image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

Zmiana tematyki szkoleń:

11.01.2020 - 12.01.2020 – Moje finanse i transakcje w sieci
08.02.2020 - 09.02.2020 – Działam w sieciach społecznościowych


Terminy szkoleń:

16.11.2019 - 17.11.2019 – Rodzic w internecie
23.11.2019 - 24.11.2019 – Rodzic w internecie
30.11.2019 - 01.12.2019 – Moje finanse i transakcje w sieci
07.12.2019 - 08.12.2019 – Rolnik w sieci
14.12.2019 - 15.12.2019 – Działam w sieciach społecznościowych
11.01.2020 - 12.01.2020 – Rodzic w internecie
18.01.2020 - 19.01.2020 – Tworzę własną stronę internetową
25.01.2020 - 26.01.2020 – Rodzic w internecie
01.02.2020 - 02.02.2020 – Kultura w sieci
08.02.2020 - 09.02.2020 – Rodzic w Internecie


W dniu 17 czerwca 2019 roku została podpisana umowa o powierzenie grantu nr 44/81/FPGP/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 7 modułów szkoleniowych:

1. Rodzic w Internecie
Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

2. Mój biznes w sieci
Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

3. Moje finanse i transakcje w sieci
Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

4. Działam w sieciach społecznościowych
Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

6. Rolnik w sieci
Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

7. Kultura w sieci
Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

Łącznie zostanie przeszkolonych 120 osób (10 grup po 12 osób każda). Uprawnionymi do udziału w szkoleniach będą osoby powyżej 25 roku życia, mieszkające na obszarze Gminy Lipce Reymontowskie, które nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.
Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział tylko w jednym w szkoleniu. Każdy z uczestników szkolenia zobowiązany będzie do złożenia dokumentów uczestnictwa w tym podpisania deklaracji udziału i oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych.

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców zamieszkujących obszar województwa łódzkiego.
Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Dzięki udziałowi w szkoleniach mieszkańcy nabędą wiedzę i umiejętności cyfrowe, które będą mogli wykorzystać w życiu codziennym.

Całkowita wartość projektu wynosi 61.800 zł, co stanowi 100% wartości dofinansowania.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”


Dokumentacja fotograficzna projektu

16.11.2019 - 17.11.2019 – Rodzic w internecie:


FOT 1

FOT 2

FOT 3

FOT 4

23.11.2019 - 24.11.2019 – Rodzic w internecie:


FOT 1

FOT 2

FOT 3

FOT 4

30.11.2019 - 01.12.2019 – Moje finanse i transakcje w sieci:


FOT 1

FOT 2

FOT 3

07.12.2019 - 08.12.2019 – Rolnik w sieci:


FOT 1

FOT 2

FOT 3

FOT 4

14.12.2019 - 15.12.2019 – Działam w sieciach społecznościowych:


FOT 1

FOT 2

FOT 3

FOT 4

11.01.2020 - 12.01.2020 – Moje finanse i transakcje w sieci:


FOT 1

FOT 2

FOT 3

FOT 4

18.01.2020 - 19.01.2020 – Tworzę własną stronę internetową:


FOT 1

FOT 2

FOT 3

FOT 4

25.01.2020 - 26.01.2020 – Rodzic w internecie:


FOT 1

FOT 2

FOT 3

FOT 4

01.02.2020 - 02.02.2020 – Kultura w sieci:


FOT 1

FOT 2

FOT 3

08.02.2020 - 09.02.2020 – Działam w sieciach społecznościowych:


FOT 1

FOT 2

FOT 3

FOT 4

Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4611059. Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 9:21