowej lub oddziału regionalnego), tj. numer konta, jak w przekazach z ubiegłego roku. W polu "Tytułem" należy wpisać odpowiednio: "składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie społeczne rolników" lub "składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie zdrowotne".

Kasa nadmienia, że wysyłane rolnikom cokwartalne przekazy z wymiarem składek służą ułatwieniu dokonania zapłaty tych należności w ustawowym terminie i wymaganej kwocie. Brak przekazu, o czym ostatnio informują interesanci KRUS, nie zwalnia płatników z obowiązku terminowego opłacenia składek w odpowiedniej kwocie. Sygnały o niedoręczonej korespondencji Kasa już przekazała nowemu operatorowi usług pocztowych na rzecz interesantów KRUS, aby wyjaśnił i wyeliminował powody braku lub nieskutecznego doręczenia urzędowej korespondencji z początku stycznia br.

Jednocześnie Kasa zwraca się z prośbą do ubezpieczonych rolników, jak również do świadczeniobiorców emerytur i rent rolniczych o bieżące powiadamianie terenowych jednostek Kasy, właściwych dla tych osób o każdej zmianie adresu zamieszkania lub osobach upoważnionych do odbioru świadczenia lub innej imiennej korespondencji.


Archiwum >>

Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2015 14:14