image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Rozszerzamy horyzonty wiedzy - Aktualności
Aktualności Cel projektu Rekrutacja Działania Formularze Rezultaty

Projekt "Rozszerzamy horyzonty wiedzy"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


INDYWIDUALIZACJA

Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Nr WND-POKL.09.01.02-10-044/11 „Rozszerzamy horyzonty wiedzy” w wysokości 34.407,90 zł. 
W ramach tych środków zostaną przeprowadzone dla dzieci z klasy I-III w wymiarze 30 h następujące zajęcia:
- dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym zagrożonych dysleksją,
- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione liczne pomoce dydaktyczne na w/w zajęcia. Zajęcia projektowe rozpoczną się od 1 września 2012 roku i trwać będą do końca czerwca 2013 roku.


Od września rozpoczęły się zajęcia projektowe z indywidualizacji nauczania. Na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy zostało zrekrutowanych 4 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 2 chłopców, na zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji uczęszcza 8 dzieci, w tym 3 dziewczynki i 5 chłopców, w zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych uczestniczy 8 osób, w tym 4 dziewczynki i 4 chłopców oraz na zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej zrekrutowano 8 osób (6 chłopców i 2 dziewczynki). Łącznie na zajęcia uczęszcza 19 dzieci. Liczebność osób na zajęciach jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o wprowadzenie dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla 9 dzieci. Na powyższy cel zostaną przekazane środki zaoszczędzone na zakupie pomocy dydaktycznych. Zajęcia rozpoczęłyby się od stycznia 2013 roku w wymiarze 30 h dla 4 dziewczynek i 5 chłopców.


Realizacja projektu „Rozszerzamy horyzonty wiedzy” w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich jest na półmetku. Od września 2012 roku do końca lutego br na 30 godzin zaplanowych na każde zajęcia zrealizowano:
- zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (14h)
- zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (22h)
- zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (20h)
- zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (18h)

Od stycznia br rozpoczęły się dodatkowe zajęcia dla dzieci z gimnastyki korekcyjnej, których przeprowadzono 8 h w okresie styczeń-luty 2013 roku. Na te zajęcia również zakupiono pomoce dydaktyczne (tunel i komplet drążków gimnastycznych).

 


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2022 17:15