image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Historia OSP Lipce Reymontowskie

Historia powstania lipieckiej OSP sięga czasów l wojny światowej. Polacy walczyli wówczas po obu stronach frontu w szeregach armii zaborczych. Jednym z nich był młody śląski nauczyciel - Stanisław Kozłowski, który w październiku 1914 roku został ranny i nocą zdołał dobrnąć do wsi, gdzie udzielono mu pomocy i ukrycia. Z wdzięczności za ratunek uczył lipieckie dzieci, a dla młodzieży i dorosłych organizował wieczorne spotkania, na których czytano i dyskutowano. W takiej atmosferze powstała najpierw Polska Organizacja Wojskowa, która w 1917 roku dała początek lipieckiej Straży Ogniowej. Wojenne i zaborcze czasy zdecydowały o tym, że działalność społeczno-kulturalną łączono z patriotyczno-niepodległościową, dlatego jednym z pierwszych symbolicznych zadań młodej organizacji była budowa pomnika ku czci Tadeusza Kościuszki. Podobno wzniesiono go w ciągu jednej nocy z 14 na 15 października 1917 roku i taka właśnie data na nim widnieje. Na kolejnym spotkaniu Stanisława Kozłowskiego z młodzieżą 20 października 1917 roku omówiono sprawy organizacyjne jednostki i ustalono, że należy zacząć od budowy remizy strażackiej, aby móc dzięki organizowanym w niej zabawom zarobić na zakup sprzętu gaśniczego. W skład ówczesnej OSP weszło 20 strażaków, w tym 5-osobowy zarząd w składzie:

   1. Kozłowski Stanisław - prezes
   2. Janczak Władysław - naczelnik
   3. Marcinkowski Franciszek - z-ca naczelnika
   4. Szychowski Roman - gospodarz
   5. Jastrzębski Józef (sołtys) - skarbnik

Zorganizowano więc w lipieckim lesie wycinkę drzew i przygotowano się do budowy, w rezultacie czego w 1921 roku stanęła mała remiza zwana „Ryglówką" o wymiarach 6 m na 8. Mieszkańcy zyskali zadaszone miejsce na zebrania wiejskie, a strażacy nowych członków, którzy chcieli należeć do tak dobrze zorganizowanej i prężnej jednostki. Z organizowanych w „Ryglówce" zabaw oraz loterii fantowych zaczęto zakupywać sprzęt gaśniczy, aż się okazało, że miejsca jest za mało. Wobec tego w roku 1928 na wiejskim zebraniu z udziałem członków zarządu OSP postanowiono, że należy zbudować nową remizę. W 1929 roku na tym samy miejscu wzniesiono więc nowy budynek, tym razem o wymiarach 10 m na 15 m. Jeszcze w tym samym roku zakupiono sikawkę ręczną wraz z osprzętem. W 1929 roku przybył też do wsi kowal -Władysław Strzyżewski, który aktywnie włączył się do pracy w jednostce, a na jednym z zebrań wszedł w skład zarządu i otrzymał funkcję gospodarza. To właśnie on z własnej inicjatywy wykonał nowoczesny jak na owe czasy wóz strażacki konny z pomieszczeniem dla 8-osobowej załogi i sprzęt pożarowy. Zakupiono też 500 l zbiornik na wodę na podwoziu 2-kołowym na jednego konia. Było to już dobre zabezpieczenie do gaszenia pożarów, a sprzęt ten służył jeszcze w latach powojennych. 

W okresie międzywojennym jednostka lipiecka była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana dyplomami, dzięki dobremu wyszkoleniu członków i posiadaniu doborowego sprzętu gaśniczego. Jednostka nasza nie zawiesiła swej działalności i podczas okupacji, zwłaszcza, że Niemcy nie zabraniali takiej formy zabezpieczenia pożarowego, a wręcz przeciwnie, członkowie OSP nie byli powoływani na przymusowe roboty do Rzeszy. Dlatego też młodzież licznie napływała do straży, pod której ochroną wielu jej członków należało do organizacji podziemnych lub brało udział w tajnym nauczaniu zdobywając średnie wykształcenie.

Po drugiej wojnie światowej OSP systematycznie rozwijała się, przybywało ludzi. W tym też czasie zaczęto remontować pozostały po wojnie sprzęt gaśniczy, jednak remizą, która w okresie okupacji nie
była konserwowana, uległa zniszczeniu i została rozebrana. Sprzęt pożarowy mieścił się w budynkach prywatnych u Stanisława Pryka, Stefana i Władysława Pintary. Planowano już jednak budowę nowej strażnicy i w roku 1946 wszczęto w tej sprawie starania w Komitecie Rejonowym Straży w Skierniewicach. Z własnych środków uzyskanych z organizowanych na wolnym powietrzu zabaw zakupiono wapno i zrobiono pustaki, wykopano fundamenty i zalano je betonem. Wszystkie te prace wykonano w czynie społecznym. Dzięki zabawom oraz pomocy Rejonowej Straży w Skierniewicach, w 1952 roku została oddana do użytku nowa remiza. Myślano już wówczas o zmechanizowanym sprzęcie gaśniczym, takim jak samochód oraz motopompa. W 1956 roku spełniły się marzenia, gdyż OSP w Lipcach otrzymała samochód bojowy bez wody marki „Betford" oraz motopompę „M-400". Z funduszy zarobionych na zabawach organizowanych w nowej remizie uzupełniano sprzęt oraz zakupiono umundurowanie strażackie. Tymczasem w 1959 roku powstał budynek Gminnego Ośrodka Kultury , który przejął organizację zabaw.

W 1960 roku otrzymano z Komendy Rejonowej w Skierniewicach samochód bojowy „Star 20" bez wody, a także motopompę „M.-800 PO3". Był to duży postęp w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. W 1961 roku odbył się w Lipcach Krajowy Zjazd Członków Poszczególnych Jednostek Straży Pożarnych, na którym nasza jednostka zajęła pierwsze miejsce i zdobyła nagrodę 20 000 zł, za którą od Komendy Rejonowej w Skierniewicach otrzymano 20 kompletów umundurowania bojowego i 10 odcinków węży gaśniczych.

18 kwietnia 1972 roku dzięki wcześniejszym staraniom otrzymano nowy wóz bojowy „Star 25" beczkowóz, który służy do obecnej chwili, jak również motopompę 14-800 i 5 odcinków węży. Z okazji 60-rocznicy istnienia OSP w Lipcach Reymontowskich w 1977 zakupiono sztandar, który prezentowany jest przy okazji różnych uroczystości strażackich na terenie województwa oraz podczas niektórych świąt kościelnych.

W 1983 roku Urząd Gminy w Lipcach począł starania o rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury. W jednym budynku mieści się obecnie Urząd Gminny oraz pomieszczenia socjalno-biurowe dla Ośrodka Kultury. W pracach tych szczególnie wykazał się prezes Straży - Jan Szychowski.
Idea wzniesienia strażnicy, która spełniałaby wymogi dzisiejszych czasów zrodziła się w 1988 roku. Głównym organizatorem prac budowlanych był Jan Szychowski. W inwestycyjnych poczynaniach finansowo wspierał nas Wójt Gminy - Jerzy Kabat. Część prac przy budowie została wykonana w czynie społecznym i dzięki pomocy finansowej mieszkańców Lipiec Reymontowskich.

W 1998 r. nawiązaliśmy współpracę z niemieckim miastem Waldsieversdorfem, dzięki czemu otrzymaliśmy samochód bojowy IFA. Od tego też roku jednostka OSP w Lipcach Reymontowskich została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Obecnie nasza jednostka skupia 60 druhów, a także 15-osobową drużynę młodzieżową oraz drużynę kobiecą liczącą 12 druhen. Zakresem naszego działania staramy się sięgać do szkół podstawowych m.in. organizując konkursy wiedzy pożarniczej. Efektem takich działań był w 2001 r. sukces ucznia Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich Michała Karasia, który w powiatowych zawodach dopiero po 4 dogrywkach spadł na drugie miejsce.

OSP w Lipcach Reymontowskich oprócz 3 samochodów bojowych, gospodarczego stara i samochodu kwatermistrzowskiego marki Lublin dysponuje imponującą ilością ciągle unowocześnianego sprzętu. Między innymi posiadamy własny sprzęt do szkolenia młodzieżowych drużyn w systemie CTIF. Szkoleniom zawdzięczamy to, że w organizowanych w roku 2000 Powiatowych zawodach Strażackich wszystkie medalowe miejsca przypadły jednostkom z terenu gminy Lipce Reymontowskie, a drużyna młodzieżowa z Lipiec brała też udział w eliminacjach do Mistrzostw Europy.

Podsumowując w latach swego istnienia staraliśmy się czuwać nad bezpieczeństwem i spieszyć z pomocą wszędzie tam, gdzie ogień stawał do walki z człowiekiem. Również w tym czasie pięciokrotnie budowaliśmy swoje siedziby. Przypomnijmy lata 1917, 1921, 1929, 1952 i 1997. W pracy organizowaliśmy swoje siły i od budowy rozpoczynaliśmy każdy nowy okres w życiu lipieckiej jednostki. Mieszkańcy zyskiwali dzięki temu oprócz poczucia bezpieczeństwa najpierw zadaszone miejsce na wiejskie zebrania i zabawy dla młodzieży, potem pomieszczenia dla Gminnego Ośrodka Kultury i wreszcie nowy, piękny budynek, który służyć ma społeczeństwu. W naszych działaniach nigdy nie zapominaliśmy o swoim podstawowym zadaniu: ochronie przeciwpożarowej ludności. Nie brakuje nam nowych zadań, lecz chcemy zapewnić wszystkich, że stoimy na straży, czuwamy, a dzięki tej remizie w widoczny sposób JESTEŚMY.

Opracowała:
Danuta Łaska

<< powrót do strony głównej OSP
 


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4740325. Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 9:21